Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Růst firmy. Příčiny a limity růstu firmy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Růst firmy. Příčiny a limity růstu firmy."— Transkript prezentace:

1 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Růst firmy. Příčiny a limity růstu firmy. Dynamický pohled na firmu. Marrisův model a převzetí firmy. Vertikální růst a transferové ceny. Multiprodukční firma. Diverzifikace a volba výrobního programu. Mezinárodní expanze firem. Teorie firmy

2 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Růst firmy Důvody růstu firmy jsou: – Úspory z rozsahu – Dosažení minimální hranice efektivnosti – Manažerské či vlastnické cíle Aby mohla firma růst, musí být naplněno mnoho předpokladů. Např.: – Potenciál – Dostatek zdrojů (lidských, finančních, kapitálových) – Učení (učící se organizace)

3 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Křivka učení P

4 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Omezení možností růstu Proti možnému růstu firmy hovoří: – Omezená poptávka – Náklady spojené s růstem (nákup majetku, financování majetku atd.) – Malý trh – Manažerská omezení: Odlišné cíle podniku Slabý potenciál managementu Špatně stanovená strategie firmy Malý počet (kvalitních) manažerů

5 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Efekt Pernosové (limit počtem a kvalitou manažerů)

6 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Možnosti růstu Růst může probíhat: – Interně (výstavba nových kapacit) – Externě (fúze, převzetí) Formy růstu firmy: – Diferenciace produktu – Vertikální integrace – Horizontální integrace – Diverzifikace

7 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Maximalizace růstu hodnoty firmy

8 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Výpočet diskontní sazby – náklady kapitálu Vážené průměrné náklady na kapitál: – WACC: Weighted Average Cost of Capital – E: Equity – D: Debt

9 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Výpočet diskontní sazby – náklady kapitálu – C: Capital – r e : rate of equity – r d : rate of debt – t: tax

10 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Výpočet diskontní sazby – náklady kapitálu (vlastního) Používá se model CAPM (Capital Asset Pricing Model) – R i : Expected stock retun (očekávaná míra rizika), náklady na vlastní kapitál – r f :bezrizikový výnos – Β: systematické riziko – : prémie za riziko

11 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Výpočet diskontní sazby – náklady kapitálu (vlastního) Bezrizikový výnos: je nejčastěji určen hodnotou výnosu státních obligací, kde se předpokládá téměř stoprocentní jistota investice Prémie za riziko: – Představuje jistý bonus, který získávají akcionáři na kapitálovém trhu, – Způsob jeho určení se často liší, – Výhodou jsou doporučení mnoha firem, jako je například Standard and Poors.

12 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Výpočet diskontní sazby – náklady kapitálu (vlastního) Systematické riziko – beta – Kislingerová – Brealey, Myers, Allen

13 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Výpočet diskontní sazby – náklady kapitálu (cizího) rd :úroková míra Bezriziková míra Prémie za riziko Riziko likvidity Úvěrové riziko

14 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Výpočet hodnoty podniku - DCF Metoda Discounted Cash Flow – Nerozlišuje jednotlivé peněžní toky (nerozlišuje jednotlivé příjemce peněžních prostředků).

15 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Výpočet hodnoty podniku – DCF ve variantě FCFF Metoda Free Cash Flow to the Firm (základní model): – Nerozlišuje jednotlivé peněžní toky (nerozlišuje jednotlivé příjemce peněžních prostředků – akcionáře, věřitele ). – Sleduje, jaký volný peněžní tok je možno z firmy odebrat bez narušení její další existence, přičemž se neřeší, pro koho jsou prostředky určeny.

