Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EKONOMIE – Hospodářský cyklus, hospodářský růst 8. Agregátní nabídka a poptávka, hospodářský cyklus a hospodářský růst.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EKONOMIE – Hospodářský cyklus, hospodářský růst 8. Agregátní nabídka a poptávka, hospodářský cyklus a hospodářský růst."— Transkript prezentace:

1 EKONOMIE – Hospodářský cyklus, hospodářský růst 8. Agregátní nabídka a poptávka, hospodářský cyklus a hospodářský růst

2 EKONOMIE – Hospodářský cyklus, hospodářský růst 2 Agregátní poptávka tržní poptávka = vztah mezi cenou a poptávaným množstvím určitého statku agregátní poptávka = týká se všech statků dohromady, nebo-li domácího produktu Agregátní poptávka ukazuje vztah mezi cenovou hladinou a reálným HDP, který chtějí domácnosti a firmy nakupovat. Cenová hladina odvozena od cenového indexu.

3 EKONOMIE – Hospodářský cyklus, hospodářský růst 3 Ceny dluhopisů a úroková míra I. Cena dluhopisu = 1000,- Kč Pevný výnos = 100,-Kč Úroková míra = 10% Vzroste poptávka po dluhopisech (většinou z důvodu přebytečných cenových zůstatků, čili snížení cenové hladiny)  cena dluhopisu se zvýší. Zvýšená cena dluhopisu = 1200,- Pevný výnos = 100,-Kč Úrok = 8%

4 EKONOMIE – Hospodářský cyklus, hospodářský růst 4 Ceny dluhopisů a úroková míra II. Cena dluhopisu = 1000,- Kč Pevný výnos = 100,-Kč Úroková míra = 10% Klesne poptávka po dluhopisech (většinou z důvodu nedostatku cenových zůstatků, čili zvýšené cenové hladiny)  cena dluhopisu se sníží. Snížená cena dluhopisu = 800,- Pevný výnos = 100,-Kč Úrok = 13%

5 EKONOMIE – Hospodářský cyklus, hospodářský růst 5 Efekt reálných peněžních zůstatků Zvýší se cenová hladina  vyšší důchody, vyšší výdaje, při zvýšené cenové hladině mohou nakupovat stejné množství zboží a služeb  sníží se reálné peněžní zůstatky (vychází z existence potřeb domácností a firem držet nějaké peníze a nepouštět je znovu do oběhu, v nominální hodnotě zůstanou peněžní zůstatky stejné)  poptávka po peněžních zůstatcích vyvolá prodej dluhopisů a jiných aktiv, což zvýší na trhu jejich nabídku, ale sníží jejich cenu  vzroste úroková míra  klesne však spotřeba a investice Při snížení cenové hladiny je jednání ekonomických subjektů přesně opačné.

6 EKONOMIE – Hospodářský cyklus, hospodářský růst 6 Rovnováha trhu peněz -poptávka po penězích se střetává s peněžní zásobou -model vychází z pevného výnosu dluhopisů – vzroste-li jejich cena, výnos je stejný, klesá úrok r1 D MSPMSP (M/P) 1 MSPMSP úroková míra (r) D - poptávka po peněžních zůstatcích (hotovost, peníze na účtech) M S - reálná peněžní zásoba P MSPMSP (M/P) 2 r2 rE r1 - při takové úrokové míře lidé a firmy nechtějí držet peněžní zůstatky a chtějí nakupovat dluhopisy. V důsledku toho stoupá cena (např. z 1000 na 1200) dluhopisu a klesá jejich úroková míra (výnos je pevně daný - např. 100) r2 - lidé chtějí spíše držet peníze, prodávají dluhopisy - jejich cena klesá, jejich úroková míra se zvyšuje M S2 P r3 pokud bankovní soustava zvýší peněžní zásobu, klesne úroková míra M S - nominální peněžní zásoba

7 EKONOMIE – Hospodářský cyklus, hospodářský růst 7 Agregátní poptávka P (cenová hladina) reálný HDP AD 0 Pohyb po křivce AD vzniká, když se při neměnné cenové hladině mění nominální peněžní zásoba. P HDP 1 HDP 0 HDP 2 P1P1 P2P2

8 EKONOMIE – Hospodářský cyklus, hospodářský růst 8 Agregátní poptávka AD 2 P (cenová hladina) reálný HDP AD 0 AD 1 Posun agregátní poptávky doprava je způsoben vyšší nominální peněžní zásobou a naopak. P HDP 1 HDP 0 HDP 2

9 EKONOMIE – Hospodářský cyklus, hospodářský růst 9 Agregátní nabídka Agregátní nabídka = vztah mezi cenovou hladinou a reálným HDP, který chtějí firmy vyrábět Zvýší se cenová hladina  firmy i lidé podlehnou tzv. peněžní iluzi  firmy si myslí, že roste cena zboží, které produkují, ale „nevidí“ růst ostatních cen, proto se rozhodnou více vyrábět a poptávají práci za vyšší nominální mzdy  za vyšší nominální mzdy jsou zaměstnanci leckdy ochotni i více pracovat  roste produkce i nezaměstnanost  Zvyšují-li všechny firmy výrobu, konkurují si přitom o výrobní faktory, vyvolávají po nich vyšší poptávku a tím zvyšují jejich ceny, tím ale dochází k vyšším nákladům těchto firem (rostou mzdy, renty, úroky)  peněžní iluze vyprchá – zaměstnanci si uvědomí, že jejich zvýšené nominální mzdy stírají vyšší ceny zboží a služeb, sníží se tak nabídka jejich práce, zaměstnanost se vrací na původní úroveň

