Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poptávka na dokonale konkurenčním trhu práce Ing. Vojtěch JindraIng. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)Katedra ekonomie (KE) Mikroekonomie II.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poptávka na dokonale konkurenčním trhu práce Ing. Vojtěch JindraIng. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)Katedra ekonomie (KE) Mikroekonomie II."— Transkript prezentace:

1 Poptávka na dokonale konkurenčním trhu práce Ing. Vojtěch JindraIng. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)Katedra ekonomie (KE) Mikroekonomie II

2 Trh práce Poptávka po práci firmy je ovlivněna: Poptávka po práci firmy je ovlivněna: postavením firmy na trhu výstupu (MR A ) postavením firmy na trhu výstupu (MR A ) efektivností práce, zapojené ve výrobním procesu (MP L ) efektivností práce, zapojené ve výrobním procesu (MP L ) MRP L = příjem z mezního produktu výstupu MRP L = příjem z mezního produktu výstupu Dokonalá konkurence na trhu práce: Dokonalá konkurence na trhu práce: firma vstupující na trh je jednou z velkého počtu firem firma vstupující na trh je jednou z velkého počtu firem nemůže ovlivnit cenu práce nemůže ovlivnit cenu práce křivka nabídky práce je vnímána jako horizontální křivka nabídky práce je vnímána jako horizontální mezní náklady na práci jsou totožné s mzdovou sazbou: MFC L = w mezní náklady na práci jsou totožné s mzdovou sazbou: MFC L = w Nedokonalá konkurence na trhu práce: Nedokonalá konkurence na trhu práce: firma poptávající práci je jednou z mála na tento trh přicházejících firma poptávající práci je jednou z mála na tento trh přicházejících schopnost ovlivnit cenu práce schopnost ovlivnit cenu práce křivka nabídky práce je rostoucí křivka nabídky práce je rostoucí Mezní náklady na práci jsou vyšší než mzdová sazba: MFC L > w Mezní náklady na práci jsou vyšší než mzdová sazba: MFC L > w

3 Optimální množství práce Pro určení optimálního množství práce je determinující Pro určení optimálního množství práce je determinující postavení firmy na trhu finálních statků (ovlivňující MRP L ) postavení firmy na trhu finálních statků (ovlivňující MRP L ) postavení na trhu práce (ovlivňující MFC L ) postavení na trhu práce (ovlivňující MFC L ) rozlišujeme 3 situace: rozlišujeme 3 situace: 1)firma prodává výstup na dokonale konkurenčním trhu a kupuje práci na dokonale konkurenčním trhu 2)firma prodává svůj výstup na nedokonale konkurenčním trhu a kupuje práci na dokonale konkurenčním trhu 3)firma prodává svůj výstup na nedokonale konkurenčním trhu a kupuje práci na nedokonale konkurenčním trhu

4 Poptávka firmy, prodávající svůj výstup na dokonale konkurenčním trhu Každá z firem může koupit libovolné množství práce, aniž by to ovlivnilo její cenu. Každá z firem může koupit libovolné množství práce, aniž by to ovlivnilo její cenu. Z hlediska firmy je křivka nabídky práce neboli individuální nabídka práce horizontální ve výši tržní ceny práce. Z hlediska firmy je křivka nabídky práce neboli individuální nabídka práce horizontální ve výši tržní ceny práce. Dvojí chápání individuální nabídky práce: Dvojí chápání individuální nabídky práce: 1)nabídka práce jediné firmě (z hlediska poptávajícího) 2)nabídka práce jednoho člověka (z hlediska jednoho nabízejícího)

5 Poptávka firmy, prodávající svůj výstup na dokonale konkurenčním trhu individuální nabídka na dokonale konkurenčním trhu práce: individuální nabídka na dokonale konkurenčním trhu práce: individuální nabídka je dokonale elastická individuální nabídka je dokonale elastická každá další jednotka je firmou najímána za stejnou mzdovou sazbu každá další jednotka je firmou najímána za stejnou mzdovou sazbu

