Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)"— Transkript prezentace:

1 Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)
Mikroekonomie I Vliv změny ceny, důchodu a cen jiných statků na poptávku Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)

2 Substituční a důchodový efekt
Důchodový efekt – jedná se o část změny poptávaného zboží vyvolanou změnou reálného důchodu spotřebitele v důsledku cenové změny. Substituční efekt – jedná se o změnu relativních cen, jenž nemůže být spojována se změnou reálného důchodu (spotřebitel omezí nákup zboží a zvýší nákup ostatních statků – jsou relativně levnější). růst PX pokles reálného důchodu pokles QX růst PX růst relativní ceny statku X pokles QX , růst poptávky po jiném zboží

3 Posun po křivce poptávky a změna bodu optima
Graf Posun po křivce poptávky a změna bodu optima P E2 P2 E1 P1 d Q2 Q1 Q

4 Vliv změn cen ostatních zboží na poptávku
Nezávislé statky – pokud nemá změna jednoho zboží zvláštní vliv na poptávku po jiném zboží. Substituty – statky vzájemně zaměnitelné. Růst ceny jednoho zboží vyvolá růst poptávky po druhém zboží. Efekt poklesu ceny je opačný. (káva-čaj, rohlík-houska). Komplementární statky – vzájemně se doplňují. Růst ceny jednoho z nich vyvolá nejen pokles poptávaného množství tohoto zboží, ale i pokles poptávky po komplementárním zboží. (lyže-vázání, tiskárna-barva). Poptávku po zboží ovlivňují také: necenová konkurence, změna preferencí spotřebitele, očekávaní změn cen

5 Elasticita poptávky Cenová elasticita poptávky (Price Elasticity of Demand) – se vyjadřuje jako poměr procentních změn v objemu poptávaného zboží k procentním změnám cen: Koeficient cenové elasticity poptávky (EDP) udává, o kolik procent se zvýší (sníží) poptávané množství, když se cena sníží (zvýší) o jedno procento. % změna poptávaného množství Elasticita poptávky = % změna ceny

6 Elasticita poptávky Koeficient cenové elasticity poptávky EDP:
P1 je počátečná cena, P2 cena po změně, Q1 je počáteční poptávané množství, Q2 je poptávané množství po změně. (Q2+Q1) : 2 vyjadřuje průměrné množství mezi uvažovanými dvěma body na křivce poptávky, (P1+P2) : 2 průměrnou cenu v daném intervalu. Koeficient elasticity je záporné číslo, my budeme pracovat s koeficienty elasticity v absolutní hodnotě. Q2 – Q P2 – P1 EDP = : (Q2 + Q1) : (P2 + P1) : 2

7 Elasticita poptávky Neelastická poptávka : EDP < 1. Procentní změna ceny vyvolá menší procentní změnu poptávaného množství zboží. Elastická poptávka : EDP > 1. Procentní změna ceny vyvolá větší procentní změnu poptávaného množství. Jednotkově elastická : EDP = 1. Procentní změna ceny vyvolá stejnou procentní změnu poptávaného zboží. Dokonale elastická : EDP = ∞ . Změny jsou vyvolány jinými faktory než cenou. Dokonale neelastická : EDP = 0. Poptávané množství je konstantní, se změnou ceny nemění.

8 Graf elasticity poptávky
Jednotkově elastická poptávka Neelastická Elastická poptávka P1 P1 d P1 P2 d d P2 P2 P3 P3 P3 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3

9 Graf elasticity poptávky
Dokonale elastická poptávka Dokonale neelastická poptávka P P d d Q Q

10 Elasticita poptávky Faktory ovlivňující elasticitu poptávky:
Povaha potřeb, které uspokojuje. Podíl výdajů na určité zboží v rozpočtu spotřebitele. Existence a dostupnost substitutů. Elasticita poptávky se rovněž mění v čase.

11 Proměnlivá a konstantní elasticita poptávky
Proměnlivá elasticita poptávky Konstantní elasticita poptávky P P A eD > 1 eD = 1 B eD < 1 C d d Q Q

12 Důchodová a křížová elasticita
Důchodová elasticita poptávky vyjadřuje závislost změn poptávaného množství zboží na změnách důchodu spotřebitele. Křížová elasticita poptávky udává, jak se změní poptávané množství určitého zboží, změní-li se cena jiného zboží. % změna poptávaného množství Důchodová elasticita = % změna důchodu % změna poptávaného množství Křížová elasticita = % změna ceny jiného zboží

13 Tržní poptávka Tržní poptávka – je součtem poptávky jednotlivých spotřebitelů. Proto je křivka tržní poptávky součtem individuálních poptávkových křivek. Na tržní poptávku působí stejné vlivy jako na individuální poptávku, především: vliv změn v důchodech spotřebitelů, změny cen ostatních statků, velikost trhu, tj. počtem spotřebitelů = posun křivky poptávky. Vliv změny ceny určitého statku na jeho poptávané množství = posun po křivce tržní poptávky – se v případě tržní poptávky projevuje dvojím způsobem: Změnou individuální poptávky jednotlivých spotřebitelů Změnou počtu spotřebitelů

14 Křivka tržní poptávky P d1 D = d1 + d2 d2 Q

15 Agregátní poptávka Součtem (agregací) tržních poptávek na všech dílčích trzích získáme agregátní poptávku. Agregátní poptávka je tržní poptávka po všech zbožích. Do agregátní poptávky zahrnujeme také: Firmy jako poptávající na trhu investičních statků Státní nákupy výrobků a služeb Poptávka zahraničních subjektů Další informace viz předmět EKNH, kapitola č.4 – Makroekonomické agregátní veličiny


Stáhnout ppt "Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)"

Podobné prezentace


Reklamy Google