Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mikroekonomie I Cvičení 8 – Chování firmy v modelu dokonalé konkurence

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mikroekonomie I Cvičení 8 – Chování firmy v modelu dokonalé konkurence"— Transkript prezentace:

1 Mikroekonomie I Cvičení 8 – Chování firmy v modelu dokonalé konkurence
Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)

2 MIEK1 – Cvičení 8 [ NEPRAVDA ] [ PRAVDA ] [ PRAVDA ]
Rozhodněte, zda níže uvedená tvrzení jsou pravdivá nebo nepravdivá Dokonale konkurenční firma vždy usiluje o výrobu v bodě odpovídajícím minimu křivky AC. Jestliže VC jsou trvale vyšší než TR, firma by měla ukončit činnost v daném odvětví. Firmy operující pod bodem vyrovnání mohou krátkodobě pokračovat v činnosti s nadějí, že nejprve ostatní firmy opustí odvětví a v důsledku toho vzroste cena. [ NEPRAVDA ] [ PRAVDA ] [ PRAVDA ]

3 MIEK1 – Cvičení 8 [ NEPRAVDA ] [ PRAVDA ] [ PRAVDA ]
Rozhodněte, zda níže uvedená tvrzení jsou pravdivá nebo nepravdivá Úplnou podmínku rovnováhy dokonale konkurenčního odvětví lze zapsat ve tvaru P=AR = MR = MC dokonale konkurenční firmy vyrábějí zcela identické výrobky (homogenní produkt). pokud firmy dosahují pouze normálního zisku - znamená to, že čistý ekonomický zisk je nulový. [ NEPRAVDA ] [ PRAVDA ] [ PRAVDA ]

4 MIEK1 – Cvičení 8 [ PRAVDA ] [ NEPRAVDA ] [ PRAVDA ]
Rozhodněte, zda níže uvedená tvrzení jsou pravdivá nebo nepravdivá V dlouhém období musí dokonale konkurenční firmy realizovat pouze normální výši zisku. dokonale konkurenční firma může v dlouhém období realizovat výjimečně i kladný čistý ekonomický zisk. Předpoklad dokonalé informovanosti všech subjektů je nezbytnou podmínkou modelu dokonalé konkurence. [ PRAVDA ] [ NEPRAVDA ] [ PRAVDA ]

5 MIEK1 – Cvičení 8 Na dokonale konkurenčním trhuje rovnovážné množství určeno v prvé řadě: nabídkou tohoto zboží výrobními náklady daného zboží vzájemným vztahem nabídky a poptávky rozhodnutím kupujících o tom, kolik zboží si koupí platí všechna předchozí tvrzení

6 MIEK1 – Cvičení 8 Na dokonale konkurenčním trhuje rovnovážné množství určeno v prvé řadě: nabídkou tohoto zboží výrobními náklady daného zboží vzájemným vztahem nabídky a poptávky rozhodnutím kupujících o tom, kolik zboží si koupí platí všechna předchozí tvrzení

7 MIEK1 – Cvičení 8 Dokonale konkurenční firma vyrábí a prodává 200 kusů výstupu denně za cenu 7 Kč, MC = AC = 4,99 Kč. Kdyby firma zvýšila výstup a prodeje na 201 kusů denně, AC by vzrostly na 5 Kč. Aby tato firma maximalizovala zisk, měla by tedy: zvyšovat svůj výstup, dokud se MC nepřiblíží 6 Kč snižovat svůj výstup, dokud se MC nepřiblíží 6 Kč vyrobit 201 kusů, protože MC na výrobu 201. jednotky se rovnají 7 Kč samozřejmě nesnižovat výstup a pravděpodobně ho zvýšit, protože se AC blíží k 5 Kč zvýšit výstup, protože MC jsou 5,01 Kč

