Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MAEK1 – CVIČENÍ 4 PENÍZE Martina Hedvičáková 2. - 4. 3. 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MAEK1 – CVIČENÍ 4 PENÍZE Martina Hedvičáková 2. - 4. 3. 2009."— Transkript prezentace:

1 MAEK1 – CVIČENÍ 4 PENÍZE Martina Hedvičáková 2. - 4. 3. 2009

2 Cíl cvičení Po procvičení této kapitoly bude znát:  Vývoj peněz a jejich formy  Nabídka peněz (CB)  Poptávka po penězích  Rovnováha na trhu peněz  Rozdíl mezi nominální a reálnou úrokovou mírou  Aktuální statistická data týkající se peněz

3 Pojmy k zapamatování  Peníze a jejich funkce  Peněžní agregáty  Centrální banka  Bilance centrální a komerční banky  Tvorba peněz  Multiplikace depozit  Transakční, opatrnostní a spekulační motiv  Nominální a reálná úroková míra

4 Doplňte tvrzení  K uskutečňování směny statků a služeb musí ekonomika bez peněžního systému používat …………. směnu.  Peníze fungují jako prostředek …………., jako …………. jednotka, jako uchovatel …………. a jako prostředek pro vyjádření …………. …………..  Koeficient, kterým násobíme počáteční přírůstek bankovních rezerv, abychom zjistili dopad na všechny bankovní vklady se nazývá jednoduchý …………. ………….  Čím je pojetí peněz širší, tím …………. je likvidnost jejich jednotlivých forem. Znamená to, že jejich pohotovost k platebním operacím …………..  Pod termín „transakční peníze“ zahrnujeme …………. a …………. …………..

5 Pravda x nepravda  Penězi se může stát cokoliv, co je všeobecně přijímáno jako prostředek směny.  Termíny „vklady na požádanou“ a „šekovatelné účty“ znamenají jedno a to samé.  Jestliže si klient vybere vklad z banky, bankovní rezervní poměr klesne.  Papírové peníze mají hodnotu, protože za ně ručí vláda.  V současné době nemá zlato žádnou vazbu na soudobé peníze.  Hlavním úkolem centrální banky je péče o oběživo.

6 Otázky a příklady  Centrální banka bývá charakterizována jako „banka bank“. Proč?  Jaká bude přibližně reálná úroková míra, jestliže míra inflace činí 9%, míra nezaměstnanosti 11 % a nominální úroková míra je 15%?  Řešení: 6%

7 Příklad Jak se změní peněžní zásoba, jestliže centrální banka nakoupí vládní CP ve výši 3 mld. Kč. Při tom víme, že minimální rezervy komerčních bank = 24 mld. Kč Komerční banky drží pouze minimální povinné rezervy a neexistuje hotovost. Depozita u komerčních bank jsou ve výši 400 mld.Kč.

8 Řešení  1. vypočítat sazbu povinných min.rezerv  = povinné rezervy / celková depozita  = 24 / 400 = 6 % (0,06)  2. Jednoduchý depozitní multiplikátor je obrácenou hodnotou sazby povinných minimální rezerv (1 / 0,06), neboli 16,67.  Nákupem vládní CP centrální bankou dojde ke zvýšení depozit (a při neexistenci hotovosti i ke stejnému zvýšení množství peněz) o násobek velikosti nákupu vládních CP a jednoduchého depozitního multiplikátoru. V tomto příkladě: 16,67 * 3 = 50 mld. Kč.

9 Příklad  Víme, že na roční termínovaný vklad byl loni úročen jedním procentem. Meziroční míra inflace byla 2,2 %. Jak zhodnotíte tuto situaci?  Řešení: Uložení peněz na TV bylo nevýhodné. Reálná úroková míra byla záporná -1,2%.  Co ovlivňuje poptávku po penězích?

