Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mikroekonomie I Nedokonalá konkurence

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mikroekonomie I Nedokonalá konkurence"— Transkript prezentace:

1 Mikroekonomie I Nedokonalá konkurence
Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)

2 Nedokonalá konkurence
Nedokonalá konkurence má tři formy: monopol oligopol monopolní konkurence Společné rysy nedokonalé konkurence: Diferencovaný produkt Firma může stanovit cenu svého produktu Existuje alespoň jeden prodávající, který může ovlivnit tržní cenu Rozhodování nedokonale konkurenční firmy je obsažnější – volba optimálního objemu produkce, stanovení výše ceny

3 Graf individuální poptávky
V dokonalé konkurenci V nedokonalé konkurenci P P P1 d P1 P2 d Q1 Q2 Q Q1 Q2 Q

4 Příčiny vzniku nedokonalé konkurence
Nákladové podmínky - v podobě tzv. úspor z rozsahu výroby. Při výrobě velkého objemu produkce se náklady rozpočítávají na větší počet výrobků = průměrné náklady s růstem produkce klesají. AC P P MC P AC MC AC MC D D D Q Q Q

5 Příčiny vzniku nedokonalé konkurence
Bariéry konkurence : Právní restrikce - ochranná známka, patenty, copyright, ... Dává majitelům výsadní právo vyrábět daný produkt. Diferenciace produktu - každý výrobce přichází na trh s produkcí, která se liší od produkce konkurence. Nedostatečná informovanost tržních subjektů Vlastnictví důležitého výrobního faktoru v rukou jedné firmy Zásahy státu do tržního mechanismu (regulace cen) Politické okolnosti (vznik OPEC - Organisation of Petrol Exporting Countries)

6 Rovnováha firmy v nedokonalé konkurenci
Firma je v rovnováze, vyrábí-li objem produkce, při němž maximalizuje svůj zisk - rovnovážný objem produkce se odvozuje ze vztahu MR = MC Náklady jsou ovlivněny výrobou a charakter konkurence je neovlivňuje. Charakter příjmů je charakterem konkurence ovlivněn zásadně. Výrobci mohou ovlivnit ceny a víme, že s růstem objemu produkce tuto cenu snižují. Pokles ceny bude tedy mít vliv na příjmy firmy.

7 Celkový příjem v nedokonalé konkurenci
Celkový objem produkce získáme ze vztahu TR = P * Q Celkové příjmy mohou růst nebo klesat (závisí to na elasticitě poptávky po produkci firmy). Poptávka je elastická - procentní růst objemu prodané produkce je větší než procentní pokles ceny, takže přestože cena klesá, celkový příjem roste. Poptávka je neelastická - procentní růst objemu prodané produkce je menší než procentní pokles ceny, takže snižuje-li firma cenu, její celkový příjem klesá.

8 Mezní příjem v nedokonalé konkurenci
Protože v případě nedokonalé konkurence poptávková křivka klesá, mezní příjem (MR) klesá s růstem výroby a musí být nižší než ceny, za které se prodává poslední jednotka ( MR < P ) MR je podobně jako TR ovlivněn elasticitou poptávky : MR > 0 - když je poptávka elastická MR = 0 - když je poptávka jednotkově elastická MR < 0 - když je poptávka neelastická

9 Mezní a průměrný příjem firmy v nedokonalé konkurenci
Definice jednotkových příjmů: MR = ΔTR / ΔQ AR = TR / Q = P Dvě základní odlišnosti od konkurence dokonalé : Křivky AR a MR mají zápornou směrnici, což je důsledek záporné směrnice individuální poptávkové křivky. Křivka MR není totožná s křivkou AR, ale klesá rychleji.

10 Příjmy firmy v nedokonalé konkurenci
Celkový příjem Mezní a průměrný příjem eD = 1 Kč/Q eD > 1 eD = 1 TR eD > 1 eD < 1 eD < 1 AR=d Q MR Q

11 Mezní a průměrný příjem firmy v nedokonalé konkurenci
Vyjděme z okamžiku, kdy firma prodává jednotku produkce za cenu 5 Kč a realizuje celkový příjem ve výši 5 Kč. Jestliže chce prodat další jednotku, musí snížit cenu na 4 Kč. Pak bude její celkový příjem 8 Kč. Tento celkový příjem tedy vzroste prodejem dodatečné jednotky pouze o 3 Kč (tzn. přírůstek celkového příjmu neboli mezní příjem je 3 Kč), zatímco dodatečná jednotka se prodává za 4 Kč. Mezní příjem je tedy nižší než cena (MR < P). Je tomu tak proto, že firma snižuje nejen cenu druhé jednotky, ale i cenu první jednotky (tj. prodává první i druhou jednotku produkce za cenu 4 Kč/ks). První jednotka se prodává o 1 Kč levněji, takže firma realizuje ztrátu 1 Kč (viz graf). Současně snížení ceny o 1 Kč přineslo firmě dodatečný příjem, plynoucí z prodeje druhé jednotky, ve výši 4 Kč. Ten je také znázorněn v grafu. Mezní příjem tak můžeme chápat jako rozdíl mezi dodatečným příjmem, získaným prodejem poslední jednotky a ztrátou v důsledku prodeje předcházející jednotky za nižší cenu.

12 Graf mezního příjmu P 5 ztráta = 1Kč d 4 dodatečný příjem = 4 Kč 3 2 1
1 2 Q


Stáhnout ppt "Mikroekonomie I Nedokonalá konkurence"

Podobné prezentace


Reklamy Google