Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mikroekonomie I Cvičení 11 – Chování firmy v podmínkách monopolu Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mikroekonomie I Cvičení 11 – Chování firmy v podmínkách monopolu Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)"— Transkript prezentace:

1 Mikroekonomie I Cvičení 11 – Chování firmy v podmínkách monopolu Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)

2 MIEK1 – Cvičení 11 Rozhodněte, zda níže uvedená tvrzení jsou pravdivá nebo Rozhodněte, zda níže uvedená tvrzení jsou pravdivá nebo nepravdivá Maxima zisku dosahuje monopol vždy v bodě, kde E PD = 1 Vyrovnávání MR a MC je totéž jako maximalizace rozdílu mezi MR a cenou. Monopolní firma nikdy nemůže být ztrátová. Monopson označuje výsadní postavení na straně poptávky (trh s jediným kupujícím). [ NEPRAVDA ] [ PRAVDA ]

3 MIEK1 – Cvičení 11 Rozhodněte, zda níže uvedená tvrzení jsou pravdivá nebo Rozhodněte, zda níže uvedená tvrzení jsou pravdivá nebo nepravdivá Monopol si může ceny své produkce stanovit zcela libovolně bez ohledu na koupěschopnou poptávku Monopol je z hlediska alokační efektivnosti méně výhodný než dokonale konkurenční trh. Celkový součet výhod ze směny je v případě monopolního trhu menší než za dokonalé konkurence. [ NEPRAVDA ] [ PRAVDA ]

4 MIEK1 – Cvičení 11 Pro rovnovážnou úroveň outputu u monopolní firmy, která maximalizuje zisk, platí, že: a)MC musí být větší než P b)MC = P c)MC jsou menší než P d)součet MC a MR musí být roven P e)žádná z nabídek není správná

5 MIEK1 – Cvičení 11 Pro rovnovážnou úroveň outputu u monopolní firmy, která maximalizuje zisk, platí, že: a)MC musí být větší než P b)MC = P c)MC jsou menší než P d)součet MC a MR musí být roven P e)žádná z nabídek není správná

6 MIEK1 – Cvičení 11 Jakou hodnotu má MR v případě monopolního výrobce v bodě, kde lineární poptávka je jednotkově pružná? a)kladnou b)vzroste c)nulovou d)větší než AR e)nelze jednoznačně určit

7 MIEK1 – Cvičení 11 Jakou hodnotu má MR v případě monopolního výrobce v bodě, kde lineární poptávka je jednotkově pružná? a)kladnou b)vzroste c)nulovou d)větší než AR e)nelze jednoznačně určit

8 MIEK1 – Cvičení 11 Monopolní firma zjistí, že na současné úrovni produkce je MR 5 Kč a MC jsou 4,10 Kč. Která z následujících operací bude maximalizovat zisk? a)ponechat P i Q stejné b)zvýšit P c)zvýšit P a snížit Q d)snížit P a zvýšit Q e)snížit P

9 MIEK1 – Cvičení 11 Monopolní firma zjistí, že na současné úrovni produkce je MR 5 Kč a MC jsou 4,10 Kč. Která z následujících operací bude maximalizovat zisk? a)ponechat P i Q stejné b)zvýšit P c)zvýšit P a snížit Q d)snížit P a zvýšit Q e)snížit P

10 MIEK1 – Cvičení 11 Poptávková křivka po produkci monopolu je dolů skloněná, protože: a)poptávka je cenově neelastická b)monopolista prodává jen několika velkým zákazníkům c)spotřebitelé preferují pouze tuto produkci d)poptávková křivka monopolisty je totožná s tržní poptávkovou křivkou (a ta je klesající) e)nic z uvedeného zápornou směrnici individuální křivky poptávky nevysvětluje

11 MIEK1 – Cvičení 11 Poptávková křivka po produkci monopolu je dolů skloněná, protože: a)poptávka je cenově neelastická b)monopolista prodává jen několika velkým zákazníkům c)spotřebitelé preferují pouze tuto produkci d)poptávková křivka monopolisty je totožná s tržní poptávkovou křivkou (a ta je klesající) e)nic z uvedeného zápornou směrnici individuální křivky poptávky nevysvětluje

