Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mikroekonomie I Cvičení 11 – Chování firmy v podmínkách monopolu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mikroekonomie I Cvičení 11 – Chování firmy v podmínkách monopolu"— Transkript prezentace:

1 Mikroekonomie I Cvičení 11 – Chování firmy v podmínkách monopolu
Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)

2 MIEK1 – Cvičení 11 [ NEPRAVDA ] [ NEPRAVDA ] [ NEPRAVDA ] [ PRAVDA ]
Rozhodněte, zda níže uvedená tvrzení jsou pravdivá nebo nepravdivá Maxima zisku dosahuje monopol vždy v bodě, kde EPD = 1 Vyrovnávání MR a MC je totéž jako maximalizace rozdílu mezi MR a cenou. Monopolní firma nikdy nemůže být ztrátová. Monopson označuje výsadní postavení na straně poptávky (trh s jediným kupujícím). [ NEPRAVDA ] [ NEPRAVDA ] [ NEPRAVDA ] [ PRAVDA ]

3 MIEK1 – Cvičení 11 [ NEPRAVDA ] [ PRAVDA ] [ PRAVDA ]
Rozhodněte, zda níže uvedená tvrzení jsou pravdivá nebo nepravdivá Monopol si může ceny své produkce stanovit zcela libovolně bez ohledu na koupěschopnou poptávku Monopol je z hlediska alokační efektivnosti méně výhodný než dokonale konkurenční trh. Celkový součet výhod ze směny je v případě monopolního trhu menší než za dokonalé konkurence. [ NEPRAVDA ] [ PRAVDA ] [ PRAVDA ]

4 MIEK1 – Cvičení 11 Pro rovnovážnou úroveň outputu u monopolní firmy, která maximalizuje zisk, platí, že: MC musí být větší než P MC = P MC jsou menší než P součet MC a MR musí být roven P žádná z nabídek není správná

5 MIEK1 – Cvičení 11 Pro rovnovážnou úroveň outputu u monopolní firmy, která maximalizuje zisk, platí, že: MC musí být větší než P MC = P MC jsou menší než P součet MC a MR musí být roven P žádná z nabídek není správná

6 MIEK1 – Cvičení 11 Jakou hodnotu má MR v případě monopolního výrobce v bodě, kde lineární poptávka je jednotkově pružná? kladnou vzroste nulovou větší než AR nelze jednoznačně určit

7 MIEK1 – Cvičení 11 Jakou hodnotu má MR v případě monopolního výrobce v bodě, kde lineární poptávka je jednotkově pružná? kladnou vzroste nulovou větší než AR nelze jednoznačně určit

8 MIEK1 – Cvičení 11 Monopolní firma zjistí, že na současné úrovni produkce je MR 5 Kč a MC jsou 4,10 Kč. Která z následujících operací bude maximalizovat zisk? ponechat P i Q stejné zvýšit P zvýšit P a snížit Q snížit P a zvýšit Q snížit P

9 MIEK1 – Cvičení 11 Monopolní firma zjistí, že na současné úrovni produkce je MR 5 Kč a MC jsou 4,10 Kč. Která z následujících operací bude maximalizovat zisk? ponechat P i Q stejné zvýšit P zvýšit P a snížit Q snížit P a zvýšit Q snížit P

10 MIEK1 – Cvičení 11 Poptávková křivka po produkci monopolu je dolů skloněná, protože: poptávka je cenově neelastická monopolista prodává jen několika velkým zákazníkům spotřebitelé preferují pouze tuto produkci poptávková křivka monopolisty je totožná s tržní poptávkovou křivkou (a ta je klesající) nic z uvedeného zápornou směrnici individuální křivky poptávky nevysvětluje

