Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Struktura oddílu Tržní rovnováha a tržní selhání

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Struktura oddílu Tržní rovnováha a tržní selhání"— Transkript prezentace:

1 Struktura oddílu Tržní rovnováha a tržní selhání
1. Všeobecná rovnováha 2. Tržní selhání a mikroekonomická politika

2 Struktura přednášky Všeobecná rovnováha
A) Úvod B) Efektivnost ve spotřebě C) Efektivnost ve výrobě D) Celková rovnováha

3 Řešené otázky 1. Lze dosáhnout současně na všech konkurenčních trzích rovnováhy? 2. Je rovnováha na konkurenčních trzích alokačně efektivní?

4 Model 2*2 (předpoklady I)
2 jedinci (A,B) max UA = f (XA,YA) max UB = f (XB,YB) existuje konečné množství vstupů K+, L+ jedinci vlastní vstupy v určité struktuře: K+ = KA + KB L+ = LA + LB a jejich prodejem získávají své příjmy.

5 Model 2*2 (předpoklady II)
2 firmy (α, β) které maximalizují své zisky: Πα = PXX - TC(X) Πβ = PYY - TC(Y) Firma Alfa vyrábí zboží X a firma Beta vyrábí zboží Y: XS = f (Kα, Lα) YS = f (Kβ,Lβ)

6 Model 2*2 (předpoklady III)
Model 2*2, neboť: 2 trhy vstupů (K,L) a 2 trhy výstupů (X,Y) 2 jedinci (A,B) a 2 firmy (Alfa, Beta) 2 ceny výstupů (PX,PY) a 2 ceny vstupů (w,r) Všechny 4 ceny jsou konkurenční, tj. firmy respektují ceny a neovlivňují je.

7 Úloha - předpoklady modelu 2*2
V modelu budeme zkoumat jednání dvou firem. Ale to je případ duopolu, kterým jsme se zabývali v jedné z předcházející přednášek. Firmy z duopolu ale jsou schopny ovlivňovat ceny. Jak lze tento rozpor mezi předpoklady modelu 2*2 a modelem duopolu vyřešit?

8 Spotřební rozhodnutí: nerovnováha na trhu

9 Vyhodnocení nerovnovážné situace ve spotřebě
Jedinec A je alokačně efektivní: MRSCA = PX / PY Jedinec B je alokačně efektivní: MRSCB = PX / PY Na trhu X převažuje poptávka nad nabídkou (XB1 - XBV) > (XAV - XB1) Na trhu Y převažuje nabídka nad poptávkou (YA1 - YAV) < (YBV - YB1)

10 Efektivnost konkurenční rovnováhy ve směně

11 Vyhodnocení rovnovážné situace ve spotřebě
Jedinec A je alokačně efektivní: MRSCA = PX / PY Jedinec B je alokačně efektivní: MRSCB = PX / PY Na trhu X převažuje poptávka nad nabídkou (XB2 - XBV) = (XAV - XB2) Na trhu Y převažuje nabídka nad poptávkou (YA2 - YAV) = (YBV - YB2)

12 Výrobní rozhodnutí: nerovnováha

13 Vyhodnocení nerovnovážné situace ve výrobě
Firma Alfa je alokačně efektivní: MRTSα = w / r Firma Beta je alokačně efektivní: MRTSβ = w / r Na trhu práce převažuje poptávka nad nabídkou Na trhu kapitálu převažuje nabídka nad poptávkou

14 Efektivnost konkurenční rovnováhy ve výrobě

15 Vyhodnocení rovnovážné situace ve výrobě
Firma Alfa je alokačně efektivní: MRTSα = w / r Firma Beta je alokačně efektivní: MRTSβ = w / r Na trhu práce se poptávka rovná nabídce Na trhu kapitálu se poptávka rovná nabídce

16 Na smluvní křivku ve výrobě lze nahlížet jako na hranici výrobních možností

17 Mezní míra transformace produktu (MRPT)
Definice: MRPT = d Y / d X při daném objemu vstupů Výpočet: MRPT = MCX / MCY

18 Mezní náklady a MRPT: důkaz
d TC = (δTC/δX) dX + (δTC/δY) dY 0 = (δTC/δX) dX + (δTC/δY) dY dY / dX = - (δTC/δX) : (δTC/δY) dY / dX = - MCX / MCY

19 Výrobně spotřební nerovnováha

20 Výrobně spotřební nerovnováha: vyhodnocení
Oba jedinci jsou alokačně efektivní a oba trhy výstupů jsou v rovnováze, neboť: MRSCA = PX/PY = MRSCB Obě firmy jsou alokačně efektivní a oba trhy vstupů jsou v rovnováze, neboť: MRTSα = w / r = MRTSβ Ale ani jedna firma nemaximalizuje zisk a všechny čtyři trhy nejsou současně v rovnováze, neboť: MCX/MCY = MRX/MRY > PX/PY = MRSCA = MRSCB

21 Výrobně spotřební rovnováha

22 Výrobně spotřební rovnováha: vyhodnocení
Oba jedinci jsou alokačně efektivní a oba trhy výstupů jsou v rovnováze, neboť: MRSCA = PX/PY = MRSCB Obě firmy jsou alokačně efektivní a oba trhy vstupů jsou v rovnováze, neboť: MRTSα = w / r = MRTSβ Obě firmy maximalizují zisky a všechny čtyři trhy jsou současně v rovnováze, neboť: MCX/MCY = MRX/MRY = PX/PY = MRSCA = MRSCB

23 Úlohy: celková rovnováha
1. Nakreslete situaci, kdy veškerý kapitál a veškerou práci vlastní jedinec A. 2. Je situace uvedená v úloze 1 na tomto snímku alokačně efektivní? 3. Lze v situaci uvedené v úloze 1 dosáhnout rovnováhy současně na všech trzích?

24 Efektivnost a spravedlnost
1. Považujete situaci uvedenou na snímku číslo 23 za spravedlivou? Proč ano? Proč ne? 2. Jaká je vztah mezi konkurenční alokační efektivností a spravedlností?


Stáhnout ppt "Struktura oddílu Tržní rovnováha a tržní selhání"

Podobné prezentace


Reklamy Google