Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PENÍZE Martina Hedvičáková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PENÍZE Martina Hedvičáková"— Transkript prezentace:

1 PENÍZE Martina Hedvičáková 2. - 4. 3. 2009
MAEK1 – CVIČENÍ 4 PENÍZE Martina Hedvičáková

2 Cíl cvičení Po procvičení této kapitoly bude znát:
Vývoj peněz a jejich formy Nabídka peněz (CB) Poptávka po penězích Rovnováha na trhu peněz Rozdíl mezi nominální a reálnou úrokovou mírou Aktuální statistická data týkající se peněz

3 Pojmy k zapamatování Peníze a jejich funkce Peněžní agregáty
Centrální banka Bilance centrální a komerční banky Tvorba peněz Multiplikace depozit Transakční, opatrnostní a spekulační motiv Nominální a reálná úroková míra

4 Doplňte tvrzení K uskutečňování směny statků a služeb musí ekonomika bez peněžního systému používat …………. směnu. Peníze fungují jako prostředek …………. , jako …………. jednotka, jako uchovatel …………. a jako prostředek pro vyjádření …………. …………. . Koeficient, kterým násobíme počáteční přírůstek bankovních rezerv, abychom zjistili dopad na všechny bankovní vklady se nazývá jednoduchý …………. ………… . Čím je pojetí peněz širší, tím …………. je likvidnost jejich jednotlivých forem. Znamená to, že jejich pohotovost k platebním operacím …………. . Pod termín „transakční peníze“ zahrnujeme …………. a …………. …………. .

5 Pravda x nepravda Penězi se může stát cokoliv, co je všeobecně přijímáno jako prostředek směny. Termíny „vklady na požádanou“ a „šekovatelné účty“ znamenají jedno a to samé. Jestliže si klient vybere vklad z banky, bankovní rezervní poměr klesne. Papírové peníze mají hodnotu, protože za ně ručí vláda. V současné době nemá zlato žádnou vazbu na soudobé peníze. Hlavním úkolem centrální banky je péče o oběživo.

6 Otázky a příklady Centrální banka bývá charakterizována jako „banka bank“. Proč? Jaká bude přibližně reálná úroková míra, jestliže míra inflace činí 9%, míra nezaměstnanosti 11 % a nominální úroková míra je 15%? Řešení: 6%

7 Příklad Jak se změní peněžní zásoba, jestliže centrální banka nakoupí vládní CP ve výši 3 mld. Kč. Při tom víme, že minimální rezervy komerčních bank = 24 mld. Kč Komerční banky drží pouze minimální povinné rezervy a neexistuje hotovost. Depozita u komerčních bank jsou ve výši 400 mld.Kč.

8 Řešení 1. vypočítat sazbu povinných min.rezerv
= povinné rezervy / celková depozita = 24 / 400 = 6 % (0,06) 2. Jednoduchý depozitní multiplikátor je obrácenou hodnotou sazby povinných minimální rezerv (1 / 0,06), neboli 16,67. Nákupem vládní CP centrální bankou dojde ke zvýšení depozit (a při neexistenci hotovosti i ke stejnému zvýšení množství peněz) o násobek velikosti nákupu vládních CP a jednoduchého depozitního multiplikátoru. V tomto příkladě: 16,67 * 3 = 50 mld. Kč.

9 Příklad Víme, že na roční termínovaný vklad byl loni úročen jedním procentem. Meziroční míra inflace byla 2,2 %. Jak zhodnotíte tuto situaci? Řešení: Uložení peněz na TV bylo nevýhodné. Reálná úroková míra byla záporná -1,2%. Co ovlivňuje poptávku po penězích?

10 Příklady Povinná míra rezerv je 7 %. Centrální banka prodá vládní cenné papíry v hodnotě 15 mil. Kč nebankovnímu subjektu, který vede účet u komerční banky. Neexistuje hotovost a komerční banky přesně dodržují povinnou míru rezerv. Vypočítejte: A) jak se změnila peněžní zásoba B) jak se změnil objem povinných minimálních rezerv u CB Řešení: a) -214, b) -15

11 Grafy Zakreslete trh peněz, popište osy, znázorněte a vysvětlete dopady následujících změn: A) růst sazby povinných minimálních rezerv B) prodej vládních cenných papírů centrální bankou C) pokles důchodu Řešení: a) MS doleva, b) MS doleva c) MD doleva

