Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mikroekonomie I Cvičení 10 – Tržní selhání, nedokonalá konkurence

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mikroekonomie I Cvičení 10 – Tržní selhání, nedokonalá konkurence"— Transkript prezentace:

1 Mikroekonomie I Cvičení 10 – Tržní selhání, nedokonalá konkurence
Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)

2 MIEK1 – Cvičení 10 [ PRAVDA ] [ PRAVDA ] [ NEPRAVDA ] [ PRAVDA ]
Rozhodněte, zda níže uvedená tvrzení jsou pravdivá nebo nepravdivá Jedna a tatáž externalita může být zároveň pozitivní i negativní, Veřejné práce, projektované za krize a uskutečňované za konjunktury, mohou být příkladem selhání vlády. Za nedokonalé konkurence je firma vždy „cenovým příjemcem„. Diferenciace produktu může být „skutečná" (produkty mají jiné vlastnosti) nebo „umělá" (pomocí reklamy firma přesvědčí spotřebitele, že její výrobek je jiný a lepší než výrobek konkurenční). [ PRAVDA ] [ PRAVDA ] [ NEPRAVDA ] [ PRAVDA ]

3 MIEK1 – Cvičení 10 [ PRAVDA ] [ PRAVDA ] [ NEPRAVDA ] [ NEPRAVDA ]
Rozhodněte, zda níže uvedená tvrzení jsou pravdivá nebo nepravdivá V podmínkách nedokonale konkurenčních trhů platí, že cena produkce převyšuje mezní příjem. Křivka MR je v situaci heterogenního oligopolu klesající. V případě cenově elastické poptávky se firmě vyplatí zvýšit cenu produkce, neboť to způsobí růst TR (a MR je kladné číslo). V monopolně konkurenčním odvětví působí na trhu jedna velká dominantní firma a celá řada drobných a středních podniků. [ PRAVDA ] [ PRAVDA ] [ NEPRAVDA ] [ NEPRAVDA ]

4 MIEK1 – Cvičení 10 Politika vlády (státu) orientovaná na kontrolu znečištění je zaměřená především na zlepšení: rovnosti stability růstu efektivnosti nic z uvedeného neplatí

5 MIEK1 – Cvičení 10 Politika vlády (státu) orientovaná na kontrolu znečištění je zaměřená především na zlepšení: rovnosti stability růstu efektivnosti nic z uvedeného neplatí

6 MIEK1 – Cvičení 10 Co z následujícího je možným zdrojem vzniku nedokonale konkurenčních trhů? AC firmy začínají růst až za křivkou tržní poptávky existují legální bariéry vstupu do odvětví postřehnutelná diferenciace produktu ochrana před zahraniční konkurencí stanovením limitů dovozu zboží vše výše uvedené

7 MIEK1 – Cvičení 10 Co z následujícího je možným zdrojem vzniku nedokonale konkurenčních trhů? AC firmy začínají růst až za křivkou tržní poptávky existují legální bariéry vstupu do odvětví postřehnutelná diferenciace produktu ochrana před zahraniční konkurencí stanovením limitů dovozu zboží vše výše uvedené

8 MIEK1 – Cvičení 10 Co z následujícího nepatří mezi překážky konkurence? patenty diferenciace produktu volný výstup z odvětví cla a kvóty koncese udělované vládou

9 MIEK1 – Cvičení 10 Co z následujícího nepatří mezi překážky konkurence? patenty diferenciace produktu volný výstup z odvětví cla a kvóty koncese udělované vládou

10 MIEK1 – Cvičení 10 Které z následujících tvrzení platí pro veřejné statky? způsobují tržní selhání neexistuje efektivní způsob, jak vyloučit ze spotřeby veřejného statku toho, kdo za ně nezaplatí veřejné statky tím, že uspokojují potřeby jednoho člověka, uspokojují i potřeby ostatních lidí nejsou běžným způsobem tržně oceňovány, spotřebitelé je přímo na trhu nenakupují všechny odpovědi jsou správné

