Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

11. CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELE A FORMOVÁNÍ POPTÁVKY 1 Chování spotřebitele a formování poptávky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "11. CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELE A FORMOVÁNÍ POPTÁVKY 1 Chování spotřebitele a formování poptávky."— Transkript prezentace:

1 11. CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELE A FORMOVÁNÍ POPTÁVKY 1 Chování spotřebitele a formování poptávky

2 11. CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELE A FORMOVÁNÍ POPTÁVKY

3

4

5

6 6 Chování spotřebitele  Chování jednotlivců, resp. Všech ekonomických subjektů lze vysvětlit na základě porovnávání efektů ekonomické aktivity a „újmů“ (výdajů, nákladů)  Efektem se rozumí užitek plynoucí ze spotřeby statků  Újmou – vynaložení důchodu (příjmu) na statky

7 11. CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELE A FORMOVÁNÍ POPTÁVKY

8

9

10 10 Rozhodování spotřebitele Pro spotřebitele z předchozího vyplývají následující dva základní problémy:  Jak důchod získat?  Jak důchod vynaložit?

11 11. CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELE A FORMOVÁNÍ POPTÁVKY 11 Racionální spotřebitel Spotřebitel, který svůj užitek maximalizuje = = racionálně jednající spotřebitel Jaký užitek spotřebitel získá, vyplývá z jeho preferencí… Co preferuje student v hospodě se stokorunou?  4 piva  3 piva + tyčinky  2 piva + panáka + tyčinky  1 pivo + cigarety  3 kofoly  2 vína + 2 mattonky  1 čaj + …. + ušetřit na další hospodu  8 piv + …. + slib, že to do týdne vrátí….

12 11. CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELE A FORMOVÁNÍ POPTÁVKY 12 Měření užitku 2 přístupy k měření užitku  Kardinalistický  Ordinalistický

13 11. CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELE A FORMOVÁNÍ POPTÁVKY 13 Celkový a mezní užitek celkový užitek mezní užitek bod nasycení TU (total utility) statek Statek Užitek závisí nejen na množství statků, ale také na: psychologických faktorech zkušenostech spotřebitele tradicích apod. V případě většího množství různých statků se uživatel rozhoduje pro ideální kombinaci statků, která by zajistila jeho maximální užitek  užitek statku tedy závisí na množství na jiných statků MU (marginal utility)

14 11. CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELE A FORMOVÁNÍ POPTÁVKY 14 Ordinalistická verze užitku Vychází z předpokladu, že užitek není přímo měřitelný, ale že spotřebitel preferuje určitou spotřební situaci a že lze určit, zda užitek klesá nebo roste s množstvím spotřebovávaného statku. Spotřebitel je schopen seřadit kombinace statků dle jejich užitku na základě svých preferencí (ale není schopen vyčíslit celkový užitek).

15 11. CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELE A FORMOVÁNÍ POPTÁVKY 15 Indiferenční křivky -zobrazují všechny kombinace odpovídající stejnému užitku -klesají a jsou konvexní -neprotínají se -v jakékoliv spotřební situaci vždy se nacházíme na jedné z indiferenčních křivek (užitku) Kardinalisté – křivka by byla konkrétní úrovní užitku Ordinalisté – křivky jsou seřazeny dle preferencí Y X U1U1 U2U2 U3U3 směr preferencí

16 11. CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELE A FORMOVÁNÍ POPTÁVKY 16 Statky dle indiferenčních křivek Y X YY Y X XX Nežádoucí statek Žádoucí statek Lhostejný statek Dokonalé substituty Dokonalé komplementy

17 11. CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELE A FORMOVÁNÍ POPTÁVKY 17 Linie rozpočtu (rozpočtové omezení) Spotřebitel se rozhoduje mezi množstvím statku X za určitou cenu (Px) a množství statku Y za určitou cenu (Py). Kombinace těchto statků jsou limitovány důchodem spotřebitele – rozpočtovým omezením, graficky vyjádřeným jako linie rozpočtu. Y X Soubor tržních příležitostí I = P x *X + P Y *Y

