Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 D) Substituční a důchodový efekt. 2 Odlišné efekty změny w stejná změna mzdové sazby může vést v jednom případě ke zvýšení ve druhém případě ke snížení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 D) Substituční a důchodový efekt. 2 Odlišné efekty změny w stejná změna mzdové sazby může vést v jednom případě ke zvýšení ve druhém případě ke snížení."— Transkript prezentace:

1 1 D) Substituční a důchodový efekt

2 2 Odlišné efekty změny w stejná změna mzdové sazby může vést v jednom případě ke zvýšení ve druhém případě ke snížení počtu hodin volného času Základem vysvětlení = dva trendy: 1.Substituční efekt změny mzdové sazby (SE) 2.Důchodový efekt změny mzdové sazby (IE) resp. jejich vztah

3 3 1. Substituční efekt - jakákoli změna w ovlivní náklady obětované příležitosti volného času: při růstu w alternativní náklady porostou a dodatečná jednotka H bude dražší vzhledem k vyššímu zanechanému výdělku. spotřebitel bude spotřebovávat méně volného času z důvodu jeho vyšší ceny Substituční efekt vyjadřuje změnu volného času v důsledku změny mzdové sazby za předpokladu konstantního užitku. Substituční efekt je záporný - růst w vede ke snižování H při konstantním užitku a naopak.

4 4 2. Důchodový efekt - v důsledku zlepšení finanční situace spotřebitele se zvyšují dostupné kombinace H a I; neexistuje jednoznačná reakce na takto zvýšený soubor příležitostí, záleží na užitku: spotřebitel využije růstu w nejen ke zvýšení I ale i ke zvýšení H Důchodový efekt vyjadřuje změnu volného času, způsobenou změnou reálného důchodu v důsledku změny mzdové sazby. Důchodový efekt je kladný - vyšší I umožňuje zvýšení H (vyšší příjem v důsledku vyšší mzdové sazby vede k růstu zájmu o volný čas).

5 5 SE a pomocná rozpočtová přímka Substituční vztah způsobený růstem w lze kvantifikovat prostřednictvím pomocné (umělé) rozpočtové přímky: se sklonem určeným novou w (novou cenou H), tečující původní indiferenční křivku (původní výši užitku) pomocný bod optima vyjadřuje čistý substituční efekt - byl potlačen jakýkoli přírůstek užitku z dodatečného příjmu a volného času spotřebitel bude spotřebovávat méně dražšího statku (H) ve prospěch většího I (tzn. více práce).

6 6 Grafické vyjádření IE růst w - růst souboru tržních příležitostí – změna optima do bodu dotyku nové rozpočtové přímky s vyšší indiferenční křivkou změna ve struktuře I a H v důsledku změny reálného příjmu spotřebitele - velikost této změny je dána vzdáleností mezi pomocnou a novou rozpočtovou přímkou - odstranění změny v relativních cenách je zobrazeno dvěma paralelními přímkami

7 7 Vztah SE a IE při poklesu H a)substituční efekt převyšuje důchodový efekt, SE > IE spotřebitel v důsledku růstu w odpracuje více hodin než tomu bylo dříve, tj. má méně H změna v H je určena posunem z bodu A do bodu B -SE posun z H 1 do H‘ - IE posun z H‘ do H 2

8 8 SE a IE při snižování H

9 9 Vztah SE a IE při růstu H b) substituční efekt převyšuje důchodový efekt, SE < IE spotřebitel v důsledku růstu w odpracuje méně hodin než tomu bylo dříve, tj. má více H změna v H je určena posunem z bodu A do bodu B -SE posun z H 1 do H‘ - IE posun z H‘ do H 2

10 10 SE a IE při zvyšování H

11 11 Vztah SE a IE při růstu H při nízké w, tj. nižším příjmu je pravděpodobnější, že SE > IE, růst w povede k růstu L a snížení H při vysoké w (vysokém příjmu) je pravděpodobnější, že SE < IE, růst w povede ke snížení L a růstu H - spotřebitel už vydělává nejen dostatek k financování jak nezbytných tak i luxusních výdajů + může zlepšit kvalitu života zvýšením množství volného času

12 12 Ber nebo nech být

13 13 Smlouvou určená struktura času Pracovní smlouva - spotřebitelé nemají možnost maximalizovat užitek, jsou nuceni k množství H, které leží na nižší indiferenční křivce než na té, kterou by preferovali v grafu smlouvou určená povinnost nutí spotřebovávat H 1 volného času, ale optimální množstvím volného času je H 2  Spotřebitel získává jen užitek spojený s indiferenční křivkou IC 1, při vlastní volbě by dosahoval užitku IC 2

14 14 Odvození křivky poptávky po H Při postupné změně w zjišťovat změny optimálního množství volného času: - tří výrazně odlišné w - 3 rozpočtové přímky s různým sklonem: Sklon BL 1 určen mzdovou sazbou w 1 – užitek maximální při H 1 (bod optima na IC 1 ) Sklon BL 2 určen mzdovou sazbou w 2 – užitek maximální při H 2 (bod optima na IC 2 ) Sklon BL 3 určen mzdovou sazbou w 3 – užitek maximální při H 3 (bod optima na IC 3 )

15 15 Křivka PEP při odvození křivky D H Kombinace optimálního množství H a I při různých mzdových sazbách, představované body optima modelují křivku cenové cesty expanze PEP Přenesením odpovídajících hodnot w a H do grafu s hodnotami w na ose y získáme křivku poptávky po volném čase D H má „zalomený“ tvar: -v části s relativně nižší mzdovou sazbou má kladnou směrnici, -v relativně vysokých mzdových hodnotách má zápornou směrnici

16 16 Křivka D H


Stáhnout ppt "1 D) Substituční a důchodový efekt. 2 Odlišné efekty změny w stejná změna mzdové sazby může vést v jednom případě ke zvýšení ve druhém případě ke snížení."

Podobné prezentace


Reklamy Google