Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)"— Transkript prezentace:

1 Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)
Mikroekonomie I Cvičení 12 – Chování firmy v podmínkách monopolní konkurence a oligopolu Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)

2 MIEK1 – Cvičení 12 [ PRAVDA ] [ PRAVDA ] [ NEPRAVDA ]
Rozhodněte, zda níže uvedená tvrzení jsou pravdivá nebo nepravdivá Dominantní firma společně s "konkurenčním lemem" vyrábí více než by na tomto trhu vyráběl monopol. Pokud by spotřebitelé byli ochotní obětovat diferenciaci produktu, cena by mohla klesnout. Konkurenční lem na trhu s dominantní firmou nikdy nemůže vytvářet kladný čistý ekonomický zisk. [ PRAVDA ] [ PRAVDA ] [ NEPRAVDA ]

3 MIEK1 – Cvičení 12 [ PRAVDA ] [ NEPRAVDA ] [ PRAVDA ]
Rozhodněte, zda níže uvedená tvrzení jsou pravdivá nebo nepravdivá Cena je vyšší než MR, pouze když poptávková křivka firmy je klesající. Vyrovnávání MC a MR je totéž, jako maximalizace rozdílu mezi cenou a AC. Příkladem oligoplní tržní struktury typu B může být trh počítačů či automobilů. [ PRAVDA ] [ NEPRAVDA ] [ PRAVDA ]

4 MIEK1 – Cvičení 12 [ NEPRAVDA ] [ PRAVDA ] [ NEPRAVDA ]
Rozhodněte, zda níže uvedená tvrzení jsou pravdivá nebo nepravdivá Z hlediska efektivnosti je vždy oligopol s dominantní firmou lepší než monopolní konkurence. Koluzí rozumíme nekalou kooperaci několika firem na oligopolním trhu. Maximálního zisku je vždy dosaženo v bodě, kde veličina mezního příjmu je rovna nule. [ NEPRAVDA ] [ PRAVDA ] [ NEPRAVDA ]

5 MIEK1 – Cvičení 12 Proč je typ konkurence, který je nejbližší podmínkám konkurence dokonalé, označován jako tzv. monopolní konkurence, když monopol vlastně představuje protipól zmíněné dokonalé konkurence? monopolní konkurence proto, že v sobě obsahuje znaky dokonalé konkurence i monopolu monopolní konkurence proto, že tento typ vzniká z monopolu tím, že po odstranění bariér konkurence vstoupí do odvětví ještě jedna firma a tyto dvě firmy v odvětví si navzájem konkurují monopolní konkurence proto, že ke stanovení monopolní síly používáme stejné metody jako v případě monopolu monopolní konkurence proto, že na trhu existuje monopolní postavení poptávky a monopolní postavení nabídky (firmy) žádná z uvedených nabídek pojem monopolní konkurence nevysvětluje

6 MIEK1 – Cvičení 12 Proč je typ konkurence, který je nejbližší podmínkám konkurence dokonalé, označován jako tzv. monopolní konkurence, když monopol vlastně představuje protipól zmíněné dokonalé konkurence? monopolní konkurence proto, že v sobě obsahuje znaky dokonalé konkurence i monopolu monopolní konkurence proto, že tento typ vzniká z monopolu tím, že po odstranění bariér konkurence vstoupí do odvětví ještě jedna firma a tyto dvě firmy v odvětví si navzájem konkurují monopolní konkurence proto, že ke stanovení monopolní síly používáme stejné metody jako v případě monopolu monopolní konkurence proto, že na trhu existuje monopolní postavení poptávky a monopolní postavení nabídky (firmy) žádná z uvedených nabídek pojem monopolní konkurence nevysvětluje

7 MIEK1 – Cvičení 12 Jestliže mezní příjem překročí mezní náklady, pak smluvní oligopol maximalizující zisk: redukuje nabídku výstupu pouze zvýší cenu pouze sníží cenu rozšíří výrobu přeruší výrobu další jednotky

8 MIEK1 – Cvičení 12 Jestliže mezní příjem překročí mezní náklady, pak smluvní oligopol maximalizující zisk: redukuje nabídku výstupu pouze zvýší cenu pouze sníží cenu rozšíří výrobu přeruší výrobu další jednotky