8 MIEK1 – Cvičení 8 Dokonale konkurenční firma vyrábí a prodává 200 kusů výstupu denně za cenu 7 Kč, MC = AC = 4,99 Kč. Kdyby firma zvýšila výstup a prodeje na 201 kusů denně, AC by vzrostly na 5 Kč. Aby tato firma maximalizovala zisk, měla by tedy: zvyšovat svůj výstup, dokud se MC nepřiblíží 6 Kč snižovat svůj výstup, dokud se MC nepřiblíží 6 Kč vyrobit 201 kusů, protože MC na výrobu 201. jednotky se rovnají 7 Kč samozřejmě nesnižovat výstup a pravděpodobně ho zvýšit, protože se AC blíží k 5 Kč zvýšit výstup, protože MC jsou 5,01 Kč

9 MIEK1 – Cvičení 8 Co z následujícího by se mohlo stát, jestliže firma v dokonalé konkurenci sníží své ceny pod cenu tržní rovnováhy? všechny ostatní firmy by snížily své ceny firma by nemaximalizovala zisk ostatní firmy by byly vyřazeny z činnosti ostatní firmy by mohly vstoupit do tohoto odvětví firma by získala větší podíl na trhu a to by pro ni bylo výhodné

10 MIEK1 – Cvičení 8 Co z následujícího by se mohlo stát, jestliže firma v dokonalé konkurenci sníží své ceny pod cenu tržní rovnováhy? všechny ostatní firmy by snížily své ceny firma by nemaximalizovala zisk ostatní firmy by byly vyřazeny z činnosti ostatní firmy by mohly vstoupit do tohoto odvětví firma by získala větší podíl na trhu a to by pro ni bylo výhodné

11 MIEK1 – Cvičení 8 V bodě vyrovnání nákladů s výnosy platí: P = AVC
P = AR = MR = AVC P = MC = AC P > MC AVC = MC

12 MIEK1 – Cvičení 8 V bodě vyrovnání nákladů s výnosy platí: P = AVC
P = AR = MR = AVC P = MC = AC P >MC AVC = MC

13 MIEK1 – Cvičení 8 Podmínku rovnováhy firmy na dokonale konkurenčním trhu v dlouhém období můžeme nejpřesněji vyjádřit vztahem: MC = M R= ACminimum = AR = P MC = MR = ACmaximum = AR = P MC = MR = AFC = AR MC = AVC = TR = P nic z výše uvedeného neplatí

14 MIEK1 – Cvičení 8 Podmínku rovnováhy firmy na dokonale konkurenčním trhu v dlouhém období můžeme nejpřesněji vyjádřit vztahem: MC = MR = ACminimum = AR = P MC = MR = ACmaximum = AR = P MC = MR = AFC = AR MC =AVC = TR = P nic z výše uvedeného neplatí

15 MIEK1 – Cvičení 8 Které z následujících tvrzení je neslučitelné s dokonalou konkurencí? Pro každou firmu platí, že: MC neustále klesají MC rostou od určitého bodu MC jsou konstantní individuální poptávka je nekonečně elastická firma nemůže ovlivnit cenu své produkce

16 MIEK1 – Cvičení 8 Které z následujících tvrzení je neslučitelné s dokonalou konkurencí? Pro každou firmu platí, že: MC neustále klesají MC rostou od určitého bodu MC jsou konstantní individuální poptávka je nekonečně elastická firma nemůže ovlivnit cenu své produkce

17 MIEK1 – Cvičení 8 Předpokládejte, že dokonale konkurenční odvětví je tvořeno čtyřmi firmami s následujícími nabídkovými funkcemi. Jaká bude tržní nabídka tohoto odvětví? Q1 = 8 + 2P Q3 = P Q2 = P Q4 = P Q = 59 – P Q = P Q = P Q = P nic z uvedeného není správné

18 MIEK1 – Cvičení 8 Předpokládejte, že dokonale konkurenční odvětví je tvořeno čtyřmi firmami s následujícími nabídkovými funkcemi. Jaká bude tržní nabídka tohoto odvětví? Q1 = 8 + 2P Q3 = P Q2 = P Q4 = P Q = 59 – P Q = P Q = P Q = P nic z uvedeného není správné

