Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trh peněz Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trh peněz Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)"— Transkript prezentace:

1 Trh peněz Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)

2 Historie vzniku peněz Naturální charakter – směna zboží (= barter) Naturální charakter – směna zboží (= barter) Komoditní peníze – zbožové peníze (kožešiny, obilí, dobytek atd.) Komoditní peníze – zbožové peníze (kožešiny, obilí, dobytek atd.) Drahé kovy Drahé kovy trvanlivé, dobře dělitelné, malé množství s velkou hodnotou, dobře se skladují a převážejí trvanlivé, dobře dělitelné, malé množství s velkou hodnotou, dobře se skladují a převážejí Papírové peníze (1. pol. 18. století, Francie) Papírové peníze (1. pol. 18. století, Francie) bankovky, směnitelné za zlato; bankovky, směnitelné za zlato; státovky = vydané státem a nebyly kryty zlatem státovky = vydané státem a nebyly kryty zlatem Dnes jsou všechny mince i papírové oběživo neplnohodnotné peníze s nuceným oběhem. Dnes jsou všechny mince i papírové oběživo neplnohodnotné peníze s nuceným oběhem.

3 Funkce a formy peněz Funkce peněz Funkce peněz prostředek směny (oběživo, platidlo) prostředek směny (oběživo, platidlo) zúčtovací jednotka (oceňování směnovaného zboží) zúčtovací jednotka (oceňování směnovaného zboží) uchovatel hodnoty (prostředek akumulace kapitálu a úspor) uchovatel hodnoty (prostředek akumulace kapitálu a úspor) Formy peněz Formy peněz mince mince papírové peníze papírové peníze depozitní peníze depozitní peníze termínované depozita termínované depozita

4 Finanční aktiva Rozdělujeme na : Rozdělujeme na : Peníze (hotovost, depozita na požádání, nepřinášející žádný výnos) Peníze (hotovost, depozita na požádání, nepřinášející žádný výnos) Ostatní (alternativní) finanční aktiva (termínovaná depozita s určitou výpovědní lhůtou, obligace, akcie, přinášejí výnos v podobě úrokové míry) Ostatní (alternativní) finanční aktiva (termínovaná depozita s určitou výpovědní lhůtou, obligace, akcie, přinášejí výnos v podobě úrokové míry)

5 Konstrukce peněžních agregátů: Hlavní kritérium = různý stupeň likvidity (=pohotovost k placení) Hlavní kritérium = různý stupeň likvidity (=pohotovost k placení) Peněžních agregát M1 (transakční peníze) Peněžních agregát M1 (transakční peníze) hotové peníze hotové peníze depozitní peníze na požádání (vklady na šekových účtech) depozitní peníze na požádání (vklady na šekových účtech) pozorně sledovaný centrální bankou pozorně sledovaný centrální bankou M1 – peníze ve vysoce likvidní podobě, které mohou být kdykoliv použity k placení M1 – peníze ve vysoce likvidní podobě, které mohou být kdykoliv použity k placení Peněžních agregát M2 Peněžních agregát M2 peněžních agregát M1 peněžních agregát M1 termínovaná depozita u bank (úsporové účty, termínované vklady) termínovaná depozita u bank (úsporové účty, termínované vklady) depozita v zahraniční měně depozita v zahraniční měně V roce 2008 v ČR okolo 6,5% V roce 2008 v ČR okolo 6,5% M2 - peníze v širším smyslu (zahrnuje peněžní aktiva) M2 - peníze v širším smyslu (zahrnuje peněžní aktiva) L + krátkodobé cenné papíry ministerstva financí L + krátkodobé cenné papíry ministerstva financí D + obligace, hypotéky D + obligace, hypotéky

6 Úvěry Vztah mezi věřitelem a dlužníkem Vztah mezi věřitelem a dlužníkem Nutno ve stanovené době splatit i s úroky Nutno ve stanovené době splatit i s úroky Úrok je cena peněz za možnost využívat peníze věřitele Úrok je cena peněz za možnost využívat peníze věřitele Zbožový úvěr – poskytnuté a splacené ve zboží Zbožový úvěr – poskytnuté a splacené ve zboží Obchodní úvěr - odložení platby za dodané zboží Obchodní úvěr - odložení platby za dodané zboží Bankovní úvěr - věřitelem je banka Bankovní úvěr - věřitelem je banka Podle doby: Podle doby: krátkodobé (do 1 roku) krátkodobé (do 1 roku) střednědobé (2-4 roky) střednědobé (2-4 roky) Dlouhodobé Dlouhodobé Účelové, hotovostní, zajištěné úvěry Účelové, hotovostní, zajištěné úvěry

7 Bankovní úvěr Dále se dělí: Dále se dělí: Revolvingové Revolvingové Peněžní Peněžní Kontokorentní úvěr Kontokorentní úvěr Provozní úvěr Provozní úvěr Investiční úvěr Investiční úvěr Eskontní úvěr Eskontní úvěr Hypoteční úvěr Hypoteční úvěr Spotřebitelský úvěr Spotřebitelský úvěr

