Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nezaměstnanost. O čem to bude?  Minule  O hospodářských cyklech  O ekonomickém růstu  Dnes  Míra nezaměstnanosti  Typy nezaměstnanosti  Minimální.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nezaměstnanost. O čem to bude?  Minule  O hospodářských cyklech  O ekonomickém růstu  Dnes  Míra nezaměstnanosti  Typy nezaměstnanosti  Minimální."— Transkript prezentace:

1 Nezaměstnanost

2 O čem to bude?  Minule  O hospodářských cyklech  O ekonomickém růstu  Dnes  Míra nezaměstnanosti  Typy nezaměstnanosti  Minimální mzda 2

3 Míra nezaměstnanosti  Zaměstnaní: Obyvatelstvo, které má placené zaměstnání nebo samo podniká.  Nezaměstnaní: Lidé, kteří nemají placené zaměstnání ani nepodnikají, přitom práci aktivně hledají a jsou ochotni během určité doby nastoupit.  Míra nezaměstnanosti (u) =·100 U = počet nezaměstnaných L = počet zaměstnaných 3

4 Formy nezaměstnanosti  Frikční nezaměstnanost (považovaná za dobrovolnou) vyplývá z neustálého pohybu lidí mezi oblastmi a pracovními místy.  Strukturální nezaměstnanost vzniká v podmínkách nepružných nominálních mzdových sazeb na základě nedostatečné poptávky v odvětvích, kde probíhá útlum, zatímco jiná odvětví prožívají rozmach (služby aj.).  Cyklická nezaměstnanost je nedobrovolnou nezaměstnaností, která je podmíněná nepružností W směrem dolu. Vyplývá z nedostatečné AD a její vznik má za následek, Y je menší než Y*. 4

5 Přirozená míra nezaměstnanosti  Přirozená míra nezaměstnanosti u* odpovídá nezaměstnanosti, kdy ekonomika funguje na úrovni potenciálního produktu Y*.  Přirozenou míru nezaměstnanosti tvoří především frikční a strukturální nezaměstnanost. 5

6 Příčiny růstu přirozené míry nezaměstnanosti  Demografické změny zesilující frikční nezaměstnanost (růst podílu mladých lidí, žen, menšin s vyšší mírou nezaměstnanosti)  Regulační zásahy vlády (vysoké podpory v nezaměstnanosti, vysoké minimální mzdy apod.)  Strukturální změny v ekonomice  Sociálně psychologické faktory (svázanost s prostředím) 6

7 Trh práce s pružnými mzdovými sazbami  Za předpokladu dokonale pružných mezd W a cen statků dojde po růstu AD ke vzniku záporné neplánované zásoby, roste zaměstnanost, rostou i ceny a cenová hladina P. Křivka LD se posunuje nahoru.  Na růst P reaguje poklesem nabídka práce a W rostou ve stejném rozsahu jako cenová hladina P. To neumožňuje i přes růst P zaměstnávat více pracovníků. Při rychlém sledu se reálná mzdová sazba (W/P), zaměstnanost a produkt nezmění.  Nezaměstnanost je dobrovolná (za předpokladu dokonalé informovanosti o volných pracovních místech a při možnosti jejich okamžitého obsazení), nezaměstnaní hledají práci s vyšší W. 7

8 Trh práce s pružnými mzdovými sazbami 8

9 Trh práce při nepružné nominální mzdové sazbě  S poklesem poptávky po produkci vznikají kladné neplánované zásoby, podniky propouštějí, snižují své ceny a klesá P.  Klesá poptávka po práci a roste nabídka práce (v důsledku růstu reálných mzdových sazeb). W 1 je fixní.  Rovnováha E 1 byla nahrazena nerovnováhou. (Vzdálenost AB představuje nezaměstnané, kteří jsou při dané W ochotni pracovat, ale poptávka po práci je nízká.)  Až po čase dojde k poklesu W na W 2, reálná mzda i nezaměstnanost se vrátí na předchozí úroveň, trh práce se ustálí v rovnováze E 2. 9

10 Trh práce při nepružné nominální mzdové sazbě 10

11 Minimální mzda  Minimální mzda stanovená nad úrovní rovnovážné mzdové sazby vede k poklesu poptávky firem po práci, ale nabídka práce ze strany domácností vzroste.  Rozdíl mezi nabídkou práce a poptávkou po práci představuje nedobrovolná nezaměstnanost. 11

12 Důsledky nezaměstnanosti  Ekonomické důsledky (HDP je pod úrovní potenciálního produktu a dochází tak ke ztrátám možné produkce nevyužíváním všech potenciálních zdrojů.)  Tzv. Okunův zákon říká, že při poklesu reálného HDP ve vztahu k potenciálnímu produktu o každé 2 procentní body vzroste míra nezaměstnanosti o 1 procentní bod.  Sociální důsledky (rostoucí kriminalita aj. negativní sociální jevy) 12

13  Pasivní politika zaměstnanosti (podpory v nezaměstnanosti)  Aktivní politika zaměstnanosti (vytváření nových pracovních míst, rekvalifikace aj.) Politika zaměstnanosti 13

14 Shrnutí 1/4  Nezaměstnaný je ten, kdo nemá placené místo, nebo není sebezaměstnaný, aktivně hledá práci a je schopen do práce nastoupit.  Pracovní síla je vlastně ekonomicky aktivní obyvatelstvo skládající se ze zaměstnaných a nezaměstnaných.  Míra nezaměstnanosti je procentuální podíl nezaměstnaných na pracovní síle. 14

15 Shrnutí 2/4  Frikční nezaměstnanost je nazývána vyhledávací nezaměstnaností. Nezaměstnaným jistý čas trvá, než najdou místo.  Strukturální nezaměstnanost vzniká z důvodu kvalifikačního či prostorového nesouladu mezi nabídkou práce a poptávkou po práci.  Cyklická nezaměstnanost existuje v případě poklesu produktu pod úroveň potenciálního produktu. 15

16 Shrnutí 3/4  Přirozená míra nezaměstnanosti je taková míra nezaměstnanosti, kterou ekonomika dosahuje na své potenciální úrovni.  Dobrovolná nezaměstnanost je nezaměstnanost, kdy nezaměstnaný nechce pracovat při dané mzdové sazbě.  Nedobrovolná nezaměstnanost je nezaměstnanost, kdy by nezaměstnaný při dané mzdové sazbě pracovat chtěl, ale místo nesežene. Předpokladem její existence jsou nepružné mzdy. 16

17 Shrnutí 4/4  Okunův zákon zachycuje ekonomické náklady nezaměstnanosti v podobě odchylky skutečného produktu od potenciálního produktu.  Pasivní politika zaměstnanosti znamená tlumení dopadů nezaměstnanosti podporami v nezaměstnanosti.  Aktivní politika zaměstnanosti je politika vlády zaměřená na zvyšování zaměstnanosti.  Dlouhodobě nezaměstnaní jsou ti, kteří jsou nezaměstnaní déle než jeden rok. 17


Stáhnout ppt "Nezaměstnanost. O čem to bude?  Minule  O hospodářských cyklech  O ekonomickém růstu  Dnes  Míra nezaměstnanosti  Typy nezaměstnanosti  Minimální."

Podobné prezentace


Reklamy Google