Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MAKROEKONOMIE I Cvičení 6 – Peníze a monetární politika.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MAKROEKONOMIE I Cvičení 6 – Peníze a monetární politika."— Transkript prezentace:

1 MAKROEKONOMIE I Cvičení 6 – Peníze a monetární politika

2 Otázky na dnešní cvičení Peníze a monetární politika  Vývoj peněz a jejich formy, nabídka peněz (CB)  Poptávka po penězích, rovnováha na trhu peněz  Monetární politika a její nástroje  Monetární expanze

3  Peníze jsou: a. To stejné jako důchod b. Hodnota všech mincí a bankovek v oběhu v jakoukoli dobu c. Cokoli, co je obecně přijímané jako prostředek výměny d. Všechny odpovědi jsou správné MAEK1 – Cvičení 6

4  Peníze jsou: a. To stejné jako důchod b. Hodnota všech mincí a bankovek v oběhu v jakoukoli dobu c. Cokoli, co je obecně přijímané jako prostředek výměny d. Všechny odpovědi jsou správné MAEK1 – Cvičení 6

5  Zvýšení nabídky peněz bez změny v poptávce povede k: a. Poklesu rovnovážné úrokové sazby b. Růstu rovnovážné peněžní sazby c. Snížení poptávky po penězích d. Převisu poptávky po penězích MAEK1 – Cvičení 6

6  Zvýšení nabídky peněz bez změny v poptávce povede k: a. Poklesu rovnovážné úrokové sazby b. Růstu rovnovážné peněžní sazby c. Snížení poptávky po penězích d. Převisu poptávky po penězích MAEK1 – Cvičení 6

7  Pokud chce centrální banka zvýšit množství peněz v oběhu, tak: a. Vykoupí státní cenné papíry na volném trhu b. Bude tisknout peníze c. Prodá zlato d. Zvýší diskontní sazbu e. Zvýší množství povinných minimálních rezerv MAEK1 – Cvičení 6

8  Pokud chce centrální banka zvýšit množství peněz v oběhu, tak: a. Vykoupí státní cenné papíry na volném trhu b. Bude tisknout peníze c. Prodá zlato d. Zvýší diskontní sazbu e. Zvýší množství povinných minimálních rezerv MAEK1 – Cvičení 6

9  Předměty používané jako peníze, které mají skutečnou hodnotu i v jiném využití, se označují jako: a. Široké peníze b. Nekryté peníze c. Komoditní peníze d. Zákonné platidlo MAEK1 – Cvičení 6

10  Předměty používané jako peníze, které mají skutečnou hodnotu i v jiném využití, se označují jako: a. Široké peníze b. Nekryté peníze c. Komoditní peníze d. Zákonné platidlo MAEK1 – Cvičení 6

11  Preferovaným nástrojem centrální banky pro měnovou politiku jsou: a. Změny diskontní sazby b. Operace na volném trhu c. Změny povinných minimálních rezerv d. Vládní výdaje a daně MAEK1 – Cvičení 6

12  Preferovaným nástrojem centrální banky pro měnovou politiku jsou: a. Změny diskontní sazby b. Operace na volném trhu c. Změny povinných minimálních rezerv d. Vládní výdaje a daně MAEK1 – Cvičení 6

13  Pokud říkáme, že peníze slouží jako zúčtovací jednotka, máme na mysli: a. Peníze jsou dobrým prostředkem směny stejně jako hodnoty zásoby: jsou přenosné a akceptované, tudíž snadno vyměnitelné za zboží b. Peníze jsou statek, který může být použit k přenosu nákupní síly z jednoho období do druhého c. Peníze jsou většinou přijímány prodejci a kupující je většinou používají k nákupu zboží d. Peníze jsou standardní jednotkou, která zajišťuje trvalé ceny MAEK1 – Cvičení 6

14  Pokud říkáme, že peníze slouží jako zúčtovací jednotka, máme na mysli: a. Peníze jsou dobrým prostředkem směny stejně jako hodnoty zásoby: jsou přenosné a akceptované, tudíž snadno vyměnitelné za zboží b. Peníze jsou statek, který může být použit k přenosu nákupní síly z jednoho období do druhého c. Peníze jsou většinou přijímány prodejci a kupující je většinou používají k nákupu zboží d. Peníze jsou standardní jednotkou, která zajišťuje trvalé ceny MAEK1 – Cvičení 6

15  Pokud řekneme, že jedna z funkcí centrální banky je být věřitelem poslední instance, znamená to, že: a. Centrální banka zajišťuje, aby byly banky finančně zdravé b. Centrální banka stanovuje minimální rezervy c. Financuje banky v potížích, které nemohou najít jiný zdroj finančních prostředků d. Centrální banka slouží jako informační středisko pro mezibankovní platby MAEK1 – Cvičení 6