19 MIEK1 – Cvičení 8 Jestliže ceny v dokonale konkurenčním odvětví klesají, pak firmy tohoto odvětví v krátkém období budou: snižovat MC až na jejich minimální úroveň zvyšovat objem výroby stavět nové kapacity poptávat méně zdrojů a nabízet méně výrobků nic z uvedeného nemůže nastat

20 MIEK1 – Cvičení 8 Jestliže ceny v dokonale konkurenčním odvětví klesají, pak firmy tohoto odvětví v krátkém období budou: snižovat MC až na jejich minimální úroveň zvyšovat objem výroby stavět nové kapacity poptávat méně zdrojů a nabízet méně výrobků nic z uvedeného nemůže nastat

21 MIEK1 – Cvičení 8 Jestliže cena, za kterou se prodávají výrobky dokonale konkurenčního odvětví, je vyšší než dlouhodobé minimum AC, potom: firmy budou zvyšovat MC až na úroveň AVC cena bude automaticky klesat, takže spotřebitelé budou nakupovat výhodněji existující firmy monopolizují trh firmy opustí odvětví do odvětví budou vstupovat nové firmy

22 MIEK1 – Cvičení 8 Jestliže cena, za kterou se prodávají výrobky dokonale konkurenčního odvětví, je vyšší než dlouhodobé minimum AC, potom: firmy budou zvyšovat MC až na úroveň AVC cena bude automaticky klesat, takže spotřebitelé budou nakupovat výhodněji existující firmy monopolizují trh firmy opustí odvětví do odvětví budou vstupovat nové firmy

23 MIEK1 – Cvičení 8 Krátkodobá reakce na přebytek zboží, který vznikl po snížení poptávky v tržní ekonomice, je následující: cena vzroste, zisky klesnou cena i zisky klesnou cena klesne, zisky vzrostou cena i zisky vzrostou nic z uvedeného neplatí

24 MIEK1 – Cvičení 8 Krátkodobá reakce na přebytek zboží, který vznikl po snížení poptávky v tržní ekonomice, je následující: cena vzroste, zisky klesnou cena i zisky klesnou cena klesne, zisky vzrostou cena i zisky vzrostou nic z uvedeného neplatí

25 MIEK1 – Cvičení 8 Firmě se někdy vyplatí vyrábět s krátkodobou ztrátou, pokud cena kryje alespoň: AC AFC MFC AVC nic z uvedeného neplatí

26 MIEK1 – Cvičení 8 Firmě se někdy vyplatí vyrábět s krátkodobou ztrátou, pokud cena kryje alespoň: AC AFC MFC AVC nic z uvedeného neplatí

27 MIEK1 – Cvičení 8 TR z prodeje každodenního výstupu dokonale konkurenční firmy je Kč. Na této úrovni výstupu firma maximalizuje celkový zisk. AC = 10 Kč, AVC = 5 Kč a MC = 10 Kč. Denní výstup (ve fyzických jednotkách) bude: 200 500 825 1000 nelze určit

28 MIEK1 – Cvičení 8 TR z prodeje každodenního výstupu dokonale konkurenční firmy je Kč. Na této úrovni výstupu firma maximalizuje celkový zisk. AC = 10 Kč, AVC = 5 Kč a MC = 10 Kč. Denní výstup (ve fyzických jednotkách) bude: 200 500 825 1000 nelze určit

29 MIEK1 – Cvičení 8 K řešení použijte údajů z předchozí otázky 12. Jak velký je každodenní zisk (ztráta) této firmy? ekonomická ztráta 500 Kč dosahuje pouze normálního zisku ekonomický zisk 500 Kč účetní zisk Kč ze zadaných údajů nelze určit

30 MIEK1 – Cvičení 8 K řešení použijte údajů z předchozí otázky. Jak velký je každodenní zisk (ztráta) této firmy? ekonomická ztráta 500 Kč dosahuje pouze normálního zisku ekonomický zisk 500 Kč účetní zisk Kč ze zadaných údajů nelze určit

