Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

neDokonalá konkurence Mikroekonomie i

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "neDokonalá konkurence Mikroekonomie i"— Transkript prezentace:

1 neDokonalá konkurence Mikroekonomie i
Ing. Veronika Mazalová, Ph.D.

2 Otázky na cvičení 6. přednáška – Nedokonalá konkurence
Nedokonalá konkurence, její rovnováha, příjmy Monopol charakteristika, předpoklady – příčiny vzniku, rovnováha a neefektivnost, regulace, srovnání efektivnosti DK a monopolu (grafické znázornění) Oligopol charakteristika, typy oligopolu, smluvní oligopol a oligopol s dominantní firmou (grafické znázornění) Monopolistická konkurence Charakteristika, předpoklady, krátké a dlouhé období, (grafické znázornění)

3 MIEK1 – Cvičení 6 Co z následujícího je možným zdrojem vzniku nedokonale konkurenčních trhů? AC firmy začínají růst až za křivkou tržní poptávky existují legální bariéry vstupu do odvětví postřehnutelná diferenciace produktu ochrana před zahraniční konkurencí stanovením limitů dovozu zboží vše výše uvedené

4 MIEK1 – Cvičení 6 Co z následujícího je možným zdrojem vzniku nedokonale konkurenčních trhů? AC firmy začínají růst až za křivkou tržní poptávky existují legální bariéry vstupu do odvětví postřehnutelná diferenciace produktu ochrana před zahraniční konkurencí stanovením limitů dovozu zboží vše výše uvedené

5 MIEK1 – Cvičení 6 Co z následujícího nepatří mezi překážky konkurence?
patenty diferenciace produktu volný výstup z odvětví cla a kvóty koncese udělované vládou

6 MIEK1 – Cvičení 6 Co z následujícího nepatří mezi překážky konkurence?
patenty diferenciace produktu volný výstup z odvětví cla a kvóty koncese udělované vládou

7 MIEK1 – Cvičení 6 Kritérium volby rovnovážného outputu podle rovnosti MC a MR platí: pouze v podmínkách dokonalé konkurence pouze v podmínkách konkurence nedokonalé vždy, pro jakoukoli firmu vždy, pokud daná firma maximalizuje zisk pouze v případě monopolu

8 MIEK1 – Cvičení 6 Kritérium volby rovnovážného outputu podle rovnosti MC a MR platí: pouze v podmínkách dokonalé konkurence pouze v podmínkách konkurence nedokonalé vždy, pro jakoukoli firmu vždy, pokud daná firma maximalizuje zisk pouze v případě monopolu

9 MIEK1 – Cvičení 6 Pro rovnovážnou úroveň outputu u monopolitní firmy, která maximalizuje zisk, platí, že: MC musí být větší než P MC = P MC jsou menší než P součet MC a MR musí být roven P žádná z nabídek není správná

10 MIEK1 – Cvičení 6 Pro rovnovážnou úroveň outputu u monopolitní firmy, která maximalizuje zisk, platí, že: MC musí být větší než P MC = P MC jsou menší než P součet MC a MR musí být roven P žádná z nabídek není správná

11 MIEK1 – Cvičení 6 Poptávková křivka po produkci monopolu je dolů skloněná, protože: poptávka je cenově neelastická monopolista prodává jen několika velkým zákazníkům spotřebitelé preferují pouze tuto produkci poptávková křivka monopolisty je totožná s tržní poptávkovou křivkou (a ta je klesající) nic z uvedeného zápornou směrnici individuální křivky poptávky nevysvětluje

12 MIEK1 – Cvičení 6 Poptávková křivka po produkci monopolu je dolů skloněná, protože: poptávka je cenově neelastická monopolista prodává jen několika velkým zákazníkům spotřebitelé preferují pouze tuto produkci poptávková křivka monopolisty je totožná s tržní poptávkovou křivkou (a ta je klesající) nic z uvedeného zápornou směrnici individuální křivky poptávky nevysvětluje

13 MIEK1 – Cvičení 6 Jestliže si monopolista přeje prodat čtyři jednotky, mezní příjem čtvrté jednotky bude: větší než mezní příjem ze třetí jednotky menší než cena nezbytná k prodeji čtyř jednotek větší než TR získaný prodejem čtyř jednotek rovný souřadnici bodu na poptávkové křivce odpovídajícímu prodeji právě čtyř jednotek žádná z nabídek není správná