12 MIEK1 – Cvičení 11 V případě úplného monopolu nabídková křivka odvětví: a)splývá s křivkou MC b)je perfektně elastická c)je vždy negativně skloněná d)je vždy neelastická od bodu tržní rovnováhy e)žádná z nabízených odpovědí není správná

13 MIEK1 – Cvičení 11 V případě úplného monopolu nabídková křivka odvětví: a)splývá s křivkou MC b)je perfektně elastická c)je vždy negativně skloněná d)je vždy neelastická od bodu tržní rovnováhy e)žádná z nabízených odpovědí není správná

14 MIEK1 – Cvičení 11 Politika zaměřená na regulaci nedokonalých konkurentů by měla: a)udržovat nízké bariéry konkurence b)tolerovat velké firmy, pokud vznikly přirozeně a jsou výhodné c)postihovat antikonkurenční a nekalé praktiky d)podporovat výzkum a rozvoj malých firem e)zahrnovat vše výše uvedené

15 MIEK1 – Cvičení 11 Politika zaměřená na regulaci nedokonalých konkurentů by měla: a)udržovat nízké bariéry konkurence b)tolerovat velké firmy, pokud vznikly přirozeně a jsou výhodné c)postihovat antikonkurenční a nekalé praktiky d)podporovat výzkum a rozvoj malých firem e)zahrnovat vše výše uvedené

16 MIEK1 – Cvičení 11 Jestliže si monopolista přeje prodat čtyři jednotky, mezní příjem čtvrté jednotky bude: a)větší než mezní příjem ze třetí jednotky b)menší než cena nezbytná k prodeji čtyř jednotek c)větší než TR získaný prodejem čtyř jednotek d)rovný souřadnici bodu na poptávkové křivce odpovídajícímu prodeji právě čtyř jednotek e)žádná z nabídek není správná

17 MIEK1 – Cvičení 11 Jestliže si monopolista přeje prodat čtyři jednotky, mezní příjem čtvrté jednotky bude: a)větší než mezní příjem ze třetí jednotky b)menší než cena nezbytná k prodeji čtyř jednotek c)větší než TR získaný prodejem čtyř jednotek d)rovný souřadnici bodu na poptávkové křivce odpovídajícímu prodeji právě čtyř jednotek e)žádná z nabídek není správná

18 MIEK1 – Cvičení 11 V případě monopolního výrobce je vztah mezi mezními náklady (MC) a cenou produkce (P) následující: a)MC < P b)MC >P c)MC = P d)platí varianty b) i c) zároveň e)neplatí ani jedna z variant

19 MIEK1 – Cvičení 11 V případě monopolního výrobce je vztah mezi mezními náklady (MC) a cenou produkce (P) následující: a)MC < P b)MC >P c)MC = P d)platí varianty b) i c) zároveň e)neplatí ani jedna z variant

20 MIEK1 – Cvičení 11 Jedna z uvedených charakteristik monopolu není pravdivá - označte ji: a)monopol prodává své zboží za ceny vyšší než by byly za jinak stejných podmínek na dokonale konkurenčním trhu b)monopol zpravidla nevyrábí s nejnižšími výrobními náklady c)monopol nevyrábí množství produkce, které by bylo za jinak stejných podmínek vyrobeno na dokonale konkurenčním trhu d)průměrné náklady monopolu jsou většinou nižší než průměrné příjmy e)s rostoucím množstvím vyrobené produkce mezní příjem vždy stoupá nebo je alespoň konstantní

21 MIEK1 – Cvičení 11 Jedna z uvedených charakteristik monopolu není pravdivá - označte ji: a)monopol prodává své zboží za ceny vyšší než by byly za jinak stejných podmínek na dokonale konkurenčním trhu b)monopol zpravidla nevyrábí s nejnižšími výrobními náklady c)monopol nevyrábí množství produkce, které by bylo za jinak stejných podmínek vyrobeno na dokonale konkurenčním trhu d)průměrné náklady monopolu jsou většinou nižší než průměrné příjmy e)s rostoucím množstvím vyrobené produkce mezní příjem vždy stoupá nebo je alespoň konstantní

