Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mikroekonomie I Chování firmy v nedokonalé konkurenci Ing. Vojtěch JindraIng. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)Katedra ekonomie (KE)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mikroekonomie I Chování firmy v nedokonalé konkurenci Ing. Vojtěch JindraIng. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)Katedra ekonomie (KE)"— Transkript prezentace:

1 Mikroekonomie I Chování firmy v nedokonalé konkurenci Ing. Vojtěch JindraIng. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)Katedra ekonomie (KE)

2 Monopol  Monopol je protipólem dokonalé konkurence.  Základní předpoklady pro existenci monopolu :  Existence jediného výrobce (firmy) na trhu  Diferenciace produktu (výrobek nemá žádné blízké substituty)  Bariéry vstupu jiných firem do odvětví  Protože je monopol jediný výrobce daného zboží, jeho produkce je produkce celého odvětví.  individuální poptávka = tržní poptávka  Existence monopolu je úzce spojena s vymezením daného trhu.

3 Rovnováha monopolu  Na rozdíl od dokonalé konkurence individuální poptávková křivka klesá.  Křivka mezních příjmů klesá rychleji než křivka poptávky.  Podstatná odlišnost od dokonalé konkurence je v tom, že monopol sám stanoví cenu své produkce. Protože je jediným výrobcem na trhu prodává za cenu, která maximalizuje jeho zisk. Kupující však musí být ochotni ji akceptovat. P > MC MR = MC

4 Graf E F G MC AC Z I S K MR D = AR = d QQMQM PMPM Kč/Q

5 Křivka nabídky v podmínkách monopolu  V podmínkách monopolu neexistuje nabídková křivka, protože neexistuje jediný vztah mezi cenou a množstvím.  Firma v dokonalé konkurenci může nabízet různá množství při různých cenách.  U monopolu firma může nabízet různá množství při stejné ceně nebo stejné množství při různých cenách.  Proto nemůžeme jednoznačně nakreslit jeho nabídkovou křivku.

6 Nejednoznačný vztah mezi cenou a množstvím MC MR 1 MR 2 Q Q Kč/Q D2D2 D1D1 D1D1 D2D2 Q1Q1 P1P1 P2P2 Q 1 =Q 2 P 1 =P 2 Q2Q2

7 Monopolní síla  Monopolní síla je schopnost stanovit cenu vyšší než mezní náklady.  Stupeň monopolní síly je možno vyjádřit pomocí Lernerova indexu (L).  Lernerův index může dosahovat hodnot v intervalu od 0 do 1.  Pro vyjádření monopolní síly se používá:  Míra koncentrace - procentuální podíl nejsilnějších firem v odvětví na produkci odvětví.  Zisk – používání zisku jako kritéria pro vyjádření monopolní síly je diskutabilní. Zisk závisí na vztahu mezi průměrnými náklady a cenou. P – MC L = P

8 Neefektivnost monopolu  Monopolní síla, která vede k stanovování ceny nad úroveň mezních nákladů, je z hlediska společnosti neefektivní (neefektivní výroba).  Monopol není veden tržním mechanismem (monopol stanovuje ceny – ne trh) k optimálnímu využití společenských zdrojů.  Plocha BCE v druhém grafu představuje náklady existence monopolu pro společnost (ekonomickou ztrátu způsobenou omezováním výstupu monopolem).

9 Přebytek výrobce a spotřebitele D P=MC S Kč/Q Q Q Q DK P DK PMPM QMQM MR MC D=d B (P>MC) Přebytek spotřebitele Přebytek výrobce v dokonalé konkurenciv podmínkách monopolu E C

10 Regulace monopolu  V podmínkách monopolu nejsou plně využity zdroje, které má společnost k dispozici a ty, které jsou využívány, jsou využívány málo efektivně.  Nejdůležitější usměrňovací nástroje:  Antitrustové zákony – zakazují určité chování firmy na trhu a omezují různými způsoby sílu monopolu. V ČR působí Úřad na ochranu hospodářské soutěže  Zvýšení daní – snižuje zisky monopolů, ale neprojevuje se přímo ve velikosti vyráběného objemu produkce  Státní vlastnictví – dané politickým systémem, kulturou, historií. Např. státní železnice  Cenová regulace – centralizované stanovení ceny konkrétních výrobků.  Ekonomická regulace – představována pravidly nebo zákony, kterými stát ovlivňuje nebo kontroluje činnost firem

11 Cenová regulace Cenová regulace monopolu  Cenová regulace dovoluje monopolistovi stanovit cenu jen tak vysokou, aby pokryla průměrné náklady.  Při regulované ceně zaniká monopolní zisk a monopol realizuje jen normální zisk. MR Q Kč/Q D=AR=d MC AC QIQI PMPM PRPR PIPI QRQR QMQM I M R