31 MIEK1 – Cvičení 8 Dokonale konkurenční firma prodává svou produkci za tržní cenu 5 Kč za jednotku. Na současné úrovni výstupu a prodejů se AC rovnají 4 Kč. Tato firma: by mohla zvýšit zisk zvýšením výstupu by mohla zvýšit zisk snížením výstupu vytváří zisk, ale poskytnuté informace jsou nedostačující pro určení, zda změnou objemu výstupu by mohl být zvýšen nevytváří žádný zisk a měla by činnost ukončit nevytváří žádný zisk, ale je na tom lépe, než v případě ukončení činnosti

32 MIEK1 – Cvičení 8 Dokonale konkurenční firma prodává svou produkci za tržní cenu 5 Kč za jednotku. Na současné úrovni výstupu a prodejů se AC rovnají 4 Kč. Tato firma: by mohla zvýšit zisk zvýšením výstupu by mohla zvýšit zisk snížením výstupu vytváří zisk, ale poskytnuté informace jsou nedostačující pro určení, zda změnou objemu výstupu by mohl být zvýšen nevytváří žádný zisk a měla by činnost ukončit nevytváří žádný zisk, ale je na tom lépe, než v případě ukončení činnosti

33 MIEK1 – Cvičení 8 Dokonalou konkurenci chápe ekonomická teorie jako:
tržní situaci ovládající podnikání kapitalismu volné soutěže nereálnou abstrakci tržní situaci bez zásahů státu (vlády) tržní situaci ovlivňovanou konzervativní hospodářskou politikou tržní situaci, kde výrobci maximalizují své tržby

34 MIEK1 – Cvičení 8 Dokonalou konkurenci chápe ekonomická teorie jako:
tržní situaci ovládající podnikání kapitalismu volné soutěže nereálnou abstrakci tržní situaci bez zásahů státu (vlády) tržní situaci ovlivňovanou konzervativní hospodářskou politikou tržní situaci, kde výrobci maximalizují své tržby

35 MIEK1 – Cvičení 8 Dokonalá konkurence je charakterizována těmito základními vlastnostmi: existence mnoha malých firem, homogennost produkce, volný vstup do odvětví existence mála firem, homogennost produkce, částečné bariéry při vstupu do odvětví existence jedné firmy, specifičnost produkce, vstup do odvětví uzavřen existence mála firem, diferencovanost produktu, snadný vstup do odvětví existence jedné firmy při relativně snadném vstupu do odvětví

36 MIEK1 – Cvičení 8 Dokonalá konkurence je charakterizována těmito základními vlastnostmi: existence mnoha malých firem, homogennost produkce, volný vstup do odvětví existence mála firem, homogennost produkce, částečné bariéry při vstupu do odvětví existence jedné firmy, specifičnost produkce, vstup do odvětví uzavřen existence mála firem, diferencovanost produktu, snadný vstup do odvětví existence jedné firmy při relativně snadném vstupu do odvětví

37 MIEK1 – Cvičení 8 Specifickým znakem dokonalé konkurence je:
závislost ceny na objemu produkce firmy dokonale elastická poptávka po produkci firmy dokonale neelastická poptávka po produkci firmy dokonale elastická nabídka jedné firmy dokonale neelastická nabídka jedné firmy

38 MIEK1 – Cvičení 8 Specifickým znakem dokonalé konkurence je:
závislost ceny na objemu produkce firmy dokonale elastická poptávka po produkci firmy dokonale neelastická poptávka po produkci firmy dokonale elastická nabídka jedné firmy dokonale neelastická nabídka jedné firmy

39 MIEK1 – Cvičení 8 Křivka nabídky firmy v podmínkách dokonalé konkurence je totožná: s klesající částí křivky mezních nákladů s částí rostoucího úseku křivky mezních nákladů s klesající částí křivky mezních příjmů s rostoucí částí křivky mezních příjmů s rostoucí částí křivky průměrných nákladů

40 MIEK1 – Cvičení 8 Křivka nabídky firmy v podmínkách dokonalé konkurence je totožná: s klesající částí křivky mezních nákladů s částí rostoucího úseku křivky mezních nákladů s klesající částí křivky mezních příjmů s rostoucí částí křivky mezních příjmů s rostoucí částí křivky průměrných nákladů