22 MIEK1 – Cvičení 11 Regulovaná cena na úrovni minima AC zajistí, že objem výroby bude: a)vyšší než v případě bez monopolní regulace b)nižší než v případě bez monopolní regulace c)stejný jako v případě bez monopolní regulace, ale cena bude nižší d)přesně stejný jako v případě monopolní konkurence e)přesně stejný jako v případě oligopolní konkurence

23 MIEK1 – Cvičení 11 Regulovaná cena na úrovni minima AC zajistí, že objem výroby bude: a)vyšší než v případě bez monopolní regulace b)nižší než v případě bez monopolní regulace c)stejný jako v případě bez monopolní regulace, ale cena bude nižší d)přesně stejný jako v případě monopolní konkurence e)přesně stejný jako v případě oligopolní konkurence

24 MIEK1 – Cvičení 11 Může monopol vždy stanovit libovolně vysokou cenu? a)ano, vždy b)ano, ale jen při neexistenci zahraniční konkurence c)ano, ale pouze v případě homogenního produktu d)ano, ale pouze při neexistenci státních zásahů e)ne, musí vždy zohledňovat poptávku a potenciální konkurenty

25 MIEK1 – Cvičení 11 Může monopol vždy stanovit libovolně vysokou cenu? a)ano, vždy b)ano, ale jen při neexistenci zahraniční konkurence c)ano, ale pouze v případě homogenního produktu d)ano, ale pouze při neexistenci státních zásahů e)ne, musí vždy zohledňovat poptávku a potenciální konkurenty

26 MIEK1 – Cvičení 11 Doplňte následující tvrzení Monopol představuje postavení na straně (na trhu existuje pouze jeden ); monopson pak postavení strany (existence jediného ). Monopol představuje ________ postavení na straně _______ (na trhu existuje pouze jeden ); monopson pak _________ postavení strany _________ (existence jediného _________ ). Úplný (absolutní) monopol označuje strukturu, kde v odvětví působí pouze velká firma (tj. míra koncentrace je 100 %) vyrábějící výrobek bez blízkých a kde existují nepřekonatelné vstupu do odvětví. Úplný (absolutní) monopol označuje _____ strukturu, kde v odvětví působí pouze _______ velká firma (tj. míra koncentrace je 100 %) vyrábějící ________ výrobek bez blízkých _________ a kde existují nepřekonatelné ________ vstupu do odvětví. výsadnínabídky nabízející výsadní poptávky kupujícího tržní jedna unikátní substitutů zábrany

27 MIEK1 – Cvičení 11 Doplňte následující tvrzení Pokud průměrné náklady (LAC) ______ a jediná firma může nabízet výstup daného odvětví efektivněji než kdyby v tomto odvětví působilo více firem, pak hovoříme o situaci ___________monopolu (např. velká elektrárna). V monopolním odvětví splývá individuální ___________ křivka s křivkou ____ poptávky (odvětví je tvořeno pouze jedinou firmou). Poptávková křivka je _________ skloněná a je většinou značně _______ (tj. cenově __________). klesají přirozeného poptávková tržní negativně strmáneelastická

28 MIEK1 – Cvičení 11 Doplňte následující tvrzení Rozhodování monopolní firmy o velikosti rovnovážného outputu a o rovnovážné ceně neovlivňují pouze mezní náklady, ale důležitou roli hraje i _________. V případě různých poptávkových křivek může monopol nabízet _______objem výstupu za ______ cenu nebo různý objem _______ za _______ cenu. Proto v případě monopolu _____ jednoznačně konstruovat ___________křivku této firmy (resp. odvětví). Monopol (který maximalizuje zisk) volí rovnovážný objem produkce pomocí průsečíku ____ a ____, pro tento objem produkce pak rovnovážnou cenu odečte z __________ křivky (přitom platí, že cena je vyšší než ____). poptávka stejný různou výstupu stejnou nelze nabídkovou MR MC poptávkové MC


Stáhnout ppt "Mikroekonomie I Cvičení 11 – Chování firmy v podmínkách monopolu Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)"

Podobné prezentace


Reklamy Google