6 Poptávka firmy po práci v krátkém období Firma najímá optimální množství práce, tzn. takové množství práce, které jí umožní maximalizovat zisk. Firma najímá optimální množství práce, tzn. takové množství práce, které jí umožní maximalizovat zisk. Firma prodává svůj výstup A na dokonale konkurenčním trhu, je její mezní příjem totožný s cenou výstupu (MR A = P A ) Firma prodává svůj výstup A na dokonale konkurenčním trhu, je její mezní příjem totožný s cenou výstupu (MR A = P A ) Firma poptává práci na dokonale konkurenčním trhu jsou její mezní náklady na práci totožné se mzdovou sazbou (MFC L = w) Firma poptává práci na dokonale konkurenčním trhu jsou její mezní náklady na práci totožné se mzdovou sazbou (MFC L = w) Cena statku A je na dokonale konkurenčním trhu exogenní proměnou. Cena statku A je na dokonale konkurenčním trhu exogenní proměnou. Ze vztahu plyne MRP L je závislý na MP L. Ze vztahu plyne MRP L je závislý na MP L. Celkové náklady na práci: Celkové náklady na práci:

7 Optimální množství najímané práce

8 Poptávka firmy po práci v krátkém období

9 Poptávka firmy po práci v krátkém období Vzroste-li mzdová sazba na úroveň w 4 firma nebude najímat žádnou práci. Vzroste-li mzdová sazba na úroveň w 4 firma nebude najímat žádnou práci. Funkce poptávky firmy po práci nebude totožná s celou funkcí MRP L, ale bude tvořena pouze částí křivky MRP L, která je shora ohraničena ARP L. Funkce poptávky firmy po práci nebude totožná s celou funkcí MRP L, ale bude tvořena pouze částí křivky MRP L, která je shora ohraničena ARP L. V krátkém období je do výroby zapojován pouze jeden vstup – práce. => VC = w*L V krátkém období je do výroby zapojován pouze jeden vstup – práce. => VC = w*L Pro firmy maximalizující zisk: Pro firmy maximalizující zisk:

10 Poptávka firmy po práci v dlouhém období Práce i kapitál jsou variabilními vstupy. Práce i kapitál jsou variabilními vstupy. Výchozím předpokladem formování dlouhodobé poptávky po práci je změna mzdové sazby. Výchozím předpokladem formování dlouhodobé poptávky po práci je změna mzdové sazby. Pokles ceny práce způsobí, že firma bude schopna se stejnými náklady vyrobit větší výstup. Pokles ceny práce způsobí, že firma bude schopna se stejnými náklady vyrobit větší výstup. Z nákladového optima Q se optimum přesune do S. Tato změna optimální kombinace vstupů představuje celkový efekt změny mzdové sazby, který lze rozdělit na tři dílčí efekty: Z nákladového optima Q se optimum přesune do S. Tato změna optimální kombinace vstupů představuje celkový efekt změny mzdové sazby, který lze rozdělit na tři dílčí efekty: substituční substituční produkční produkční nákladový nákladový

11 Poptávka firmy po práci v dlouhém období

12 Substituční efekt (SE) ukazuje změnu optimální kombinace vstupů, ke které by došlo kdyby firma pokračovala ve výrobě výstupu Q 1 → posun z bodu Q do bodu R ukazuje změnu optimální kombinace vstupů, ke které by došlo kdyby firma pokračovala ve výrobě výstupu Q 1 → posun z bodu Q do bodu R Substituční efekt je negativní: nemění-li se objem výstupu, pokles mzdové sazby vede k růstu objemu najímání práce. Substituční efekt je negativní: nemění-li se objem výstupu, pokles mzdové sazby vede k růstu objemu najímání práce. Z hlediska dlouhodobé poptávky je důležitý vliv substitučního efektu na mezní produkt práce. Z hlediska dlouhodobé poptávky je důležitý vliv substitučního efektu na mezní produkt práce. SE – vytváří tlak na pokles MP L SE – vytváří tlak na pokles MP L Vzhledem k množství kapitálu budou některé jednotky práce přebytečné Vzhledem k množství kapitálu budou některé jednotky práce přebytečné

