Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nákladové funkce - celkové, variabilní a fixní náklady v krátkém období - průměrné a mezní náklady - nákladová křivka v dlouhém období - optimum výrobce,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nákladové funkce - celkové, variabilní a fixní náklady v krátkém období - průměrné a mezní náklady - nákladová křivka v dlouhém období - optimum výrobce,"— Transkript prezentace:

1 Nákladové funkce - celkové, variabilní a fixní náklady v krátkém období - průměrné a mezní náklady - nákladová křivka v dlouhém období - optimum výrobce, ziskovost firmy - nabídková funkce - náklady příležitosti 3.12.20091

2 Variabilní a fixní náklady A. Fixní (též „režijní“ nebo „zapuštěné“) náklady firmy FC: taková částka nákladů, která se musí zaplatit ◦ nezávisle na úrovni výstupu, např.:  náklady na vytápění haly,  plat požárníka, účetní ◦ dokonce i v případě, že by firma vůbec nevyráběla, např.:  smluvně dané platby za pronájem továrny nebo kanceláří,  smluvní platby za zařízení,  platby za využití licencí k výrobě,  platby za využití software,  daně z nemovitostí (např. ze zemědělské půdy)  úrokové platby z půjček atd. 3.12.2009 2

3 Variabilní a fixní náklady B. Variabilní náklady VC(q): takové náklady, které se s úrovní výstupu q mění. Např. v automobilce: ◦ materiál: ocel a plech na výrobu karosérií, kabely na elektroinstalaci.. ◦ mzdy provozních zaměstnanců (ne vrátného, účetní či požárníka !!), ◦ elektrická energie pro pohon linek, Pozn. (!!!) jde o co nejefektivněji vynaložené variabilní náklady, tedy nejnižší možné VC umožňující výrobu objemu q. 3.12.2009 3

4 Celkové náklady TC(q): TC(q) = FC + VC(q), tj. VC zahrnují všechny náklady, které nejsou fixní nejnižší celkové výdaje potřebné k vyrobení každé úrovně výstupu q. TC rostou, když roste q Pozn.: objem výstupu je zde obvyklé značit q (namísto dosud používaného y ). Funkce TC(q) : nejmenší objem celkových nákladů, umožňující vyrobit výstup o objemu q : 3.12.2009 4

5 Souvislost tvaru TC(q) s tvarem produkční funkce f(x) 3.12.2009 5

6 Souvislost tvaru TC(q) s tvarem produkční funkce f(x) 3.12.2009 6

7 Průměrné a mezní náklady TC(q) : celkové náklady (total cost) FC : fixní náklady (fixed cost) VC(q) = TC(q) – FC : variabilní náklady (variable cost) Podílové nákladové funkce : ◦ průměrné (average) celkové náklady: AC = TC(q) / q ◦ aproximace mezních nákladů: MC=[TC(q+  )-TC(q)]/q ◦ mezní (marginal) náklady: derivace TC podle q : MC = TC´(q) ◦ průměrné fixní náklady: AFC = FC(q) / q ◦ průměrné variabilní náklady: AVC = VC(q) / q 3.12.2009 7

8 Graf mezní veličiny protíná graf průměrné veličiny v jejím extrému Průměrná veličina : G(x) = f(x) / x, nutnou podmínkou pro extrém je nulovost první derivace Tedy: 3.12.2009 8

9 Křivky průměrných a mezních nákladů a) při funkci produkční nákladové 3.12.2009 9

10 Křivky průměrných a mezních nákladů b) při funkci produkční nákladové 3.12.2009 10

11 Křivky průměrných a mezních nákladů 3.12.2009 11 c) při funkci produkční nákladové

12 Křivky průměrných a mezních nákladů 3.12.2009 12 d) při funkci produkční nákladové

13 Minimální mezní náklady v počátku O pro ryze konkávní produkční funkci v inflexním bodě konvexně- konkávní produkční funkce 3.12.200913

14 Minimální průměrné náklady 3.12.2009 14 Pozn.: odtud nadále předpokládáme konvexně - konkávní tvar produkční funkce a FC  0