11 MIEK1 – Cvičení 10 Které z následujících tvrzení platí pro veřejné statky? způsobují tržní selhání neexistuje efektivní způsob, jak vyloučit ze spotřeby veřejného statku toho, kdo za ně nezaplatí veřejné statky tím, že uspokojují potřeby jednoho člověka, uspokojují i potřeby ostatních lidí nejsou běžným způsobem tržně oceňovány, spotřebitelé je přímo na trhu nenakupují všechny odpovědi jsou správné

12 MIEK1 – Cvičení 10 Externality výroby a spotřeby:
způsobují nasměrování poptávkové křivky firem nahoru způsobují, že se firma pohybuje podél všech svých nákladových křivek, a to vždy vzhůru doprava vždy způsobují krachy individuálních podnikatelů nepůsobí na optimalitu volného stanovení cen nic z uvedeného neplatí

13 MIEK1 – Cvičení 10 Externality výroby a spotřeby:
způsobují nasměrování poptávkové křivky firem nahoru způsobují, že se firma pohybuje podél všech svých nákladových křivek, a to vždy vzhůru doprava vždy způsobují krachy individuálních podnikatelů nepůsobí na optimalitu volného stanovení cen nic z uvedeného neplatí

14 MIEK1 – Cvičení 10 Jestliže vládní akce prudce snižují ekonomickou efektivnost nebo když vláda přerozděluje důchody nesprávným způsobem, pak hovoříme o: tržním selhání externalitě veřejném statku vládním selhání nedokonalé konkurenci

15 MIEK1 – Cvičení 10 Jestliže vládní akce prudce snižují ekonomickou efektivnost nebo když vláda přerozděluje důchody nesprávným způsobem, pak hovoříme o: tržním selhání externalitě veřejném statku vládním selhání nedokonalé konkurenci

16 MIEK1 – Cvičení 10 Která z následujících okolností může způsobit vznik nedokonalé konkurence? rozdíly v kvalitě produktů právní překážky vstupu do odvětví klesající dlouhodobé průměrné náklady jedné firmy nedostatečné informace všechny výše uvedené

17 MIEK1 – Cvičení 10 Která z následujících okolností může způsobit vznik nedokonalé konkurence? rozdíly v kvalitě produktů právní překážky vstupu do odvětví klesající dlouhodobé průměrné náklady jedné firmy nedostatečné informace všechny výše uvedené

18 MIEK1 – Cvičení 10 Křivka TR je popsána funkcí: TR = 20Q + Q . Průměrný příjem pro 10 jednotek bude (v peněžních jednotkách): 20 30 40 50 nelze ze zadaných údajů určit

19 MIEK1 – Cvičení 10 Křivka TR je popsána funkcí: TR = 20Q + Q . Průměrný příjem pro 10 jednotek bude (v peněžních jednotkách): 20 30 40 50 nelze ze zadaných údajů určit

20 MIEK1 – Cvičení 10 Jaká operace povede ke zvýšení tržeb nedokonalého konkurenta v případě cenově neelastické poptávky? zvýšení ceny snížení ceny ceny neměnit zlevnění výrobku a zdražení vstupů výroba vždy většího objemu produkce

21 MIEK1 – Cvičení 10 Jaká operace povede ke zvýšení tržeb nedokonalého konkurenta v případě cenově neelastické poptávky? zvýšení ceny snížení ceny ceny neměnit zlevnění výrobku a zdražení vstupů výroba vždy většího objemu produkce

22 MIEK1 – Cvičení 10 Základními formami tržních nedokonalostí jsou:
neefektivnost, inflace, nezaměstnanost neefektivnost, nerovnost, přezaměstnanost neefektivnost, nerovnost, nestabilita fiskální a monetární expanze nedokonalá konkurence a externality

23 MIEK1 – Cvičení 10 Základními formami tržních nedokonalostí jsou:
neefektivnost, inflace, nezaměstnanost neefektivnost, nerovnost, přezaměstnanost neefektivnost, nerovnost, nestabilita fiskální a monetární expanze nedokonalá konkurence a externality

24 MIEK1 – Cvičení 10 Které z následujících tvrzení je pravdivé?
k volným statkům patří policejní ochrana, kterou užívají spotřebitelé, aniž za ni platí vzduch je vždy volným statkem, není však statkem veřejným čistý vzduch a čistá voda nejsou v řadě případů volnými statky křivka nabídky pro volné i veřejné statky je vertikální veřejné statky představují vždy negativní externalitu