8 Alternativní formy financování Faktoring (odkup krátkodobých pohledávek bankou před dobou jejich splatnosti za provizi) Faktoring (odkup krátkodobých pohledávek bankou před dobou jejich splatnosti za provizi) Forfaiting (odkup exportních pohledávek bankou splatných v budoucnosti za provizi) Forfaiting (odkup exportních pohledávek bankou splatných v budoucnosti za provizi) Finanční leasing (forma pronájmu, kdy financované zboží majetkem leasingové firmy, změna vlastnictví až po zaplacení poslední splátky) Finanční leasing (forma pronájmu, kdy financované zboží majetkem leasingové firmy, změna vlastnictví až po zaplacení poslední splátky)

9 Poptávka a Nabídka peněz Poptávka podle motivu: Poptávka podle motivu: transakční transakční opatrnostní opatrnostní spekulační spekulační Teorie portfolia – skladba souboru cenných papírů (aktiv) Teorie portfolia – skladba souboru cenných papírů (aktiv) Teorie, jak s minimálním rizikem dosáhnout co největšího rozšíření svého bohatství Teorie, jak s minimálním rizikem dosáhnout co největšího rozšíření svého bohatství Diverzifikace – rozložení aktiv do různých forem a oblastí s různou mírou rizika a výnosů Diverzifikace – rozložení aktiv do různých forem a oblastí s různou mírou rizika a výnosů

10 Úroková sazba a úroková míra Úroková sazba stanovena centrální bankou ( v podobě diskontní sazby, repo sazby, lombardní sazby)nebo komerčními bankami Úroková sazba stanovena centrální bankou ( v podobě diskontní sazby, repo sazby, lombardní sazby)nebo komerčními bankami Roční procentní sazba nákladů (RPSN) Roční procentní sazba nákladů (RPSN) Pro lepší určení výhodnosti úvěru Pro lepší určení výhodnosti úvěru Udává procentní podíl z dlužné částky, kterou musí dlužník uhradit za 1 rok Udává procentní podíl z dlužné částky, kterou musí dlužník uhradit za 1 rok Reálná úroková sazba je nominální úroková sazba snížená o inflaci Reálná úroková sazba je nominální úroková sazba snížená o inflaci

11 Úroková míra Poměr mezi objemem úroku a jistinou Poměr mezi objemem úroku a jistinou i N = (úrok/N) *100 i N = (úrok/N) *100 Reálná úroková míra = nominální úroková míra snížena o inflaci Reálná úroková míra = nominální úroková míra snížena o inflaci i R = i N - π i R = i N - π

12 Poptávka po penězích (MD) Poptávka po penězích závisí na: Poptávka po penězích závisí na: výši úrokové sazby popř. úrokové míry výši úrokové sazby popř. úrokové míry nabídce zboží, služeb a výrobních faktorů nabídce zboží, služeb a výrobních faktorů na úrovni cen na trhu zboží a kapitálu na úrovni cen na trhu zboží a kapitálu S růstem úrokové míry MD klesá a roste sklon k úsporám S růstem úrokové míry MD klesá a roste sklon k úsporám Změna poptávky po penězích – posun křivky Změna poptávky po penězích – posun křivky Změna úrokové míry – pohyb po křivce Změna úrokové míry – pohyb po křivce

13 Poptávka po penězích (MD)

14 Nabídka peněz (MS) Nabídka peněz (peněžní zásoba) je na změnu úrokové míry málo citlivá nebo zcela neelastická. Nabídka peněz (peněžní zásoba) je na změnu úrokové míry málo citlivá nebo zcela neelastická. Změna nabídky peněz je ovlivňována monetární politikou centrální banky. Změna nabídky peněz je ovlivňována monetární politikou centrální banky.

15 Nabídka peněz

16 Rovnováha na trhu peněz Průsečík křivek MD a MS Průsečík křivek MD a MS Bod rovnováhy (E) Bod rovnováhy (E) Dosaženo rovnovážné úrokové míry a rovnovážného množství peněz Dosaženo rovnovážné úrokové míry a rovnovážného množství peněz Porušená rovnováha znovu obnovena v případě MS změnou monetární politiky centrální banky a v případě MD změnou objemu produkce a úrovní cen. Porušená rovnováha znovu obnovena v případě MS změnou monetární politiky centrální banky a v případě MD změnou objemu produkce a úrovní cen.

17 Rovnováha na trhu peněz

18 Bankovní soustava 1. Centrální banka 1. Centrální banka Emise bankovek a regulace nabídky peněz Emise bankovek a regulace nabídky peněz Prosazuje monetární politiku vlády, nebo svoji vlastní Prosazuje monetární politiku vlády, nebo svoji vlastní Nástroje monetární politiky centrální banky Nástroje monetární politiky centrální banky stanovení diskontní sazby stanovení diskontní sazby diskontní sazba diskontní sazba lombardní sazba lombardní sazba repo sazba repo sazba refinanční úvěr refinanční úvěr reeskont reeskont lombard cenných papírů lombard cenných papírů stanovení povinné minimální rezervy obchodním bankám (2%) stanovení povinné minimální rezervy obchodním bankám (2%) operace na volném trhu – repo operace operace na volném trhu – repo operace

