Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář 4. Racionální chování spotřebitele a výrobce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář 4. Racionální chování spotřebitele a výrobce"— Transkript prezentace:

1 Seminář 4. Racionální chování spotřebitele a výrobce
Základy ekonomie Seminář 4. Racionální chování spotřebitele a výrobce

2 Doplňte následující tvrzení:
Mezním užitkem rozumíme ………. uspokojení, které spotřebiteli přináší spotřeba ………. jednotky statku, přičemž množství všech ostatních statků se nemění. MU tedy vyjadřuje změnu ………. při změně spotřebovávaného množství daného statku o ………. (za „ceteris paribus“).

3 Doplňte následující tvrzení:
Mezním užitkem rozumíme míru uspokojení, které spotřebiteli přináší spotřeba dodatečné jednotky statku, přičemž množství všech ostatních statků se nemění. MU tedy vyjadřuje změnu užitku při změně spotřebovávaného množství daného statku o jednotku (za „ceteris paribus“).

4 Doplňte následující tvrzení:
Zákon ………. mezního užitku odráží skutečnost, že ………. ………. má tendenci s ………. spotřebovávaného množství statku od určitého bodu ………. .

5 Doplňte následující tvrzení:
Zákon klesajícího mezního užitku odráží skutečnost, že celkový užitek má tendenci s růstem spotřebovávaného množství statku od určitého bodu klesat .

6 ? Jestliže je mezní užitek nějaké komodity nulový, co můžeme říci o celkovém užitku?

7 ! Celkový užitek je v takovém případě na své maximální hodnotě. U i TU
MU Q i Q i TU

8 ? Určete mezní užitek při spotřebě desáté jednotky statku X, pokud znáte funkci celkového užitku: TU = 24*X – X2.

9 ! Rovnici mezního užitku získáme první derivací rovnice celkového užitku, tedy (TU = 24*X – X2)’ MU = 24 – 2*X Po dosazení za X = 10 MU = 24 – 2*10 = 4

10 ? Mezní užitek spotřebitele ze sklenky bolsu (MUB) je čtyřikrát větší než mezní užitek z láhve pepsi-coly (MUP). Cena láhve pepsi-coly (PP) je 6 Kč. Při jaké ceně (resp. v jakém cenovém intervalu) bude racionální spotřebitel za jinak stejných podmínek bols (PB) vždy kupovat?

11 ! Aby byl spotřebitel v rovnováze, musí platit MUB/PB = MUP/PP, přičemž platí MUB = 4*MUP 4*MUP/PB = MUP/6 MUP/PB = MUP/6*4 Jestliže se rovnají čitatelé zlomků, musejí se rovnat i jmenovatelé, tudíž PB = 6*4 = 24 Spotřebitel je v rovnováze, když je cena sklenky bolsu 24 Kč. Při nižší ceně než 24 Kč bude spotřebitel bols vždy kupovat.

12 Posuďte zda je tvrzení pravdivé či nepravdivé:
Cokoliv, co zvýší celkový užitek – za předpokladu ceteris paribus – má tendenci zvýšit i mezní užitek. Snížení všech absolutních cen na polovinu bude mít za následek (za jinak stejných podmínek) zdvojnásobení reálného příjmu spotřebitele. Indiferenční analýza je cestou odvození poptávkové křivky v ordinalistické verzi teorie užitečnosti. Mezní užitek nikdy nemůže být negativní. Posuďte zda je tvrzení pravdivé či nepravdivé: Jestliže produkt roste proporcionálně se všemi faktory, pak hovoříme o klesajících výnosech z rozsahu. Nepravda Cokoliv, co zvýší celkový užitek – za předpokladu ceteris paribus – má tendenci zvýšit i mezní užitek. Nepravda Sklon indiferenční křivky měří relativní mezní užitky dvou zboží. Pravda Snížení všech absolutních cen na polovinu bude mít za následek (za jinak stejných podmínek) zdvojnásobení reálného příjmu spotřebitele. Pravda Indiferenční analýza je cestou odvození poptávkové křivky v ordinalistické verzi teorie užitečnosti. Pravda Mezní užitek nikdy nemůže být negativní. Nepravda

13 Jsou-li pomeranče a citrony substituty, pak jestliže cena citronů vzroste, spotřebitel bude kupovat:
více pomerančů, takže jejich mezní užitek klesne více pomerančů, takže jejich mezní užitek stoupne méně pomerančů, takže jejich mezní užitek klesne méně pomerančů, takže jejich mezní užitek stoupne méně citronů, takže jejich mezní užitek klesne

14 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Seminář 4. Racionální chování spotřebitele a výrobce"

Podobné prezentace


Reklamy Google