Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mikroekonomie I Tržní poptávka, elasticita poptávky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mikroekonomie I Tržní poptávka, elasticita poptávky"— Transkript prezentace:

1 Mikroekonomie I Tržní poptávka, elasticita poptávky
Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)

2 MIEK1 – Příklady Dokonale elastická poptávková křivka je ilustrována horizontální přímkou. Tato přímka ilustruje jeden z krajních případů elasticity (EPD roven nekonečnu). Které z tvrzení je správné? Jakákoliv změna ceny (v určitém cenovém rozmezí) vůbec neovlivní poptávané množství. Sebemenší zvýšení ceny nad úroveň určenou poptávkovou přímkou by vyvolala pokles nákupu na nulu. Uveďte příklad takové poptávky

3 MIEK1 – Příklady Rozhodněte, o jakou poptávku jde. Svá řešení zdůvodněte. 10% snížení ceny přineslo 5% nárůst množství peněz, které lidé utrácejí na nákup tohoto statku. 10% snížení ceny statku zapříčinilo 5% zvýšení nakupovaného množství uvažované komodity

4 MIEK1 – Příklady Rozhodněte, zda uvedená tvrzení jsou pravdivá (P) či nepravdivá (N): Když se pomocí snížení ceny z 50 korun na 20 korun nikterak nepodařilo zvýšit prodané množství skript, potom poptávka po skriptech je v daném cenovém intervalu dokonale neelastická Pokud se cena a prodávané množství zvýšily ve srovnání s předchozím obdobím, můžeme z toho usuzovat, že poptávka je elastická Cenová elasticita poptávky je změna ceny dělená změnou v celkovém příjmu Pokud mají všichni farmáři malou úrodu, jejich celkový příjem může stoupnout. Toto ukazuje, že poptávka po zemědělských produktech je cenově neelastická. Když jednoprocentní růst ceny vyvolá menší než jednoprocentní pokles poptávaného množství, pak jde o poptávku relativně cenově neelastickou Poptávková křivka, jejíž sklon je roven nule, je perfektní (dokonale) elastická.

5 MIEK1 – Příklady Cenová elasticita poptávky bude mít tendenci růst:
Pokud jde o větší množství nezbytné komodity Během kratšího časového úseku Při nižší ceně Pokud se objeví dokonalejší substituty dané komodity Když se podíl daného statku na celkových výdajích spotřebitele sníží

6 MIEK1 – Příklady Vertikální poptávková křivka představuje hodnotu koeficientu EPD, která je: Rovna nekonečnu Rovna jedné Větší než 1 Velmi vysoká, ale její přesnou hodnotu nelze určit Žádná nabídka není správná

7 MIEK1 – Příklady Uvažujeme případ dvou substitutů. Rozhodněte, které tvrzení nejvíce odpovídá skutečnosti. Růst ceny jednoho z nich vyvolá pokles poptávky nejen po tomto zboží, ale i po druhém zboží Růst ceny jednoho z nich vyvolá růst poptávky po druhém zboží a naopak Pokles ceny jednoho z nich vyvolá růst poptávky nejen po tomto zboží, ale i po druhém zboží Pokles ceny jednoho z nich vyvolá pokles poptávky i poptávaného množství u obou zboží Platí nabídky a) i c) současně

8 MIEK1 – Příklady Správně doplňte následující tvrzení:
Cenovou elasticitou nabídky míníme … změnu … množství dělenou … změnou … Cenová elasticita nabídky měří … prodávajících (firem) na … ceny. Křivka nabídky je obvykle rostoucí, proto koeficient cenové elasticity nabídky (Eps) je číslo … než … . Jestliže jsou firmy ochotny nabízet neomezené množství při určité (a vyšší) ceně, pak křivka nabídky je … s osou … (Eps je roven nekonečnu). Čím je skladování dané komodity nesnadnější a nákladnější, tím je cenová elasticita … . Ve velmi krátkém období u rychle se kazícího zboží (např. čerstvé ryby během jednoho dne) je nabídka … . S prodlužováním časového horizontu cenová elasticita nabídky … . Za jinak stejných podmínek bude nabídka u automobilky Škoda-VW pravděpodobně … elastická než v případě prodavače párků na Václavském náměstí.

9 MIEK1 – Příklady Pokuste se zformulovat vztah mezi strmostí (resp. sklonem) nabídkové křivky a její elasticitou. S prodlužováním časového horizontu roste elasticita nabídky, jaký má tento fakt dopady na utváření tržní rovnováhy dokonale konkurenčního trhu?

10 MIEK1 – Příklady Na následujících grafech jsou zachyceny tři nabídkové křivky (můžeme je rovněž považovat za křivky mezních nákladů – viz Téma 6). Která z nich nejlépe ilustruje nabídku Rembrandtových obrazů? Bude vaše odpověď na předchozí otázku stejná, jestliže její text doplníme slovy „světovým muzeím a velmi bohatým náruživým sběratelům“? Zhodnoťte jednotlivé nabídkové křivky z hlediska cenové elasticity. Dozvěděli jste se, že křivky S2 a S3 jsou křivkami nabídky domů k pronajmutí v určité oblasti. Jak mohou být obě tyto křivky křivkami nabídky jednoho statku?

11 MIEK1 – Příklady Máme k dispozici následující údaje:
Cena za jednotku 10 8 6 4 2 Nabízené množství 400 350 300 200 50 Nabídková křivka vyplývající z uvedené tabulky je: Cenově elastická pro všechny ceny Cenově neelastická pro všechny ceny Nulově elastická pro všechny změny ceny Jednotkově elastická pro všechny změny ceny Různě elastická v závislosti na volbě počáteční ceny


Stáhnout ppt "Mikroekonomie I Tržní poptávka, elasticita poptávky"

Podobné prezentace


Reklamy Google