9 MIEK1 – Cvičení 12 Jakou velikost má celkový monopolní zisk (tedy zisk převyšující velikost zisku normálního) v podmínkách monopolní konkurence? nulovou stejnou jako v případě monopolu stejnou jako v případě oligopolu stejnou jako v případě dokonalé konkurence nelze jednoznačně určit

10 MIEK1 – Cvičení 12 Jakou velikost má celkový monopolní zisk (tedy zisk převyšující velikost zisku normálního) v podmínkách monopolní konkurence? nulovou stejnou jako v případě monopolu stejnou jako v případě oligopolu stejnou jako v případě dokonalé konkurence nelze jednoznačně určit

11 MIEK1 – Cvičení 12 Uvažujeme situaci oligopolního odvětví s dominantní firmou. Co se stane s tržním podílem této firmy v případě růstu ceny produkce za jinak stejných podmínek? klesne vzroste nezmění se dominantní firma vytlačí "konkurenční lem" nelze jednoznačně určit

12 MIEK1 – Cvičení 12 Uvažujeme situaci oligopolního odvětví s dominantní firmou. Co se stane s tržním podílem této firmy v případě růstu ceny produkce za jinak stejných podmínek? klesne vzroste nezmění se dominantní firma vytlačí "konkurenční lem" nelze jednoznačně určit

13 MIEK1 – Cvičení 12 Oligopol jako jedna z forem nedokonalé konkurence je charakterizován: množstvím malých firem, homogenností produktu, snadným vstupem na trh množstvím malých firem, diferencovaností produktu, snadným vstupem do odvětví existencí několika málo firem, diferencovaností nebo homogenitou produkce, částečnou bariérou vstupu existencí jedné firmy, specifickým produktem, uzavřeností vstupu na trh žádná varianta není správná

14 MIEK1 – Cvičení 12 Oligopol jako jedna z forem nedokonalé konkurence je charakterizován: množstvím malých firem, homogenností produktu, snadným vstupem na trh množstvím malých firem, diferencovaností produktu, snadným vstupem do odvětví existencí několika málo firem, diferencovaností nebo homogenitou produkce, částečnou bariérou vstupu existencí jedné firmy, specifickým produktem, uzavřeností vstupu na trh žádná varianta není správná

15 MIEK1 – Cvičení 12 Dlouhodobá rovnováha monopolní konkurence se ustálí v bodě, kde: křivka MC protíná křivku poptávky křivka tržní poptávky je tečnou křivky AC křivka individuální poptávky je tečnou křivky AC minimum křivky AC protíná křivku MR křivka individuální poptávky je tečnou křivky MC

16 MIEK1 – Cvičení 12 Dlouhodobá rovnováha monopolní konkurence se ustálí v bodě, kde: křivka MC protíná křivku poptávky křivka tržní poptávky je tečnou křivky AC křivka individuální poptávky je tečnou křivky AC minimum křivky AC protíná křivku MR křivka individuální poptávky je tečnou křivky MC

17 MIEK1 – Cvičení 12 Důležitým znakem monopolní konkurence je, že dlouhodobý rovnovážný výstup firmy se nachází na úrovni výstupu: na kterém cena převyšuje AC nižším než výstup, při němž jsou AC minimální nižším než výstup, při němž MC = MR nižším než výstup, při němž AC = AR nic z uvedeného neplatí

18 MIEK1 – Cvičení 12 Důležitým znakem monopolní konkurence je, že dlouhodobý rovnovážný výstup firmy se nachází na úrovni výstupu: na kterém cena převyšuje AC nižším než výstup, při němž jsou AC minimální nižším než výstup, při němž MC = MR nižším než výstup, při němž AC = AR nic z uvedeného neplatí

19 MIEK1 – Cvičení 12 Pokud optimální rozsah výroby (z hlediska výrobní efektivnosti) je větší ve srovnání s dlouhodobým rovnovážným objemem produkce odvětví, pak se musí jednat o situaci: zcela identického produktu heterogenního produktu jedné dominantní firmy a konkurenčního lemu dokonalé konkurence nedokonalé konkurence

