Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Firma a odvětví. Koncentrace odvětví

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Firma a odvětví. Koncentrace odvětví"— Transkript prezentace:

1 Firma a odvětví. Koncentrace odvětví
Firma a odvětví. Koncentrace odvětví. Vztah firmy ke konkurentům a oligopol. Limitní cena. Kvantitativní modely duopolu. Cenové modely duopolu. Možnosti využití teorie her. Teorie firmy

2 Firma a odvětví (trh) Dokonalá konkurence Monopolistická konkurence
Oligopol

3 Dokonalá konkurence Cílem firmy je maximalizace ekonomického zisku
Firma volí velikost výstupu Neovlivňuje cenu produktů Zisk se maximalizuje, když se mezní náklady rovnají mezním výnosům Předpoklady: Velký počet kupujících i prodávajících Statky jsou homogenní Volný vstup a výstup z/do odvětví Dokonalé informace Spotřebitelé usilují o maximalizaci užitku

4 Monopolistická konkurence
Na trhu působí velký počet subjektů Existuje řada substitutů Monopolistická firma může být zřídka cenovým vůdcem Neexistují bariéry vstupu a výstupu do/z odvětví

5 Monopol Na trhu působí jeden prodávající nebo kupující, který může ovlivnit tržní cenu Existují bariéry vstupu a výstup do/z odvětví Monopol volí kombinaci výstupu a ceny podél křivky poptávky – je tak nejziskovější

6 Oligopol Oligopol je charakterizován malým počtem firem s poměrně vysokou mírou závislosti na vzájemném rozhodování V odvětví působí pouze několik firem Každá z firem má na trhu značný podíl Každá z firem má značný vliv na ostatní firmy na trhu Firmy vzájemně reagují na změnu ceny, výstupu, reklamy apod. Druh oligopolu je dán: Počtem firem v odvětví Charakterem vyráběného produktu (homogenní, diferencovaný) Bariérami vstupu do odvětví (legislativní, finanční apod.)

7 Limitní cena Limitní cena je cena, která je stanovena na nižší úrovni než cena, při které by oligopolní firmy maximalizovaly zisk, kdyby nebyly ohrožovány vstupem firem z jiných odvětví. Limitní cena je možnou bariérou vstupu nových firem do odvětví.

8 Kartel Kartel je smluvním oligopolem (dle zákona není v ČR povolen)
Cílem kartelu je maximalizovat zisk daného odvětví Zisk se dá vyjádřit jako suma zisků všech firem působících na trhu

9 Cournatův model Je založen na předpokladu, že v odvětví existují právě dvě firmy Obě firmy mají homogenní produkt Obě firmy vykazují shodné nákladové křivky Firmy znají tržní poptávkovou křivku (je klesající a lineární) První firma považuje při rozhodování o velikosti svého výstupu výstup konkurenční firmy za konstatní

10 Reakční křivka Reakční křivka stanovuje výstup firmy jako funkci výstupu druhé firmy v odvětví. Rovnováha duopolu bude dána optimálními výstupy obou firem. Cournatova rovnováha nastává ve chvíli, kdy obě firmy maximalizují svůj zisk. Crournatův model se vyznačuje vysokou stabilitou

11 Reakční křivka Cournatův model dosahuje rovnovážného výstupu lépe než kartel. Cournatův model je statický

12 Reakční křivka – Cournatův model oligopolu
q2 Reakční křivka první firmy Q2* Reakční křivka druhé firmy q1 Q1*

13 Stackelbergův model oligopolu
Vychází ze stejných předpokladů jako Cournatův model Předpokládá reakci na změnu výstupu druhé firmy působící v oligopolu

14 Oligopol s cenovým vůdcem
Jedna firma v odvětví je schopna určovat cenu ostatním hráčům na trhu Ostatní firmy cenu přejímají Existují dvě formy: S dominantní firmou Barometrické cenové vůdcovství (předpokládá změny na pozici cenového vůdce)

15 Model oligopolu se zalomenou poptávkovou křivkou
Předpokládá se diferencovaný produkt Křivka mezního příjmu není spojitá

16 Model oligopolu se zalomenou poptávkovou křivkou
Kč/Q B A MC2 MC1 D MR1 D‘ Q1 MR2 Q/t

17 Modely oligopolu postavené na teorii her
Ekonomické hry se člení na kooperativní o nekooperativní (uzavírání dohod mezi sebou) Každé hry se účastní hráči, je stanovena strategie a hodnotí se výsledky Strategií je míněna každá z možných činností, pro kterou se může hráč rozhodnout Výsledky jsou výnosy pro každého z hráčů Chybějící informace (vězňova dilema)

18 Použitá literatura DOHNALOVÁ, Z. Mikroekonomie I. - Teorie firmy. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, s. ISBN X. KADEŘÁBKOVÁ, B. Teorie firmy : [určeno pro roč. ekon. fak.]. Vyd. 1. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, s. ISBN SOUKUP, J. Mikroekonomická analýza : Vybrané kapitoly. Vyd. 3. Slaný : Melandrium, s. ISBN SOUKUPOVÁ, J. Teorie firmy. Vyd. 1. Slaný : Melandrium, s. ISBN SOUKUPOVÁ, J., et al. Mikroekonomie. 3. doplněné vydání. Praha : Management Press, s. ISBN


Stáhnout ppt "Firma a odvětví. Koncentrace odvětví"

Podobné prezentace


Reklamy Google