Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mikroekonomie I Vliv změny ceny, důchodu a cen jiných statků na poptávku Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mikroekonomie I Vliv změny ceny, důchodu a cen jiných statků na poptávku Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)"— Transkript prezentace:

1 Mikroekonomie I Vliv změny ceny, důchodu a cen jiných statků na poptávku Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)

2 Substituční a důchodový efekt Důchodový efekt – jedná se o část změny poptávaného zboží vyvolanou změnou reálného důchodu spotřebitele v důsledku cenové změny. Důchodový efekt – jedná se o část změny poptávaného zboží vyvolanou změnou reálného důchodu spotřebitele v důsledku cenové změny. Substituční efekt – jedná se o změnu relativních cen, jenž nemůže být spojována se změnou reálného důchodu (spotřebitel omezí nákup zboží a zvýší nákup ostatních statků – jsou relativně levnější). Substituční efekt – jedná se o změnu relativních cen, jenž nemůže být spojována se změnou reálného důchodu (spotřebitel omezí nákup zboží a zvýší nákup ostatních statků – jsou relativně levnější). růst P X pokles reálného důchodupokles Q X růst P X růst relativní ceny statku X pokles Q X, růst poptávky po jiném zboží

3 Graf Posun po křivce poptávky a změna bodu optima Q P E2E2 E1E1 d Q1Q1 Q2Q2 P2P2 P1P1

4 Vliv změn cen ostatních zboží na poptávku Nezávislé statky – pokud nemá změna jednoho zboží zvláštní vliv na poptávku po jiném zboží. Nezávislé statky – pokud nemá změna jednoho zboží zvláštní vliv na poptávku po jiném zboží. Substituty – statky vzájemně zaměnitelné. Růst ceny jednoho zboží vyvolá růst poptávky po druhém zboží. Efekt poklesu ceny je opačný. (káva-čaj, rohlík-houska). Substituty – statky vzájemně zaměnitelné. Růst ceny jednoho zboží vyvolá růst poptávky po druhém zboží. Efekt poklesu ceny je opačný. (káva-čaj, rohlík-houska). Komplementární statky – vzájemně se doplňují. Růst ceny jednoho z nich vyvolá nejen pokles poptávaného množství tohoto zboží, ale i pokles poptávky po komplementárním zboží. (lyže-vázání, tiskárna-barva). Komplementární statky – vzájemně se doplňují. Růst ceny jednoho z nich vyvolá nejen pokles poptávaného množství tohoto zboží, ale i pokles poptávky po komplementárním zboží. (lyže-vázání, tiskárna-barva). Poptávku po zboží ovlivňují také: necenová konkurence, změna preferencí spotřebitele, očekávaní změn cen Poptávku po zboží ovlivňují také: necenová konkurence, změna preferencí spotřebitele, očekávaní změn cen

5 Elasticita poptávky Cenová elasticita poptávky (Price Elasticity of Demand) – se vyjadřuje jako poměr procentních změn v objemu poptávaného zboží k procentním změnám cen: Cenová elasticita poptávky (Price Elasticity of Demand) – se vyjadřuje jako poměr procentních změn v objemu poptávaného zboží k procentním změnám cen: Koeficient cenové elasticity poptávky (E DP ) udává, o kolik procent se zvýší (sníží) poptávané množství, když se cena sníží (zvýší) o jedno procento. Koeficient cenové elasticity poptávky (E DP ) udává, o kolik procent se zvýší (sníží) poptávané množství, když se cena sníží (zvýší) o jedno procento. % změna poptávaného množství Elasticita poptávky = % změna ceny

6 Elasticita poptávky Koeficient cenové elasticity poptávky E DP : Koeficient cenové elasticity poptávky E DP : P 1 je počátečná cena, P 2 cena po změně, Q 1 je počáteční poptávané množství, Q 2 je poptávané množství po změně. P 1 je počátečná cena, P 2 cena po změně, Q 1 je počáteční poptávané množství, Q 2 je poptávané množství po změně. (Q 2 +Q 1 ) : 2 vyjadřuje průměrné množství mezi uvažovanými dvěma body na křivce poptávky, (P 1 +P 2 ) : 2 průměrnou cenu v daném intervalu. (Q 2 +Q 1 ) : 2 vyjadřuje průměrné množství mezi uvažovanými dvěma body na křivce poptávky, (P 1 +P 2 ) : 2 průměrnou cenu v daném intervalu. Koeficient elasticity je záporné číslo, my budeme pracovat s koeficienty elasticity v absolutní hodnotě. Koeficient elasticity je záporné číslo, my budeme pracovat s koeficienty elasticity v absolutní hodnotě. Q 2 – Q 1 P 2 – P 1 E DP = : (Q 2 + Q 1 ) : 2 (P 2 + P 1 ) : 2

