Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

7 Nezaměstnanost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "7 Nezaměstnanost."— Transkript prezentace:

1 7 Nezaměstnanost

2 O čem to bude? Minule O hospodářských cyklech O ekonomickém růstu Dnes
Míra nezaměstnanosti Typy nezaměstnanosti Minimální mzda

3 Míra nezaměstnanosti Zaměstnaní: Obyvatelstvo, které má placené zaměstnání nebo samo podniká. Nezaměstnaní: Lidé, kteří nemají placené zaměstnání ani nepodnikají, přitom práci aktivně hledají a jsou ochotni během určité doby nastoupit. Míra nezaměstnanosti (u) = ·100 U = počet nezaměstnaných L = počet zaměstnaných

4 Formy nezaměstnanosti
Frikční nezaměstnanost (považovaná za dobrovolnou) vyplývá z neustálého pohybu lidí mezi oblastmi a pracovními místy. Strukturální nezaměstnanost vzniká v podmínkách nepružných nominálních mzdových sazeb na základě nedostatečné poptávky v odvětvích, kde probíhá útlum, zatímco jiná odvětví prožívají rozmach (služby aj.). Cyklická nezaměstnanost je nedobrovolnou nezaměstnaností, která je podmíněná nepružností W směrem dolu. Vyplývá z nedostatečné AD a její vznik má za následek, Y je menší než Y* .

5 Přirozená míra nezaměstnanosti
Přirozená míra nezaměstnanosti u* odpovídá nezaměstnanosti, kdy ekonomika funguje na úrovni potenciálního produktu Y*. Přirozenou míru nezaměstnanosti tvoří především frikční a strukturální nezaměstnanost.

6 Příčiny růstu přirozené míry nezaměstnanosti
Demografické změny zesilující frikční nezaměstnanost (růst podílu mladých lidí, žen, menšin s vyšší mírou nezaměstnanosti) Regulační zásahy vlády (vysoké podpory v nezaměstnanosti, vysoké minimální mzdy apod.) Strukturální změny v ekonomice Sociálně psychologické faktory (svázanost s prostředím)

7 Trh práce s pružnými mzdovými sazbami
Za předpokladu dokonale pružných mezd W a cen statků dojde po růstu AD ke vzniku záporné neplánované zásoby, roste zaměstnanost, rostou i ceny a cenová hladina P. Křivka LD se posunuje nahoru. Na růst P reaguje poklesem nabídka práce a W rostou ve stejném rozsahu jako cenová hladina P. To neumožňuje i přes růst P zaměstnávat více pracovníků. Při rychlém sledu se reálná mzdová sazba (W/P), zaměstnanost a produkt nezmění. Nezaměstnanost je dobrovolná (za předpokladu dokonalé informovanosti o volných pracovních místech a při možnosti jejich okamžitého obsazení), nezaměstnaní hledají práci s vyšší W.

8 Trh práce s pružnými mzdovými sazbami

9 Trh práce při nepružné nominální mzdové sazbě
S poklesem poptávky po produkci vznikají kladné neplánované zásoby, podniky propouštějí, snižují své ceny a klesá P. Klesá poptávka po práci a roste nabídka práce (v důsledku růstu reálných mzdových sazeb). W1 je fixní. Rovnováha E1 byla nahrazena nerovnováhou. (Vzdálenost AB představuje nezaměstnané, kteří jsou při dané W ochotni pracovat, ale poptávka po práci je nízká.) Až po čase dojde k poklesu W na W2 , reálná mzda i nezaměstnanost se vrátí na předchozí úroveň, trh práce se ustálí v rovnováze E2 .

10 Trh práce při nepružné nominální mzdové sazbě

11 Minimální mzda Minimální mzda stanovená nad úrovní rovnovážné mzdové sazby vede k poklesu poptávky firem po práci, ale nabídka práce ze strany domácností vzroste. Rozdíl mezi nabídkou práce a poptávkou po práci představuje nedobrovolná nezaměstnanost.

12 Důsledky nezaměstnanosti
Ekonomické důsledky (HDP je pod úrovní potenciálního produktu a dochází tak ke ztrátám možné produkce nevyužíváním všech potenciálních zdrojů.) Tzv. Okunův zákon říká, že při poklesu reálného HDP ve vztahu k potenciálnímu produktu o každé 2 procentní body vzroste míra nezaměstnanosti o 1 procentní bod. Sociální důsledky (rostoucí kriminalita aj. negativní sociální jevy)

13 Politika zaměstnanosti
Pasivní politika zaměstnanosti (podpory v nezaměstnanosti) Aktivní politika zaměstnanosti (vytváření nových pracovních míst, rekvalifikace aj.)

14 Shrnutí 1/4 Nezaměstnaný je ten, kdo nemá placené místo, nebo není sebezaměstnaný, aktivně hledá práci a je schopen do práce nastoupit. Pracovní síla je vlastně ekonomicky aktivní obyvatelstvo skládající se ze zaměstnaných a nezaměstnaných. Míra nezaměstnanosti je procentuální podíl nezaměstnaných na pracovní síle.

15 Shrnutí 2/4 Frikční nezaměstnanost je nazývána vyhledávací nezaměstnaností. Nezaměstnaným jistý čas trvá, než najdou místo. Strukturální nezaměstnanost vzniká z důvodu kvalifikačního či prostorového nesouladu mezi nabídkou práce a poptávkou po práci. Cyklická nezaměstnanost existuje v případě poklesu produktu pod úroveň potenciálního produktu.

16 Shrnutí 3/4 Přirozená míra nezaměstnanosti je taková míra nezaměstnanosti, kterou ekonomika dosahuje na své potenciální úrovni. Dobrovolná nezaměstnanost je nezaměstnanost, kdy nezaměstnaný nechce pracovat při dané mzdové sazbě. Nedobrovolná nezaměstnanost je nezaměstnanost, kdy by nezaměstnaný při dané mzdové sazbě pracovat chtěl, ale místo nesežene. Předpokladem její existence jsou nepružné mzdy.

17 Shrnutí 4/4 Okunův zákon zachycuje ekonomické náklady nezaměstnanosti v podobě odchylky skutečného produktu od potenciálního produktu. Pasivní politika zaměstnanosti znamená tlumení dopadů nezaměstnanosti podporami v nezaměstnanosti. Aktivní politika zaměstnanosti je politika vlády zaměřená na zvyšování zaměstnanosti. Dlouhodobě nezaměstnaní jsou ti, kteří jsou nezaměstnaní déle než jeden rok.


Stáhnout ppt "7 Nezaměstnanost."

Podobné prezentace


Reklamy Google