19 Repo operace Forma operací na volném trhu Forma operací na volném trhu ČNB přijímá od bank přebytečnou likviditu ČNB přijímá od bank přebytečnou likviditu Po uběhnutí doby splatnosti proběhne zpětná transakce Po uběhnutí doby splatnosti proběhne zpětná transakce Doba trvání 14 dní Doba trvání 14 dní Repo sazba = klíčová sazba ČNB Repo sazba = klíčová sazba ČNB Od 7.8. 2009 1,25% Od 7.8. 2009 1,25%

20 Diskontní sazba Automatické nástroje poskytují nebo ukládají likviditu přes noc Automatické nástroje poskytují nebo ukládají likviditu přes noc Depozita úročena diskontní sazbou Depozita úročena diskontní sazbou = dolní mez pro pohyb krátkodobých úrokových sazeb = dolní mez pro pohyb krátkodobých úrokových sazeb V říjnu 2009 0,25% V říjnu 2009 0,25%

21 Lombardní sazba Plní funkce nejvyšší úrokvé sazby na peněžním trhu Plní funkce nejvyšší úrokvé sazby na peněžním trhu Má odrážet cenu krátkodobých peněz Má odrážet cenu krátkodobých peněz V roce 2009 2,25% V roce 2009 2,25% Lombard cenných papírů = krátkodobý úvěr proti zástavě cenných papírů Lombard cenných papírů = krátkodobý úvěr proti zástavě cenných papírů Reeskont = odkoupení směnky centrální bankou od obchodní banky, která ho už odkoupila od klienta Reeskont = odkoupení směnky centrální bankou od obchodní banky, která ho už odkoupila od klienta

22 Přímé monetární nástroje Úvěrové limity pro úvěry poskytované komerčními bankami Úvěrové limity pro úvěry poskytované komerčními bankami Omezení objemu úvěrů centrální banky komerčním bankám Omezení objemu úvěrů centrální banky komerčním bankám Omezení pohybu peněz ve vztahu k zahraničí Omezení pohybu peněz ve vztahu k zahraničí Povolování vzniku nových bank Povolování vzniku nových bank Stanovení minimální výše základního kapitálu Stanovení minimální výše základního kapitálu Povinné pojištění depozit Povinné pojištění depozit Personální pojištění bankovních služeb Personální pojištění bankovních služeb

23 Monetární politika Monetární politika: (jako součást hospodářské politiky) Monetární politika: (jako součást hospodářské politiky) a) expanzivní (zvyšuje se nabídka peněz snižováním diskontní sazby, snižování minimální míry rezerv, nákupem obligací) a) expanzivní (zvyšuje se nabídka peněz snižováním diskontní sazby, snižování minimální míry rezerv, nákupem obligací) b) restriktivní (omezování nabídky peněz zvyšováním diskontní sazby, zvyšováním minimální míry rezerv a prodejem obligací) b) restriktivní (omezování nabídky peněz zvyšováním diskontní sazby, zvyšováním minimální míry rezerv a prodejem obligací) Po přechodnou dobu možnost použít přímé nástroje monetární politiky centrální banky. Po přechodnou dobu možnost použít přímé nástroje monetární politiky centrální banky.

24 Bankovní soustava II. 2. Obchodní banky 2. Obchodní banky aktivní operace (poskytují úvěry) aktivní operace (poskytují úvěry) pasivní operace (přijímají vklady, vydávají cenné papíry) pasivní operace (přijímají vklady, vydávají cenné papíry) zprostředkovatelské operace (provádějí převody depozitních vkladů) zprostředkovatelské operace (provádějí převody depozitních vkladů) Uskutečňují platební styk mezi hospodářskými subjekty Uskutečňují platební styk mezi hospodářskými subjekty Platební styk: Platební styk: hotovostní hotovostní bezhotovostní (vzájemné kompenzace, bankovní účty, směnky, šeky, rychlejší než hotovostní)) bezhotovostní (vzájemné kompenzace, bankovní účty, směnky, šeky, rychlejší než hotovostní)) Bankovní účty: běžné, sporožirové, kontokorentní, termínované, úvěrové Bankovní účty: běžné, sporožirové, kontokorentní, termínované, úvěrové

25 Šek, akreditiv, směnka =cenné papíry, které je vázáno jejich držbou =cenné papíry, které je vázáno jejich držbou Akreditiv = pověřovací list, kterým dáva banka příkaz jiné bance, aby doručiteli nebo jiné osobě vyplatila n základě totožnosti částku uvedenou v akreditivu Akreditiv = pověřovací list, kterým dáva banka příkaz jiné bance, aby doručiteli nebo jiné osobě vyplatila n základě totožnosti částku uvedenou v akreditivu Dokumentární akreditiv = dodavatel není ochoten odeslat odběrateli zboží, aniž mí záruku, že dostane zaplaceno Dokumentární akreditiv = dodavatel není ochoten odeslat odběrateli zboží, aniž mí záruku, že dostane zaplaceno


Stáhnout ppt "Trh peněz Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)"

Podobné prezentace


Reklamy Google