12 Testík Která z následujících položek patří do pasiv v účetní bilanci komerční banky? A) depozita B) úvěry C) nakoupené vládní cenné papíry D) žádná položka Povinné minimální rezervy komerčních bank nalezneme: A) A u CB + P u KB B) P u CB + P u KB C) P u CB + A u KB D) A u CB + A z KB

13 Příklady Vzroste-li míra povinných rezerv na 20 %, k jaké multiplikativní tvorbě vkladů pravděpodobně dojde, vzrostou-li rezervy o 100 mil. Kč?

14 Test Co z následujícího není funkcí peněz?
Prostředek směny Míra likvidity Zúčtovací jednotka Uchovatel hodnoty Oběživo spolu s rezervami v Centrální bance bývají označovány za: Depozitní peníze Peněžní zásobu Peněžní základnu Nabídku peněz

15 Test Co z následujícího je součástí agregátu M2, ale není součástí M1?
Cestovní šeky Vklady na požádanou Úsporové účty Jiné šekovatelné účty Co z následujícího je součástí peněžního agregátu M1? Šekovatelné účty Čistý šek Kreditní karty Dlouhodobé termínované vklady

16 Test Peněžní zásoba (nabídka peněz M1) v ekonomice tvoří:
Pasiva Centrální banky Aktiva Centrální banky Oběživo a depozitní peníze Oběživo a rezervy Diskontní sazba je úroková míra: Kterou banky poskytují jejich nejlepším klientům Kterou banky platí z certifikátů Kterou centrální banka platí za rezervy držené bankami Kterou centrální banka účtuje při půjčování rezerv ostatním bankám

17 Test Rezervy komerčních bank jsou tvořeny mimo jiné:
Hotovostními penězi u obyvatelstva Vklady komerčních bank u centrální banky Peněžním agregátem M1 Peněžním agregátem M2 Akciemi v aktivech komerčních bank Množství poptávaných reálných peněz se zvýší, jestliže vzroste jak reálný důchod anebo: Diskontní sazba vzroste Diskontní sazba klesne Úroková míra vzroste Úroková míra klesne

18 Příklady Centrální banka prodá na otevřeném (volném) trhu vládní obligace za 6 mld. Kč podnikům a domácnostem prostřednictvím jejich šekových účtů u komerčních bank. Povinná míra rezerv, kterou banky přesně dodržují, je 15 %. Předpokládáme, že veškerý pohyb peněz probíhá v rámci bankovního systému. Vypočtěte: Celkové změny v povinných minimálních rezervách KB Změnu v aktivech centrální banky Celkovou změnu v pasívech komerčních bank

19 Příklad Centrální banka snížila sazbu povinných minimálních rezerv z 10% na 6 % při původní výši rezerv 120 mld. Kč. O kolik se změnila peněžní zásoba (předpokládáme neexistenci přebytečných rezerv a existenci pouze depozitních peněz).

20 Příklad Na grafu trhu peněz vyjádřete změny vedoucí k poklesu transakční rychlosti oběhu peněz: Při stabilní poptávce po penězích Při stabilní nabídce peněz

21 Příklady K pohybu po křivce poptávky po penězích (ke změně poptávaného množství peněz) dojde tehdy, změní-li se …… Jestliže nominální úroková sazba činí 15 %, tempo růstu reálného produktu je mínus 3 % a roční míra inflace 17 %, pak roční reálná úroková sazba činí přibližně …..%

22 Příklady Doplňte: je-li reálná úroková sazba stabilní a míra inflace roste, pak nominální úroková sazba ………… Předpokládejme, že úroková sazba se tvoří na trhu peněz. Dojde-li k poklesu nominálního HDP, jak se bude vyvíjet: Úroková sazba Transakční rychlost oběhu peněz

23 Literatura: Provazníková, R.-Volejníková, J.: Makroekonomie – cvičebnice (pro základní a středně pokročilý kurz). Slaný, Melandrium 1998 Pavelka, T.: Makroekonomie – základní kurz, 2. aktualizované vydání, Vysoká škola ekonomie a managementu, 2007


Stáhnout ppt "PENÍZE Martina Hedvičáková"

Podobné prezentace


Reklamy Google