11 MIEK1 – Cvičení 11 Poptávková křivka po produkci monopolu je dolů skloněná, protože: poptávka je cenově neelastická monopolista prodává jen několika velkým zákazníkům spotřebitelé preferují pouze tuto produkci poptávková křivka monopolisty je totožná s tržní poptávkovou křivkou (a ta je klesající) nic z uvedeného zápornou směrnici individuální křivky poptávky nevysvětluje

12 MIEK1 – Cvičení 11 V případě úplného monopolu nabídková křivka odvětví: splývá s křivkou MC je perfektně elastická je vždy negativně skloněná je vždy neelastická od bodu tržní rovnováhy žádná z nabízených odpovědí není správná

13 MIEK1 – Cvičení 11 V případě úplného monopolu nabídková křivka odvětví: splývá s křivkou MC je perfektně elastická je vždy negativně skloněná je vždy neelastická od bodu tržní rovnováhy žádná z nabízených odpovědí není správná

14 MIEK1 – Cvičení 11 Politika zaměřená na regulaci nedokonalých konkurentů by měla: udržovat nízké bariéry konkurence tolerovat velké firmy, pokud vznikly přirozeně a jsou výhodné postihovat antikonkurenční a nekalé praktiky podporovat výzkum a rozvoj malých firem zahrnovat vše výše uvedené

15 MIEK1 – Cvičení 11 Politika zaměřená na regulaci nedokonalých konkurentů by měla: udržovat nízké bariéry konkurence tolerovat velké firmy, pokud vznikly přirozeně a jsou výhodné postihovat antikonkurenční a nekalé praktiky podporovat výzkum a rozvoj malých firem zahrnovat vše výše uvedené

16 MIEK1 – Cvičení 11 Jestliže si monopolista přeje prodat čtyři jednotky, mezní příjem čtvrté jednotky bude: větší než mezní příjem ze třetí jednotky menší než cena nezbytná k prodeji čtyř jednotek větší než TR získaný prodejem čtyř jednotek rovný souřadnici bodu na poptávkové křivce odpovídajícímu prodeji právě čtyř jednotek žádná z nabídek není správná

17 MIEK1 – Cvičení 11 Jestliže si monopolista přeje prodat čtyři jednotky, mezní příjem čtvrté jednotky bude: větší než mezní příjem ze třetí jednotky menší než cena nezbytná k prodeji čtyř jednotek větší než TR získaný prodejem čtyř jednotek rovný souřadnici bodu na poptávkové křivce odpovídajícímu prodeji právě čtyř jednotek žádná z nabídek není správná

18 MIEK1 – Cvičení 11 V případě monopolního výrobce je vztah mezi mezními náklady (MC) a cenou produkce (P) následující: MC < P MC >P MC = P platí varianty b) i c) zároveň neplatí ani jedna z variant

19 MIEK1 – Cvičení 11 V případě monopolního výrobce je vztah mezi mezními náklady (MC) a cenou produkce (P) následující: MC < P MC >P MC = P platí varianty b) i c) zároveň neplatí ani jedna z variant

20 MIEK1 – Cvičení 11 Jedna z uvedených charakteristik monopolu není pravdivá - označte ji: monopol prodává své zboží za ceny vyšší než by byly za jinak stejných podmínek na dokonale konkurenčním trhu monopol zpravidla nevyrábí s nejnižšími výrobními náklady monopol nevyrábí množství produkce, které by bylo za jinak stejných podmínek vyrobeno na dokonale konkurenčním trhu průměrné náklady monopolu jsou většinou nižší než průměrné příjmy s rostoucím množstvím vyrobené produkce mezní příjem vždy stoupá nebo je alespoň konstantní

21 MIEK1 – Cvičení 11 Jedna z uvedených charakteristik monopolu není pravdivá - označte ji: monopol prodává své zboží za ceny vyšší než by byly za jinak stejných podmínek na dokonale konkurenčním trhu monopol zpravidla nevyrábí s nejnižšími výrobními náklady monopol nevyrábí množství produkce, které by bylo za jinak stejných podmínek vyrobeno na dokonale konkurenčním trhu průměrné náklady monopolu jsou většinou nižší než průměrné příjmy s rostoucím množstvím vyrobené produkce mezní příjem vždy stoupá nebo je alespoň konstantní

