Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mikroekonomie I Cvičení 7 – Náklady, příjmy a zisk

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mikroekonomie I Cvičení 7 – Náklady, příjmy a zisk"— Transkript prezentace:

1 Mikroekonomie I Cvičení 7 – Náklady, příjmy a zisk
Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)

2 MIEK1 – Cvičení 7 [ NEPRAVDA ] [ NEPRAVDA ] [ PRAVDA ] [ NEPRAVDA ]
Rozhodněte, zda níže uvedená tvrzení jsou pravdivá nebo nepravdivá Velikost implicitních nákladů je daná hodnotou nejhorší možné nerealizované alternativy. Křivka AFC musí mít vždy tvar písmene „S„. Pro tvar a výši nákladů jsou rozhodující vlastnosti produkční funkce a ceny vstupů. Křivka MC protíná křivku AFC vždy v jejím minimu. [ NEPRAVDA ] [ NEPRAVDA ] [ PRAVDA ] [ NEPRAVDA ]

3 MIEK1 – Cvičení 7 [ PRAVDA ] [ PRAVDA ] [ NEPRAVDA ]
Rozhodněte, zda níže uvedená tvrzení jsou pravdivá nebo nepravdivá „Celkové" náklady (TC, VC, FC) a „jednotkové" náklady (AC, AVC, AFC, MC) nelze kreslit do jednoho grafu, neboť jsou měřeny v jiných jednotkách. Průměrný zisk vynásobený rozsahem realizované produkce vyjadřuje velikost celkového zisku. Průměrný příjem je roven ceně produkce pouze v případě dokonalé konkurence. [ PRAVDA ] [ PRAVDA ] [ NEPRAVDA ]

4 MIEK1 – Cvičení 7 [ NEPRAVDA ] [ PRAVDA ] [ PRAVDA ]
Rozhodněte, zda níže uvedená tvrzení jsou pravdivá nebo nepravdivá Jestliže firma dosahuje pouze normálního zisku, neuhrazuje veškeré náklady spojené s výrobou. Celkový zisk () představuje rozdílovou položku mezi TR a TC. Křivky TC, AC apod. v ekonomické teorii představují celkové ekonomické náklady (tedy včetně nákladů implicitních) [ NEPRAVDA ] [ PRAVDA ] [ PRAVDA ]

5 MIEK1 – Cvičení 7 Jestliže 25 jednotek zboží je produkováno při FC = 50 Kč a TC jsou 550 Kč, pak se AC rovnají: 15 Kč 20 Kč 25 Kč 30 Kč 22 Kč

6 MIEK1 – Cvičení 7 Jestliže 25 jednotek zboží je produkováno při FC = 50 Kč a TC jsou 550 Kč, pak se AČ rovnají: 15 Kč 20 Kč 25 Kč 30 Kč 22 Kč

7 MIEK1 – Cvičení 7 Kterému z následujících případů odpovídá tradiční „S" tvar křivky TC? rostoucím výnosům klesajícím výnosům konstantním výnosům úsporám z velkovýroby nelze jednoznačně určit

8 MIEK1 – Cvičení 7 Kterému z následujících případů odpovídá tradiční „S" tvar křivky TC? rostoucím výnosům klesajícím výnosům konstantním výnosům úsporám z velkovýroby nelze jednoznačně určit

9 MIEK1 – Cvičení 7 Jestliže v krátkém období klesne output firmy na nulu, pak fixní náklady budou: záporné rostoucí klesající nulové kladné

10 MIEK1 – Cvičení 7 Jestliže v krátkém období klesne output firmy na nulu, pak fixní náklady budou: záporné rostoucí klesající nulové kladné

11 MIEK1 – Cvičení 7 Průměrné fixní náklady mohou být graficky znázorněny jako vzdálenost mezi: křivkami TC a VC křivkami MC a AC osou x a křivkou TC křivkami ATC a AFC žádná z nabízených variant není správná

12 MIEK1 – Cvičení 7 Průměrné fixní náklady mohou být graficky znázorněny jako vzdálenost mezi: křivkami TC a VC křivkami MC a AC osou x a křivkou TC křivkami ATC a AFC žádná z nabízených variant není správná

13 MIEK1 – Cvičení 7 Které z následujících tvrzení není správné?
křivka MC protíná křivku AVC v jejím minimu křivka MC protíná křivku AC v jejím minimu při objemu výroby menším než odpovídá minimu křivky AC leží křivka MC pod křivkou AC, která musí klesat při větším objemu produkce než odpovídá minimu křivky AVC se MC nachází nad křivkou AVC, která musí stoupat křivka MC protíná křivku AFC v jejím minimu