15 Dlouhodobá nákladová funkce LAC LAC – dolní obalová křivka k alternativním SAC (příslušným k alternativních realizovatelným technologickým změnám) Dlouhé období: ◦ lze realizovat všechny možné technologické změny, ◦ lze přizpůsobit všechny vstupy, všechny náklady jsou variabilní ◦ Např.: letadla letecké společnosti jsou fixní jen v krátkodobém pohledu 3.12.2009 15

16 Bod vyrovnání AC(q 1 ) = p 1 při funkci produkční nákladové Při p < p 1 výnosy firmy nepokrývají náklady, zisk  (q) < 0 pro všechna q Při p = p 1 :  (q 1 ) = 0 >  (q) pro q ≠ q 1 3.12.2009 16

17 Bod ukončení činnosti AVC(q 2 ) = p 2 při funkci produkční nákladové Při p < p 2 : výnosy firmy nepokrývají ani variabilní náklady, optimální je nevyrábět q = 0 3.12.2009 17

18 Ziskovost firmy Při p < p 1 ztrátová výroba (zisk nižší než standardní, ale ne nutně p < AVC) 3.12.2009 18

19 Ziskovost firmy Zda (nakolik) je výroba na úrovni q * zisková, určuje relace AC(q * ) a ceny p 0. Ozn. p 1 cenu pro bod vyrovnání, p 2 cenu pro bod ukončení činnosti): Jsou tyto možnosti: a) p 0 > p 1 :  > 0 : zisková výroba (optimum na MC nad bodem vyrovnání) b) p 0 = p 1 :  = 0 : výroba s nulovým nadstandardním ziskem (optimum v bodě vyrovnání) c) p 2 < p 0 < p 1 : -FC<  <0 (ztrátová výroba (výnosy nepokrývají náklady)částečně pokrývající fixní náklady FC : (krátkodobé optimum na MC mezi bodem vyrovnání a bodem ukončení činnosti) d) p 0 < p 2 :  < -FC<0 : ztrátová výroba zvyšující ztrátu nad fixní náklady FC : (optimální je nevyrábět (bod O ) 3.12.200919

20 Výstup maximalizující zisk q * v dokonalé konkurenci je takový, při kterém se mezní náklady rovnají ceně (předp. prozatím, že cena je exogenně daná) Pokud firma vyrábí (tj. optimem není q * =0 ), pak polohu optima určuje MC(q). Firma při ceně p 0 nabízí q * =MC -1 (p 0 ), tj. nabídková křivka kopíruje od bodu ukončení činnosti křivku mezních nákladů. Je to proto, že pokud by MC(q)≠p 0, bylo by možné změnou objemu výroby zvýšit zisk. 3.12.2009 20

21 Ziskovost firmy při p = p 1 (na úrovni bodu vyrovnání) (optimem je bod E nebo indiferentně bod O) Maximálně realizovatelný je nulový zisk: Π= [p - AC(q)]. q  0 3.12.2009 21

22 Jak to, že je při p = p 1 maximalizován zisk právě v bodě vyrovnání? Pro cenu p 1 na úrovni bodu vyrovnání : a) q ≠ q 1 => AC(q) > p 1 =>  (q) < 0 b) q = q 1 => AC(q 1 ) = p 1 =>  (q 1 ) = 0 p = p 1 => a) nejvyšší možný je nulový zisk b) q = q 1 = s(p) (optimální volba q ) c) s(p 1 ) = q 1 12.11.2009 22

23 Ziskovost firmy pro p > p 1 (optimem je bod E) V bodě optima E (maximální zisk): a) mezní příjem MP = p = mezní náklady = MC b) mezní zisk = 0 c)  max = (p-AC).q* > 0 3.12.2009 23

24 Nabídka firmy maximalizující zisk : a) krátkodobá Firma krátkodobě : buď optimalizuje objem výroby na úrovni q *, kdy MC(q * ) = p > p 2 nebo (je-li p≤p 2 ) nevyrábí vůbec 12.11.2009 24

25 Nabídka firmy maximalizující zisk : b) dlouhodobá Firma dlouhodobě: buď optimalizuje objem výroby na úrovni q *, kdy MC(q * ) = p  p 1 nebo (je-li p < p 1 ) nevyrábí vůbec 12.11.2009 25


Stáhnout ppt "Nákladové funkce - celkové, variabilní a fixní náklady v krátkém období - průměrné a mezní náklady - nákladová křivka v dlouhém období - optimum výrobce,"

Podobné prezentace


Reklamy Google