Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trh peněz Ing. Vojtěch Jindra. Historie vzniku peněz Naturální charakter – směna zboží Naturální charakter – směna zboží Komoditní peníze – zbožové peníze.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trh peněz Ing. Vojtěch Jindra. Historie vzniku peněz Naturální charakter – směna zboží Naturální charakter – směna zboží Komoditní peníze – zbožové peníze."— Transkript prezentace:

1 Trh peněz Ing. Vojtěch Jindra

2 Historie vzniku peněz Naturální charakter – směna zboží Naturální charakter – směna zboží Komoditní peníze – zbožové peníze (kožešiny, obilí, dobytek atd.) Komoditní peníze – zbožové peníze (kožešiny, obilí, dobytek atd.) Drahé kovy Drahé kovy trvanlivé, dobře dělitelné, malé množství s velkou hodnotou trvanlivé, dobře dělitelné, malé množství s velkou hodnotou Papírové peníze (1. pol. 18. století, Francie) Papírové peníze (1. pol. 18. století, Francie) bankovky, směnitelné za zlato; bankovky, směnitelné za zlato; Dnes jsou všechny mince i papírové oběživo neplnohodnotné peníze s nuceným oběhem. Dnes jsou všechny mince i papírové oběživo neplnohodnotné peníze s nuceným oběhem.

3 Funkce a formy peněz Funkce peněz Funkce peněz prostředek směny (oběživo, platidlo) prostředek směny (oběživo, platidlo) zúčtovací jednotka zúčtovací jednotka uchovatel hodnoty (prostředek akumulace a úspor) uchovatel hodnoty (prostředek akumulace a úspor) Formy peněz Formy peněz mince mince papírové peníze papírové peníze depozitní peníze depozitní peníze termínované depozita termínované depozita

4 Konstrukce peněžních agregátů: Peněžních agregát M1 (transakční peníze) Peněžních agregát M1 (transakční peníze) hotové peníze hotové peníze depozitní peníze na požádání depozitní peníze na požádání M1 – peníze ve vysoce likvidní podobě, které mohou být kdykoliv použity k placení M1 – peníze ve vysoce likvidní podobě, které mohou být kdykoliv použity k placení Peněžních agregát M2 Peněžních agregát M2 peněžních agregát M1 peněžních agregát M1 termínovaná depozita u bank termínovaná depozita u bank depozita v zahraniční měně depozita v zahraniční měně M2 - peníze v širším smyslu (zahrnuje peněžní aktiva) M2 - peníze v širším smyslu (zahrnuje peněžní aktiva) L + krátkodobé cenné papíry L + krátkodobé cenné papíry D + obligace, hypotéky D + obligace, hypotéky

5 Úvěry Vztah mezi věřitelem a dlužníkem Vztah mezi věřitelem a dlužníkem Úrok je cena peněz Úrok je cena peněz Obchodní úvěr - odložení platby za dodané zboží Obchodní úvěr - odložení platby za dodané zboží Bankovní úvěr - věřitelem je banka Bankovní úvěr - věřitelem je banka Podle doby: Podle doby: krátkodobé (do 1 roku) krátkodobé (do 1 roku) střednědobé (2-4 roky) střednědobé (2-4 roky) dlouhodobé dlouhodobé Podle účelu: provozní, investiční, vývozní aj. Podle účelu: provozní, investiční, vývozní aj.

6 Poptávka a Nabídka peněz Poptávka podle motivu: Poptávka podle motivu: transakční transakční majetková majetková Teorie portfolia – skladba souboru cenných papírů (aktiv) Teorie portfolia – skladba souboru cenných papírů (aktiv) Teorie, jak s minimálním rizikem dosáhnout co největšího rozšíření svého bohatství Teorie, jak s minimálním rizikem dosáhnout co největšího rozšíření svého bohatství Diverzifikace – rozložení aktiv do různých forem a oblastí s různou mírou rizika a výnosů Diverzifikace – rozložení aktiv do různých forem a oblastí s různou mírou rizika a výnosů