14 MIEK1 – Cvičení 7 Které z následujících tvrzení není správné?
křivka MC protíná křivku AVC v jejím minimu křivka MC protíná křivku AC v jejím minimu při objemu výroby menším než odpovídá minimu křivky AC leží křivka MC pod křivkou AC, která musí klesat při větším objemu produkce než odpovídá minimu křivky AVC se MC nachází nad křivkou AVC, která musí stoupat křivka MC protíná křivku AFC v jejím minimu

15 MIEK1 – Cvičení 7 Pro kterou z následujících křivek není tradičně typický tvar „U"? AC AVC ATC AFC pro každou z uvedených křivek je typický tvar „U"

16 MIEK1 – Cvičení 7 Pro kterou z následujících křivek není tradičně typický tvar „U"? AC AVC ATC AFC pro každou z uvedených křivek je typický tvar „U"

17 MIEK1 – Cvičení 7 Jestliže náklady na výrobu první jednotky zboží činí 30 Kč a MC na výrobu dalších šesti jednotek jsou: 28, 27, 25, 23, 24, 25 - pak AC při výrobě sedmi jednotek musí být: 24 Kč 25 Kč 26 Kč není možno určit bez znalosti MC první jednotky nic z uvedeného

18 MIEK1 – Cvičení 7 Jestliže náklady na výrobu první jednotky zboží činí 30 Kč a MC na výrobu dalších šesti jednotek jsou: 28, 27, 25, 23, 24, 25 - pak AC při výrobě sedmi jednotek musí být: 24 Kč 25 Kč 26 Kč není možno určit bez znalosti MC první jednotky nic z uvedeného

19 MIEK1 – Cvičení 7 Předpokládejte tradiční tvar křivky AC. Rozhodněte, při jaké výrobě bude minimum AC nejblíže počátku (za jinak stejných podmínek): výroba automobilů výroba ocelových ingotů výroba ledniček výroba luxusních zakázkových klobouků výroba pivních lahví

20 MIEK1 – Cvičení 7 Předpokládejte tradiční tvar křivky AC. Rozhodněte, při jaké výrobě bude minimum AC nejblíže počátku (za jinak stejných podmínek): výroba automobilů výroba ocelových ingotů výroba ledniček výroba luxusních zakázkových klobouků výroba pivních lahví

21 MIEK1 – Cvičení 7 Čistý ekonomický zisk lze vyjádřit jako:
účetní zisk + implicitní náklady účetní zisk - implicitní náklady účetní zisk - explicitní náklady účetní zisk + explicitní náklady platí varianty b) i c) současně

22 MIEK1 – Cvičení 7 Čistý ekonomický zisk lze vyjádřit jako:
účetní zisk + implicitní náklady účetní zisk - implicitní náklady účetní zisk - explicitní náklady účetní zisk + explicitní náklady platí varianty b) i c) současně

23 MIEK1 – Cvičení 7 Normální zisk je kvantitativně roven:
implicitním nákladům explicitním nákladům čistému ekonomickému zisku celkovým nákladům celkovým příjmům

24 MIEK1 – Cvičení 7 Normální zisk je kvantitativně roven:
implicitním nákladům explicitním nákladům čistému ekonomickému zisku celkovým nákladům celkovým příjmům

25 MIEK1 – Cvičení 7 Explicitní náklady představují:
náklady, které nelze evidovat v účetních knihách alternativní náklady inputů ve vlastnictví majitele náklady, které firma reálně nehradí náklady na nákup nebo nájem výrobních faktorů v peněžní podobě žádná z variant není správná

26 MIEK1 – Cvičení 7 Explicitní náklady představují:
náklady, které nelze evidovat v účetních knihách alternativní náklady inputů ve vlastnictví majitele náklady, které firma reálně nehradí náklady na nákup nebo nájem výrobních faktorů v peněžní podobě žádná z variant není správná

27 MIEK1 – Cvičení 7 Za předpokladu lineární poptávkové křivky v podmínkách oligopolní tržní struktury veličina MR bude: rostoucí klesající horizontální perfektně neelastická ze zadaných informací nelze jednoznačně rozhodnout

28 MIEK1 – Cvičení 7 Za předpokladu lineární poptávkové křivky v podmínkách oligopolní tržní struktury veličina MR bude: rostoucí klesající horizontální perfektně neelastická ze zadaných informací nelze jednoznačně rozhodnout

29 MIEK1 – Cvičení 7 Účetní (podnikatelský) zisk můžeme vyjádřit jako:
TR - implicitní náklady TR - explicitní náklady čistý ekonomický zisk + explicitní náklady TR + explicitní náklady vždy jako nulu

30 MIEK1 – Cvičení 7 Účetní (podnikatelský) zisk můžeme vyjádřit jako:
TR - implicitní náklady TR - explicitní náklady čistý ekonomický zisk + explicitní náklady TR + explicitní náklady vždy jako nulu