16  Pokud řekneme, že jedna z funkcí centrální banky je být věřitelem poslední instance, znamená to, že: a. Centrální banka zajišťuje, aby byly banky finančně zdravé b. Centrální banka stanovuje minimální rezervy c. Financuje banky v potížích, které nemohou najít jiný zdroj finančních prostředků d. Centrální banka slouží jako informační středisko pro mezibankovní platby MAEK1 – Cvičení 6

17  Který z následujících motivů držení peněz klade důraz na užitečnost peněz pro nákup statků? a. Transakční motivy b. Motiv očekávané inflace c. Spekulační motiv d. Všechny odpovědi jsou správné MAEK1 – Cvičení 6

18  Který z následujících motivů držení peněz klade důraz na užitečnost peněz pro nákup statků? a. Transakční motivy b. Motiv očekávané inflace c. Spekulační motiv d. Všechny odpovědi jsou správné MAEK1 – Cvičení 6

19  Firmy a vláda si půjčují peníze vydáváním ……… a platí úroky firmám a domácnostem, které …….. jejich dluh. a. Dluhopisů, koupily b. Půjček, prodaly c. Dluhopisů, prodaly d. Půjček, koupily MAEK1 – Cvičení 6

20  Firmy a vláda si půjčují peníze vydáváním ……… a platí úroky firmám a domácnostem, které …….. jejich dluh. a. Dluhopisů, koupily b. Půjček, prodaly c. Dluhopisů, prodaly d. Půjček, koupily MAEK1 – Cvičení 6

21  Který z následujících druhů peněz je často nazýván symbolickými penězi? a. Komoditní peníze b. Mince, jejichž výrobní hodnota je vyšší než jejich skutečná hodnota c. Barterová směna d. Plastové peníze MAEK1 – Cvičení 6

22  Který z následujících druhů peněz je často nazýván symbolickými penězi? a. Komoditní peníze b. Mince, jejichž výrobní hodnota je vyšší než jejich skutečná hodnota c. Barterová směna d. Plastové peníze MAEK1 – Cvičení 6

23  Peníze slouží jako: a. Zúčtovací jednotka b. Prostředek směny c. Zásobní hodnota d. Všechny odpovědi jsou správné MAEK1 – Cvičení 6

24  Peníze slouží jako: a. Zúčtovací jednotka b. Prostředek směny c. Zásobní hodnota d. Všechny odpovědi jsou správné MAEK1 – Cvičení 6

25  Nominální množství peněz, které lidé chtějí držet, klesá pokud: a. Se zvýší úroková sazba b. Se sníží reálný HDP c. Se sníží cenová hladina d. Všechny odpovědi jsou správné MAEK1 – Cvičení 6

26  Nominální množství peněz, které lidé chtějí držet, klesá pokud: a. Se zvýší úroková sazba b. Se sníží reálný HDP c. Se sníží cenová hladina d. Všechny odpovědi jsou správné MAEK1 – Cvičení 6

27  Zvýšené množství peněz v rámci peněžního trhu vede k: a. Poklesu úrokové sazby b. Poklesu peněžních mezd c. Zvýšení úrokové sazby d. Zvýšení peněžních mezd MAEK1 – Cvičení 6

28  Zvýšené množství peněz v rámci peněžního trhu vede k: a. Poklesu úrokové sazby b. Poklesu peněžních mezd c. Zvýšení úrokové sazby d. Zvýšení peněžních mezd MAEK1 – Cvičení 6

29  Který z následujících kroků by snížil poptávku po nominálních penězích? a. Zvýšení reálného HDP b. Zvýšení ceny za používání bankomatů c. Snížení hladiny cen d. Snížení nominální úrokové míry MAEK1 – Cvičení 6

30  Který z následujících kroků by snížil poptávku po nominálních penězích? a. Zvýšení reálného HDP b. Zvýšení ceny za používání bankomatů c. Snížení hladiny cen d. Snížení nominální úrokové míry MAEK1 – Cvičení 6

31  Zvýšení úrokové míry: a. Posune křivku poptávky po penězích doleva b. Způsobí pohyb dolů podél křivky poptávky po penězích c. Způsobí pohyb vzhůru podél křivky poptávky po penězích d. Posune křivku poptávky po penězích doprava MAEK1 – Cvičení 6