20 MIEK1 – Cvičení 12 Pokud optimální rozsah výroby (z hlediska výrobní efektivnosti) je větší ve srovnání s dlouhodobým rovnovážným objemem produkce odvětví, pak se musí jednat o situaci: zcela identického produktu heterogenního produktu jedné dominantní firmy a konkurenčního lemu dokonalé konkurence nedokonalé konkurence

21 MIEK1 – Cvičení 12 Jakou hodnotu má mezní příjem dominantní firmy v bodě, kdy lineární poptávková křivka po její produkci je cenově nepružná? kladnou zápornou nulovou stejnou jako AR nelze určit, neboť neznáme elasticitu poptávky tržní

22 MIEK1 – Cvičení 12 Jakou hodnotu má mezní příjem dominantní firmy v bodě, kdy lineární poptávková křivka po její produkci je cenově nepružná? kladnou zápornou nulovou stejnou jako AR nelze určit, neboť neznáme elasticitu poptávky tržní

23 MIEK1 – Cvičení 12 Monopolně konkurenční firma může v krátkém období realizovat čistý ekonomický zisk, který je: pouze kladný pouze záporný kladný, nulový nebo záporný pouze nulový (normální zisk) tento typ zisku v monopolní konkurenci neexistuje

24 MIEK1 – Cvičení 12 Monopolně konkurenční firma může v krátkém období realizovat čistý ekonomický zisk, který je: pouze kladný pouze záporný kladný, nulový nebo záporný pouze nulový (normální zisk) tento typ zisku v monopolní konkurenci neexistuje

25 MIEK1 – Cvičení 12 Jak se změní poptávková křivka po produkci jedné monopolně konkurenční firmy v dlouhém období, pokud do daného odvětví vstupují další firmy? posune se doprava nahoru posune se doleva dolů a stane se pravděpodobně více elastickou posune se doleva dolů a stane se pravděpodobně méně elastickou nezmění se splyne s křivkou tržní poptávky

26 MIEK1 – Cvičení 12 Jak se změní poptávková křivka po produkci jedné monopolně konkurenční firmy v dlouhém období, pokud do daného odvětví vstupují další firmy? posune se doprava nahoru posune se doleva dolů a stane se pravděpodobně více elastickou posune se doleva dolů a stane se pravděpodobně méně elastickou nezmění se splyne s křivkou tržní poptávky

27 MIEK1 – Cvičení 12 Náklady mrtvé váhy (vyjadřující ztráty alokační efektivnosti) existují: pouze v případě úplného monopolu pouze v případě oligopolu. pouze v případě monopolistické konkurence pouze v případě dokonalé konkurence mohou existovat ve všech reálně se vyskytujících nedokonale konkurenčních tržních strukturách

28 MIEK1 – Cvičení 12 Náklady mrtvé váhy (vyjadřující ztráty alokační efektivnosti) existují: pouze v případě úplného monopolu pouze v případě oligopolu. pouze v případě monopolistické konkurence pouze v případě dokonalé konkurence mohou existovat ve všech reálně se vyskytujících nedokonale konkurenčních tržních strukturách

29 MIEK1 – Cvičení 12 V případě oligopolu jsou bariéry vstupu do odvětví:
nulové (vstup je tedy zcela volný) nepřekonatelné (vstup je tedy zcela uzavřený) bariéry sice existují, ale vstup není zcela vyloučený menší než v situaci monopolní konkurence stejné jako v situaci dokonalé konkurence

30 MIEK1 – Cvičení 12 V případě oligopolu jsou bariéry vstupu do odvětví:
nulové (vstup je tedy zcela volný) nepřekonatelné (vstup je tedy zcela uzavřený) bariéry sice existují, ale vstup není zcela vyloučený menší než v situaci monopolní konkurence stejné jako v situaci dokonalé konkurence

31 MIEK1 – Cvičení 12 Největší vzájemnou "propojenost" rozhodování firem pozorujeme v případě: dokonalé konkurence oligopolu typu A (homogenní produkt) oligopolu typu B (heterogenní produkt) monopolní konkurence rozhodování firem jsou vždy zcela nezávislá

32 MIEK1 – Cvičení 12 Největší vzájemnou "propojenost" rozhodování firem pozorujeme v případě: dokonalé konkurence oligopolu typu A (homogenní produkt) oligopolu typu B (heterogenní produkt) monopolní konkurence rozhodování firem jsou vždy zcela nezávislá