41 MIEK1 – Cvičení 8 Bod uzavření firmy je bod, pro který platí:
AVC = MC < P AVC > MC > P AVC = MC = P AVC < MC < P AVC < MC > P

42 MIEK1 – Cvičení 8 Bod uzavření firmy je bod, pro který platí:
AVC = MC < P AVC > MC > P AVC = MC = P AVC < MC < P AVC < MC > P

43 MIEK1 – Cvičení 8 V dlouhém období firma vždy upustí od činnosti, jestliže: cena nekryje alespoň celkové průměrné náklady cena se nerovná mezním nákladům cena je vyšší než průměrné variabilní náklady cena se nerovná alespoň minimu křivky mezních nákladů ostatní firmy v oboru jsou méně efektivní

44 MIEK1 – Cvičení 8 V dlouhém období firma vždy upustí od činnosti, jestliže: cena nekryje alespoň celkové průměrné náklady cena se nerovná mezním nákladům cena je vyšší než průměrné variabilní náklady cena se nerovná alespoň minimu křivky mezních nákladů ostatní firmy v oboru jsou méně efektivní

45 MIEK1 – Cvičení 8 Jestliže ceny na dokonale konkurenčním trhu rostou, firmy budou krátkodobě: žádat více zdrojů snižovat mezní náklady snižovat výrobu rozšiřovat výrobní kapacity nic z výše uvedeného nenastane

46 MIEK1 – Cvičení 8 Jestliže ceny na dokonale konkurenčním trhu rostou, firmy budou krátkodobě: žádat více zdrojů snižovat mezní náklady snižovat výrobu rozšiřovat výrobní kapacity nic z výše uvedeného nenastane

47 MIEK1 – Cvičení 8 Firma se pohybuje na dokonale konkurenčním trhu v krátkém období. Na uvažované úrovni produkce, jsou její AFC - 8 Kč, AVC - 15 Kč, cena produktu je 20 Kč a MC = MR. Tato firma: bude vyrábět, protože její zisk činí 5 Kč z výrobku nebude vyrábět, protože má ztrátu ve výši 3 Kč bude vyrábět se ztrátou, protože cena převyšuje AVC, ale je nižší než AC nebude vyrábět, protože AFC jsou menší než cena žádná z odpovědí není správná

48 MIEK1 – Cvičení 8 Firma se pohybuje na dokonale konkurenčním trhu v krátkém období. Na uvažované úrovni produkce, jsou její AFC - 8 Kč, AVC - 15 Kč, cena produktu je 20 Kč a MC = MR. Tato firma: bude vyrábět, protože její zisk činí 5 Kč z výrobku nebude vyrábět, protože má ztrátu ve výši 3 Kč bude vyrábět se ztrátou, protože cena převyšuje AVC, ale je nižší než AC nebude vyrábět, protože AFC jsou menší než cena žádná z odpovědí není správná

49 MIEK1 – Cvičení 8 Firma se pohybuje na dokonale konkurenčním trhu v dlouhém období. Na úrovni produkce odpovídající MC = MR jsou její AFC -8 Kč, AVC -15 Kč a cena produktu je 20 Kč. Tato firma: bude vyrábět, protože její zisk činí 5 Kč z výrobku nebude vyrábět, protože má ztrátu ve výši 3 Kč bude vyrábět se ztrátou, protože cena převyšuje AVC nebude vyrábět, protože AFC jsou menší než cena žádná z odpovědí není správná

50 MIEK1 – Cvičení 8 Firma se pohybuje na dokonale konkurenčním trhu v dlouhém období. Na úrovni produkce odpovídající MC = MR jsou její AFC -8 Kč, AVC -15 Kč a cena produktu je 20 Kč. Tato firma: bude vyrábět, protože její zisk činí 5 Kč z výrobku nebude vyrábět, protože má ztrátu ve výši 3 Kč bude vyrábět se ztrátou, protože cena převyšuje AVC nebude vyrábět, protože AFC jsou menší než cena žádná z odpovědí není správná

51 MIEK1 – Cvičení 8 Pro dokonalou konkurenci musí platit, že všechny vstupy a výstupy jsou: komplementární heterogenní homogenní neomezené dokonale nepřevoditelné (dokonale imobilní)

