Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Specifika formování poptávky firem po práci a kapitálu Ing. Vojtěch JindraIng. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)Katedra ekonomie (KE) Mikroekonomie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Specifika formování poptávky firem po práci a kapitálu Ing. Vojtěch JindraIng. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)Katedra ekonomie (KE) Mikroekonomie."— Transkript prezentace:

1 Specifika formování poptávky firem po práci a kapitálu Ing. Vojtěch JindraIng. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)Katedra ekonomie (KE) Mikroekonomie II

2 Trh vstupů Firma nakupuje faktory proto, že jejich pomocí vyrábí daný produkt. Výrobní faktory tedy firmě nepřímo zajišťují určitý příjem. Firma nakupuje faktory proto, že jejich pomocí vyrábí daný produkt. Výrobní faktory tedy firmě nepřímo zajišťují určitý příjem.  Poptávka po daném vstupu je tzv.odvozená poptávkaje odvozena z poptávky statku, který je vyráběn pomocí daného vstupu.  Poptávka po daném vstupu je tzv. odvozená poptávka – je odvozena z poptávky statku, který je vyráběn pomocí daného vstupu.

3 Podmínky maximalizace zisku na trhu vstupů Na trhu výrobních faktorů existuje zlaté pravidlo maximalizace zisku v modifikované podobě. Na trhu výrobních faktorů existuje zlaté pravidlo maximalizace zisku v modifikované podobě. Nutná podmínka maximalizace zisku. Nutná podmínka maximalizace zisku.

4 Podmínky maximalizace zisku na trhu vstupů Firma najímá dodatečné jednotky daného výrobního faktoru do Firma najímá dodatečné jednotky daného výrobního faktoru do okamžiku, kdy dodatečný příjem získaný z nájmu dodatečné okamžiku, kdy dodatečný příjem získaný z nájmu dodatečné jednotky je roven dodatečným nákladům na nájem této jednotky. jednotky je roven dodatečným nákladům na nájem této jednotky.

5 Podmínky druhého řádu pro maximalizaci zisku Předpokládáme dvě proměnné funkce zisku (K a L). Předpokládáme dvě proměnné funkce zisku (K a L). Postačujícími podmínkami maximalizace zisku jsou záporné hodnoty druhé parciální derivace funkce zisku podle daného vstupu: Postačujícími podmínkami maximalizace zisku jsou záporné hodnoty druhé parciální derivace funkce zisku podle daného vstupu: a

6 Příjem z mezního produktu Příjem z mezního produktu (MRP) = změna v příjmech s ohledem na změnu výrobních faktorů pro daný faktor. Příjem z mezního produktu (MRP) = změna v příjmech s ohledem na změnu výrobních faktorů pro daný faktor. Nájem další jednotky faktoru má za následek dodatečný příjem, který je získáván pouze prostřednictvím produktu (Q). Nájem další jednotky faktoru má za následek dodatečný příjem, který je získáván pouze prostřednictvím produktu (Q). MR – mezní příjem firmy MR – mezní příjem firmy MP – mezní (fyzický) produkt MP – mezní (fyzický) produkt F – určitý výrobní faktor F – určitý výrobní faktor

7 Příjem z mezního produktu práce (MRP L ) = změna celkového příjmu způsobená změnou objemu použité o jednotku. Příjem z mezního produktu práce (MRP L ) = změna celkového příjmu způsobená změnou objemu použité o jednotku. Příjem z mezního produktu kapitálu (MRP K ) = změna celkového příjmu způsobená změnou objemu použitého kapitálu o jednotku. Příjem z mezního produktu kapitálu (MRP K ) = změna celkového příjmu způsobená změnou objemu použitého kapitálu o jednotku. MR A mezní příjem firmy z prodeje dodatečné jednotky výrobku A. MP K/L mezní produkt kapitálu/práce, tj. dQ A /d K. Příjem z mezního produktu vstupu

8 Příjem z průměrného produktu (AR P ) = příjem na jednotku zapojeného výrobního faktoru. Lze specifikovat na: Příjem z průměrného produktu (AR P ) = příjem na jednotku zapojeného výrobního faktoru. Lze specifikovat na: Příjem z průměrného produktu kapitálu (ARP K ) – příjem Příjem z průměrného produktu kapitálu (ARP K ) – příjem připadající na jednotku použitého kapitálu. připadající na jednotku použitého kapitálu. Příjem z průměrného produktu práce(ARP L ) – příjem Příjem z průměrného produktu práce(ARP L ) – příjem připadající na jednotku použité práce. připadající na jednotku použité práce. Příjem z průměrného produktu vstupu  P A – cena výrobku A  Q A – výstup A  AP K – průměrný produkt kapitálu  AP L – průměrný produkt práce