25 MIEK1 – Cvičení 10 Které z následujících tvrzení je pravdivé?
k volným statkům patří policejní ochrana, kterou užívají spotřebitelé, aniž za ni platí vzduch je vždy volným statkem, není však statkem veřejným čistý vzduch a čistá voda nejsou v řadě případů volnými statky křivka nabídky pro volné i veřejné statky je vertikální veřejné statky představují vždy negativní externalitu

26 MIEK1 – Cvičení 10 Co z následujícího není příkladem externality?
efekt rockového koncertu uspořádaného na stadionu pro mladé lidi bydlící v sousedství Znečištění vzduchu ocelárnou efekt přeočkování zaměstnanců jedné firmy pro celou společnost efekt existence pekařství, jestliže hned přes ulici je otevřeno jiné pekařství všechny výše uvedené příklady jsou externalitami

27 MIEK1 – Cvičení 10 Co z následujícího není příkladem externality?
efekt rockového koncertu uspořádaného na stadionu pro mladé lidi bydlící v sousedství Znečištění vzduchu ocelárnou efekt přeočkování zaměstnanců jedné firmy pro celou společnost efekt existence pekařství, jestliže hned přes ulici je otevřeno jiné pekařství všechny výše uvedené příklady jsou externalitami

28 MIEK1 – Cvičení 10 Která z následujících charakteristik je obvyklá na vysoce koncentrovaných trzích? vyšší než normální zisky nadprůměrné náklady na reklamu nadprůměrný výzkum a náklady na rozvoj podprůměrná cenová flexibilita (pružnost) vše výše uvedené je na těchto trzích obvyklé

29 MIEK1 – Cvičení 10 Která z následujících charakteristik je obvyklá na vysoce koncentrovaných trzích? vyšší než normální zisky nadprůměrné náklady na reklamu nadprůměrný výzkum a náklady na rozvoj podprůměrná cenová flexibilita (pružnost) vše výše uvedené je na těchto trzích obvyklé

30 MIEK1 – Cvičení 10 Který z výroků o vztahu mezi MR a elasticitou poptávky (s ohledem na cenu) je správný? Když MR je: negativní, poptávka musí být neelastická nulový, poptávka musí být neelastická pozitivní, poptávka musí být neelastická negativní, poptávka musí být jednotkově elastická pozitivní, poptávka musí být dokonale elastická

31 MIEK1 – Cvičení 10 Který z výroků o vztahu mezi MR a elasticitou poptávky (s ohledem na cenu) je správný? Když MR je: negativní, poptávka musí být neelastická nulový, poptávka musí být neelastická pozitivní, poptávka musí být neelastická negativní, poptávka musí být jednotkově elastická pozitivní, poptávka musí být dokonale elastická

32 MIEK1 – Cvičení 10 Které tvrzení je platné pro veřejné statky?
veřejné statky mohou být pozitivní nebo negativní veřejné statky představují nadbytečné náklady pro subjekty, které z těchto nákladů nerealizují téměř žádnou výhodu veřejné statky vznikají v důsledku asymetrických informací a nejistoty v ekonomickém životě, což vede ke vzniku nedokonalé konkurence a k nutnosti státních zásahů do této sféry užitek z veřejného statku je rozptýlen, proto soukromý sektor zpravidla nemá moc chuti investovat do této oblasti žádné z uvedených tvrzení pro tyto statky neplatí

33 MIEK1 – Cvičení 10 Které tvrzení je platné pro veřejné statky?
veřejné statky mohou být pozitivní nebo negativní veřejné statky představují nadbytečné náklady pro subjekty, které z těchto nákladů nerealizují téměř žádnou výhodu veřejné statky vznikají v důsledku asymetrických informací a nejistoty v ekonomickém životě, což vede ke vzniku nedokonalé konkurence a k nutnosti státních zásahů do této sféry užitek z veřejného statku je rozptýlen, proto soukromý sektor zpravidla nemá moc chuti investovat do této oblasti žádné z uvedených tvrzení pro tyto statky neplatí

