Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mikroekonomie II – Přednáška č. 12: Všeobecná rovnováha předpoklady modelu všeobecné rovnováhy předpoklady modelu všeobecné rovnováhy pojem „efektivnost“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mikroekonomie II – Přednáška č. 12: Všeobecná rovnováha předpoklady modelu všeobecné rovnováhy předpoklady modelu všeobecné rovnováhy pojem „efektivnost“"— Transkript prezentace:

1

2 Mikroekonomie II – Přednáška č. 12: Všeobecná rovnováha předpoklady modelu všeobecné rovnováhy předpoklady modelu všeobecné rovnováhy pojem „efektivnost“ pojem „efektivnost“ efektivnost ve výrobě efektivnost ve výrobě efektivnost ve směně efektivnost ve směně výrobně spotřební efektivnost výrobně spotřební efektivnost dosahování všeobecné rovnováhy dosahování všeobecné rovnováhy

3 Předpoklady modelu existují pouze 2 spotřebitelé (A,B) – jejich IC jsou konvexní existují pouze 2 statky (X,Y) – konvexní izokvanty, spotřebitelé za ně utrácejí celý disp. důchod existují pouze 2 firmy vyrábějící dané statky firmy používají 2 výrobní faktory (K,L) na všech trzích je DoKo. cílem spotřebitelů je max. užitku, cílem firem je max. zisku ekonomika je uzavřená – neex. zahraniční obchod

4 EfektivnostIf všeobecná rovnováha, pak musí panovat efektivnost ve výrobě, ve směně a výrobně spotřební efektivnost Efektivnost ve výrobě = taková alokace VF, kdy jejich přerozdělením nelze zvýšit celkový výstup ekonomiky Efektivnost ve směně = taková alokace statků, kdy jejich realokací nelze zvýšit užitek obou spotřebitelů Výrobně spotřební efektivnost = taková struktura výroby, kdy její změnou nelze zvýšit užitek obou spotřebitelů efektivnost v paretovském pojetí

5 Efektivnost ve výrobě rozmístění fixního množství VF v ekonomice tak, že není možné zvýšit výrobu jednoho statku, aniž by došlo ke snížení výroby statku druhého efektivnost ve výrobě nastává tehdy, jsou- li splněny 3 podmínky, tzv. „alokační pravidla“ analýza alokace vstupů v rámci firmy, mezi firmy a struktury výstupu firmy

6 1. alokační pravidlo taková alokace VF v rámci firmy, kdy je MRTS obou VF pro oba vyráběné statky stejná – viz. krabicové schéma výroby 0X0X 0Y0Y LXLX KYKY LYLY KXKX x1x1 x2x2 y1y1 y2y2 E1E1 E2E2 U CC VF jsou mezi výrobu X a Y alokovány efektivně, platí-li: MRTS X = MRTS Y Tato podmínka je splněna v bodech, kde se izokvanty značící výrobu X a Y dotýkají Křivka CC (Contract Curve) je tzv. smluvní křivkou = množina bodů, kde jsou práce a kapitál v rámci jedné firmy efektivně využity Bod U: jedná se o neefektivní výrobu – lze totiž zvýšit výrobu statku X, aniž by klesla výroba statku Y a naopak

7 Posun podél smluvní křivky je zároveň posunem po křivce hranice výrobních možností (PPF) 1. alokační pravidlo X Y PPF x1x1 x2x2 y2y2 y1y1 E1E1 E2E2 U PPF říká, o kolik lze vyrobit jednoho statku více, sníží-li se výroba druhého statku o jednotku -dY/dX = MRPT (Marginal Rate of Product Transformation) – mezní míra transformace produktu PPF má konkávní tvar – v bodech blízko ose x je nutné pro zvýšení výroby statku X vzdát se stále většího množství výroby statku Y Dále platí: MRPT = MC X /MC Y – chce-li firma zvýšit výrobu X, musí zapojit dodatečnou jednotku VF, čili TC na výrobu X a zároveň musí snížit výrobu Y, tzn. snížit množství zapojených VF, TC na výrobu Y se sníží

8 taková alokace VF mezi obě firmy, při níž je mezní produkt obou výrobních faktorů pro oba vyráběné statky stejný 2. alokační pravidlo L L1L1 L MP L L2L2 L* 1. firma má nižší MP L než 2. firma2. firma má vyšší MP L než 1. firma Dojde k přesunu VF mezi oběma firmami, dokud se mezní produkty daných VF obou firem nevyrovnají – v případě VF práce bude efektivní množství práce u obou firem L*

9 taková struktura výroby obou statků, při níž je mezní míra transformace produktu u obou firem stejná tzn. že nelze změnit strukturu výroby u obou firem tak, aby došlo ke zvýšení celkové produkce to platí jen, pokud: MRPTfirmyA = MRPTfirmyB 3. alokační pravidlo