9 Mezní náklad na faktor (MFC) mezní náklad na faktor (MFC) = změna v nákladech způsobená dodatečným najmutím jednotky daného výrobního faktoru. mezní náklad na faktor (MFC) = změna v nákladech způsobená dodatečným najmutím jednotky daného výrobního faktoru. P F - cena výrobního faktoru P F - cena výrobního faktoru

10 Mezní náklady mezní náklad na faktor kapitálu (MFC K ) = dodatečné náklady, které firmě vzniknou zapojením dodatečné jednotky kapitálu mezní náklad na faktor kapitálu (MFC K ) = dodatečné náklady, které firmě vzniknou zapojením dodatečné jednotky kapitálu mezní náklad na faktor práce (MFC L ) = změna celkových nákladů firmy způsobené změnou objemu práce o jednotku. mezní náklad na faktor práce (MFC L ) = změna celkových nákladů firmy způsobené změnou objemu práce o jednotku. Celkové náklady na práci jsou součinem používaného množství a mzdové sazby Celkové náklady na práci jsou součinem používaného množství a mzdové sazby Takto upravený výraz má podstatný význam pro analýzu trhu. Takto upravený výraz má podstatný význam pro analýzu trhu. (dw/dL) – směrnice individuální nabídky práce (dw/dL) – směrnice individuální nabídky práce

11 Dokonalá konkurence na trhu práce – firmy vstupující na trh práce platí za každou dodatečnou jednotku práce konstantní mzdovou sazbu w. V grafu je tato lineární funkce znázorněna jako vodorovná přímka. Dokonalá konkurence na trhu práce – firmy vstupující na trh práce platí za každou dodatečnou jednotku práce konstantní mzdovou sazbu w. V grafu je tato lineární funkce znázorněna jako vodorovná přímka. MFC L = w MFC L = w Nedokonalá konkurence na trhu práce – firmy za každou dodatečnou jednotku práce platí vyšší mzdovou sazbu w. Funkce nabídky práce je rostoucí tzn. její směrnice by byla pozitivní. Nedokonalá konkurence na trhu práce – firmy za každou dodatečnou jednotku práce platí vyšší mzdovou sazbu w. Funkce nabídky práce je rostoucí tzn. její směrnice by byla pozitivní. MFC L > w MFC L > w Konkurence na trhu práce

12 Průměrné náklady na faktor kapitálu (AFC K ) = náklady na jednotku kapitálu zapojeného do výroby: Průměrné náklady na faktor kapitálu (AFC K ) = náklady na jednotku kapitálu zapojeného do výroby: Průměrné náklady na faktor(AFC) r = cena kapitálu r = cena kapitálu Průměrné náklady na faktor práce (AFC L ) = náklady na jednotku práce použité ve výrobě: Průměrné náklady na faktor práce (AFC L ) = náklady na jednotku práce použité ve výrobě: w = cena práce w = cena práce

13 Maximalizace zisku firmy – shrnutí pravidlo maximalizace zisku, podle kterého firma volí množství najímaného variabilního výrobního faktoru, je: pravidlo maximalizace zisku, podle kterého firma volí množství najímaného variabilního výrobního faktoru, je: najmout takové množství tohoto faktoru, aby příjem z mezního produktu byl roven meznímu nákladu na faktor. najmout takové množství tohoto faktoru, aby příjem z mezního produktu byl roven meznímu nákladu na faktor. přitom příjem z průměrného produktu musí být nejméně tak velký jako cena faktoru. Jestliže je tato cena vetší, pak je třeba omezit poptávku po daném faktoru, aby byla minimalizována krátkodobá ztráta. přitom příjem z průměrného produktu musí být nejméně tak velký jako cena faktoru. Jestliže je tato cena vetší, pak je třeba omezit poptávku po daném faktoru, aby byla minimalizována krátkodobá ztráta.


Stáhnout ppt "Specifika formování poptávky firem po práci a kapitálu Ing. Vojtěch JindraIng. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)Katedra ekonomie (KE) Mikroekonomie."

Podobné prezentace


Reklamy Google