18 11. CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELE A FORMOVÁNÍ POPTÁVKY Mezní míra substituce Mezní míra substituce ve spotřebě = směrnice indiferenční křivky užitku (Marginal rate of substitution in consumption) Mezní míra substituce ve směně = směrnice linie rozpočtu (Marginal rate of substitution in exchange) 18 Y X U MRS C Y X MRS E

19 11. CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELE A FORMOVÁNÍ POPTÁVKY Optimum spotřebitele 19 U1U1 U2U2 U3U3 X0X0 X Y0Y0 Y 1)Spotřebitel obdrží důchod 2)Výše důchodu rozhoduje o umístění linie rozpočtu 3)Určuje sklon linie rozpočtu  tím i mezní míru substituce ve směně 4)Maximální užitek spotřebitele omezený v daném okamžiku jeho důchodem graficky je dostupný na nejvýše umístěné indiferenční křivce užitku 5)MRS C = MRS E Přebytek spotřebitele – rozdíl mezi užitkem a výdaji na jeho získání (jakýkoliv užitek pod U 2 )

20 11. CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELE A FORMOVÁNÍ POPTÁVKY Vliv výše důchodů na spotřebu statků Normální statky – s růstem důchodu roste i nakupované množství Méněcenné statky (Inferior goods) – S růstem důchodu klesá i nakupované množství Luxusní statky – množství nakupovaného statku roste rychleji než důchod

21 11. CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELE A FORMOVÁNÍ POPTÁVKY Cenová spotřební křivka Cena Y je konstantní Důchod vzroste Optimum spotřebitele se změní Soubor kombinací statků X a Y maximalizujících užitek spotřebitele při různých cenách statků X vyjadřuje tzv. „cenová spotřební křivka“ (Price Consumption Curve) Y X H PCC J1J1 J2J2 J3J3

22 11. CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELE A FORMOVÁNÍ POPTÁVKY Poptávka Y X H PCC J1J1 J2J2 J3J3 P P1P1 P2P2 P3P3 D Změna ceny se při konstantním důchodu a konstantní ceně statku Y projeví posunem po křivce potpávky. Ze 2 následujících důvodů: 1.Substituční efekt – změna poptáveného množství relativně dražšího statku za statek relativně levnější (cena roste, popt. množství kelasá). Dochází k posunu po indiferenční křivce. 2.Důchodový efekt – změna poptávaného množství statku v důsledku změny reálného důvodu. Dochází ke změně indiferenční křivky.

23 11. CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELE A FORMOVÁNÍ POPTÁVKY Posuny po křivce potpávky Substituční efekt je vždy negativní = poroste-li cena, klesne poptávané množství Důchodový efekt se pro různé statky liší:  Normální statky – negativní = klesne-li cena, zvýší se reálný důchod a zvýší se také poptávané množství statku  Méněcenné statky – pozitivní = klesá-li cenam roste reálný důchod a s vyšším důchodem klesá také poptávané množství Celkový efekt – součet obou efektů  Pro normální statky je celkový efekt vždy negativní  Pro méněcenné statky nelze jednoznačně určit, který z obou efektů převáží (ve většině případů by měl substituční efekt převážit důchodový) Paradoxní situace nastává u tzv. Giffenových statků – s růstem ceny roste poptávané množství (příkladem se uvádí poptávka po bramboráých v době hladomoru v Irsku v 19. století). Giffenův statek je zvláštním případem méněcenného statku.

24 11. CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELE A FORMOVÁNÍ POPTÁVKY Elasticita (pružnost) poptávky cena množství P1P1 P2P2 D1D1 D2D2 Q0Q0 Q2Q2 Q1Q1 3 typy elasticity poptávky: 1.Důchodová 2.Cenová 3.Křížová

25 11. CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELE A FORMOVÁNÍ POPTÁVKY Díky za pozornost…


Stáhnout ppt "11. CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELE A FORMOVÁNÍ POPTÁVKY 1 Chování spotřebitele a formování poptávky."

Podobné prezentace


Reklamy Google