34 MIEK1 – Cvičení 10 Firma vyrábí v podmínkách nedokonale konkurenčního odvětví. Na její současné úrovni produkce jsou mezní příjmy rovny 2 Kč a průměrné náklady 1,75 Kč (což představuje minimum AC). Pokud tato firma maximalizuje zisk, pak by měla: zvýšit cenu produktu snížit cenu produktu snížit výstup a prodej ponechat cenu a výstup stejný není poskytnuto dostatečné množství informací, abychom mohli rozhodnout o výstupu a ceně

35 MIEK1 – Cvičení 10 Firma vyrábí v podmínkách nedokonale konkurenčního odvětví. Na její současné úrovni produkce jsou mezní příjmy rovny 2 Kč a průměrné náklady 1,75 Kč (což představuje minimum AC). Pokud tato firma maximalizuje zisk, pak by měla: zvýšit cenu produktu snížit cenu produktu snížit výstup a prodej ponechat cenu a výstup stejný není poskytnuto dostatečné množství informací, abychom mohli rozhodnout o výstupu a ceně

36 MIEK1 – Cvičení 10 Kritérium volby rovnovážného outputu podle rovnosti MC a MR platí: pouze v podmínkách dokonalé konkurence pouze v podmínkách konkurence nedokonalé vždy, pro jakoukoli firmu vždy, pokud daná firma maximalizuje zisk pouze v případě monopolu

37 MIEK1 – Cvičení 10 Kritérium volby rovnovážného outputu podle rovnosti MC a MR platí: pouze v podmínkách dokonalé konkurence pouze v podmínkách konkurence nedokonalé vždy, pro jakoukoli firmu vždy, pokud daná firma maximalizuje zisk pouze v případě monopolu

38 MIEK1 – Cvičení 10 Doplňte následující tvrzení
Jako tržní selhání označujeme ____________ v tržním (cenovém) systému, která mimo jiné brání efektivní ________ zdrojů (efektivnímu fungování tržního mechanismu). Externality jsou vedlejší efekty ______ nebo _________ , které neprocházejí trhem. Rozdělujeme je na externality ________ a ________ . Trh tyto externality neřeší - proto je v této oblasti nevyhnutelné aktivní působení ______ (např. regulace negativních externalit, podpora pozitivních externalit aj.). nedokonalost alokaci výroby spotřeby pozitivní negativní vlády

39 MIEK1 – Cvičení 10 Doplňte následující tvrzení
Statky, jejichž přínos je nedělitelně rozptýlen po celé společnosti bez ohledu na to, zda jednotlivci chtějí tyto statky spotřebovávat, se nazývají ______ statky. Nikoho nelze z užívání těchto statků vyloučit, jejich efektivní poskytování si často vynucuje aktivní účast _____. Opakem veřejných statků jsou statky _________ (tj. statky, pro které platí, že subjekt nesoucí náklady realizuje i celý užitek z těchto statků). Existenci __________ konkurence, ________ a veřejných ______ spolu s ostatními faktory (nedokonalé a asymetrické informace, státní zásahy apod.) řadíme mezi základní příčiny tržních ____________________ (konkrétně neefektivností). veřejné vlády soukromé nedokonalé externalit statků selhání (nedokonalosti)

40 MIEK1 – Cvičení 10 Doplňte následující tvrzení
Stát (vláda) musí do ekonomiky zasahovat, protože trh při řešení některých otázek _______ (a některé neřeší vůbec). Hovoříme o třech základních skupinách tržních selhání - o ____________ , __________ a _________ (jimž odpovídají i tři základní oblasti ekonomického působení státu). Tržní strukturu (organizaci trhu), kde existuje alespoň ______ ekonomický subjekt, který je natolik silný, aby ovlivnil tržní _____ (disponoval určitým stupněm kontroly nad cenou své produkce - tj. monopolní silou), označujeme jako ____________ konkurenci. selhává neefektivnosti nerovnosti nestabilitě jeden cenu nedokonalou


Stáhnout ppt "Mikroekonomie I Cvičení 10 – Tržní selhání, nedokonalá konkurence"

Podobné prezentace


Reklamy Google