13 Produkční efekt (PE) změna optimální kombinace vstupů, která je spojena pouze se změnou výstupu firmy změna optimální kombinace vstupů, která je spojena pouze se změnou výstupu firmy v grafu je PE znázorněn posunem z bodu R do bodu S, z izokvanty Q 1 na izokvantu Q 2 (posun po křivce rostoucího výstupu firmy) v grafu je PE znázorněn posunem z bodu R do bodu S, z izokvanty Q 1 na izokvantu Q 2 (posun po křivce rostoucího výstupu firmy) PE je výsledkem zvětšení objemu obou vstupů PE je výsledkem zvětšení objemu obou vstupů vliv PE na mezní produkt práce: přítomnost většího množství kapitálu umožňuje větší produktivitu práce vliv PE na mezní produkt práce: přítomnost většího množství kapitálu umožňuje větší produktivitu práce MP L roste – posun křivky MP L směrem nahoru MP L roste – posun křivky MP L směrem nahoru

14 Nákladový efekt bezprostředně spojen s PE působí stejně na růst MP L (mnozí ho proto nerozlišují a spojují jej s PE) bezprostředně spojen s PE působí stejně na růst MP L (mnozí ho proto nerozlišují a spojují jej s PE) pokles mzdové sazby znamená za normálních okolností pokles mezních nákladů (z MC 1 na MC 2 ) což umožní firmě zvětšit optimální objem produkce (z Q 1 na Q 2 ) pokles mzdové sazby znamená za normálních okolností pokles mezních nákladů (z MC 1 na MC 2 ) což umožní firmě zvětšit optimální objem produkce (z Q 1 na Q 2 ) nákladový efekt je negativní: působí na posun MP L směrem nahoru nákladový efekt je negativní: působí na posun MP L směrem nahoru posun křivky MRP L nahoru: MP L = MP L *P A posun křivky MRP L nahoru: MP L = MP L *P A P A - konstantní P A - konstantní

15 Nákladový efekt

16 Dlouhodobá poptávka firmy po práci

17 při w 1 je optimální poptávané množství práce firmou: L 1 * (v bodě E 1 platí MRP L1 = MFC L1 ) při w 1 je optimální poptávané množství práce firmou: L 1 * (v bodě E 1 platí MRP L1 = MFC L1 ) při poklesu na w 2 se křivka MRP L posune směrem nahoru (v důsledku SE, PE a nákladového efektu) a vzniká průsečík E 2 v němž MRP L2 = MFC L2 ) při poklesu na w 2 se křivka MRP L posune směrem nahoru (v důsledku SE, PE a nákladového efektu) a vzniká průsečík E 2 v němž MRP L2 = MFC L2 ) spojením dvou optim E 1 a E 2 dostaneme křivku d L která značí dlouhodobou poptávku firmy po práci spojením dvou optim E 1 a E 2 dostaneme křivku d L která značí dlouhodobou poptávku firmy po práci křivka dlouhodobé poptávky je plošší než křivka krátkodobé poptávky, protože dlouhodobá poptávka je elastičtější křivka dlouhodobé poptávky je plošší než křivka krátkodobé poptávky, protože dlouhodobá poptávka je elastičtější

18 Faktory ovlivňující poptávku firmy po práci Jakákoliv poptávka (zboží, služby) je ovlivněna dvěma skupinami faktorů: Jakákoliv poptávka (zboží, služby) je ovlivněna dvěma skupinami faktorů: 1)cena daného zboží či služby způsobuje pohyb podél dané křivky poptávky 2)ostatní faktory způsobují posun celé křivky poptávky

19 Faktory ovlivňující poptávku firmy po práci Změna ceny práce: Změna ceny práce: Koeficient cenové elasticity poptávky po práci e DL – procentní změna poptávaného množství práce a procentní změna její ceny Koeficient cenové elasticity poptávky po práci e DL – procentní změna poptávaného množství práce a procentní změna její ceny při konstantním výstupu q pro dva vstupy (práce, kapitál) je křížová elasticita poptávky po práci: pro dva vstupy (práce, kapitál) je křížová elasticita poptávky po práci: při konstantním výstupu q

