Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Specifika formování poptávky firem po práci a kapitálu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Specifika formování poptávky firem po práci a kapitálu"— Transkript prezentace:

1 Specifika formování poptávky firem po práci a kapitálu
Mikroekonomie II Specifika formování poptávky firem po práci a kapitálu Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)

2 Trh vstupů Firma nakupuje faktory proto, že jejich pomocí vyrábí daný produkt. Výrobní faktory tedy firmě nepřímo zajišťují určitý příjem. Poptávka po daném vstupu je tzv. odvozená poptávka – je odvozena z poptávky statku, který je vyráběn pomocí daného vstupu.

3 Podmínky maximalizace zisku na trhu vstupů
Na trhu výrobních faktorů existuje zlaté pravidlo maximalizace zisku v modifikované podobě. Nutná podmínka maximalizace zisku.

4 Podmínky maximalizace zisku na trhu vstupů
Firma najímá dodatečné jednotky daného výrobního faktoru do okamžiku, kdy dodatečný příjem získaný z nájmu dodatečné jednotky je roven dodatečným nákladům na nájem této jednotky.

5 Podmínky druhého řádu pro maximalizaci zisku
Předpokládáme dvě proměnné funkce zisku (K a L). Postačujícími podmínkami maximalizace zisku jsou záporné hodnoty druhé parciální derivace funkce zisku podle daného vstupu: a

6 Příjem z mezního produktu
Příjem z mezního produktu (MRP) = změna v příjmech s ohledem na změnu výrobních faktorů pro daný faktor. Nájem další jednotky faktoru má za následek dodatečný příjem, který je získáván pouze prostřednictvím produktu (Q). MR – mezní příjem firmy MP – mezní (fyzický) produkt F – určitý výrobní faktor

7 Příjem z mezního produktu vstupu
Příjem z mezního produktu kapitálu (MRPK) = změna celkového příjmu způsobená změnou objemu použitého kapitálu o jednotku. Příjem z mezního produktu práce (MRPL) = změna celkového příjmu způsobená změnou objemu použité o jednotku. MRA mezní příjem firmy z prodeje dodatečné jednotky výrobku A. MPK/L mezní produkt kapitálu/práce, tj. dQA/dK.

8 Příjem z průměrného produktu vstupu
Příjem z průměrného produktu (ARP) = příjem na jednotku zapojeného výrobního faktoru. Lze specifikovat na: Příjem z průměrného produktu kapitálu (ARPK) – příjem připadající na jednotku použitého kapitálu. Příjem z průměrného produktu práce(ARPL) – příjem připadající na jednotku použité práce. PA – cena výrobku A QA – výstup A APK – průměrný produkt kapitálu APL – průměrný produkt práce

9 Mezní náklad na faktor (MFC)
mezní náklad na faktor (MFC) = změna v nákladech způsobená dodatečným najmutím jednotky daného výrobního faktoru. PF - cena výrobního faktoru

10 Mezní náklady mezní náklad na faktor kapitálu (MFCK) = dodatečné náklady, které firmě vzniknou zapojením dodatečné jednotky kapitálu mezní náklad na faktor práce (MFCL) = změna celkových nákladů firmy způsobené změnou objemu práce o jednotku. Celkové náklady na práci jsou součinem používaného množství a mzdové sazby Takto upravený výraz má podstatný význam pro analýzu trhu. (dw/dL) – směrnice individuální nabídky práce

11 Konkurence na trhu práce
Dokonalá konkurence na trhu práce – firmy vstupující na trh práce platí za každou dodatečnou jednotku práce konstantní mzdovou sazbu w. V grafu je tato lineární funkce znázorněna jako vodorovná přímka. MFCL = w Nedokonalá konkurence na trhu práce – firmy za každou dodatečnou jednotku práce platí vyšší mzdovou sazbu w. Funkce nabídky práce je rostoucí tzn. její směrnice by byla pozitivní . MFCL > w

12 Průměrné náklady na faktor(AFC)
Průměrné náklady na faktor kapitálu (AFCK) = náklady na jednotku kapitálu zapojeného do výroby: r = cena kapitálu Průměrné náklady na faktor práce (AFCL) = náklady na jednotku práce použité ve výrobě: w = cena práce

13 Maximalizace zisku firmy – shrnutí
pravidlo maximalizace zisku, podle kterého firma volí množství najímaného variabilního výrobního faktoru, je: najmout takové množství tohoto faktoru, aby příjem z mezního produktu byl roven meznímu nákladu na faktor. přitom příjem z průměrného produktu musí být nejméně tak velký jako cena faktoru. Jestliže je tato cena vetší, pak je třeba omezit poptávku po daném faktoru, aby byla minimalizována krátkodobá ztráta.


Stáhnout ppt "Specifika formování poptávky firem po práci a kapitálu"

Podobné prezentace


Reklamy Google