Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přednáška č. 3 Úrok, úroková míra 20.4.2007. Definice úrokové míry Zjednodušené vstupní parametry pro definici:  Peníze (jistina K 0 ) jsou půjčeny na.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přednáška č. 3 Úrok, úroková míra 20.4.2007. Definice úrokové míry Zjednodušené vstupní parametry pro definici:  Peníze (jistina K 0 ) jsou půjčeny na."— Transkript prezentace:

1 Přednáška č. 3 Úrok, úroková míra 20.4.2007

2 Definice úrokové míry Zjednodušené vstupní parametry pro definici:  Peníze (jistina K 0 ) jsou půjčeny na jedno období (1 rok)  Po uplynutí období jsou peníze vráceny věřiteli  Za půjčení peněz je věřiteli vyplacena „peněžitá prémie“ - úrok (u)  Úrok je tedy „cena zapůjčených peněz“, zaplacená dlužníkem věřiteli za půjčení peněz. Po uplynutí zápůjčního období dostane věřitel zaplaceno: K 1 = K 0 + u Úroková míra (IR) je definována jako poměr mezi velikostí úroku a zapůjčeného kapitálu: IR = ---- u K0K0

3 Neoklasická teorie IR  Úspory  IR je považována za vyrovnávací činitel úspor a investic  Úspory jsou nespotřebovanou částí příjmu za rok  Úspory jsou ovlivňovány:  úrokovou mírou a důchodem  nerozděleným přebytkem státního rozpočtu  očekávanou mírou inflace Ovlivnění křivky úspor důchodem

4 Neoklasická teorie IR  Investice úvěru na její  Výnosnost investice musí být vyšší, než cena poskytnutého úvěru na její pořízení  Objem investic klesá s rostoucí IR Inv. č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Výnosnost % 20 10 6,6 5 4 3,3 3 2,5 2,2 2 IR Graf výnosnosti investic Investiční křivka

5 Neoklasická teorie IR Rovnováha na trhu úspor a investic IR 0 ⇒ odpovídá rovnováze mezi úsporami a investicemi Posun křivky investic při změnách inflace, či mezní efektivnosti investic

6 Teorie preference likvidity L e =M s L x (Y) IR L Křivka peněžní poptávky ( L) Přímka nabídky peněz (M s ) IR min IR e IR e = rovnovážná úroková míra L e = aktuální poptávka po penězích R min = úroková míra, při níž drží subjekty L x = bohatství, držené v penězích všechno bohatství v penězích Y = národní důchod

7 Riziková a lhůtová struktura IR Riziková struktura  Míra rizika se odvíjí od:  Stavu a rizika dlužníka  Stavu a rizika ekonomiky  Bezriziková IR  Riziková prémie  Prima Rate – IR s minimální riziková prémií Lhůtová struktura  Úroková míra se mění se lhůtou splatnosti (výnosová křivka)  Vklady likvidní (na požádání) jsou úročeny nízkou IR  Vklady termínované (méně likvidní) ⇒ vyšší IR

8 Teorie očekávání IR  Sklon výnosové křivky je ovlivněn očekáváním budoucích IR  Při očekávání růstu IR ⇒ současné dlouhé IR > krátké  Při očekávání poklesu IR ⇒ současné dlouhé IR < krátké

9 Časová hodnota peněz  Hodnota peněz se v čase mění  Budoucí hodnota peněz K n = K 0 + U n [K n =K 0 (1+i n ) n ]  Současná hodnota peněz K 0 = K n – D n [K 0 =K n /(1+i) n ]

10 Úrok Peníze jsou zboží a jako takové mají svoji cenu Úrok je cena  z hlediska věřitele je úrok odměnou za dočasné poskytnutí peněz dlužníkovi  z hlediska dlužníka cenou za zajištění a užití cizího kapitálu (za získání úvěru) Metody úročení  anglická (ACT / 365)  francouzská (ACT / 360)  německá (30E / 360)