10 EKONOMIE – Hospodářský cyklus, hospodářský růst 10 Agregátní nabídka Sníží-li se cenová hladina  firmy i lidé podlehnou tzv. peněžní iluzi  firmy si myslí, že klesá cena zboží, které produkují, mají tendenci snížit produkci, a snížit zaměstnancům nominální mzdy  za nižší nominální mzdy nejsou zaměstnanci ochotni tolik pracovat  klesá produkce i nezaměstnanost  peněžní iluze vyprchá – zaměstnanci si uvědomí, že jejich snížené nominální mzdy kompenzují nižší ceny zboží a služeb, zvýší se proto i nabídka jejich práce, zaměstnanost se vrací na původní úroveň Agregátní nabídka = vztah mezi cenovou hladinou a reálným HDP, který chtějí firmy vyrábět

11 EKONOMIE – Hospodářský cyklus, hospodářský růst 11 Kolektivní smlouvy mzdy nejsou tak pružné mzdové dohody jsou většinou dlouhodobějšího charakteru, snižování mezd naráží rovněž na fakt, že odbory zastřešují všechny zaměstnance, takže buď by se snižovalo všem nebo nikomu a většinou tedy nikomu…firmám nezbývá, než propouštět klesne–li poptávka po jejich produktech, jsou firmy nuceny snižovat výrobu  propouštějí  roste nezaměstnanost až s časovým odstupem, po vypršení mzdových dohod, dochází k novým vyjednáváním, při vysoké zaměstnanosti jsou odbory akceptovat nižší mzdy

12 EKONOMIE – Hospodářský cyklus, hospodářský růst 12 Agregátní nabídka AS AS L P reálný HDP P1P1 P0P0 P2P2 HDP 2 HDP P HDP 1 HDP P = potenciální produkt (produkt vyráběný při přirozené míře nezaměstnanosti)

13 EKONOMIE – Hospodářský cyklus, hospodářský růst 13 Poptávkové šoky AS AS L P reálný HDP P2P2 P1P1 P0P0 HDP 2 HDP P HDP 1 AS´ AD´ AD A B C Ekonomika vyrábí potenciální produkt  Centrální banka zvýší peněžní zásobu  vzroste agregátní poptávka  peněžní iluze (vyšší ceny, vyšší mzdy, vyšší produkt, vyšší zaměstnanost)  pak se iluze „rozplynou“  ekonomika se vrací k potenciálnímu produktu, ale při vyšší cenové hladině Analogicky by klesla agregátní poptávka při snížení peněžní zásoby a potenciální produkt by se tak vrátil zpět do bodu A, vzhledem ke zmíněné nepružnosti mezd by to ale mohlo při zvýšené nezaměstnanosti trvat trochu déle…

14 EKONOMIE – Hospodářský cyklus, hospodářský růst 14 Nabídkové šoky AS AS L P reálný HDP P1P1 P0P0 HDP 1 HDP P AS´ AD A B K nabídkovým šokům dochází při náhlém zvýšení nákladů (proto také někdy tzv. „nákladové šoky“). Např. zvýší-li se mzdy, ale nevzroste-li produktivita práce (příčinou obvykle odbory). Firmy zareagují zvýšením cen, což však vyvolá snížení produkce a to vede k propouštění. Vzniká nedobrovolná nezaměstnanost a trvá, dokud se nesníží nominální mzdy. V případě např. „ropného šoku)

15 EKONOMIE – Hospodářský cyklus, hospodářský růst 15 Hospodářský cyklus zvyšování kapacity hospodářství k výrobě zboží a služeb, které lidé požadují expanzerecese vrcholtrend HDP t (čas) délka cyklu

16 EKONOMIE – Hospodářský cyklus, hospodářský růst 16 Příčiny hospodářských cyklů monetární vs. reálné teorie cyklu Monetární teorie cyklu (mj. F. Hayek) příčina v poptávkových „šocích“ vyvolaných změnami peněžní zásoby Reálná teorie cyklu (J.M. Keynes, Schumpeter) příčiny ve vlnách investičního optimismu a pesimismu (Keynes) příčiny v cyklech inovačních vln (v podstatě příznivých „nabídkových šoků“)

17 EKONOMIE – Hospodářský cyklus, hospodářský růst 17 Finanční krize nižší úrokové míry = vyšší cena aktiv klesá-li úroková míra, roste investiční optimismus roste-li nezdravý optimismus u všech investorů, roste cena cenných papírů, aniž by rostla skutečná hodnota držených cenných papírů „bublina“ zhroucení cen vyvolává finanční krizi, která vyvolává hospodářskou recesi

18 EKONOMIE – Hospodářský cyklus, hospodářský růst 18 Hospodářský růst v ekonomické teorii se tím rozumí zvyšování potenciálního HDP v praxi obvykle zaměňováno s růstem reálného HDP Potenciální HDP  produkt, vyráběný při přirozené míře nezaměstnanosti  není ovlivněn změnami cenové hladiny  jde o maximální úroveň HDP, které lze dosahovat při daném stavu technologie a počtu obyvatelstva, aniž by došlo k urychlení inflace


Stáhnout ppt "EKONOMIE – Hospodářský cyklus, hospodářský růst 8. Agregátní nabídka a poptávka, hospodářský cyklus a hospodářský růst."

Podobné prezentace


Reklamy Google