20 Faktory ovlivňující elasticitu poptávku po práci První faktor: První faktor: poptávka po jakémkoliv vstupu je poptávkou odvozenou poptávka po jakémkoliv vstupu je poptávkou odvozenou elasticita poptávky po práci je ovlivněna elasticitou poptávky po produktu, který se s využitím práce vyrábí (čím více bude poptávka po výrobku elastičtější tím, více výstupu bude chtít firma vyrobit a tím více práce bude najímat) elasticita poptávky po práci je ovlivněna elasticitou poptávky po produktu, který se s využitím práce vyrábí (čím více bude poptávka po výrobku elastičtější tím, více výstupu bude chtít firma vyrobit a tím více práce bude najímat) druhý faktor: druhý faktor: elasticita substituce vstupů (míra nahraditelnosti práce a kapitálu) elasticita substituce vstupů (míra nahraditelnosti práce a kapitálu) ukazatel elasticity je kladná hodnota pohybující se v mezích 0 až ∞, jestliže se hodnota s rovná nule ; nelze vstupy vzájemně nahrazovat jestliže se hodnota s rovná ∞ pak poptávka po práci bude vysoce elastická ukazatel elasticity je kladná hodnota pohybující se v mezích 0 až ∞, jestliže se hodnota s rovná nule ; nelze vstupy vzájemně nahrazovat jestliže se hodnota s rovná ∞ pak poptávka po práci bude vysoce elastická třetí faktor: třetí faktor: podíl výdajů na práci při celkových nákladech firmy. Čím je podíl výdajů na práci na celkových výdajích firmy větší, tím elastičtější můžeme očekávat poptávku po práci podíl výdajů na práci při celkových nákladech firmy. Čím je podíl výdajů na práci na celkových výdajích firmy větší, tím elastičtější můžeme očekávat poptávku po práci

21 Ostatní faktory poptávky po práci poptávka po práci je odvozena z příjmu z mezního produktu práce poptávka po práci je odvozena z příjmu z mezního produktu práce ovlivňující faktory patří do skupiny, ovlivňující změnu příjmu spojenou se změnou objemu práce (MR A ) a faktory působící na produktivitu práce (MP L ): ovlivňující faktory patří do skupiny, ovlivňující změnu příjmu spojenou se změnou objemu práce (MR A ) a faktory působící na produktivitu práce (MP L ): poptávka po produktu a zprostředkovaně všichni činitelé, kteří ji ovlivňuji poptávka po produktu a zprostředkovaně všichni činitelé, kteří ji ovlivňuji úroveň známé technologie a směry předpokládaných změn úroveň známé technologie a směry předpokládaných změn počet kooperujících vstupů počet kooperujících vstupů

22 Tržní poptávka po práci poptávka po práci všech firem na trhu vzniká součtem objemů práce, kterou firmy poptávají poptávka po práci všech firem na trhu vzniká součtem objemů práce, kterou firmy poptávají při mzdové sazbě w 1 budou firmy najímat množství práce L 1 při mzdové sazbě w 1 budou firmy najímat množství práce L 1 sečtením objemů práce všech firem bude tržní poptávané množství L T1 sečtením objemů práce všech firem bude tržní poptávané množství L T1 při poklesu mzdové sazby na w 2 se u firem projeví nákladový efekt a firmy začnou poptávat L 2 množství práce a tržní poptávka bude L T2 při poklesu mzdové sazby na w 2 se u firem projeví nákladový efekt a firmy začnou poptávat L 2 množství práce a tržní poptávka bude L T2 dojde k poklesu tržní ceny výstupu na P 2 což současně znamená pokles MRP L a křivka MRP L1 se posune dolů na MRP L2 => optimální množství poptávané práce bude L 2 ‘ a tržní poptávka po práci L T2 ‘ dojde k poklesu tržní ceny výstupu na P 2 což současně znamená pokles MRP L a křivka MRP L1 se posune dolů na MRP L2 => optimální množství poptávané práce bude L 2 ‘ a tržní poptávka po práci L T2 ‘ Tržní poptávku získáme spojením bodů A‘ a C‘ Tržní poptávku získáme spojením bodů A‘ a C‘