11 Typy úročení  jednoduché (vypočtený úrok se ke kapitálu nepřipočítává, splácí se samostatně)  složené (vypočtený úrok se připočítává k původnímu kapitálu a spolu s ním se dále úročí)  Polhůtní (úrok je splácen na konci úrokového období – většina vkladů a úvěrů)  Předlhůtní (úrok je splácen na počátku úrokovacího období – např. při diskontování směnek)

12 Jednoduché úročení Banka každý den vypočítává úrok ze zůstatku, který ukládá na zvláštní vnitřní bankovní účet a připisuje ho až poslední den v období  úroky se neúročí. u = K 0. i. n u je úrok, K 0 je počáteční kapitál, i je úroková sazba, n je úrokové období (doba splatnosti kapitálu)

13 Výše úroku Banka musí uvádět roční úrokovou sazbu. Velikost úroku je závislá na úrokové sazbě a výši kapitálu a dále pak na době splatnosti. čas čas kapitá l úrok 1 úrok 2 úrok 3 kapitálúrok

14 Diskontování Diskont je odměna, poskytnutá věřiteli za převzetí pohledávky za dobu od jejího převzetí do splatnosti  Současná hodnota K 0 = K 1 – D Současná hodnota = částka, která úročena v čase přinese budoucí hodnotu  Budoucí hodnota K 1 = K 0 + u (u = K 0. i. n)  Diskont = K 1. d. n K 0 = K 1 – K 1. d. n = K 1. (1 – d. n)

15 Úročení eskontních úvěrů (směnek) Diskont D = směnečný peníz x diskont.sazba x zbytková doba splatnosti Věřitel Centrální banka Banka Dlužník zboží + směnka akceptace směnky reeskont Zaplacení minus diskont eskont směnky Zaplacení minus diskont Předložení směnky Proplacení směnky

16 Složené úročení Úrok se na konci úrokovacího období připisuje k původnímu kapitálu, kde je dále úročen. K 1 = K 0 + K 0 i. T = K 0. (1+i) … pro T = 1 rok K 2 = K 1 + K 1. i. T = K 1. (1 + i) K 2 = K 0. (1+i).(1+i) K 2 = K 0. (1+i) 2 K n = K 0. (1+i) n Celkový úrokový výnos v tomto případě neroste lineárně, jak tomu bylo u jednoduchého úročení, ale exponenciálně.

17 Srovnání jednoduchého a složeného úročení 1 rok u1 - jednoduché u2 - složené kapitál úrok čas

18 Úrokové sazby  Efektivní úroková sazba = roční úroková sazba, která dává za rok při ročním úrokovém období stejnou budoucí hodnotu jako roční úroková sazba při častějším připisování úroků.  Nominální a reálná úroková sazba  nominální – v její hodnotě není zohledněna inflace  reálná – zahrnuje inflaci reálná úroková sazba = nominální – inflace

19 Úročení depozit  úrokovací období v bance – roční (úroková sazba per anum)  úrok se připisuje  k BÚ – měsíčně (složené úročení),  k depositům – vždy ročně, – při ukončení.

20 Úvěry – umořování dluhu stejnými splátkami = konstantní anuitou Výše jednotlivých plateb bance je v průběhu splácení stále stejná a mění se pouze poměr úrokové a úmorové části. úrok jistina anuita 1 2 3 4 5 6 období 1 2 3 4 5 6 období

21 Úvěry – umořování dluhu nestejnými splátkami = konstantním úmorem Výše jednotlivých plateb bance je v průběhu splácení odlišná. Úmorová část je stále stejná a mění se výše úroku v závislosti na nesplacené části úvěru. úrok jistina úmor 1 2 3 4 5 období 1 2 3 4 5 období

22 Řízení poměru aktiv a pasiv úrokovými sazbami  vývoj sazeb  úrok jako nástroj  dopady změn sazeb do nákladů a výnosů banky

23 Ziskovost bank Úrokové rozpětí Struktura zisku ( zdroj ČNB)

24


Stáhnout ppt "Přednáška č. 3 Úrok, úroková míra 20.4.2007. Definice úrokové míry Zjednodušené vstupní parametry pro definici:  Peníze (jistina K 0 ) jsou půjčeny na."

Podobné prezentace


Reklamy Google