14 MIEK1 – Cvičení 6 Jestliže si monopolista přeje prodat čtyři jednotky, mezní příjem čtvrté jednotky bude: větší než mezní příjem ze třetí jednotky menší než cena nezbytná k prodeji čtyř jednotek větší než TR získaný prodejem čtyř jednotek rovný souřadnici bodu na poptávkové křivce odpovídajícímu prodeji právě čtyř jednotek žádná z nabídek není správná

15 MIEK1 – Cvičení 6 Doplňte následující tvrzení
Rozhodování monopolní firmy o velikosti rovnovážného outputu a o rovnovážné ceně neovlivňují pouze mezní náklady, ale důležitou roli hraje i _________. V případě různých poptávkových křivek může monopol nabízet _______objem výstupu za ______ cenu nebo různý objem _______ za _______ cenu. Proto v případě monopolu _____ jednoznačně konstruovat ___________křivku této firmy (resp. odvětví). f) Monopol (který maximalizuje zisk) volí rovnovážný objem produkce pomocí průsečíku ____ a ____, pro tento objem produkce pak rovnovážnou cenu odečte z __________ křivky (přitom platí, že cena je vyšší než ____). poptávka stejný různou výstupu stejnou nelze nabídkovou MR MC poptávkové MC

16 MIEK1 – Cvičení 6 Proč je typ konkurence, který je nejbližší podmínkám konkurence dokonalé, označován jako tzv. monopolní konkurence, když monopol vlastně představuje protipól zmíněné dokonalé konkurence? monopolní konkurence proto, že v sobě obsahuje znaky dokonalé konkurence i monopolu monopolní konkurence proto, že tento typ vzniká z monopolu tím, že po odstranění bariér konkurence vstoupí do odvětví ještě jedna firma a tyto dvě firmy v odvětví si navzájem konkurují monopolní konkurence proto, že ke stanovení monopolní síly používáme stejné metody jako v případě monopolu monopolní konkurence proto, že na trhu existuje monopolní postavení poptávky a monopolní postavení nabídky (firmy) žádná z uvedených nabídek pojem monopolní konkurence nevysvětluje

17 MIEK1 – Cvičení 6 Proč je typ konkurence, který je nejbližší podmínkám konkurence dokonalé, označován jako tzv. monopolní konkurence, když monopol vlastně představuje protipól zmíněné dokonalé konkurence? monopolní konkurence proto, že v sobě obsahuje znaky dokonalé konkurence i monopolu monopolní konkurence proto, že tento typ vzniká z monopolu tím, že po odstranění bariér konkurence vstoupí do odvětví ještě jedna firma a tyto dvě firmy v odvětví si navzájem konkurují monopolní konkurence proto, že ke stanovení monopolní síly používáme stejné metody jako v případě monopolu monopolní konkurence proto, že na trhu existuje monopolní postavení poptávky a monopolní postavení nabídky (firmy) žádná z uvedených nabídek pojem monopolní konkurence nevysvětluje

18 MIEK1 – Cvičení 6 Oligopol jako jedna z forem nedokonalé konkurence je charakterizován: množstvím malých firem, homogenností produktu, snadným vstupem na trh množstvím malých firem, diferencovaností produktu, snadným vstupem do odvětví existencí několika málo firem, diferencovaností nebo homogenitou produkce, částečnou bariérou vstupu existencí jedné firmy, specifickým produktem, uzavřeností vstupu na trh žádná varianta není správná

19 MIEK1 – Cvičení 6 Oligopol jako jedna z forem nedokonalé konkurence je charakterizován: množstvím malých firem, homogenností produktu, snadným vstupem na trh množstvím malých firem, diferencovaností produktu, snadným vstupem do odvětví existencí několika málo firem, diferencovaností nebo homogenitou produkce, částečnou bariérou vstupu existencí jedné firmy, specifickým produktem, uzavřeností vstupu na trh žádná varianta není správná

20 MIEK1 – Cvičení 6 Dlouhodobá rovnováha monopolní konkurence se ustálí v bodě, kde: křivka MC protíná křivku poptávky křivka tržní poptávky je tečnou křivky AC křivka individuální poptávky je tečnou křivky AC minimum křivky AC protíná křivku MR křivka individuální poptávky je tečnou křivky MC