7 Elasticita poptávky Neelastická poptávka : E DP < 1. Procentní změna ceny vyvolá menší procentní změnu poptávaného množství zboží. Neelastická poptávka : E DP < 1. Procentní změna ceny vyvolá menší procentní změnu poptávaného množství zboží. Elastická poptávka : E DP > 1. Procentní změna ceny vyvolá větší procentní změnu poptávaného množství. Elastická poptávka : E DP > 1. Procentní změna ceny vyvolá větší procentní změnu poptávaného množství. Jednotkově elastická : E DP = 1. Procentní změna ceny vyvolá stejnou procentní změnu poptávaného zboží. Jednotkově elastická : E DP = 1. Procentní změna ceny vyvolá stejnou procentní změnu poptávaného zboží. Dokonale elastická : E DP = ∞. Změny jsou vyvolány jinými faktory než cenou. Dokonale elastická : E DP = ∞. Změny jsou vyvolány jinými faktory než cenou. Dokonale neelastická : E DP = 0. Poptávané množství je konstantní, se změnou ceny nemění. Dokonale neelastická : E DP = 0. Poptávané množství je konstantní, se změnou ceny nemění.

8 Graf elasticity poptávky Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3 Q3Q3 Q3Q3 Q2Q2 Q2Q2 Q1Q1 Q1Q1 P1P1 P1P1 P1P1 P2P2 P2P2 P2P2 P3P3 P3P3 P3P3 d dd Elastická poptávkaNeelastická Jednotkově elastická poptávka

9 Graf elasticity poptávky Q Q P P d d Dokonale elastická poptávka Dokonale neelastická poptávka

10 Elasticita poptávky Faktory ovlivňující elasticitu poptávky: Faktory ovlivňující elasticitu poptávky: Povaha potřeb, které uspokojuje. Povaha potřeb, které uspokojuje. Podíl výdajů na určité zboží v rozpočtu spotřebitele. Podíl výdajů na určité zboží v rozpočtu spotřebitele. Existence a dostupnost substitutů. Existence a dostupnost substitutů. Elasticita poptávky se rovněž mění v čase. Elasticita poptávky se rovněž mění v čase.

11 Proměnlivá a konstantní elasticita poptávky Q Q P P A B C d d e D = 1 e D < 1 e D > 1 Proměnlivá elasticita poptávkyKonstantní elasticita poptávky

12 Důchodová a křížová elasticita Důchodová elasticita poptávky vyjadřuje závislost změn poptávaného množství zboží na změnách důchodu spotřebitele. Důchodová elasticita poptávky vyjadřuje závislost změn poptávaného množství zboží na změnách důchodu spotřebitele. Křížová elasticita poptávky udává, jak se změní poptávané množství určitého zboží, změní-li se cena jiného zboží. Křížová elasticita poptávky udává, jak se změní poptávané množství určitého zboží, změní-li se cena jiného zboží. % změna poptávaného množství Důchodová elasticita = % změna důchodu % změna poptávaného množství Křížová elasticita = % změna ceny jiného zboží

13 Tržní poptávka Tržní poptávka – je součtem poptávky jednotlivých spotřebitelů. Proto je křivka tržní poptávky součtem individuálních poptávkových křivek. Tržní poptávka – je součtem poptávky jednotlivých spotřebitelů. Proto je křivka tržní poptávky součtem individuálních poptávkových křivek. Na tržní poptávku působí stejné vlivy jako na individuální poptávku, především: vliv změn v důchodech spotřebitelů, změny cen ostatních statků, velikost trhu, tj. počtem spotřebitelů = posun křivky poptávky. Na tržní poptávku působí stejné vlivy jako na individuální poptávku, především: vliv změn v důchodech spotřebitelů, změny cen ostatních statků, velikost trhu, tj. počtem spotřebitelů = posun křivky poptávky. Vliv změny ceny určitého statku na jeho poptávané množství = posun po křivce tržní poptávky – se v případě tržní poptávky projevuje dvojím způsobem: Vliv změny ceny určitého statku na jeho poptávané množství = posun po křivce tržní poptávky – se v případě tržní poptávky projevuje dvojím způsobem: Změnou individuální poptávky jednotlivých spotřebitelů Změnou individuální poptávky jednotlivých spotřebitelů Změnou počtu spotřebitelů Změnou počtu spotřebitelů

14 Křivka tržní poptávky D = d1 + d2 d1 d2 Q P

15 Agregátní poptávka Součtem (agregací) tržních poptávek na všech dílčích trzích získáme agregátní poptávku. Agregátní poptávka je tržní poptávka po všech zbožích. Součtem (agregací) tržních poptávek na všech dílčích trzích získáme agregátní poptávku. Agregátní poptávka je tržní poptávka po všech zbožích. Do agregátní poptávky zahrnujeme také: Do agregátní poptávky zahrnujeme také: Firmy jako poptávající na trhu investičních statků Firmy jako poptávající na trhu investičních statků Státní nákupy výrobků a služeb Státní nákupy výrobků a služeb Poptávka zahraničních subjektů Poptávka zahraničních subjektů Další informace viz předmět EKNH, kapitola č.4 – Makroekonomické agregátní veličiny Další informace viz předmět EKNH, kapitola č.4 – Makroekonomické agregátní veličiny


Stáhnout ppt "Mikroekonomie I Vliv změny ceny, důchodu a cen jiných statků na poptávku Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)"

Podobné prezentace


Reklamy Google