Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mikroekonomie I Nedokonalá konkurence Ing. Vojtěch JindraIng. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)Katedra ekonomie (KE)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mikroekonomie I Nedokonalá konkurence Ing. Vojtěch JindraIng. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)Katedra ekonomie (KE)"— Transkript prezentace:

1 Mikroekonomie I Nedokonalá konkurence Ing. Vojtěch JindraIng. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)Katedra ekonomie (KE)

2 Nedokonalá konkurence Nedokonalá konkurence má tři formy: Nedokonalá konkurence má tři formy: monopol monopol oligopol oligopol monopolní konkurence monopolní konkurence Společné rysy nedokonalé konkurence: Společné rysy nedokonalé konkurence: Diferencovaný produkt Diferencovaný produkt Firma může stanovit cenu svého produktu Firma může stanovit cenu svého produktu Existuje alespoň jeden prodávající, který může ovlivnit tržní cenu Existuje alespoň jeden prodávající, který může ovlivnit tržní cenu Rozhodování nedokonale konkurenční firmy je obsažnější – volba optimálního objemu produkce, stanovení výše ceny Rozhodování nedokonale konkurenční firmy je obsažnější – volba optimálního objemu produkce, stanovení výše ceny

3 Graf individuální poptávky V dokonalé konkurenci V nedokonalé konkurenci QQ P P d d P1P1 Q1Q1 Q2Q2 P1P1 P2P2 Q2Q2 Q1Q1

4 Příčiny vzniku nedokonalé konkurence Nákladové podmínky - v podobě tzv. úspor z rozsahu výroby. Při výrobě velkého objemu produkce se náklady rozpočítávají na větší počet výrobků = průměrné náklady s růstem produkce klesají. Nákladové podmínky - v podobě tzv. úspor z rozsahu výroby. Při výrobě velkého objemu produkce se náklady rozpočítávají na větší počet výrobků = průměrné náklady s růstem produkce klesají. PPP QQQ D DD AC MC

5 Příčiny vzniku nedokonalé konkurence Bariéry konkurence : Bariéry konkurence : Právní restrikce - ochranná známka, patenty, copyright,... Dává majitelům výsadní právo vyrábět daný produkt. Právní restrikce - ochranná známka, patenty, copyright,... Dává majitelům výsadní právo vyrábět daný produkt. Diferenciace produktu - každý výrobce přichází na trh s produkcí, která se liší od produkce konkurence. Diferenciace produktu - každý výrobce přichází na trh s produkcí, která se liší od produkce konkurence. Nedostatečná informovanost tržních subjektů Nedostatečná informovanost tržních subjektů Vlastnictví důležitého výrobního faktoru v rukou jedné firmy Vlastnictví důležitého výrobního faktoru v rukou jedné firmy Zásahy státu do tržního mechanismu (regulace cen) Zásahy státu do tržního mechanismu (regulace cen) Politické okolnosti (vznik OPEC - Organisation of Petrol Exporting Countries) Politické okolnosti (vznik OPEC - Organisation of Petrol Exporting Countries)

6 Rovnováha firmy v nedokonalé konkurenci Firma je v rovnováze, vyrábí-li objem produkce, při němž maximalizuje svůj zisk - rovnovážný objem produkce se odvozuje ze vztahu MR = MC Firma je v rovnováze, vyrábí-li objem produkce, při němž maximalizuje svůj zisk - rovnovážný objem produkce se odvozuje ze vztahu MR = MC Náklady jsou ovlivněny výrobou a charakter konkurence je neovlivňuje. Náklady jsou ovlivněny výrobou a charakter konkurence je neovlivňuje. Charakter příjmů je charakterem konkurence ovlivněn zásadně. Výrobci mohou ovlivnit ceny a víme, že s růstem objemu produkce tuto cenu snižují. Pokles ceny bude tedy mít vliv na příjmy firmy. Charakter příjmů je charakterem konkurence ovlivněn zásadně. Výrobci mohou ovlivnit ceny a víme, že s růstem objemu produkce tuto cenu snižují. Pokles ceny bude tedy mít vliv na příjmy firmy.