22 MIEK1 – Cvičení 11 Regulovaná cena na úrovni minima AC zajistí, že objem výroby bude: vyšší než v případě bez monopolní regulace nižší než v případě bez monopolní regulace stejný jako v případě bez monopolní regulace, ale cena bude nižší přesně stejný jako v případě monopolní konkurence přesně stejný jako v případě oligopolní konkurence

23 MIEK1 – Cvičení 11 Regulovaná cena na úrovni minima AC zajistí, že objem výroby bude: vyšší než v případě bez monopolní regulace nižší než v případě bez monopolní regulace stejný jako v případě bez monopolní regulace, ale cena bude nižší přesně stejný jako v případě monopolní konkurence přesně stejný jako v případě oligopolní konkurence

24 MIEK1 – Cvičení 11 Může monopol vždy stanovit libovolně vysokou cenu?
ano, vždy ano, ale jen při neexistenci zahraniční konkurence ano, ale pouze v případě homogenního produktu ano, ale pouze při neexistenci státních zásahů ne, musí vždy zohledňovat poptávku a potenciální konkurenty

25 MIEK1 – Cvičení 11 Může monopol vždy stanovit libovolně vysokou cenu?
ano, vždy ano, ale jen při neexistenci zahraniční konkurence ano, ale pouze v případě homogenního produktu ano, ale pouze při neexistenci státních zásahů ne, musí vždy zohledňovat poptávku a potenciální konkurenty

26 MIEK1 – Cvičení 11 Doplňte následující tvrzení
Monopol představuje ________ postavení na straně _______(na trhu existuje pouze jeden ); monopson pak _________ postavení strany _________ (existence jediného _________ ). Úplný (absolutní) monopol označuje _____strukturu, kde v odvětví působí pouze _______velká firma (tj. míra koncentrace je 100 %) vyrábějící ________výrobek bez blízkých _________ a kde existují nepřekonatelné ________vstupu do odvětví. výsadní nabídky nabízející výsadní poptávky kupujícího tržní jedna unikátní substitutů zábrany

27 MIEK1 – Cvičení 11 Doplňte následující tvrzení
Pokud průměrné náklady (LAC) ______ a jediná firma může nabízet výstup daného odvětví efektivněji než kdyby v tomto odvětví působilo více firem, pak hovoříme o situaci ___________monopolu (např. velká elektrárna). V monopolním odvětví splývá individuální ___________ křivka s křivkou ____ poptávky (odvětví je tvořeno pouze jedinou firmou). Poptávková křivka je _________ skloněná a je většinou značně _______ (tj. cenově __________). klesají přirozeného poptávková tržní negativně strmá neelastická

28 MIEK1 – Cvičení 11 Doplňte následující tvrzení
Rozhodování monopolní firmy o velikosti rovnovážného outputu a o rovnovážné ceně neovlivňují pouze mezní náklady, ale důležitou roli hraje i _________. V případě různých poptávkových křivek může monopol nabízet _______objem výstupu za ______ cenu nebo různý objem _______ za _______ cenu. Proto v případě monopolu _____ jednoznačně konstruovat ___________křivku této firmy (resp. odvětví). Monopol (který maximalizuje zisk) volí rovnovážný objem produkce pomocí průsečíku ____ a ____, pro tento objem produkce pak rovnovážnou cenu odečte z __________ křivky (přitom platí, že cena je vyšší než ____). poptávka stejný různou výstupu stejnou nelze nabídkovou MR MC poptávkové MC


Stáhnout ppt "Mikroekonomie I Cvičení 11 – Chování firmy v podmínkách monopolu"

Podobné prezentace


Reklamy Google