Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mikroekonomie II – přednáška č. 3: Produkční analýza firmy  základní východiska analýzy firmy  krátkodobá produkční funkce  výroba v dlouhém období,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mikroekonomie II – přednáška č. 3: Produkční analýza firmy  základní východiska analýzy firmy  krátkodobá produkční funkce  výroba v dlouhém období,"— Transkript prezentace:

1

2 Mikroekonomie II – přednáška č. 3: Produkční analýza firmy  základní východiska analýzy firmy  krátkodobá produkční funkce  výroba v dlouhém období, optimum firmy  optimum firmy při různých úrovních nákladů a při změnách cen VF  výnosy z rozsahu  příklady produkčních funkcí

3 Základní východiska analýzy firmy ffffirma = subjekt specializující se na výrobu, tj. na přeměnu zdrojů ve statky a služby ffffirma:nakupuje výrobní faktory (VF), organizuje jejich přeměnu ve výstup, prodává svůj výstup ccccílem firmy je maximalizace zisku eeeekonomický vs. účetní zisk eeeekonomický zisk = účetní zisk minus implicitní náklady

4 llllimity výroby – technologické a finanční možnosti firmy pppprodukční funkce – vztah mezi množstvím VF a výstupem těmito VF dosaženým v daném období ttttradiční VF:práce (L) a kapitál (K) oooostatní VF:půda (P) a úroveň technologie (τ) pppprodukční funkce: Q = f(K,L) vvvv krátkém období je objem kapitálu fixní vvvv dlouhém období jsou kapitál i práce variabilní

5 Výroba v krátkém období (SR) A A'A' B'B' B C C'C' L L TP L MP L AP L MP L AP L do bodu A se prosazují rostoucí výnosy z variabilního vstupu práce do bodu B – 1. stadium výroby – průměrný produkt práce i kapitálu roste, firma bude zvyšovat výrobu, fixní vstupy neúplně využity mezi body B a C – 2. stadium výroby – průměrný produkt práce klesá, ale průměrný produkt kapitálu stále roste za bodem C – 3. stadium výroby – klesá průměrný produkt práce i kapitálu i celkový produkt firma usiluje o 2. stadium výroby TP L

6 Výroba v SR – některé identity  Q = f (K fix, L)  AP L = Q/LAP K = Q/K  MP L = ∂Q/∂LMP K = ∂Q/∂K

7 Výroba v SR – rostoucí výnosy z variabilního vstupu Q L L AP L MP L AP L MP L TP Celkový výstup roste rostoucím tempem – tj. rychleji než počet zapojených jednotek práce

8 Výroba v SR – konstantní výnosy z variabilního vstupu Q L L AP L MP L AP L = MP L TP Celkový výstup roste konstantním tempem – tj. stejně rychle jako počet zapojených jednotek práce

9 Výroba v SR – klesající výnosy z variabilního vstupu L L AP L MP L TP AP L Q Celkový výstup roste klesajícím tempem – tj. pomaleji než počet zapojených jednotek práce

10 Výroba v dlouhém období (LR) ffffirma může měnit množství všech VF – práce i kapitál jsou variabilní QQQQ = f(K,L) ddddlouhodobá produkční funkce je zobrazena mapou izokvant – 3D obrázek se nazývá produkční kopec iiiizokvanta = křivka znázorňující kombinace vstupů, které vedou k výrobě stejného objemu výstupu (analogie indiferenční křivky)

11 Dlouhodobá produkční funkce – produkční kopec 0 L K Q Q1Q1 Q2Q2

12 Dlouhodobá produkční funkce – mapa izokvant 0 L K Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3 V případě obou VF normálních roste výstup ve směru šipky

13 Vlastnosti izokvant aaaanalogie indiferenčních křivek iiiizokvanty jsou seřazeny z kardinalistického pohledu (objem výstupu můžeme přesně určit) iiiizokvanty se neprotínají iiiizokvanty jsou klesající a konvexní směrem k počátku

14 Mezní míra technické substituce MMMMarginal Rate of Technical Substitution (MRTS) ppppoměr, ve kterém firma nahrazuje kapitál prací, aniž se změní velikost výstupu MMMMRTS = -ΔK/ΔL ----ΔK.MPK = ΔL.MPL → -ΔK/ΔL=MPL/MPK → MRTS = MPL/MPK

15 Elasticita substituce pppprocentní změna poměru vstupů (K/L) ku procentní změně MRTS uuuurčuje zakřivení izokvant σσσσ = d d d d(K/L)/K/L dMRTS/MRTS σσσσ = ∞ pro dokonale nahraditelné VF σσσσ = 0 pro VF v dokonale komplementárním vztahu

16 Optimální kombinace vstupů oooopět jde o analogii optima spotřebitele ffffirma je rovněž limitována svým rozpočtem rrrrozpočtové omezení je dáno finančními prostředky firmy a cenami výrobních faktorů llllinie rozpočtu firmy (izokosta) je dána: TC = w.L + r.K, kde w……mzdová sazba (cena VF práce) r…….úroková sazba (cena VF kapitálu)