10 Ceny a efektivnost ve výrobě ceny VF dávají firmám signál, jak optimalizovat svou výrobu DoKo. trh VF – ceny VF pro všechny firmy stejné pro všechny firmy má izokosta stejný sklon L LXLX L TC 2 K LYLY K 0X0X 0Y0Y x8x8 KXKX TC 1 y 15 KYKY Nákladové optimum 1. firmyNákladové optimum 2. firmy

11 Efektivní alokace VF mezi obě firmy vyrábějící statky X a Y je v bodě dotyku izokvant s izokostou pro dané ceny L a K Ceny a efektivnost ve výrobě 0X0X 0Y0Y L K L K x8x8 y 15 E CC KXKX LYLY KYKY LXLX E: bod optima, platí MRTS X = w/r = MRTS Y bod E označuje Paretovsky optimální rozdělení K a L mezi dvě firmy vyrábějící dva statky w/r

12 Přerozdělení dané zásoby obou statků mezi spotřebitele nemůže zvýšit užitek jednoho, aniž by se nesnížil užitek druhého tzn.: MRSC mezi jakýmikoli dvojicemi statků musí být pro všechny spotřebitele stejná Efektivnost ve směně (spotřebě)

13 efektivní kombinace spotřeby obou statků dvěma spotřebiteli jsou tam, kde se vzájemně dotýkají IC spotřebitele A a spotřebitele B 0A0A 0B0B XYXY YBYB XBXB YAYA U A1 E1E1 E2E2 R CC U A2 U B2 U B1 smluvní křivka CC zobrazuje množinu efektivních bodů spotřeby platí: MRS C(A) =MRS C(B) Bod R představuje neefektivní kombinaci spotřeby, protože může být zvýšen užitek např. spotřebitele A, aniž by poklesl užitek spotřebitele B

14 ceny statků signalizují spotřebitelům, jak optimalizovat svou spotřebu DoKo. trhy produkce – ceny statků jsou pro všechny spotřebitele stejné sklon BL pro všechny spotřebitele stejný Ceny a efektivnost ve směně X XAXA X BL 2 Y XBXB Y 0A0A 0B0B U A12 YAYA BL 1 U B20 YBYB Optimum spotřebitele AOptimum spotřebitele B

15 Efektivní rozdělení statků X a Y mezi spotřebitele A a B bude takové, při němž se dotýkají IC a BL obou spotřebitelů Ceny a efektivnost ve směně 0A0A 0B0B X Y X Y U A12 U B20 E CC XBXB YBYB XAXA Px/Py E: bod optima, platí MRS C(A( = Px/Py = MRS C(B) YAYA bod E označuje Paretovsky optimální rozdělení statků X a Y mezi dva spotřebitele

16 Výrobně spotřební efektivnost propojení preferencí spotřebitelů s výrobními možnostmi efektivní struktura výroby statků X a Y je taková, při níž platí: MRPT = MRSC tzn. poměr, v němž jsou oba statky nahraditelné ve spotřebě se musí rovnat poměru, v němž jsou nahraditelné ve výrobě

17 Y PPF xAxA x* y* yAyA E X UAUA UBUB E'E' bod E: MRS C(A) = MRS C(B) bod E’ : MRS C(A) = MRS C(B) = MRPT = MRTS X = MRTS Y Bude vyráběno X* a Y* statků X a Y Z toho X A a Y A bude spotřebovávat spotřebitel A, zbytek potom spotřebitel B

18 Ceny a výrobně spotřební efektivnost Y PPF xAxA x* y* yAyA E X UAUA UBUB E'E' Px/Py MRPT = MCx/MCy Jelikož trh finální produkce je DoKo., cena produkce se shoduje s MC Platí tedy: MRPT = Px/Py Všeobecnou rovnováhu lze zapsat: MRPT = MCx/MCy = Px/Py = MRS C(A) = MRS C(B)

19 Dosahování všeobecné rovnováhy rovnováhy je dosahováno pomocí cenového mechanismu 0X0X 0Y0Y L K L K E CC LYLY KYKY LXLX w/r KXKX w'/r' změna poměru cen L a K vychýlí trh VF z rovnováhy L X +L Y >L převis poptávky po práci K X +K Y { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/9/2602981/slides/slide_19.jpg", "name": "Dosahování všeobecné rovnováhy rovnováhy je dosahováno pomocí cenového mechanismu 0X0X 0Y0Y L K L K E CC LYLY KYKY LXLX w/r KXKX w /r změna poměru cen L a K vychýlí trh VF z rovnováhy L X +L Y >L převis poptávky po práci K X +K Y L převis poptávky po práci K X +K Y


Stáhnout ppt "Mikroekonomie II – Přednáška č. 12: Všeobecná rovnováha předpoklady modelu všeobecné rovnováhy předpoklady modelu všeobecné rovnováhy pojem „efektivnost“"

Podobné prezentace


Reklamy Google