Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MAEK1 – CVIČENÍ 5 Agregátní poptávka a nabídka Martina Hedvičáková 9. - 11. 3. 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MAEK1 – CVIČENÍ 5 Agregátní poptávka a nabídka Martina Hedvičáková 9. - 11. 3. 2009."— Transkript prezentace:

1 MAEK1 – CVIČENÍ 5 Agregátní poptávka a nabídka Martina Hedvičáková 9. - 11. 3. 2009

2 Cíl cvičení Po procvičení této kapitoly bude znát:  Co je to agregátní poptávka a agregátní nabídka  Faktory, které ji ovlivňují  Jak délka časového období ovlivňuje AS  Jak ovlivňují změny exogenních veličin reálný produkt, zaměstnanost a cenovou hladinu

3 Pojmy k zapamatování  Agregátní poptávka  Agregátní nabídka  Efekty ovlivňující AD a AS  Rovnováha AD a AS (krátkodobá a dlouhodobá)

4 Doplňte tvrzení  Pokud roste cenová hladina, množství reálných peněz …………., což způsobí …………. reálného poptávaného produktu.  Na základě přístupu k agregátní nabídce lze rozlišit tři modely: …………, …………. a …………..  Klesající průběh křivky AD můžeme vysvětlit například pomocí mezinárodního …………. efektu.  Grafické vyjádření vztahu mezi množstvím reálného poptávaného produktu a cenovou hladinou se nazývá ……….. …………. křivka. Se zvyšováním cenové hladiny dochází k …………. množství reálného poptávaného produktu.  Jestliže se ekonomika nachází pod hranicí svých produkčních možností, zvýšení agregátní poptávky (ceteris paribus, včetně cen vstupů), bude mít za následek …………. cenové hladiny a …………. úrovně reálného produktu.

5 ANO x NE  Jakékoliv faktory, které posunou křivku SAS doprava, posunou také křivku LAS doprava.  Největší složkou agregátní poptávky jsou výdaje domácností na spotřebu.  Jestliže země dosahuje výrazného technologického pokroku (ceteris paribus), dochází k růstu cenové hladiny.  V klasickém pojetí má křivka AS v krátkém i dlouhém období vertikální průběh.  Čím více je agregátní poptávka citlivá na změnu cenové hladiny, tím je její křivka méně strmá a dopad na agregátní produkt malý.

6 Příklady  Pokud ekonomika produkuje výstup odpovídající přirozené míře nezaměstnanosti, jaký vliv na výši tohoto produktu a hladinu cen bude jít zvýšení mzdových nákladů? Graficky ilustrujte.  Uvažujme výchozí stav ekonomiky na své dlouhodobé rovnováze. Jestliže se ceny vstupů nemění, ilustrujte graficky efekt růstu kapitálového vybavení tohoto hospodářství.  Vysvětlete proč krátkodobá křivka agregátní nabídky (SAS) má kladný sklon a proč je dlouhodobá křivka agregátní nabídky (LAS) vertikální?

7 Testík  Tak jak cenová hladina roste, množství reálných peněz Stoupá, proto agregované poptávané množství statků a služeb roste Stoupá, proto agregované poptávané množství statků a služeb klesá Klesá, takže agregované poptávané množství statků a služeb roste Klesá, takže agregované poptávané množství statků a služeb klesá  Které z následujících tvrzení nejlépe charakterizuje agregátní ekonomiku? Příjmy = Výdaje, které však nejsou vždy rovny GDP Příjmy = GDP, ale výdaje jsou obyčejně menší než příjmy Příjmy = Výdaje = GDP Příjmy = Výdaje = GDP, pokud zde neexistuje vláda nebo zahraniční obchod

8 Testík  Snížení mezd posune Obě křivky (SAS a LAS) dolů Obě křivky (SAS a LAS) nahoru SAS dolů a LAS se nezmění LAS dolů, ale SAS se nezmění  Makroekonomická rovnováha nastává, když Ekonomika je ve stavu plné zaměstnanosti Ekonomika vyrábí na hranici svých fyzických výrobních kapacit Křivka AD protíná křivku SAS v její vertikální části Množství poptávaného reálného GDP je rovné nabízenému množství reálného GDP

9 Řešení  Tvrzení:  klesá, snížení  klasický, keynesiánský a neokeynesiánský  substitučního  agregátní poptávková, poklesu  růst, zvýšení  Pravdivost výroků: N, P, N, P, N  Správná odpověď:  1) d 2) c 3) c 4) d

10 Vyjádřete graficky vliv na AD:  A) snížení úrokové sazby  B) snížení sazby důchodové daně  C) pokles cen akcií  D) pokles populace

11 Vliv v KO na AS - graficky  A) růst cen ropy na světových trzích  B) Katastrofální sucho postihující danou zemi  C) příliv pracovní síly ze zahraničí  C) Zvýšení dovozních cel Použijte rostoucí křivku AS

12 Tvorba cen statků konstantní přirážkou ke mzdovým nákladům. Vývoj cen?  A) nominální mzdové sazby i produktivita práce budou fixní  B) nominální mzdové sazby jsou fixní, produktivita práce klesá  C) obě veličiny rostou

13 Graficky znázorněte chování AS  A) podle klasického přístupu v KO a vyjádřete vliv poklesu produktivity VF  B) dle keynesiánského přístupu v DlO a vyjádřete vliv růstu disponibilního množství pracovníků

14 Přepokládejme extrémní keynesíánskou verzi chování AS. Jaký bude vývoj dle poklesu AD?  A) zaměstnanost  B) reálný produkt  C) cenová hladina

15 Uvažujeme eko s měnící se AD (např. vlivem měnové politiky), kt. Dlouhodobě roste (AS beze změny). Jak se růst projeví ve vývoji?  A) zaměstnanosti  B) reálného produktu  C) cenové hladiny  1) dle názoru monetaristů  2) dle keynesiánských ekonomů?

16 Pigouův efekt vyjadřuje vztah mezi:  Investicemi a úrokovou sazbou  Exportem a měnových kursem  Volbami a hospodářskými cykly  Vládními nákupy a vývojem produktu  Žádná z nabídek

17 Jak se bude (přibližně) vyvíjet nominální HDP, jestliže peněžní zásoba vzroste o 10 % a rychlost oběhu peněz poklesne o 15 %? Otázky k přemýšlení

18 Literatura:  Provazníková, R.-Volejníková, J.: Makroekonomie – cvičebnice (pro základní a středně pokročilý kurz). Slaný, Melandrium 1998  Pavelka, T.: Makroekonomie – základní kurz, 2. aktualizované vydání, Vysoká škola ekonomie a managementu, 2007


Stáhnout ppt "MAEK1 – CVIČENÍ 5 Agregátní poptávka a nabídka Martina Hedvičáková 9. - 11. 3. 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google