21 MIEK1 – Cvičení 6 Dlouhodobá rovnováha monopolní konkurence se ustálí v bodě, kde: křivka MC protíná křivku poptávky křivka tržní poptávky je tečnou křivky AC křivka individuální poptávky je tečnou křivky AC minimum křivky AC protíná křivku MR křivka individuální poptávky je tečnou křivky MC

22 MIEK1 – Cvičení 6 Důležitým znakem monopolní konkurence je, že dlouhodobý rovnovážný výstup firmy se nachází na úrovni výstupu: na kterém cena převyšuje AC nižším než výstup, při němž jsou AC minimální nižším než výstup, při němž MC = MR nižším než výstup, při němž AC = AR nic z uvedeného neplatí

23 MIEK1 – Cvičení 6 Důležitým znakem monopolní konkurence je, že dlouhodobý rovnovážný výstup firmy se nachází na úrovni výstupu: na kterém cena převyšuje AC nižším než výstup, při němž jsou AC minimální nižším než výstup, při němž MC = MR nižším než výstup, při němž AC = AR nic z uvedeného neplatí

24 MIEK1 – Cvičení 6 V případě oligopolu jsou bariéry vstupu do odvětví:
nulové (vstup je tedy zcela volný) nepřekonatelné (vstup je tedy zcela uzavřený) bariéry sice existují, ale vstup není zcela vyloučený menší než v situaci monopolní konkurence stejné jako v situaci dokonalé konkurence

25 MIEK1 – Cvičení 6 V případě oligopolu jsou bariéry vstupu do odvětví:
nulové (vstup je tedy zcela volný) nepřekonatelné (vstup je tedy zcela uzavřený) bariéry sice existují, ale vstup není zcela vyloučený menší než v situaci monopolní konkurence stejné jako v situaci dokonalé konkurence

26 MIEK1 – Cvičení 6 Doplňte následující tvrzení:
a) Monopolní konkurence je forma ___________ konkurence. Odvětví se skládá z ______ firem, z nichž každá prodává ______________ produkt. Výrobky jsou _________ (ale ne dokonalé) - obecně sloužící stejnému účelu. Zároveň v tomto odvětví uvažujeme relativně ______ vstup do odvětví. b) Krátkodobě může monopolně konkurenční firma realizovat _______ či ________ čistý ekonomický zisk. V dlouhém období přizpůsobí firma úroveň svého výstupu tak, že křivka individuální poptávky je ________ křivky AC (přesněji LAC). Na této úrovni výstupu se cena rovná __________ - všechny firmy v odvětví pak realizují pouze ________ zisk. nedokonalé mnoha diferencovaný substituty volný kladný záporný tečnou AC (LAC) normální

27 MIEK1 – Cvičení 6 Doplňte následující tvrzení:
c) Nezbytnou podmínkou vytváření dlouhodobé rovnováhy monopolně konkurenční firmy a odvětví je existence ________ vstupu do ________ . Určité bariéry sice existovat mohou (např. náklady na reklamu či marketingovou strategii), ale jsou relativně snadno ____________ . Mechanismus "přelévání kapitálu" zde působící je obdobou mechanismu v __________ konkurenci (zde však působí pouze jako tendence). volného odvětví překonatelné dokonalé

28 MIEK1 – Cvičení 6 Doplňte následující tvrzení:
d) Sdružení výrobců v daném odvětví, jehož úkolem je maximalizace společných zisků, omezování a vylučování konkurence pomocí rozdělení (rajonizace) trhu, nekalé kooperace v cenové tvorbě, stanovením výrobních kvót či používáním jiných antikonkurenčních praktik se nazývá _________ oligopol (resp. ______ ). Jako celek svým chováním připomíná situaci úplného _________ . e) V podmínkách oligopolní tržní struktury _______ firem (několik ____________ výrobců) vyrábí ___________ či ___________ produkt při existujících _________ konkurence. Důležitým rysem oligopolu je vzájemná ________ rozhodování firem (rozhodnutí jedné firmy ovlivňuje rozhodování ostatních firem na trhu). smluvní kartel monopolu několik homogenní heterogenní rozhodujících bariérách závislost

29 Příklad 1 Poptávková křivka po měsíční produkci monopolního výrobce hodin je dána rovnicí: Q= – 100P. Jestliže MC výroby hodin jsou konstantní a rovny 10 dolarům, kolik hodin vyrobí výrobce maximalizující zisk za měsíc a za jakou cenu je prodá? Jaká by byla produkce a cena hodin, kdyby byly prodávány na dokonale konkurenčním trhu? Zlaté pravidlo maximalizace zisku: MR = MC MC známe, MR musíme dopočítat Q = – 100P……….P = 100 – 1/100Q TR = P * Q TR = (100 – 1/100Q) * Q = 100Q – 1/100Q2 MR = derivace TR = 100 – 2/100Q MR = MC 100 – 2/100Q = 10 Q = ks P = 100 – 1/100Q = 100 – 1/100*4500 = 55 Kč/ks DK: P=MR=MC=10 P=10 Kč Q= – 100*10 = ks Monopol vede k nižšímu vyráběnému množství a vyšší ceně než DK.