16 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Výpočet hodnoty podniku - DCF ve variantě FCFF (základní modely) Hodnota aktiv 1 (hodnota podniku) : Hodnota aktiv 2 (konstantní růstový model, konstantu představuje g):

17 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Výpočet hodnoty podniku - DCF ve variantě EVA Ekonomická přidaná hodnota (Economic Value Added):

18 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Výpočet hodnoty podniku - DCF ve variantě EVA Hodnota aktiv – podniku (d i skont pomocí WACC):

19 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Výpočet hodnoty podniku - DCF ve variantě FCFE Free Cash Flow to the Equity (volný peněžní tok pro akcionáře)

20 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Výpočet hodnoty podniku - DCF ve variantě FCFE Odhad hodnoty vlastního kapitálu: Odhad hodnoty vlastního kapitálu 2 (konstantní růstový modul):

21 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Vztah mezi růstem a mírou zadržení

22 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Maximalizace růstu hodnoty firmy Firma maximalizující zisk a maximalizující růst vyrábí krátkodobě stejný výstup Firma maximalizující růst roste rychleji než forma maximalizující zisk, obrat či hodnotu firmy Růst je omezen kapitálovým trhem Neexistuje optimální finanční politika

23 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Marrisův model Manažerská teorie Cílem firmy je maximalizace užitku (tedy růst hodnoty firmy pro vlastníky) – U= f (g, v) Manažer se snaží, protože je výsledkem motivován (bonusy, finanční odměna)

24 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Křivka zisku a zhodnocení

25 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Optimální kombinace míru růstu a míry zhodnocení

26 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Vertikální růst Podle směru růstu se rozlišují: – Vzestupný vertikální růst – Sestupný vertikální růst Měření vertikálního růstu pomocí: – Poměru předané hodnoty k projektům – Poměru zásob k prodejům – Stupně závislosti na trhu vstupů či finální produkce Příčiny vertikálního růstu: – Snížení závislosti na dodavatelích – Zvýšení efektivnosti – Možnost expanze firmy

27 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Vertikální růst a náklady

28 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Transferové ceny Transferová cena je vnitrofiremní cenou, tedy cenou produktu při průtoku výrobku firmou Význam je v: – Ovlivňování výstupu každé organizační jednotky firmy – Determinaci zisku jednotlivých součástí firmy (tedy v řízení zisku na nižší než firemní úrovni)

29 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Transferová cena při neexistenci trhu meziproduktu

30 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Transferová cena na dokonale konkurenčním trhu meziproduktu Produkt (meziprodukt) je obchodován za tržní cenu Firma transferovou cenu neurčuje, nýbrž přijímá Přebytky vnitrofiremní produkce je možné umístit na externím trhu

31 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Převis vnitropodnikové poptávky (nabídky) meziproduktu P

32 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Transferová cena při nedokonale konkurenčním trhu meziproduktu

33 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Diverzifikace Diverzifikace znamená produkci výrobků nezávislými produkčními funkcemi: – Stejné výrobky vyráběné na různých zařízeních – Více výrobků je výsledkem jedné produkční funkce – Produkční funkce sdružuje výrobky pro různé trhy Příčiny diverzifikace: – Zvýšení výnosu – Snížení rizika – Nová příležitost – Nevyužité zdroje firmy

34 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Optimální struktura výroby

35 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Optimální struktura výroby (volba rozsahu)

36 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Použitá literatura SOUKUP, J. Mikroekonomická analýza : Vybrané kapitoly. Vyd. 3. Slaný : Melandrium, 2003. 256 s. ISBN 80-86175-30-8. SOUKUPOVÁ, J. Teorie firmy. Vyd. 1. Slaný : Melandrium, 2003. 126 s. ISBN 80-86175-29-4. SOUKUPOVÁ, J., et al. Mikroekonomie. 3. doplněné vydání. Praha : Management Press, 2003. 548 s. ISBN 80-7261-061-9. VOCHOZKA, M.; MULAČ, P. Finanční řízení I. : Opora pro kombinované studium. České Budějovice : VŠTE, 2011. 128 s. (v tisku)


Stáhnout ppt "Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI. Růst firmy. Příčiny a limity růstu firmy."

Podobné prezentace


Reklamy Google