31 MIEK1 – Cvičení 7 Pokud nějaká firma realizuje pouze normální zisk, můžeme říci, že velikost jejího čistého ekonomického zisku je: větší než nula nula menší než nula vždy přesně 200 Kč na jednotku (stanoveno vyhláškou) větší než v případě, kdyby na tomto trhu existovala dokonalá konkurence

32 MIEK1 – Cvičení 7 Pokud nějaká firma realizuje pouze normální zisk, můžeme říci, že velikost jejího čistého ekonomického zisku je: větší než nula nula menší než nula vždy přesně 200 Kč na jednotku (stanoveno vyhláškou) větší než v případě, kdyby na tomto trhu existovala dokonalá konkurence

33 MIEK1 – Cvičení 7 Křivka variabilních nákladů vyjadřuje:
fakt, že ceny vstupů jsou funkcí nákladů vztah mezi objemem produkce a variabilními náklady poptávku po výrobních faktorech vztah mezi cenami jednotlivých inputů ani jedna varianta není správná

34 MIEK1 – Cvičení 7 Křivka variabilních nákladů vyjadřuje:
fakt, že ceny vstupů jsou funkcí nákladů vztah mezi objemem produkce a variabilními náklady poptávku po výrobních faktorech vztah mezi cenami jednotlivých inputů ani jedna varianta není správná

35 MIEK1 – Cvičení 7 Fixní náklady představují:
náklady jakéhokoli inputů, jehož cena za jednotku je fixní náklady, jejichž zvýšení je dokonale v proporci ke zvýšení outputu jakýkoli komponent zahrnutý v průměrných nákladech, který vchází do AC jako tatáž fixní suma za jednotku, ať je jakákoli úroveň outputu výrobní jednotky náklady, které daná firma nese, i když se její výstup rovná nule nic z výše uvedeného neplatí

36 MIEK1 – Cvičení 7 Fixní náklady představují:
náklady jakéhokoli inputů, jehož cena za jednotku je fixní náklady, jejichž zvýšení je dokonale v proporci ke zvýšení outputu jakýkoli komponent zahrnutý v průměrných nákladech, který vchází do AC jako tatáž fixní suma za jednotku, ať je jakákoli úroveň outputu výrobní jednotky náklady, které daná firma nese, i když se její výstup rovná nule nic z výše uvedeného neplatí

37 MIEK1 – Cvičení 7 Které z následujících tvrzení vždy platí (pokud předpokládáme „tradiční" tvary nákladových křivek)? minimum MC leží dále od počátku než minimum AC minimum AVC je dále od počátku než minimum AC křivky AVC a AC se navzájem s růstem Q přibližují jestliže MC leží „pod" AC, AC musí růst křivka AFC protíná MC právě ve svém maximu

38 MIEK1 – Cvičení 7 Které z následujících tvrzení vždy platí (pokud předpokládáme „tradiční" tvary nákladových křivek)? minimum MC leží dále od počátku než minimum AC minimum AVC je dále od počátku než minimum AC křivky AVC a AC se navzájem s růstem Q přibližují jestliže MC leží „pod" AC, AC musí růst křivka AFC protíná MC právě ve svém maximu

39 MIEK1 – Cvičení 7 Hodnota implicitních nákladů se rovná:
tomu, co musí být zaplaceno za nákup inputů nule, protože implicitní náklady se neplatí nákladům, které musel vlastník firmy vynaložit na získání všech zdrojů tomu, co by inputy přinesly svým fungováním při jiném nejlepším použití platí a) i c) zároveň

40 MIEK1 – Cvičení 7 Hodnota implicitních nákladů se rovná:
tomu, co musí být zaplaceno za nákup inputů nule, protože implicitní náklady se neplatí nákladům, které musel vlastník firmy vynaložit na získání všech zdrojů tomu, co by inputy přinesly svým fungováním při jiném nejlepším použití platí a) i c) zároveň

41 MIEK1 – Cvičení 7 Jestliže fixní náklady jsou 100 Kč, AVC pak 10 Kč při produkci 10 kusů, MC na výrobu jedenácté jednotky budou: menší než 15 Kč 20 Kč více než 20 KČ 15 Kč nelze přesně určit

42 MIEK1 – Cvičení 7 Jestliže fixní náklady jsou 100 Kč, AVC pak 10 Kč při produkci 10 kusů, MC na výrobu jedenácté jednotky budou: menší než 15 Kč 20 Kč více než 20 KČ 15 Kč nelze přesně určit

43 MIEK1 – Cvičení 7 Firma během měsíce prodá 300 kusů produktu. Jednotková cena je 30 Kč. Průměrný příjem tedy činí: 9 000 Kč 30 Kč 270 Kč 10 Kč nelze přesně určit