10 Příklady  Povinná míra rezerv je 7 %. Centrální banka prodá vládní cenné papíry v hodnotě 15 mil. Kč nebankovnímu subjektu, který vede účet u komerční banky. Neexistuje hotovost a komerční banky přesně dodržují povinnou míru rezerv. Vypočítejte:  A) jak se změnila peněžní zásoba  B) jak se změnil objem povinných minimálních rezerv u CB  Řešení: a) -214, b) -15

11 Grafy  Zakreslete trh peněz, popište osy, znázorněte a vysvětlete dopady následujících změn:  A) růst sazby povinných minimálních rezerv  B) prodej vládních cenných papírů centrální bankou  C) pokles důchodu  Řešení: a) MS doleva, b) MS doleva c) MD doleva

12 Testík  Která z následujících položek patří do pasiv v účetní bilanci komerční banky? A) depozita B) úvěry C) nakoupené vládní cenné papíry D) žádná položka  Povinné minimální rezervy komerčních bank nalezneme: A) A u CB + P u KB B) P u CB + P u KB C) P u CB + A u KB D) A u CB + A z KB

13 Příklady  Vzroste-li míra povinných rezerv na 20 %, k jaké multiplikativní tvorbě vkladů pravděpodobně dojde, vzrostou-li rezervy o 100 mil. Kč?

14 Test  Co z následujícího není funkcí peněz?  Prostředek směny  Míra likvidity  Zúčtovací jednotka  Uchovatel hodnoty  Oběživo spolu s rezervami v Centrální bance bývají označovány za:  Depozitní peníze  Peněžní zásobu  Peněžní základnu  Nabídku peněz

15 Test  Co z následujícího je součástí agregátu M2, ale není součástí M1?  Cestovní šeky  Vklady na požádanou  Úsporové účty  Jiné šekovatelné účty  Co z následujícího je součástí peněžního agregátu M1?  Šekovatelné účty  Čistý šek  Kreditní karty  Dlouhodobé termínované vklady

16 Test  Peněžní zásoba (nabídka peněz M1) v ekonomice tvoří:  Pasiva Centrální banky  Aktiva Centrální banky  Oběživo a depozitní peníze  Oběživo a rezervy  Diskontní sazba je úroková míra:  Kterou banky poskytují jejich nejlepším klientům  Kterou banky platí z certifikátů  Kterou centrální banka platí za rezervy držené bankami  Kterou centrální banka účtuje při půjčování rezerv ostatním bankám

17 Test  Rezervy komerčních bank jsou tvořeny mimo jiné:  Hotovostními penězi u obyvatelstva  Vklady komerčních bank u centrální banky  Peněžním agregátem M1  Peněžním agregátem M2  Akciemi v aktivech komerčních bank  Množství poptávaných reálných peněz se zvýší, jestliže vzroste jak reálný důchod anebo:  Diskontní sazba vzroste  Diskontní sazba klesne  Úroková míra vzroste  Úroková míra klesne

18 Příklady  Centrální banka prodá na otevřeném (volném) trhu vládní obligace za 6 mld. Kč podnikům a domácnostem prostřednictvím jejich šekových účtů u komerčních bank. Povinná míra rezerv, kterou banky přesně dodržují, je 15 %. Předpokládáme, že veškerý pohyb peněz probíhá v rámci bankovního systému. Vypočtěte:  Celkové změny v povinných minimálních rezervách KB  Změnu v aktivech centrální banky  Celkovou změnu v pasívech komerčních bank

19 Příklad  Centrální banka snížila sazbu povinných minimálních rezerv z 10% na 6 % při původní výši rezerv 120 mld. Kč. O kolik se změnila peněžní zásoba (předpokládáme neexistenci přebytečných rezerv a existenci pouze depozitních peněz).

20 Příklad  Na grafu trhu peněz vyjádřete změny vedoucí k poklesu transakční rychlosti oběhu peněz:  Při stabilní poptávce po penězích  Při stabilní nabídce peněz

21 Příklady  K pohybu po křivce poptávky po penězích (ke změně poptávaného množství peněz) dojde tehdy, změní-li se ……  Jestliže nominální úroková sazba činí 15 %, tempo růstu reálného produktu je mínus 3 % a roční míra inflace 17 %, pak roční reálná úroková sazba činí přibližně …..%

22 Příklady  Doplňte: je-li reálná úroková sazba stabilní a míra inflace roste, pak nominální úroková sazba …………  Předpokládejme, že úroková sazba se tvoří na trhu peněz. Dojde-li k poklesu nominálního HDP, jak se bude vyvíjet:  Úroková sazba  Transakční rychlost oběhu peněz

23 Literatura:  Provazníková, R.-Volejníková, J.: Makroekonomie – cvičebnice (pro základní a středně pokročilý kurz). Slaný, Melandrium 1998  Pavelka, T.: Makroekonomie – základní kurz, 2. aktualizované vydání, Vysoká škola ekonomie a managementu, 2007


Stáhnout ppt "MAEK1 – CVIČENÍ 4 PENÍZE Martina Hedvičáková 2. - 4. 3. 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google