Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Opakování Hranice Produkčních Možností Ekonomické statky „Scarsity“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Opakování Hranice Produkčních Možností Ekonomické statky „Scarsity“"— Transkript prezentace:

1 Opakování Hranice Produkčních Možností Ekonomické statky „Scarsity“
Teorie Volby a „Náklady Příležitostí“ Nové Pojmy – pouze: Nabídka Poptávka Elasticita Nabídky Elasticita Poptávky

2 Technologické možnosti společnosti
Hranice produkčních možností Hranice produkčních možností nastane, když zvolená jednotka (stát, firma) vrhne všechnu svou energii (finanční, „fyzickou“ i jinou) na výrobu určitého statku popř. statků. Jestliže ekonomika operuje na této hranici, pak vyrábí efektivně. Pokud je část energie nevyužita (výroba neefektivní), pak mluvíme o plýtvání zdroji. Pozn.: Pokud mám na svém pozemku x jednotek množství ropy a já ji nevytěžím, tak se ještě nemusí jednat o plýtvání zdroji. To nastane, až když nevyužiji všechny své kapacity k tomu, abych jí vytěžil množství přímo úměrné těmto mým kapacitám. A ještě jinými slovy: Výrobní efektivnosti je dosaženo, jestliže společnost nemůže zvýšit výstup jednoho statku, aniž sníží výstup jiného. Co můžeme z grafu odvodit? Y = Statek A Máslo 1) Co se stane, když se společnost rozhodne vyrábět o 2 jednotky množství děl víc? 5 4 3 2 1 A Při zachování hranice produkčních možností zjistíme, že budeme schopni vyrobit o 1,3 jednotky másla méně. Ta 1,3 jednotky má nějakou hodnotu o kterou přijdeme. Tato hodnota se nazývá nákladem příležitosti. B Pozn.: Samuelson o tom nehovoří, ale z grafu je jasné, že náklad příležitosti nám kompenzuje zisk ze zvýšené výroby děl. Pozn.: Hodnota nebo zisk nemusí být vyjádřen jen v nějaké měně. X = Statek B děla

3 Opakování: PPF Hranice Produkčních Možností
PPF má obvykle tvar vypouklé konkávní křivky (viz txt č.2), ALE v případě výroby obou statků stejnou technologií má tvar přímky. Vždy má negativní sklon a klesá směrem doprava, což je způsobeno omezeností zdrojů.

4 Opakování 2 Efektivita znamená rozumné (motivované) využití omezených zdrojů Mezní míra transformace produktu (MRPT) je poměr v němž je možno zaměňovat produkci výrobku Y a produkci výrobku X. Rovná se snížení produkce výrobku Y, které je nezbytné ke zvýšení produkce výrobku X o jednu jednotku. Výpočet

5 3 problémy organizace

6 Nabídka a Poptávka Zákon Rostoucí Nabídky Zákon Klesající Poptávky
Nabídka i Poptávka mohou být: Specifické Agregátní

7 Elasticita Nabídky Citlivost nabídky určitého statku na jeho cenu, resp. procentuální změna nabízeného množství určitého statku při změně jeho ceny o 1 %. Důležitý moment pro pochopení elasticity nabídky je časový faktor. Reakce nabídky je výrazně ovlivněna dobou, v níž nabídka reaguje na změnu ceny. Ve velmi krátkém období nelze kapacitu nabídky na trhu zvětšit. Elasticita nabídky je zde v podstatě nulová. V dlouhém období je již doba dostatečná pro získání nových výrobních a obchodních kapacit, které dostatečně uspokojí zvýšenou poptávku. Nabídková funkce je silně skloněna doprava a elasticita nabídky je již značná

8 Elasticita Nabídky

9 Křivka nabídky firmy a odvětví
K získání křivky tržní nabídky statku musíme vodorovně sečíst nabídkové křivky nezávislých výrobců tohoto statku. Křivka tržní nabídky je tak sumací individuálních nabídkových křivek firem v odvětví.

10 Agregátní Nabídka

11 Agregátní Poptávka

12 Schopnost Prezentace

13

14


Stáhnout ppt "Opakování Hranice Produkčních Možností Ekonomické statky „Scarsity“"

Podobné prezentace


Reklamy Google