Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mikroekonomie II Úvod Ing. Vojtěch JindraIng. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)Katedra ekonomie (KE)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mikroekonomie II Úvod Ing. Vojtěch JindraIng. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)Katedra ekonomie (KE)"— Transkript prezentace:

1 Mikroekonomie II Úvod Ing. Vojtěch JindraIng. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)Katedra ekonomie (KE)

2 Stručný obsah Úvod Úvod Nástroje používané v mikroekonomii Nástroje používané v mikroekonomii Chování spotřebitele a formování poptávky Chování spotřebitele a formování poptávky Užitek, preference a optimum spotřebitele Užitek, preference a optimum spotřebitele Poptávka Poptávka Rozhodování spotřebitele v podmínkách rizika Rozhodování spotřebitele v podmínkách rizika

3 Chování firmy a formování nabídky Chování firmy a formování nabídky Volba technologie Volba technologie Náklady firmy Náklady firmy Příjmy firmy Příjmy firmy Volba výstupu dokonale konkurenční firmou Volba výstupu dokonale konkurenční firmou Rozhodování firmy v postavení monopolu o výstupu a ceně Rozhodování firmy v postavení monopolu o výstupu a ceně Rozhodování firmy o výstupu a ceně v monopolistické konkurenci Rozhodování firmy o výstupu a ceně v monopolistické konkurenci Optimální výstup firmy v podmínkách oligopolu Optimální výstup firmy v podmínkách oligopolu Alternativní cíle firmy Alternativní cíle firmy

4 Trhy výrobních faktorů Trhy výrobních faktorů Specifika trhu výrobních faktorů Specifika trhu výrobních faktorů Nabídka práce Nabídka práce Poptávka po práci Poptávka po práci Monopol na straně nabídky práce Monopol na straně nabídky práce Trh kapitálu Trh kapitálu Rovnováha, efektivnost a úloha státu Rovnováha, efektivnost a úloha státu Všeobecná rovnováha Všeobecná rovnováha Tržní selhání Tržní selhání Mikroekonomická politika státu Mikroekonomická politika státu

5 Nástroje používané v Mikroekonomii Předmět zkoumání Ekonomie - zabývá se zkoumáním alokace vzácných zdrojů mezi různá alternativní využití tak, aby byly realizovány lidské potřeby. Ekonomie - zabývá se zkoumáním alokace vzácných zdrojů mezi různá alternativní využití tak, aby byly realizovány lidské potřeby. Mikroekonomie - zkoumá především rozhodování jednotlivých tržních subjektů, kterými jsou jednotlivci, firmy a stát. Mikroekonomie - zkoumá především rozhodování jednotlivých tržních subjektů, kterými jsou jednotlivci, firmy a stát. Jednotlivci - rozhodují především o tom, kdy, kde, kolik a co si koupí. Jejich rozhodování je determinováno jejich cíli v podobě přání nebo preferencí. Také označováni jako domácnosti. Jednotlivci - rozhodují především o tom, kdy, kde, kolik a co si koupí. Jejich rozhodování je determinováno jejich cíli v podobě přání nebo preferencí. Také označováni jako domácnosti. Firmy - rozhodují o tom, co budou vyrábět, v jakém množství, jakou stanoví cenu, jakou použijí technologii. Firmy - rozhodují o tom, co budou vyrábět, v jakém množství, jakou stanoví cenu, jakou použijí technologii. Stát – vytváří právní normy, v jejichž rámci probíhá ekonomická činnost. Stát rovněž bývá reprezentován státními podniky. Stát – vytváří právní normy, v jejichž rámci probíhá ekonomická činnost. Stát rovněž bývá reprezentován státními podniky.

6 Základní činnosti ekonomických subjektů Výroba – přeměna zdrojů ve statky neboli přeměna vstupů na výstup. Výroba – přeměna zdrojů ve statky neboli přeměna vstupů na výstup. Směna – výměna jedněch statků za druhé. Směna – výměna jedněch statků za druhé. Spotřeba – impuls pro existenci a rozvoj výroby. Spotřeba – impuls pro existenci a rozvoj výroby.

7 Základní metody a nástroje mikroekonomické analýzy Zkoumání mikroekonomie (ve zjednodušení) se zaměřuje na: Zkoumání mikroekonomie (ve zjednodušení) se zaměřuje na: zjišťování optima zjišťování optima hledání rovnováhy hledání rovnováhy Ekonomické modely – znázorňují vztahy mezi vybranými proměnnými. Mohou být formulovány verbálně, graficky nebo algebraicky. Jsou založeny na zjednodušených předpokladech: Ekonomické modely – znázorňují vztahy mezi vybranými proměnnými. Mohou být formulovány verbálně, graficky nebo algebraicky. Jsou založeny na zjednodušených předpokladech: Ceteris paribus (tj. za jinak stejných okolností) Ceteris paribus (tj. za jinak stejných okolností) Optimalizace – všichni ekonomičtí aktéři se chovají racionálně Optimalizace – všichni ekonomičtí aktéři se chovají racionálně Pozitivní nebo normativní přístup Pozitivní nebo normativní přístup