23 Tržní poptávka po práci

24 Poptávka firmy, prodávající svůj výstup na nedokonale konkurenčním trhu firma je na trhu výstupu cenovým tvůrcem, zatímco na trhu vstupů je cenovým příjemcem firma je na trhu výstupu cenovým tvůrcem, zatímco na trhu vstupů je cenovým příjemcem odlišnost s modelem dokonale konkurenčního trhu je v klesající individuální poptávkové křivce po produkci firmy odlišnost s modelem dokonale konkurenčního trhu je v klesající individuální poptávkové křivce po produkci firmy firma bude snižovat cenu své produkce, aby prodala její dodatečnou jednotku to znamená klesající (MR A ), který je nižší než (P A ) firma bude snižovat cenu své produkce, aby prodala její dodatečnou jednotku to znamená klesající (MR A ), který je nižší než (P A ) MRP L nedokonale konkurenční firmy bude nižší než MRP L dokonale konkurenční firmy MRP L nedokonale konkurenční firmy bude nižší než MRP L dokonale konkurenční firmy MRP L dokonale konkurenční firmy na trhu statků je determinováno konstantním mezním příjmem a klesajícím mezním produktem práce MRP L dokonale konkurenční firmy na trhu statků je determinováno konstantním mezním příjmem a klesajícím mezním produktem práce MRP L nedokonale konkurenční firmy na trhu statků je determinováno klesajícím mezním příjmem a klesajícím mezním produktem práce MRP L nedokonale konkurenční firmy na trhu statků je determinováno klesajícím mezním příjmem a klesajícím mezním produktem práce

25 Volba optimálního množství práce v krátkém a dlouhém období krátkodobá poptávka po práci - firma bude nakupovat dodatečné jednotky práce tak dlouho, dokud se nevyrovnají dodatečné náklady na práci MFC L s jejím dodatečným přínosem MRP L. krátkodobá poptávka po práci - firma bude nakupovat dodatečné jednotky práce tak dlouho, dokud se nevyrovnají dodatečné náklady na práci MFC L s jejím dodatečným přínosem MRP L. Křivka krátkodobé poptávky po práci je totožná s křivkou příjmu z mezního produktu práce, která je shora omezena maximem ARP L. Křivka krátkodobé poptávky po práci je totožná s křivkou příjmu z mezního produktu práce, která je shora omezena maximem ARP L. dlouhodobá poptávka po práci - za předpokladu, že firma najímá, alespoň dva variabilní vstupy, můžeme sledovat vliv měnící se mzdové sazby na poptávané množství práce pomocí izokvantové analýzy. dlouhodobá poptávka po práci - za předpokladu, že firma najímá, alespoň dva variabilní vstupy, můžeme sledovat vliv měnící se mzdové sazby na poptávané množství práce pomocí izokvantové analýzy. Změna mzdové sazby: substituční, produkční a nákladový efekt Změna mzdové sazby: substituční, produkční a nákladový efekt Všechny efekty působí na posun křivky MRP L směrem nahoru. Všechny efekty působí na posun křivky MRP L směrem nahoru. Dále se objevuje čtvrtý efekt: příjmový efekt Dále se objevuje čtvrtý efekt: příjmový efekt

26 Volba optimální množství práce v krátkém a dlouhém období

27 Tržní poptávka po práci Pro určení tržní poptávky po práci vycházíme z určení optimálního množství práce najímané firmou při výchozí tržní mzdové sazbě. Pro určení tržní poptávky po práci vycházíme z určení optimálního množství práce najímané firmou při výchozí tržní mzdové sazbě. Součtem poptávaných množství práce všech firem při dané mzdové sazbě dostaneme její konkrétní tržní množství. Součtem poptávaných množství práce všech firem při dané mzdové sazbě dostaneme její konkrétní tržní množství. Střetávání tržní nabídky a tržní poptávky dochází na trhu práce k ustavení rovnovážné tržní mzdové sazbě a rovnovážného objemu práce najímané za tuto mzdovou sazbu. Střetávání tržní nabídky a tržní poptávky dochází na trhu práce k ustavení rovnovážné tržní mzdové sazbě a rovnovážného objemu práce najímané za tuto mzdovou sazbu.


Stáhnout ppt "Poptávka na dokonale konkurenčním trhu práce Ing. Vojtěch JindraIng. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)Katedra ekonomie (KE) Mikroekonomie II."

Podobné prezentace


Reklamy Google