32  Zvýšení úrokové míry: a. Posune křivku poptávky po penězích doleva b. Způsobí pohyb dolů podél křivky poptávky po penězích c. Způsobí pohyb vzhůru podél křivky poptávky po penězích d. Posune křivku poptávky po penězích doprava MAEK1 – Cvičení 6

33  Pokud centrální banka v rámci peněžního trhu zvýší množství peněz, úroková míra ……… a cena dluhopisů ……….. a. Stoupá, klesá b. Stoupá, stoupá c. Klesá, klesá d. Klesá, stoupá MAEK1 – Cvičení 6

34  Pokud centrální banka v rámci peněžního trhu zvýší množství peněz, úroková míra ……… a cena dluhopisů ……….. a. Stoupá, klesá b. Stoupá, stoupá c. Klesá, klesá d. Klesá, stoupá MAEK1 – Cvičení 6

35  Pokud úroková míra v rámci peněžního trhu klesá, poptávka po penězích ………….. a množství nabídky peněz …………….. a. Klesne, se zvýší b. Roste, zůstává stejné c. Roste, se sníží d. Zůstává stejná, se sníží MAEK1 – Cvičení 6

36  Pokud úroková míra v rámci peněžního trhu klesá, poptávka po penězích ………….. a množství nabídky peněz …………….. a. Klesne, se zvýší b. Roste, zůstává stejné c. Roste, se sníží d. Zůstává stejná, se sníží MAEK1 – Cvičení 6

37  Měnová politika může ovlivnit: a. Pouze inflaci b. Pouze výstupy c. Inflaci a výstupy d. Ani inflaci, ani výstupy MAEK1 – Cvičení 6

38  Měnová politika může ovlivnit: a. Pouze inflaci b. Pouze výstupy c. Inflaci a výstupy d. Ani inflaci, ani výstupy MAEK1 – Cvičení 6

39  Měnová politika, která ovlivní nominální důchod, ale ne reálný důchod, musí vést k posunu: a. Křivek agregátní poptávky a krátkodobé agregátní nabídky b. Křivky krátkodobé agregátní nabídky c. Křivky agregátní poptávky d. Křivka agregátní poptávky ani krátkodobá křivka agregátní nabídky se neposunou MAEK1 – Cvičení 6

40  Měnová politika, která ovlivní nominální důchod, ale ne reálný důchod, musí vést k posunu: a. Křivek agregátní poptávky a krátkodobé agregátní nabídky b. Křivky krátkodobé agregátní nabídky c. Křivky agregátní poptávky d. Křivka agregátní poptávky ani krátkodobá křivka agregátní nabídky se neposunou MAEK1 – Cvičení 6

41  Který z následujících pojmů není nástrojem měnové politiky? a. Změny diskontní sazby b. Změny daňových sazeb c. Změny minimálních rezerv d. Operace na volném trhu MAEK1 – Cvičení 6

42  Který z následujících pojmů není nástrojem měnové politiky? a. Změny diskontní sazby b. Změny daňových sazeb c. Změny minimálních rezerv d. Operace na volném trhu MAEK1 – Cvičení 6

43  Který z následujících pojmů lze nazvat expanzivní měnovou politikou? a. Zvýšení povinných minimálních rezerv b. Nákup dluhopisů c. Zvýšení vládních nákupů d. Zvýšení úrokové míry MAEK1 – Cvičení 6

44  Který z následujících pojmů lze nazvat expanzivní měnovou politikou? a. Zvýšení povinných minimálních rezerv b. Nákup dluhopisů c. Zvýšení vládních nákupů d. Zvýšení úrokové míry MAEK1 – Cvičení 6

45  Monetaristi věří, že: a. Nabídka peněz by se měla zvýšit v době inflace a snížit v době recese b. Nabídka peněz by se měla snížit v době inflace a zvýšit v době recese c. Nabídka peněz by se měla zvyšovat konstatní rychlostí každý rok d. By měl být ve fiskální politice přijat způsob funkčních financí MAEK1 – Cvičení 6

46  Monetaristi věří, že: a. Nabídka peněz by se měla zvýšit v době inflace a snížit v době recese b. Nabídka peněz by se měla snížit v době inflace a zvýšit v době recese c. Nabídka peněz by se měla zvyšovat konstatní rychlostí každý rok d. By měl být ve fiskální politice přijat způsob funkčních financí MAEK1 – Cvičení 6

47  Je-li cílem snížit půjčky komerčních bank, centrální banka může: a. Snížit požadované minimální rezervy, snížit úrokovou míru nebo koupit vládní cenné papíry b. Snížit požadované minimální rezervy, zvýšit úrokovou míru nebo koupit vládní cenné papíry c. Zvýšit požadované minimální rezervy, zvýšit úrokovou míru nebo prodat vládní cenné papíry d. Zvýšit požadované minimální rezervy, snížit úrokovou míru nebo prodat vládní cenné papíry MAEK1 – Cvičení 6