7 Poptávka po penězích (MD) Poptávka po penězích závisí na: Poptávka po penězích závisí na: výši úroku výši úroku nabídce zboží, služeb a výrobních faktorů nabídce zboží, služeb a výrobních faktorů na úrovni cen na trhu zboží a kapitálu na úrovni cen na trhu zboží a kapitálu Změna poptávky po penězích – posun křivky Změna poptávky po penězích – posun křivky Změna úrokové míry – pohyb po křivce Změna úrokové míry – pohyb po křivce

8 Poptávka po penězích (MD)

9 Nabídka peněz (MS) Nabídka peněz (peněžní zásoba) je na změnu úrokové míry málo citlivá nebo zcela neelastická. Nabídka peněz (peněžní zásoba) je na změnu úrokové míry málo citlivá nebo zcela neelastická. Změna nabídky peněz je ovlivňována monetární politikou centrální banky. Změna nabídky peněz je ovlivňována monetární politikou centrální banky.

10 Rovnováha na trhu peněz Průsečík křivek MD a MS Průsečík křivek MD a MS Bod rovnováhy (E) Bod rovnováhy (E) Dosaženo rovnovážné úrokové míry a rovnovážného množství peněz Dosaženo rovnovážné úrokové míry a rovnovážného množství peněz Porušená rovnováha znovu obnovena v případě MS změnou monetární politiky centrální banky a v případě MD změnou objemu produkce a úrovní cen. Porušená rovnováha znovu obnovena v případě MS změnou monetární politiky centrální banky a v případě MD změnou objemu produkce a úrovní cen.

11 Rovnováha na trhu peněz

12 Bankovní soustava 1. Centrální banka 1. Centrální banka Emise bankovek a regulace nabídky peněz Emise bankovek a regulace nabídky peněz Prosazuje monetární politiku vlády, nebo svoji vlastní Prosazuje monetární politiku vlády, nebo svoji vlastní Nástroje monetární politiky centrální banky Nástroje monetární politiky centrální banky stanovení diskontní sazby stanovení diskontní sazby diskontní sazba diskontní sazba lombardní sazba lombardní sazba repo sazba repo sazba refinanční úvěr refinanční úvěr reeskont reeskont lombard cenných papírů lombard cenných papírů stanovení povinné minimální rezervy obchodním bankám stanovení povinné minimální rezervy obchodním bankám operace na volném trhu operace na volném trhu

13 Monetární politika Monetární politika: (jako součást hospodářské politiky) Monetární politika: (jako součást hospodářské politiky) a) expanzivní (zvyšuje se nabídka peněz snižováním diskontní sazby, snižování minimální míry rezerv, nákupem obligací) a) expanzivní (zvyšuje se nabídka peněz snižováním diskontní sazby, snižování minimální míry rezerv, nákupem obligací) b) restriktivní (omezování nabídky peněz zvyšováním diskontní sazby, zvyšováním minimální míry rezerv a prodejem obligací) b) restriktivní (omezování nabídky peněz zvyšováním diskontní sazby, zvyšováním minimální míry rezerv a prodejem obligací) Po přechodnou dobu možnost použít přímé nástroje monetární politiky centrální banky. Po přechodnou dobu možnost použít přímé nástroje monetární politiky centrální banky.

14 Bankovní soustava II. 2. Obchodní banky 2. Obchodní banky aktivní operace (poskytují úvěry) aktivní operace (poskytují úvěry) pasivní operace (přijímají vklady, vydávají cenné papíry) pasivní operace (přijímají vklady, vydávají cenné papíry) zprostředkovatelské operace zprostředkovatelské operace Uskutečňují platební styk mezi hospodářskými subjekty Uskutečňují platební styk mezi hospodářskými subjekty Platební styk: Platební styk: hotovostní hotovostní bezhotovostní (vzájemné kompenzace, bankovní účty, směnky, šeky) bezhotovostní (vzájemné kompenzace, bankovní účty, směnky, šeky) Bankovní účty: běžné, sporožirové, kontokorentní, termínované, úvěrové Bankovní účty: běžné, sporožirové, kontokorentní, termínované, úvěrové


Stáhnout ppt "Trh peněz Ing. Vojtěch Jindra. Historie vzniku peněz Naturální charakter – směna zboží Naturální charakter – směna zboží Komoditní peníze – zbožové peníze."

Podobné prezentace


Reklamy Google