44 MIEK1 – Cvičení 7 Firma během měsíce prodá 300 kusů produktu. Jednotková cena je 30 Kč. Průměrný příjem tedy činí: 9 000 Kč 30 Kč 270 Kč 10 Kč nelze přesně určit

45 MIEK1 – Cvičení 7 Individuální poptávková křivka v podmínkách dokonalé konkurence je perfektně elastická a splývá s křivkou: TR AR MC MR platí odpověď b) i d) současně

46 MIEK1 – Cvičení 7 Individuální poptávková křivka v podmínkách dokonalé konkurence je perfektně elastická a splývá s křivkou: TR AR MC MR platí odpověď b) i d) současně

47 MIEK1 – Cvičení 7 Jestliže zvyšujeme objem produkce od jedné do čtyř jednotek, cena produktu klesá od 250 Kč do 220 Kč. Mezní příjem z prodeje čtvrté jednotky bude: 190 Kč 190 kusů 230 Kč 690 Kč 880 Kč

48 MIEK1 – Cvičení 7 Jestliže zvyšujeme objem produkce od jedné do čtyř jednotek, cena produktu klesá od 250 Kč do 220 Kč. Mezní příjem z prodeje čtvrté jednotky bude: 190 Kč 190 kusů 230 Kč 690 Kč 880 Kč

49 MIEK1 – Cvičení 7 Doplňte následující tvrzení
Náklady, které musí firma reálně vynaložit v peněžní podobě na nákup nebo nájem výrobních faktorů a které eviduje v účetních knihách, nazýváme Implicitní náklady (____________ náklady) jsou náklady, které firma reálně _______ , jedná se o „ušlý příjem" z faktorů ve __________ firmy (princip „obětované příležitosti"). Celkovými ekonomickými náklady nazýváme součet ____________ a ____________ nákladů. explicitní (účetní, peněžní) alternativní neplatí vlastnictví explicitních implicitních

50 MIEK1 – Cvičení 7 Doplňte následující tvrzení:
Nákladová funkce popisuje vztah mezi vyráběným výstupem a ___________ náklady vynaloženými na výrobu tohoto výstupu; je odvozena z průběhu příslušné ____________ funkce. Celkové výdaje spojené s výrobou určitého objemu výstupu nazýváme _______ náklady (TC), v krátkém období je možné tyto náklady rozdělit na náklady _____ (FC, jejichž úroveň se s objemem produkce nemění - jsou vynakládány na „fixní" výrobní faktory např. na kapitál) a na náklady _________ (VC, které závisí na objemu produkce a jsou spojeny s „variabilními" vstupy, např. prací). minimálními produkční celkové fixní variabilní

51 MIEK1 – Cvičení 7 Doplňte následující tvrzení:
Náklady na jednotku produkce (TC/Q) nazýváme _________ náklady (AC, resp. __________ celkové náklady ATC). V krátkém období je můžeme rozčlenit na průměrné ______ (AFC) a průměrné ____________ náklady (AVC). Mezní náklady (MC) jsou náklady potřebné na vyrobení _________ jednotky ________ , představují tedy změnu _________ nákladů při změně objemu produkce o _________. Za předpokladu, že __________ funkce vykazuje nejdříve rostoucí a posléze klesající výnosy z variabilního inputu, mají křivky TC a VC tvar písmene „ _____ " a křivky ATC, AVC a MC pak tvar „ ____ ". průměrné průměrné fixní variabilní dodatečné výstupu celkových jednotku produkční S U

52 MIEK1 – Cvičení 7 Doplňte následující tvrzení:
Křivka MC protíná křivky AC a AVC vždy v jejich _________ Celková peněžní částka získaná realizací produkce (součin P . Q) se nazývá ________ příjem (TR). Příjem na jednotku výstupu je __________ příjem (AR), který se vždy rovná ceně produktu. Mezní příjem (MR) definujeme jako _____ příjem získaný prodejem ___________ jednotky ____________ (změna _________ při jednotkové změně _______ ). minimu celkový průměrný ceně dodatečný dodatečné výstupu TR, Q

53 MIEK1 – Cvičení 7 Doplňte následující tvrzení:
Rozdíl mezi celkovým příjmem a explicitními náklady nazýváme _________ ziskem, po odečtení implicitních nákladů získáme ____________ zisk. Pokud je tento zisk nulový, hovoříme o ____________ zisku (např. v podmínkách rovnováhy dokonalé konkurence v dlouhého období). účetním ekonomický normálním


Stáhnout ppt "Mikroekonomie I Cvičení 7 – Náklady, příjmy a zisk"

Podobné prezentace


Reklamy Google