33 MIEK1 – Cvičení 12 O křivce poptávky po produkci dominantní firmy a křivce tržní poptávky platí, že: jsou rovnoběžné jsou totožné tržní poptávka je více elastická tržní poptávka je méně elastická jsou rovnoběžné do ceny stanovené dominantní firmou, od ní jsou pak zcela identické

34 MIEK1 – Cvičení 12 O křivce poptávky po produkci dominantní firmy a křivce tržní poptávky platí, že: jsou rovnoběžné jsou totožné tržní poptávka je více elastická tržní poptávka je méně elastická jsou rovnoběžné do ceny stanovené dominantní firmou, od ní jsou pak zcela identické

35 MIEK1 – Cvičení 12 Monopolně konkurenční odvětví ve srovnání s oligopolní strukturou produkuje: menší objem produkce za vyšší ceny větší objem produkce za nižší ceny větší objem produkce za vyšší ceny menší objem produkce za nižší ceny stejný objem produkce za nižší ceny

36 MIEK1 – Cvičení 12 Monopolně konkurenční odvětví ve srovnání s oligopolní strukturou produkuje: menší objem produkce za vyšší ceny větší objem produkce za nižší ceny větší objem produkce za vyšší ceny menší objem produkce za nižší ceny stejný objem produkce za nižší ceny

37 MIEK1 – Cvičení 12 Chování kartelu se nejvíce blíží podmínkám:
úplného monopolu dokonalé konkurence monopolní konkurence firem z "konkurenčního lemu" chování kartelu je zcela specifické

38 MIEK1 – Cvičení 12 Chování kartelu se nejvíce blíží podmínkám:
úplného monopolu dokonalé konkurence monopolní konkurence firem z "konkurenčního lemu" chování kartelu je zcela specifické

39 MIEK1 – Cvičení 12 Doplňte následující tvrzení
a) Monopolní konkurence je forma ___________ konkurence. Odvětví se skládá z ______ firem, z nichž každá prodává ______________ produkt. Výrobky jsou _________ (ale ne dokonalé) - obecně sloužící stejnému účelu. Zároveň v tomto odvětví uvažujeme relativně ______ vstup do odvětví. b) Krátkodobě může monopolně konkurenční firma realizovat _______ či ________ čistý ekonomický zisk. V dlouhém období přizpůsobí firma úroveň svého výstupu tak, že křivka individuální poptávky je ________ křivky AC (přesněji LAC). Na této úrovni výstupu se cena rovná __________ - všechny firmy v odvětví pak realizují pouze ________ zisk. nedokonalé mnoha diferencovaný substituty volný kladný záporný tečnou AC (LAC) normální

40 MIEK1 – Cvičení 12 Doplňte následující tvrzení
c) Nezbytnou podmínkou vytváření dlouhodobé rovnováhy monopolně konkurenční firmy a odvětví je existence ________ vstupu do ________ . Určité bariéry sice existovat mohou (např. náklady na reklamu či marketingovou strategii), ale jsou relativně snadno ____________ . Mechanismus "přelévání kapitálu" zde působící je obdobou mechanismu v __________ konkurenci (zde však působí pouze jako tendence). volného odvětví překonatelné dokonalé

41 MIEK1 – Cvičení 12 Doplňte následující tvrzení
d) Sdružení výrobců v daném odvětví, jehož úkolem je maximalizace společných zisků, omezování a vylučování konkurence pomocí rozdělení (rajonizace) trhu, nekalé kooperace v cenové tvorbě, stanovením výrobních kvót či používáním jiných antikonkurenčních praktik se nazývá _________ oligopol (resp. ______ ). Jako celek svým chováním připomíná situaci úplného _________ . e) V podmínkách oligopolní tržní struktury _______ firem (několik ____________ výrobců) vyrábí ___________ či ___________ produkt při existujících _________ konkurence. Důležitým rysem oligopolu je vzájemná ________ rozhodování firem (rozhodnutí jedné firmy ovlivňuje rozhodování ostatních firem na trhu). koluzivní kartel monopolu několik rozhodujících homogenní heterogenní bariérách závislost


Stáhnout ppt "Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)"

Podobné prezentace


Reklamy Google