48  Je-li cílem snížit půjčky komerčních bank, centrální banka může: a. Snížit požadované minimální rezervy, snížit úrokovou míru nebo koupit vládní cenné papíry b. Snížit požadované minimální rezervy, zvýšit úrokovou míru nebo koupit vládní cenné papíry c. Zvýšit požadované minimální rezervy, zvýšit úrokovou míru nebo prodat vládní cenné papíry d. Zvýšit požadované minimální rezervy, snížit úrokovou míru nebo prodat vládní cenné papíry MAEK1 – Cvičení 6

49  Nejčastěji používaným nástrojem centrální banky při měnové politice je: a. Kontrola diskontní sazby b. Kontrola rezerv c. Kontrola bankovních úvěrů d. Nákup a prodej vládních cenných papírů MAEK1 – Cvičení 6

50  Nejčastěji používaným nástrojem centrální banky při měnové politice je: a. Kontrola diskontní sazby b. Kontrola rezerv c. Kontrola bankovních úvěrů d. Nákup a prodej vládních cenných papírů MAEK1 – Cvičení 6

51  Pokud chce centrální banka snížit množství peněz v oběhu, může: a. Snížit požadované minimální rezervy b. Koupit vládní cenné papíry c. Zvýšit diskontní sazbu d. Zvýšit daň z příjmu MAEK1 – Cvičení 6

52  Pokud chce centrální banka snížit množství peněz v oběhu, může: a. Snížit požadované minimální rezervy b. Koupit vládní cenné papíry c. Zvýšit diskontní sazbu d. Zvýšit daň z příjmu MAEK1 – Cvičení 6

53  Předpokládejme hypotetickou ekonomiku: Vypočtěte: a. Velikost peněžní zásoby vyjádřenou agregátem M1 b. Velikost peněžní zásoby vyjádřenou agregátem M2 c. Velikost peněžní základny („mocné peníze“) MAEK1 – Cvičení 6 k 31.12.2011v mld. Kč Bankovní rezervy40 Vklady na běžných účtech350 Vklady na termínovaných účtech900 Oběživo84

54  Předpokládejte, že centrální banka chce zvýšit M1. Na počátku je hodnota vkladů v celém bankovním systému 240 mld. Kč. Nejsou zde žádné přebytečné bankovní rezervy. Požadovaný rezervní poměr je 0,25. Mají-li banky přebytečné rezervy, použijí je celé na tvorbu půjček. Předpokládáme dále, že ze systému není vybírána hotovost. MAEK1 – Cvičení 6 AktivaPasiva Rezervy celkové 60Vklady požadované 60240 přebytečné 0 Cenné papíry 80 Půjčky 100 Celkem 240Celkem

55 Vypočítejte: a. CB sníží požadovaný rezervní poměr na 0,20. Jaká bude výše nových přebytečných rezerv? b. Jak velká je hodnota požadovaných rezerv? c. Jak velké jsou celkové rezervy? d. Jak se změnila výpůjční kapacita bank? e. O kolik se zvýšila nabídka peněz M1? f. O kolik vzrostly celkové rezervy? g. O kolik vzrostly půjčky? MAEK1 – Cvičení 6

56 AktivaPasiva Rezervy celkové 60Vklady 300 požadované 48 přebytečné 12 Cenné papíry 80 Půjčky 160 Celkem 300 MAEK1 – Cvičení 6 AktivaPasiva Rezervy celkové 60Vklady 240 požadované 60 přebytečné 0 Cenné papíry 80 Půjčky 100 Celkem 240

57  Peněžní zásoba rostla tempem 5 % za rok a nominální GDP rostl tempem 15 % za rok. Vypočítejte pro každý rok rychlost oběhu peněz. MAEK1 – Cvičení 6 rok200920102011 M100105110,25 PxY100011501322,50 Va?b?c?

58  Vypočítejte:  co se stane s nominálním GDP, jestliže rychlost oběhu peněz zůstává konstatní ve výši 4 a peněžní zásoba se zvyšuje ze 630 mld. Kč na 680 mld. Kč MAEK1 – Cvičení 6

59 Otázky na příští cvičení Hospodářská politika  Hospodářská politika  Cíle a nástroje hospodářské politiky  Magický čtyřúhelník

60 Ing. Veronika Mazalová, Ph.D. Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "MAKROEKONOMIE I Cvičení 6 – Peníze a monetární politika."

Podobné prezentace


Reklamy Google