Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mikroekonomie I Chování firmy v nedokonalé konkurenci

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mikroekonomie I Chování firmy v nedokonalé konkurenci"— Transkript prezentace:

1 Mikroekonomie I Chování firmy v nedokonalé konkurenci
Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)

2 Monopol Monopol je protipólem dokonalé konkurence.
Základní předpoklady pro existenci monopolu : Existence jediného výrobce (firmy) na trhu Diferenciace produktu (výrobek nemá žádné blízké substituty) Bariéry vstupu jiných firem do odvětví Protože je monopol jediný výrobce daného zboží, jeho produkce je produkce celého odvětví. individuální poptávka = tržní poptávka Existence monopolu je úzce spojena s vymezením daného trhu.

3 Rovnováha monopolu Na rozdíl od dokonalé konkurence individuální poptávková křivka klesá. Křivka mezních příjmů klesá rychleji než křivka poptávky. Podstatná odlišnost od dokonalé konkurence je v tom, že monopol sám stanoví cenu své produkce. Protože je jediným výrobcem na trhu prodává za cenu, která maximalizuje jeho zisk. Kupující však musí být ochotni ji akceptovat. MR = MC P > MC

4 Graf Kč/Q MC G AC PM Z I S K F E D = AR = d MR QM Q

5 Křivka nabídky v podmínkách monopolu
V podmínkách monopolu neexistuje nabídková křivka, protože neexistuje jediný vztah mezi cenou a množstvím. Firma v dokonalé konkurenci může nabízet různá množství při různých cenách. U monopolu firma může nabízet různá množství při stejné ceně nebo stejné množství při různých cenách. Proto nemůžeme jednoznačně nakreslit jeho nabídkovou křivku.

6 Nejednoznačný vztah mezi cenou a množstvím
Kč/Q Kč/Q MC MC P1 P1=P2 D2 P2 MR1 D1 D2 D1 Q1=Q2 Q1 Q2 Q MR2 Q MR2 MR1

7 Monopolní síla Monopolní síla je schopnost stanovit cenu vyšší než mezní náklady. Stupeň monopolní síly je možno vyjádřit pomocí Lernerova indexu (L). Lernerův index může dosahovat hodnot v intervalu od 0 do 1. Pro vyjádření monopolní síly se používá: Míra koncentrace - procentuální podíl nejsilnějších firem v odvětví na produkci odvětví. Zisk – používání zisku jako kritéria pro vyjádření monopolní síly je diskutabilní. Zisk závisí na vztahu mezi průměrnými náklady a cenou. P – MC L = P

8 Neefektivnost monopolu
Monopolní síla, která vede k stanovování ceny nad úroveň mezních nákladů, je z hlediska společnosti neefektivní (neefektivní výroba). Monopol není veden tržním mechanismem (monopol stanovuje ceny – ne trh) k optimálnímu využití společenských zdrojů. Plocha BCE v druhém grafu představuje náklady existence monopolu pro společnost (ekonomickou ztrátu způsobenou omezováním výstupu monopolem).

9 Přebytek výrobce a spotřebitele
v dokonalé konkurenci v podmínkách monopolu Kč/Q Kč/Q Přebytek spotřebitele Přebytek spotřebitele MC S B (P>MC) PM PDK P=MC PDK E C D=d D Přebytek výrobce Přebytek výrobce QDK Q QM QDK Q MR

10 Regulace monopolu V podmínkách monopolu nejsou plně využity zdroje, které má společnost k dispozici a ty, které jsou využívány, jsou využívány málo efektivně. Nejdůležitější usměrňovací nástroje: Antitrustové zákony – zakazují určité chování firmy na trhu a omezují různými způsoby sílu monopolu. V ČR působí Úřad na ochranu hospodářské soutěže Zvýšení daní – snižuje zisky monopolů, ale neprojevuje se přímo ve velikosti vyráběného objemu produkce Státní vlastnictví – dané politickým systémem, kulturou, historií. Např. státní železnice Cenová regulace – centralizované stanovení ceny konkrétních výrobků. Ekonomická regulace – představována pravidly nebo zákony, kterými stát ovlivňuje nebo kontroluje činnost firem

11 Cenová regulace monopolu
Cenová regulace dovoluje monopolistovi stanovit cenu jen tak vysokou, aby pokryla průměrné náklady. Při regulované ceně zaniká monopolní zisk a monopol realizuje jen normální zisk. Kč/Q MC M PM R AC PR I PI D=AR=d QM QR QI Q MR