8 Hledání optima Jde o zjištění hodnot nezávisle proměnné (proměnných), při nichž daný tržní subjekt maximalizuje či minimalizuje svoji cílovou funkci. Jde o zjištění hodnot nezávisle proměnné (proměnných), při nichž daný tržní subjekt maximalizuje či minimalizuje svoji cílovou funkci. Maximalizace funkce s jednou proměnnou Maximalizace funkce s jednou proměnnou Maximální příjem je pokud dTR/dQ = 0, neboli mezní příjem (MR) je roven nule (neboli směrnice funkce TR = f(Q) je rovna nule) Maximální příjem je pokud dTR/dQ = 0, neboli mezní příjem (MR) je roven nule (neboli směrnice funkce TR = f(Q) je rovna nule)

9 - podmínky Hledání optima - podmínky Má-li být zkoumána celková funkce ve svém minimu nebo maximu, musí být splněna nutná podmínka, kterou je nulová hodnota první derivace této celkové funkce podle nezávisle proměnné Má-li být zkoumána celková funkce ve svém minimu nebo maximu, musí být splněna nutná podmínka, kterou je nulová hodnota první derivace této celkové funkce podle nezávisle proměnné Současně musí být splněna postačující podmínka, kterou je: Současně musí být splněna postačující podmínka, kterou je: V případě maxima celkové funkce záporná hodnota její druhé derivace V případě maxima celkové funkce záporná hodnota její druhé derivace V případě minima celkové funkce kladná hodnota její druhé derivace V případě minima celkové funkce kladná hodnota její druhé derivace

10 Vztahy mezi průměrnými a mezními veličinami Jestliže mezní veličina leží pod průměrnou veličinou, průměrná veličina klesá. Jestliže mezní veličina leží pod průměrnou veličinou, průměrná veličina klesá. Jestliže mezní veličina leží nad průměrnou veličinou, průměrná veličina roste. Jestliže mezní veličina leží nad průměrnou veličinou, průměrná veličina roste. V bodě, kde mezní veličina protíná průměrnou veličinu, se hodnoty obou veličin sobě rovnají a funkce průměrné veličiny ani neroste ani neklesá. V bodě, kde mezní veličina protíná průměrnou veličinu, se hodnoty obou veličin sobě rovnají a funkce průměrné veličiny ani neroste ani neklesá.

11 Řešení problémů rovnováhy Nástrojem řešení problémů rovnováhy je analýza nabídky a poptávky (Supply-Demand Analysis) Nástrojem řešení problémů rovnováhy je analýza nabídky a poptávky (Supply-Demand Analysis)

12 Tržní rovnováha v případě posunu poptávky nebo nabídky Hlavní faktory způsobující posun poptávky: Hlavní faktory způsobující posun poptávky: změna preferencí spotřebitele změna preferencí spotřebitele změna velikosti důchodů spotřebitelů změna velikosti důchodů spotřebitelů změna cen substitučních a komplementárních statků změna cen substitučních a komplementárních statků očekávání spotřebitelů očekávání spotřebitelů reklama na daný statek, substitut nebo komplement reklama na daný statek, substitut nebo komplement kapacita trhu apod. kapacita trhu apod. Hlavní faktory promítající se v posunu křivky nabídky: Hlavní faktory promítající se v posunu křivky nabídky: změny v technologii, kterou firma používá změny v technologii, kterou firma používá změny spojené se vstupy, zejména s jejich cenami změny spojené se vstupy, zejména s jejich cenami očekávání výrobců, očekávání výrobců, mimoekonomické vlivy (např. počasí) mimoekonomické vlivy (např. počasí) počet prodávajících počet prodávajících

13 Zásahy do tržní rovnováhy Intervence do tržní rovnováhy: Intervence do tržní rovnováhy: stanovení nižší než rovnovážné ceny - je-li regulačním opatřením státu stanovena cena pod rovnovážnou cenou, nazývá ji ekonomická teorie cenovým stropem stanovení nižší než rovnovážné ceny - je-li regulačním opatřením státu stanovena cena pod rovnovážnou cenou, nazývá ji ekonomická teorie cenovým stropem stanovení vyšší než rovnovážné ceny - je-li regulačním opatřením státu stanovena cena na vyšší úrovni, než by byla rovnovážná cena, hovoříme o cenovém prahu, resp. minimální ceně stanovení vyšší než rovnovážné ceny - je-li regulačním opatřením státu stanovena cena na vyšší úrovni, než by byla rovnovážná cena, hovoříme o cenovém prahu, resp. minimální ceně


Stáhnout ppt "Mikroekonomie II Úvod Ing. Vojtěch JindraIng. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)Katedra ekonomie (KE)"

Podobné prezentace


Reklamy Google