30 Příklad 2 Monopolista se snaží maximalizovat svůj celkový zisk. Může prodat 10 jednotek produkce po 15 Kč nebo 11 jednotek po 14 Kč. Vypočtěte mezní příjem jedenácté prodané jednotky. Řešte stejnou situaci pro cenu 6 jednotek po 10 Kč a cenu 7 jednotek po 9 Kč. Jaký je mezní příjem sedmé prodané jednotky. MR (11) = TR (11) – TR (10) MR (11) = 14*11 – 15*10 = 4 Kč MR (7) = 7*9 – 6*10 = 3 Kč

31 Příklad 3 Monopolní výrobce má MC=AC=5 Kč. Křivka tržní poptávky je dána vztahem: Q=53-P. Určete: objem produkce a cenu, při níž monopol maximalizuje celkový čistý ekonomický zisk, objem produkce a cenu dokonalé konkurence, přebytek spotřebitele v monopolní situaci (grafické vyjádření). TR = P * Q = (53 – Q) * Q = 53Q – Q2 MR = derivace TC = 53 – 2Q MR = MC 53 – 2Q = 5 Q = 24 ks P = 53 – 24 = 29 Kč b) P = MC …. P = 5 Kč Q = 48 Kč c) Přebytek spotřebitele – rozdíl, mezi částkou je spotřebitel ochoten zaplatit za dané množství daného statku a částkou, kterou společně zaplatí při tržní ceně.

32 Příklad 4 Křivka tržní poptávky je dána vztahem P=-2Q+40, část tržní poptávky, která připadá dominantní firmě, lze vyjádřit jako p=-q+20. Výše nákladů dominantní firmy: AC=MC=4. Všechny firmy v odvětví maximalizují celkový zisk. Vypočtěte: objem produkce nabízený dominantní firmou, cenu, za kterou prodává dominantní firma, objem produkce, který bude nabízet „konkurenční lem“ , cenu, za kterou budou prodávat malé firmy. Oligopol s dominantní firmou – jedná firma zaujímá na trhu svým podílem dominantní pozici a je obklopena skupinou menších výrobců (konkurenční lem). Nakreslit graf TR = P*Q = -q2 + 20q MR = -2q + 20 MR = MC -2q+20 = 4 q = 8 b) p = -q + 20 = = 12 Kč c) Konkurenční lem – soubor malých firem, které se chovají jako dokonalá konkurence, tzn. přijímají cenu stanovenou dominantní firmou. Qodvětví = qDF + qlemu Qodvětví = ? qDF = 8 P = -2Q+40…….Q=20-P/2……Q(odvětví) = 20-12/2 = 14 Q(lemu) = 14-8=6 d) P = 12 Kč, přijímají cenu od DF

33 Příklad 5 Předpokládejte, že v monopolisticky konkurenčním odvětví vyrábějícím nealkoholické nápoje nemá místo reklama. Dále uvažujte, že toto odvětví se běžně nachází v rovnováze. Zakreslete křivky AC, MC, MR a poptávkovou křivku po produkci typické firmy. Ukažte, že firma v odvětví může zavedením reklamy dosáhnout vyššího než normálního zisku. Proč budou ekonomické zisky dočasné. Zavedením reklamy se může poptávková křivka posunout nahoru doprava. Reklama však zvýší i náklady. Pokud je ovšem reklama úspěšná, firma může v krátkém období dosáhnout ekonomického zisku. Zisky jsou dočasné, v dlouhém období začnou reklamní kampaně provádět i ostatní firmy a naše firma už nebude dosahovat ekonomického zisku. graf

34 Děkuji Vám za pozornost
Ing. Veronika Mazalová, Ph.D.


Stáhnout ppt "neDokonalá konkurence Mikroekonomie i"

Podobné prezentace


Reklamy Google