12 Monopson Monopson - představuje trh, na němž je jen jeden kupující.
Síla monopsonu je schopnost kupujícího ovlivnit cenu ve svůj prospěch. Dovoluje kupujícím kupovat zboží za nižší cenu než v podmínkách dokonalé konkurence. Například: stát jako jediný kupující vojenské produkce S podrobnější analýzou monopsonu se setkáme na trhu práce

13 Oligopol Oligopol je tržní struktura, která v praxi převažuje.
Charakteristické rysy oligopolu : Existence několika firem v odvětví Zpravidla diferencovaný produkt Bariéry vstupu znemožňující příchod nových firem Chování firem v oligopolu je ovlivněno jejich vzájemnou závislostí (každá firma vyrábí část odvětví). Existuje několik modelů oligopolů.

14 Smluvní oligopol Smluvní (koluzivní) oligopol – vzniká v situaci, kde několik firem prodávajících stejné nebo podobné výrobky zjistí, že jejich ceny jsou přibližně stejné a že vzájemná cenová válka by je oslabila. Výhodnější pro ně je zvyšovat zisk zvyšováním cen na trhu nebo rozdělením trhu. Uzavřou tajnou dohodu a stanoví monopolní ceny pro jednotlivé firmy, případně výrobní kvóty – každá firma v oligopolu se pak chová jako monopol. Kartel – dohoda o výhodné spolupráci (OPEC).

15 Graf Smluvní oligopol Kč/Q MC AC G PO F d1 E QO MR Q

16 Oligopol s dominantní firmou
Oligopol s dominantní firmou vzniká tam, kde je pro silnou firmu výhodné přenechat část trhu slabším konkurentům. Pro skupinu těchto slabších firem je charakteristické, že následují chování velké firmy. Uvedenou skupinu označujeme jako dokonale konkurenční lem. V rámci větší části trhu se pak velká firma chová jako monopol. Cenové vůdcovství – znamená, že menší firmy v odvětví respektují ceny velké firmy. Kdyby menší firmy zvýšili cenu, ztratili by zákazníky. Snížení ceny si menší firmy nemohou dovolit – nákladové podmínky.

17 Oligopol s dominantní firmou
Graf Oligopol s dominantní firmou Kč/Q MCD B PD C DT A dD QD QT Q

18 Monopolistická konkurence
Monopolistická konkurence se nejvíce blíží dokonalé konkurenci. Základní předpoklady monopolistické konkurence: Velký počet firem v odvětví Diferencovaný produkt Neexistence bariér vstupu firem do odvětví Každá firma vyrábí natolik diferencovaný produkt, že si stanovuje vlastní cenu. To znamená, že se v rámci svého produktu chová jako monopol .

19 Monopolistická konkurence
Firma má monopol nad svou produkcí – sama si stanoví ceny. Poptávková křivka po produkci firmy je vysoce elastická, protože další firmy nabízejí substituty. V krátkodobém období firma může realizovat monopolní zisk – sklon poptávkové křivky. V dlouhém období je ale tento monopolní zisk stlačen na nulu v důsledku volného pohybu firem mezi odvětvími. Monopolní zisk přiláká konkurenci a poptávka po produkci firmy klesne. Nové firmy přicházejí do odvětví tak dlouho, dokud není monopolní zisk nulový. Optimální objem produkce monopolistické firmy v dlouhém období je tedy spojen s dotykem křivek poptávky a průměrných nákladů firmy.

20 Monopolistická konkurence
v krátkém období v dlouhém období Kč/Q Kč/Q LMC SMC LAC SAC PSR PLR PDK ZISK AC AR=d AR=d MR MR QSR Q QLR QDK Q

21 Přehled jednotlivých tržních struktur
kriterium Dokonalá konkurence Nedokonalá konkurence monopol oligopol monopolistická konkurence počet firem v odvětví velmi mnoho jedna málo mnoho produkt homogenní diferencovaný bariery vstupu žádné velké určité možnosti firmy ovlivnit cenu výrazná značná omezená podmínka rovnovážného objemu produkce MR = MC vztah ceny a MC P = MC P > MC


Stáhnout ppt "Mikroekonomie I Chování firmy v nedokonalé konkurenci"

Podobné prezentace


Reklamy Google