12 Monopson  Monopson - představuje trh, na němž je jen jeden kupující.  Síla monopsonu je schopnost kupujícího ovlivnit cenu ve svůj prospěch.  Dovoluje kupujícím kupovat zboží za nižší cenu než v podmínkách dokonalé konkurence.  Například: stát jako jediný kupující vojenské produkce  S podrobnější analýzou monopsonu se setkáme na trhu práce

13 Oligopol  Oligopol je tržní struktura, která v praxi převažuje.  Charakteristické rysy oligopolu :  Existence několika firem v odvětví  Zpravidla diferencovaný produkt  Bariéry vstupu znemožňující příchod nových firem  Chování firem v oligopolu je ovlivněno jejich vzájemnou závislostí (každá firma vyrábí část odvětví).  Existuje několik modelů oligopolů.

14 Smluvní oligopol  Smluvní (koluzivní) oligopol – vzniká v situaci, kde několik firem prodávajících stejné nebo podobné výrobky zjistí, že jejich ceny jsou přibližně stejné a že vzájemná cenová válka by je oslabila.  Výhodnější pro ně je zvyšovat zisk zvyšováním cen na trhu nebo rozdělením trhu.  Uzavřou tajnou dohodu a stanoví monopolní ceny pro jednotlivé firmy, případně výrobní kvóty – každá firma v oligopolu se pak chová jako monopol.  Kartel – dohoda o výhodné spolupráci (OPEC).

15 Graf Smluvní oligopol AC MC MR G F E d1d1 Q Kč/Q POPO QOQO

16 Oligopol s dominantní firmou  Oligopol s dominantní firmou vzniká tam, kde je pro silnou firmu výhodné přenechat část trhu slabším konkurentům.  Pro skupinu těchto slabších firem je charakteristické, že následují chování velké firmy. Uvedenou skupinu označujeme jako dokonale konkurenční lem.  V rámci větší části trhu se pak velká firma chová jako monopol.  Cenové vůdcovství – znamená, že menší firmy v odvětví respektují ceny velké firmy.  Kdyby menší firmy zvýšili cenu, ztratili by zákazníky.  Snížení ceny si menší firmy nemohou dovolit – nákladové podmínky.

17 Graf Oligopol s dominantní firmou Q Kč/Q QDQD QTQT PDPD B A C DTDT dDdD MC D

18 Monopolistická konkurence  Monopolistická konkurence se nejvíce blíží dokonalé konkurenci.  Základní předpoklady monopolistické konkurence:  Velký počet firem v odvětví  Diferencovaný produkt  Neexistence bariér vstupu firem do odvětví  Každá firma vyrábí natolik diferencovaný produkt, že si stanovuje vlastní cenu. To znamená, že se v rámci svého produktu chová jako monopol.

19 Monopolistická konkurence  Firma má monopol nad svou produkcí – sama si stanoví ceny. Poptávková křivka po produkci firmy je vysoce elastická, protože další firmy nabízejí substituty. V krátkodobém období firma může realizovat monopolní zisk – sklon poptávkové křivky.  V dlouhém období je ale tento monopolní zisk stlačen na nulu v důsledku volného pohybu firem mezi odvětvími. Monopolní zisk přiláká konkurenci a poptávka po produkci firmy klesne. Nové firmy přicházejí do odvětví tak dlouho, dokud není monopolní zisk nulový.  Optimální objem produkce monopolistické firmy v dlouhém období je tedy spojen s dotykem křivek poptávky a průměrných nákladů firmy.

20 Monopolistická konkurence v krátkém období v dlouhém období v krátkém období v dlouhém období ZISK SMC SAC AR=d MR Q Q SR AC P SR Kč/Q LMC LAC AR=d Q Kč/Q P LR P DK MR Q LR Q DK

21 Přehled jednotlivých tržních struktur kriterium Dokonalá konkurence Nedokonalá konkurence monopololigopol monopolistická konkurence počet firem v odvětví velmi mnoho jednamálomnoho produkthomogennídiferencovanýdiferencovanýdiferencovaný bariery vstupu žádnévelkéurčitéžádné možnosti firmy ovlivnit cenu žádnévýraznáznačnáomezená podmínka rovnovážného objemu produkce MR = MC vztah ceny a MC P = MC P > MC


Stáhnout ppt "Mikroekonomie I Chování firmy v nedokonalé konkurenci Ing. Vojtěch JindraIng. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)Katedra ekonomie (KE)"

Podobné prezentace


Reklamy Google