17 ttttam, kde se dotýká izokvanta s izokostou, čili: ttttam, kde se rovnají směrnice izokvanty (MRTS) a izokosty (w/r) ooooptimum: MRTS = w/r, a tedy: MMMMPL/MPK = w/r ppppouze v bodě optima vyrábí firma daný výstup s minimálními náklady, neboli: ppppouze v bodě optima vyrábí firma s danými náklady maximální možný výstup

18 Optimum firmy - graficky E L K L* K* B A optimum firmy V bodech A a B firma nevyrábí daný výstup s minimálními náklady V bodech A a B firma s danými náklady nevyrábí maximální možný výstup Q TC 1 TC 2

19 Nákladová stezka expanze CCCCost Expansion Path (CEP) mmmmnožina bodů optima firmy při různých úrovních nákladů aaaanalogie s ICC u spotřebitele L K E1E1 E2E2 E3E3 CEP

20 Cenová stezka expanze PPPPrice Expansion Path (PEP) mmmmnožina bodů optima firmy při různých cenách jednoho z VF aaaanalogie s PCC u spotřebitele E1E1 E2E2 E3E3 PEP L K

21 Vliv změny ceny VF na množství jeho nasazení – substituční a produkční efekt ssssubstituční efekt (SE) – nahrazování VF relativně dražšího relativně levnějším pppprodukční efekt (PE) – analogie důchodového efektu u spotřebitele (někdy se též používá označení „nákladový efekt“)

22 Výnosy z rozsahu jjjjde o vztah mezi změnami vstupů a změnami výstupu - o kolik % se zvýší výstup, zvýšíme-li množství vstupů o 1 % kkkklesající, konstantní nebo rostoucí kkkklesající: výstup roste pomaleji než množství vstupů kkkkonstantní: výstup roste stejným tempem jako množství vstupů rrrrostoucí: výstup roste rychleji než množství vstupů

23 Konstantní, rostoucí a klesající výnosy z rozsahu Q=10 Q=20 Q=30 Q=90 Q=10 Q=20 KKK LLL konstantní výnosy z rozsahu – izokvanty jsou stejně daleko od sebe (produkční kopec je stále stejně strmý) rostoucí výnosy z rozsahu – izokvanty se k sobě přibližují (produkční kopec je stále strmější) klesající výnosy z rozsahu – izokvanty se od sebe oddalují (produkční kopec je stále plošší)

24 Příklady produkčních funkcí 1.L ineární produkční funkce: Q = f(K,L) = a.K + b.L oooobsahuje konstantní výnosy z rozsahu, protože: f(t.K,t.L) = a.t.K + b.t.L = t(a.K+b.L) = t.f(K,L) eeeelasticita substituce vstupů: σ = ∞ → práce a kapitál jsou dokonalé substituty – izokvanty jsou rovnoběžné přímky

25 2. Produkční funkce s fixní proporcí vstupů: Q = min(a.K,b.L) „min“ znamená, že výstup je omezen menší ze dvou hodnot v závorce – mám-li 1 auto a 2 řidiče, přidáním 3. řidiče nezvýším množství přepraveného nákladu vvvvýnosy z rozsahu konstantní: f(t.K,t.L) = min(a.t.K,b.t.L) = t.min(a.K,b.L) = t.f(K,L) eeeelasticita substituce vstupů: σ = 0 → K a L jsou doko. komplementy – izokvanty mají tvar písmene „L“ Příklady produkčních funkcí

26 3. Cobb-Douglasova produkční funkce: Q = f(K,L) = A.Ka.Lb vvvvýnosy z rozsahu: f(t.K,t.L) = A.(t.K)a(t.L)b = A.ta+b.Ka.Lb = ta+b.f(K,L) závisí na hodnotách „a“ a „b“, if: a+b=1 → konstantní výnosy z rozsahu a+b>1 → rostoucí výnosy z rozsahu a+b<1 → klesající výnosy z rozsahu iiiizokvanty jsou konvexní směrem k počátku

27 Příklady produkční funkcí Q3Q3 Q2Q2 Q1Q1 KK LL K L Q1Q1 Q1Q1 Q2Q2 Q2Q2 Q3Q3 Q3Q3 Lineární produkční funkce Produkční funkce s fixní proporcí vstupů Cobb-Douglasova produkční funkce

28 Otázka k zamyšlení Výnosy z rozsahu – Soukupová str. 178: rrrrostoucí výnosy z rozsahu f(t.K,t.L) > t.f(K,L) = t.Q kkkklesající výnosy z rozsahu f(t.K,t.L) < t.f(K,L) = t.Q JE TAM CHYBA OR NOT??


Stáhnout ppt "Mikroekonomie II – přednáška č. 3: Produkční analýza firmy  základní východiska analýzy firmy  krátkodobá produkční funkce  výroba v dlouhém období,"

Podobné prezentace


Reklamy Google