7 Celkový příjem v nedokonalé konkurenci Celkový objem produkce získáme ze vztahu TR = P * Q Celkový objem produkce získáme ze vztahu TR = P * Q Celkové příjmy mohou růst nebo klesat (závisí to na elasticitě poptávky po produkci firmy). Celkové příjmy mohou růst nebo klesat (závisí to na elasticitě poptávky po produkci firmy). Poptávka je elastická - procentní růst objemu prodané produkce je větší než procentní pokles ceny, takže přestože cena klesá, celkový příjem roste. Poptávka je elastická - procentní růst objemu prodané produkce je větší než procentní pokles ceny, takže přestože cena klesá, celkový příjem roste. Poptávka je neelastická - procentní růst objemu prodané produkce je menší než procentní pokles ceny, takže snižuje-li firma cenu, její celkový příjem klesá. Poptávka je neelastická - procentní růst objemu prodané produkce je menší než procentní pokles ceny, takže snižuje-li firma cenu, její celkový příjem klesá.

8 Mezní příjem v nedokonalé konkurenci Protože v případě nedokonalé konkurence poptávková křivka klesá, mezní příjem (MR) klesá s růstem výroby a musí být nižší než ceny, za které se prodává poslední jednotka ( MR < P ) Protože v případě nedokonalé konkurence poptávková křivka klesá, mezní příjem (MR) klesá s růstem výroby a musí být nižší než ceny, za které se prodává poslední jednotka ( MR < P ) MR je podobně jako TR ovlivněn elasticitou poptávky : MR je podobně jako TR ovlivněn elasticitou poptávky : MR > 0 - když je poptávka elastická MR > 0 - když je poptávka elastická MR = 0 - když je poptávka jednotkově elastická MR = 0 - když je poptávka jednotkově elastická MR < 0 - když je poptávka neelastická MR < 0 - když je poptávka neelastická

9 Mezní a průměrný příjem firmy v nedokonalé konkurenci Definice jednotkových příjmů: Definice jednotkových příjmů: MR = Δ TR / Δ Q MR = Δ TR / Δ Q AR = TR / Q = P AR = TR / Q = P Dvě základní odlišnosti od konkurence dokonalé : Dvě základní odlišnosti od konkurence dokonalé : Křivky AR a MR mají zápornou směrnici, což je důsledek záporné směrnice individuální poptávkové křivky. Křivky AR a MR mají zápornou směrnici, což je důsledek záporné směrnice individuální poptávkové křivky. Křivka MR není totožná s křivkou AR, ale klesá rychleji. Křivka MR není totožná s křivkou AR, ale klesá rychleji.

10 Příjmy firmy v nedokonalé konkurenci Celkový příjem Mezní a průměrný příjem QQ MR e D = 1 e D < 1e D > 1 TR e D = 1 e D < 1 e D > 1 Kč/Q AR=d Kč

11 Mezní a průměrný příjem firmy v nedokonalé konkurenci Vyjděme z okamžiku, kdy firma prodává jednotku produkce za cenu 5 Kč a realizuje celkový příjem ve výši 5 Kč. Jestliže chce prodat další jednotku, musí snížit cenu na 4 Kč. Pak bude její celkový příjem 8 Kč. Tento celkový příjem tedy vzroste prodejem dodatečné jednotky pouze o 3 Kč (tzn. přírůstek celkového příjmu neboli mezní příjem je 3 Kč), zatímco dodatečná jednotka se prodává za 4 Kč. Mezní příjem je tedy nižší než cena (MR < P). Je tomu tak proto, že firma snižuje nejen cenu druhé jednotky, ale i cenu první jednotky (tj. prodává první i druhou jednotku produkce za cenu 4 Kč/ks). První jednotka se prodává o 1 Kč levněji, takže firma realizuje ztrátu 1 Kč (viz graf). Současně snížení ceny o 1 Kč přineslo firmě dodatečný příjem, plynoucí z prodeje druhé jednotky, ve výši 4 Kč. Ten je také znázorněn v grafu. Mezní příjem tak můžeme chápat jako rozdíl mezi dodatečným příjmem, získaným prodejem poslední jednotky a ztrátou v důsledku prodeje předcházející jednotky za nižší cenu.

12 Graf mezního příjmu dodatečný příjem = 4 Kč ztráta = 1Kč d Q0 12 P 1 2 3 4 5


Stáhnout ppt "Mikroekonomie I Nedokonalá konkurence Ing. Vojtěch JindraIng. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)Katedra ekonomie (KE)"

Podobné prezentace


Reklamy Google