Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Firma a odvětví. Koncentrace odvětví.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Firma a odvětví. Koncentrace odvětví."— Transkript prezentace:

1 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Firma a odvětví. Koncentrace odvětví. Vztah firmy ke konkurentům a oligopol. Limitní cena. Kvantitativní modely duopolu. Cenové modely duopolu. Možnosti využití teorie her. Teorie firmy

2 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Firma a odvětví (trh) • Dokonalá konkurence • Monopolistická konkurence • Monopol • Oligopol

3 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Dokonalá konkurence • Cílem firmy je maximalizace ekonomického zisku • Firma volí velikost výstupu • Neovlivňuje cenu produktů • Zisk se maximalizuje, když se mezní náklady rovnají mezním výnosům • Předpoklady: – Velký počet kupujících i prodávajících – Statky jsou homogenní – Volný vstup a výstup z/do odvětví – Dokonalé informace – Spotřebitelé usilují o maximalizaci užitku

4 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Monopolistická konkurence • Na trhu působí velký počet subjektů • Existuje řada substitutů • Monopolistická firma může být zřídka cenovým vůdcem • Neexistují bariéry vstupu a výstupu do/z odvětví

5 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Monopol • Na trhu působí jeden prodávající nebo kupující, který může ovlivnit tržní cenu • Existují bariéry vstupu a výstup do/z odvětví • Monopol volí kombinaci výstupu a ceny podél křivky poptávky – je tak nejziskovější

6 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Oligopol • Oligopol je charakterizován malým počtem firem s poměrně vysokou mírou závislosti na vzájemném rozhodování – V odvětví působí pouze několik firem – Každá z firem má na trhu značný podíl – Každá z firem má značný vliv na ostatní firmy na trhu – Firmy vzájemně reagují na změnu ceny, výstupu, reklamy apod. • Druh oligopolu je dán: – Počtem firem v odvětví – Charakterem vyráběného produktu (homogenní, diferencovaný) – Bariérami vstupu do odvětví (legislativní, finanční apod.)

7 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Limitní cena • Limitní cena je cena, která je stanovena na nižší úrovni než cena, při které by oligopolní firmy maximalizovaly zisk, kdyby nebyly ohrožovány vstupem firem z jiných odvětví. • Limitní cena je možnou bariérou vstupu nových firem do odvětví.

8 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Kartel • Kartel je smluvním oligopolem (dle zákona není v ČR povolen) • Cílem kartelu je maximalizovat zisk daného odvětví • Zisk se dá vyjádřit jako suma zisků všech firem působících na trhu

9 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Cournatův model • Je založen na předpokladu, že v odvětví existují právě dvě firmy • Obě firmy mají homogenní produkt • Obě firmy vykazují shodné nákladové křivky • Firmy znají tržní poptávkovou křivku (je klesající a lineární) • První firma považuje při rozhodování o velikosti svého výstupu výstup konkurenční firmy za konstatní

10 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Reakční křivka • Reakční křivka stanovuje výstup firmy jako funkci výstupu druhé firmy v odvětví. • Rovnováha duopolu bude dána optimálními výstupy obou firem. • Cournatova rovnováha nastává ve chvíli, kdy obě firmy maximalizují svůj zisk. • Crournatův model se vyznačuje vysokou stabilitou

11 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Reakční křivka • Cournatův model dosahuje rovnovážného výstupu lépe než kartel. • Cournatův model je statický

12 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Reakční křivka – Cournatův model oligopolu q2q2 q1q1 Q1*Q1* Q2*Q2* Reakční křivka první firmy Reakční křivka druhé firmy

13 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Stackelbergův model oligopolu • Vychází ze stejných předpokladů jako Cournatův model • Předpokládá reakci na změnu výstupu druhé firmy působící v oligopolu

14 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Oligopol s cenovým vůdcem • Jedna firma v odvětví je schopna určovat cenu ostatním hráčům na trhu • Ostatní firmy cenu přejímají • Existují dvě formy: – S dominantní firmou – Barometrické cenové vůdcovství (předpokládá změny na pozici cenového vůdce)

15 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Model oligopolu se zalomenou poptávkovou křivkou • Předpokládá se diferencovaný produkt • Křivka mezního příjmu není spojitá

16 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Model oligopolu se zalomenou poptávkovou křivkou Kč/Q B MR 1 MR 2 MC 1 MC 2 Q/t D‘ D A Q1Q1

17 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Modely oligopolu postavené na teorii her • Ekonomické hry se člení na kooperativní o nekooperativní (uzavírání dohod mezi sebou) • Každé hry se účastní hráči, je stanovena strategie a hodnotí se výsledky • Strategií je míněna každá z možných činností, pro kterou se může hráč rozhodnout • Výsledky jsou výnosy pro každého z hráčů • Chybějící informace (vězňova dilema)

18 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Použitá literatura • DOHNALOVÁ, Z. Mikroekonomie I. - Teorie firmy. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2003. 78 s. ISBN 80-7318-110-X. • KADEŘÁBKOVÁ, B. Teorie firmy : [určeno pro 1. - 3. roč. ekon. fak.]. Vyd. 1. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 1992. 133 s. ISBN 80-7082-052-7. • SOUKUP, J. Mikroekonomická analýza : Vybrané kapitoly. Vyd. 3. Slaný : Melandrium, 2003. 256 s. ISBN 80-86175-30-8. • SOUKUPOVÁ, J. Teorie firmy. Vyd. 1. Slaný : Melandrium, 2003. 126 s. ISBN 80-86175-29-4. • SOUKUPOVÁ, J., et al. Mikroekonomie. 3. doplněné vydání. Praha : Management Press, 2003. 548 s. ISBN 80-7261-061-9.


Stáhnout ppt "Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Firma a odvětví. Koncentrace odvětví."

Podobné prezentace


Reklamy Google