Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mikroekonomie I Cvičení 15 – Trh práce a mzdová sazba

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mikroekonomie I Cvičení 15 – Trh práce a mzdová sazba"— Transkript prezentace:

1 Mikroekonomie I Cvičení 15 – Trh práce a mzdová sazba
Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)

2 MIEK1 – Cvičení 15 [ PRAVDA ] [ PRAVDA ] [ NEPRAVDA ]
Rozhodněte, zda níže uvedená tvrzení jsou pravdivá nebo nepravdivá Křivka nabídky práce v podmínkách dokonalé konkurence trhu práce vystupuje vůči firmě jako dokonale elastická. S dokonale konkurenčním trhem práce není slučitelná představa nedobrovolné (keynesiánské) nezaměstnanosti. Reálná mzda je částka, kterou pracovník obdrží v penězích. [ PRAVDA ] [ PRAVDA ] [ NEPRAVDA ]

3 MIEK1 – Cvičení 15 [ PRAVDA ] [ NEPRAVDA ] [ PRAVDA ]
Rozhodněte, zda níže uvedená tvrzení jsou pravdivá nebo nepravdivá Segmentace trhu práce je jednou z příčin strnulosti na straně nabídky práce. Pokud odbory prosadí zvýšení mzdových sazeb, automaticky vzroste i zaměstnanost. S výší mzdové sazby se mění volba mezi užitkem, který plyne spotřebiteli ze spotřeby výrobků a služeb, a užitkem z volného času. [ PRAVDA ] [ NEPRAVDA ] [ PRAVDA ]

4 MIEK1 – Cvičení 15 Má mezní fyzický produkt práce v každé situaci klesající charakter? ano, vždy ne ano, ale pouze za dokonalé konkurence na trhu statků ano, ale pouze za nedokonalé konkurence na trhu statků ano, ale pouze v případě izolovaného zkoumání trhu práce (v rámci teorie dílčí rovnováhy)

5 MIEK1 – Cvičení 15 Má mezní fyzický produkt práce v každé situaci klesající charakter? ano, vždy ne ano, ale pouze za dokonalé konkurence na trhu statků ano, ale pouze za nedokonalé konkurence na trhu statků ano, ale pouze v případě izolovaného zkoumání trhu práce (v rámci teorie dílčí rovnováhy)

6 MIEK1 – Cvičení 15 Kdyby všichni lidé byli přesně stejní (neexistovaly by rozdíly v kvalifikaci, schopnostech apod.) a kdyby trh práce byl dokonale konkurenční, potom: jakékoliv rozdíly ve mzdách by bylo možné vysvětlit kvalitativními rozdíly mezi lidmi mohly by existovat značné rozdíly ve mzdách vysvětlitelné např. Různými schopnostmi jakýkoliv rozdíl ve mzdách by mohl být vysvětlen příslušností k určité rase či náboženství musela by nezbytně existovat jediná mzdová sazba nic z uvedeného by neplatilo

7 MIEK1 – Cvičení 15 Kdyby všichni lidé byli přesně stejní (neexistovaly by rozdíly v kvalifikaci, schopnostech apod.) a kdyby trh práce byl dokonale konkurenční, potom: jakékoliv rozdíly ve mzdách by bylo možné vysvětlit kvalitativními rozdíly mezi lidmi mohly by existovat značné rozdíly ve mzdách vysvětlitelné např. Různými schopnostmi jakýkoliv rozdíl ve mzdách by mohl být vysvětlen příslušností k určité rase či náboženství musela by nezbytně existovat jediná mzdová sazba nic z uvedeného by neplatilo

8 MIEK1 – Cvičení 15 Který z uvedených faktorů určuje nabídku práce pro danou ekonomiku? míra účasti populace v souhrnné pracovní síle země velikost populace délka pracovního týdne kvalita pracovní síly vše výše uvedené

9 MIEK1 – Cvičení 15 Který z uvedených faktorů určuje nabídku práce pro danou ekonomiku? míra účasti populace v souhrnné pracovní síle země velikost populace délka pracovního týdne kvalita pracovní síly vše výše uvedené

10 MIEK1 – Cvičení 15 Která z následujících profesních skupin může být považována za nejvíce "nekonkurenční" a relativně uzavřenou? skladník železářského zboží topič v parní lokomotivě pomocný dělník v gumárně "MITAS" zakázková dámská krejčová provozovny "LUXUS" noční hlídač staveniště metra trasy B

11 MIEK1 – Cvičení 15 Která z následujících profesních skupin může být považována za nejvíce "nekonkurenční" a relativně uzavřenou? skladník železářského zboží topič v parní lokomotivě pomocný dělník v gumárně "MITAS" zakázková dámská krejčová provozovny "LUXUS" noční hlídač staveniště metra trasy B

12 MIEK1 – Cvičení 15 Který z uvedených faktorů určuje nabídku práce pro danou ekonomiku? míra účasti populace v souhrnné pracovní síle země velikost populace délka pracovního týdne kvalita pracovní síly vše výše uvedené