52 MIEK1 – Cvičení 8 Pro dokonalou konkurenci musí platit, že všechny vstupy a výstupy jsou: komplementární heterogenní homogenní neomezené dokonale nepřevoditelné (dokonale imobilní)

53 MIEK1 – Cvičení 8 V krátkém období dokonale konkurenční firma může dosahovat: pouze normálního zisku pouze kladného čistého ekonomického zisku pouze nulového ekonomického zisku zisku nebo ztráty platí a) i c) současně

54 MIEK1 – Cvičení 8 V krátkém období dokonale konkurenční firma může dosahovat: pouze normálního zisku pouze kladného čistého ekonomického zisku pouze nulového ekonomického zisku zisku nebo ztráty platí a) i c) současně

55 MIEK1 – Cvičení 8 Doplňte následující tvrzení
Dokonalá konkurence je technický a ekonomický výraz pro tržní strukturu (organizaci trhu), v níž _______ ekonomický subjekt _____ schopen ovlivnit tržní _____ své produkce (hovoříme zde o systému _______________ cen). Dále předpokládáme, že ______ počet ____________ firem vyrábí ____________ produkt, všechny subjekty (firmy i spotřebitelé) mají _________ informace a lze zcela ______ vstupovat do (a vystupovat z) odvětví. žádný není cenu parametrických velký identických homogenní dokonalé volně

56 MIEK1 – Cvičení 8 Doplňte následující tvrzení
Individuální poptávková křivka za dokonalé konkurence je ________ elastická - tzn., že typický dokonalý konkurent je schopen prodat ________ množství _______ za danou tržní cenu. Tato křivka poptávky splývá s křivkami _____ a ____. Individuální nabídková křivka se shoduje s rostoucí _____ křivky _____ ležící nad bodem ________ křivky ______ (tj. nad bodem uzavření firmy v krátkém období). dokonale výstupu libovolné AR MR částí MC minima AVC

57 MIEK1 – Cvičení 8 Doplňte následující tvrzení
V bodě uzavření (P =AVC) se TR přesně rovnají ____ a celková ztráta firmy je rovna velikosti ____ (při ceně nižší než odpovídá minimu _____ firma neuhradí z prodejů ani _____ a i v krátkém období _______ činnost). Bod vyrovnání nákladů s výnosy (bod zvratu) se nachází v _______ křivky _________________ - při každé ceně rovnající se minimu AC nedochází ke změnám počtu firem v odvětví a všechny firmy dosahují pouze ____________ zisku (TC = TR). Pod tuto cenu zároveň nemůže klesnout cena v ________ období (firma nemůže dlouhodobě v tržním prostředí hospodařit se ztrátou). VC FC AVC VC ukončí minimu AC (přesněji LAC) normálního dlouhém

58 MIEK1 – Cvičení 8 Doplňte následující tvrzení
Rovnováhu dokonale konkurenční firmy v krátkém období lze zapsat ve tvaru P = AR = MR = ____ . Cena P může být vyšší nebo nižší než AC, protože v krátkém období firma nemusí svými příjmy pokrývat celý objem nákladů, ale musí uhradit alespoň jeho _________ složku (TR > VC). V krátkém období může dokonale konkurenční firma dosahovat i kladného čistého ekonomického _____. MC variabilní zisku

59 MIEK1 – Cvičení 8 ACMINIMUM Doplňte následující tvrzení
Úplná podmínka rovnováhy dokonale konkurenční firmy a odvětví v dlouhém období má tvar P = AR = MR = MC = ____________ . Podmínkou rovnováhy je tedy rovnost ceny a ____ , které odpovídají bodu minima ___ totožných firem (předpokládáme totožné nákladové křivky všech firem). TR firem se rovnají ____ + firem a čistý ekonomický zisk je tedy u všech firem _______ . ACMINIMUM MC AC TC nulový


Stáhnout ppt "Mikroekonomie I Cvičení 8 – Chování firmy v modelu dokonalé konkurence"

Podobné prezentace


Reklamy Google