13 MIEK1 – Cvičení 15 Který z uvedených faktorů určuje nabídku práce pro danou ekonomiku? míra účasti populace v souhrnné pracovní síle země velikost populace délka pracovního týdne kvalita pracovní síly vše výše uvedené

14 MIEK1 – Cvičení 15 Odborový svaz prosadil podstatné zvýšení minimální mzdy. Jak se změní situace na trhu práce? klesne nezaměstnanost klesne průměrná mzdová sazba v odvětví vytvoří se nový bod rovnováhy, kde budou opět síly poptávky a nabídky vyrovnané nový bod optima (rovnováhy) se posune směrem dolů žádná z uvedených nabídek není správná

15 MIEK1 – Cvičení 15 Odborový svaz prosadil podstatné zvýšení minimální mzdy. Jak se změní situace na trhu práce? klesne nezaměstnanost klesne průměrná mzdová sazba v odvětví vytvoří se nový bod rovnováhy, kde budou opět síly poptávky a nabídky vyrovnané nový bod optima (rovnováhy) se posune směrem dolů žádná z uvedených nabídek není správná

16 MIEK1 – Cvičení 15 Důchodový efekt růstu mzdové sazby znamená, že dojde k: poklesu nabízeného množství práce - "bohatší" lidé obvykle poptávají a spotřebovávají více volného času poklesu nabízeného množství práce - w je nyní větší než MRPL růstu nabízeného množství práce - "bohatší" lidé obvykle preferují nákupy větších množství statků růstu poptávaného množství práce - MRPL totiž vzrostl poklesu nabízeného množství práce, protože lidé preferují dnešní spotřebu základních komodit před spotřebou budoucí

17 MIEK1 – Cvičení 15 Důchodový efekt růstu mzdové sazby znamená, že dojde k: poklesu nabízeného množství práce - "bohatší" lidé obvykle poptávají a spotřebovávají více volného času poklesu nabízeného množství práce - w je nyní větší než MRPL růstu nabízeného množství práce - "bohatší" lidé obvykle preferují nákupy větších množství statků růstu poptávaného množství práce - MRPL totiž vzrostl poklesu nabízeného množství práce, protože lidé preferují dnešní spotřebu základních komodit před spotřebou budoucí

18 MIEK1 – Cvičení 15 Jestliže poroste nabídka práce, pak za jinak stejných podmínek: bude růst mzdová sazba a klesat počet zaměstnaných bude klesat mzdová sazba a klesat počet zaměstnaných bude růst mzdová sazba a klesat počet nezaměstnaných bude klesat mzdová sazba a růst počet zaměstnaných neplatí žádné z předchozích tvrzení

19 MIEK1 – Cvičení 15 Jestliže poroste nabídka práce, pak za jinak stejných podmínek: bude růst mzdová sazba a klesat počet zaměstnaných bude klesat mzdová sazba a klesat počet zaměstnaných bude růst mzdová sazba a klesat počet nezaměstnaných bude klesat mzdová sazba a růst počet zaměstnaných neplatí žádné z předchozích tvrzení

20 MIEK1 – Cvičení 15 Jestliže odbory ovlivňují situaci na trhu práce, mohou způsobit růst mzdových sazeb tím, že: posunou rovnovážný bod směrem nahoru po nabídkové křivce práce změní elasticitu křivky nabídky práce posunou křivku nabídky práce doleva nebudou stanovovat podmínky kolektivních smluv posunou křivku nabídky práce doprava

21 MIEK1 – Cvičení 15 Jestliže odbory ovlivňují situaci na trhu práce, mohou způsobit růst mzdových sazeb tím, že: posunou rovnovážný bod směrem nahoru po nabídkové křivce práce změní elasticitu křivky nabídky práce posunou křivku nabídky práce doleva nebudou stanovovat podmínky kolektivních smluv posunou křivku nabídky práce doprava

22 MIEK1 – Cvičení 15 Co z následujícího nepatří mezi faktory způsobující nedokonalosti reálných trhů práce? náklady na kvalifikaci diskriminace romského obyvatelstva prvky jedinečnosti práce dokonalá mobilita pracovních sil existence nekonkurenčních profesních skupin

23 MIEK1 – Cvičení 15 Co z následujícího nepatří mezi faktory způsobující nedokonalosti reálných trhů práce? náklady na kvalifikaci diskriminace romského obyvatelstva prvky jedinečnosti práce dokonalá mobilita pracovních sil existence nekonkurenčních profesních skupin

24 MIEK1 – Cvičení 15 Při růstu produktivity práce za předpokladu "ceteris paribus" dojde: k posunu po křivce poptávky po práci směrem nahoru k posunu křivky poptávky po práci doleva k posunu po křivce poptávky po práci směrem dolů k posunu křivky poptávky po práci doprava dolů změna produktivity nemá na poptávku žádný přímý vliv

25 MIEK1 – Cvičení 15 Při růstu produktivity práce za předpokladu "ceteris paribus" dojde: k posunu po křivce poptávky po práci směrem nahoru k posunu křivky poptávky po práci doleva k posunu po křivce poptávky po práci směrem dolů k posunu křivky poptávky po práci doprava dolů změna produktivity nemá na poptávku žádný přímý vliv

26 MIEK1 – Cvičení 15 Uvažujeme firmu na dokonale konkurenčním trhu práce (firma tedy nemůže ovlivnit cenu práce) - křivka nabídky práce pro tuto firmu bude: dokonale elastická dokonale neelastická vodorovná (rovnoběžná s osou x) platí a) i c) zároveň nelze pro nedostatek údajů jednoznačně určit

27 MIEK1 – Cvičení 15 Uvažujeme firmu na dokonale konkurenčním trhu práce (firma tedy nemůže ovlivnit cenu práce) - křivka nabídky práce pro tuto firmu bude: dokonale elastická dokonale neelastická vodorovná (rovnoběžná s osou x) platí a) i c) zároveň nelze pro nedostatek údajů jednoznačně určit

28 MIEK1 – Cvičení 15 Reálnou mzdou rozumíme:
počet peněžních jednotek, které pracovník obdrží za vykonanou práci počet peněžních jednotek po zdanění počet peněžních jednotek, který by pracovník obdržel v případě dokonalé konkurence všech trhů celkový rozsah peněžních prostředků vyplacených firmou za určitý časový interval žádná z nabídek není správná

29 MIEK1 – Cvičení 15 Reálnou mzdou rozumíme:
počet peněžních jednotek, které pracovník obdrží za vykonanou práci počet peněžních jednotek po zdanění počet peněžních jednotek, který by pracovník obdržel v případě dokonalé konkurence všech trhů celkový rozsah peněžních prostředků vyplacených firmou za určitý časový interval žádná z nabídek není správná

30 MIEK1 – Cvičení 15 Za předpokladu dokonale konkurenčního trhu práce nižší než rovnovážná mzda povede k: převaze poptávky po práci nad nabídkou práce nezaměstnanosti nedostatku pracovních sil na trhu nedostatku pracovních míst v ekonomice platí nabídky a) i c) současně

31 MIEK1 – Cvičení 15 Za předpokladu dokonale konkurenčního trhu práce nižší než rovnovážná mzda povede k: převaze poptávky po práci nad nabídkou práce nezaměstnanosti nedostatku pracovních sil na trhu nedostatku pracovních míst v ekonomice platí nabídky a) i c) současně

32 MIEK1 – Cvičení 15 "Zpět zakřivená" křivka nabídky práce popisuje případ: kdy se snižuje míra porodnosti a více žen vstupuje do pracovního procesu když ženy obdrží vyšší reálné mzdy - mnohé z nich pracují méně hodin než pracovaly při nižších mzdových sazbách když se omezí hranice dětské práce, bude více mladistvých hledat práci na částečný úvazek kdy v době recese pracuje více lidí v rodinných zemědělských podnicích vzhledem k jejich ziskovosti žádná z nabídek tento případ nepopisuje

33 MIEK1 – Cvičení 15 "Zpět zakřivená" křivka nabídky práce popisuje případ: kdy se snižuje míra porodnosti a více žen vstupuje do pracovního procesu když ženy obdrží vyšší reálné mzdy - mnohé z nich pracují méně hodin než pracovaly při nižších mzdových sazbách když se omezí hranice dětské práce, bude více mladistvých hledat práci na částečný úvazek kdy v době recese pracuje více lidí v rodinných zemědělských podnicích vzhledem k jejich ziskovosti žádná z nabídek tento případ nepopisuje

34 MIEK1 – Cvičení 15 Doplňte následující tvrzení
Trh práce, na kterém je dostatečně velký počet pracovníků a zaměstnavatelů, takže žádný z uvedených subjektů ______ schopen ovlivnit __________ sazbu (cenu práce), nazýváme _________ konkurenčním trhem práce. Rovnováha dokonale konkurenčního trhu práce nastává při rovnosti ________ po práci a ________ práce. Rovnováha nastává, jestliže mzdová sazba je natolik ______ , aby za ní bylo ochotno pracovat dostatečné množství pracovníků a zároveň _____ tak vysoká, aby ji firmy nebyly ochotny platit. není mzdovou dokonale poptávky nabídky vysoká není

35 MIEK1 – Cvičení 15 Doplňte následující tvrzení
Poptávka po práci je poptávkou __________ . Individuální poptávka po práci je určena __________ z _________ produktu práce. Tržní (dílčí) poptávka vzniká jako ____________ součet individuálních poptávek jednotlivých firem v odvětví. Individuální nabídka práce závisí na výši ________ sazby a je určena _______ spojenou s obětováním ________ času. odvozenou příjmem mezního horizontální mzdové újmou volného


Stáhnout ppt "Mikroekonomie I Cvičení 15 – Trh práce a mzdová sazba"

Podobné prezentace


Reklamy Google