Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Makroekonomické agregátní veličiny Ing. Vojtěch Jindra.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Makroekonomické agregátní veličiny Ing. Vojtěch Jindra."— Transkript prezentace:

1 Makroekonomické agregátní veličiny Ing. Vojtěch Jindra

2 Makroekonomie Makroekonomie se zabývá fungováním ekonomiky jako celku a předvídáním budoucího ekonomického vývoje. Makroekonomie se zabývá fungováním ekonomiky jako celku a předvídáním budoucího ekonomického vývoje. Hlavní ekonomické subjekty: Hlavní ekonomické subjekty: podniky, domácnosti, stát Ekonomické veličiny mohou vyjadřovat: Ekonomické veličiny mohou vyjadřovat: „stav“ (zásobu), tj. množství existující na určitém místě v určitém okamžiku „stav“ (zásobu), tj. množství existující na určitém místě v určitém okamžiku „tok“ (pohyb) určitých veličin za jednotku času „tok“ (pohyb) určitých veličin za jednotku času

3 Makroekonomický produkt a důchod Makroekonomická analýza se zaměřuje na Makroekonomická analýza se zaměřuje na tvorbu, rozdělování a spotřebu vyrobeného produktu tvorbu, rozdělování a spotřebu vyrobeného produktu na ekonomickou rovnováhu a růst na ekonomickou rovnováhu a růst K popisu jsou využívány makroekonomické agregátní veličiny, které jsou založeny na teorii užitečnosti a teorii výrobních faktorů. K popisu jsou využívány makroekonomické agregátní veličiny, které jsou založeny na teorii užitečnosti a teorii výrobních faktorů. za zdroj hodnoty považována práce, půda a kapitál – za zdroj hodnoty považována práce, půda a kapitál – tyto výrobní faktory přinášejí majiteli důchod Za produktivní je považována každá činnost, která vytváří důchod. Za produktivní je považována každá činnost, která vytváří důchod.

4 Hrubý produkt ( důchod ) Hlavní makroekonomickou veličinou v tržní ekonomice je hrubý produkt ( důchod ), k jehož zjišťování mohou být využity tyto metody Hlavní makroekonomickou veličinou v tržní ekonomice je hrubý produkt ( důchod ), k jehož zjišťování mohou být využity tyto metody produktová (výrobní, odvětvová) postihující oblast tvorby HDP produktová (výrobní, odvětvová) postihující oblast tvorby HDP důchodová (příjmová, nákladová) zachycující proces rozdělování důchodová (příjmová, nákladová) zachycující proces rozdělování výdajová (spotřební) představující proces užití daného produktu výdajová (spotřební) představující proces užití daného produktu

5 Hrubý produkt - metody zjišťování I. 1. produktová metoda 1. produktová metoda hrubý produkt představuje celkovou hodnotu finální produkce zboží a služeb vyrobených v určité zemi za rok hrubý produkt představuje celkovou hodnotu finální produkce zboží a služeb vyrobených v určité zemi za rok tuto hodnotu můžeme vyjádřit jako součet hodnoty přidané zpracováním (vlastní činností) ve všech organizacích a institucích státu za rok tuto hodnotu můžeme vyjádřit jako součet hodnoty přidané zpracováním (vlastní činností) ve všech organizacích a institucích státu za rok hodnota přidaná zpracováním je vyjádřena náklady na využívání výrobních faktorů a zahrnuje mzdu, zisk, úrok, rentu a amortizaci (odpisy) hodnota přidaná zpracováním je vyjádřena náklady na využívání výrobních faktorů a zahrnuje mzdu, zisk, úrok, rentu a amortizaci (odpisy) odpisy - peněžní vyjádření míry opotřebení fixního kapitálu za rok odpisy - peněžní vyjádření míry opotřebení fixního kapitálu za rok hrubý produkt je vykazován z hlediska původu svého vzniku hrubý produkt je vykazován z hlediska původu svého vzniku hrubý domácí produkt (HDP) – vytvořen na území určitého státu hrubý domácí produkt (HDP) – vytvořen na území určitého státu hrubý národní produkt (HNP) – vytvořen příslušníky daného státu hrubý národní produkt (HNP) – vytvořen příslušníky daného státu makroekonomický koloběh makroekonomický koloběh mezi firmami a domácnostmi mezi firmami a domácnostmi

6 Hrubý produkt - metody zjišťování II. 2. důchodová metoda 2. důchodová metoda důchod je souhrnem příjmů z výrobních činitelů (před zdaněním) vystupujících současně jako náklad na výrobní faktory důchod je souhrnem příjmů z výrobních činitelů (před zdaněním) vystupujících současně jako náklad na výrobní faktory HDP = w + i + z + r + o + a w – hrubé mzdy včetně pojištění w – hrubé mzdy včetně pojištění i – čisté úroky i – čisté úroky z – hrubé zisky z – hrubé zisky r – renta r – renta o – ostatní příjmy o – ostatní příjmy a – amortizace a – amortizace

7 Hrubý produkt - metody zjišťování III. 3. výdajová metoda 3. výdajová metoda souhrn skutečných výdajů na nákup finálních statků v ekonomice za rok, které mají podobu spotřebních, investičních a exportovaných statků souhrn skutečných výdajů na nákup finálních statků v ekonomice za rok, které mají podobu spotřebních, investičních a exportovaných statků HDP = C + I + G + NX C – spotřeba obyvatelstva C – spotřeba obyvatelstva I – hrubé investice podniků na obnovu i rozšíření fixního kapitálu I – hrubé investice podniků na obnovu i rozšíření fixního kapitálu G – vládní výdaje (státní nákupy zboží a služeb bez transferových plateb) G – vládní výdaje (státní nákupy zboží a služeb bez transferových plateb) NX – čistý export (celkový export – import) NX – čistý export (celkový export – import)

8 Druhy HDP Nominální HDP Nominální HDP měřený v běžných cenách měřený v běžných cenách roste vlivem objemu produkce a v důsledku růstu cen roste vlivem objemu produkce a v důsledku růstu cen Reálný HDP Reálný HDP produkt v jednotlivých letech produkt v jednotlivých letech vyjadřujeme ve stálých cenách vyjadřujeme ve stálých cenách Potenciální HDP Potenciální HDP maximální, dlouhodobě udržitelná úroveň HDP dosažená při využití všech vstupů a dané technologie maximální, dlouhodobě udržitelná úroveň HDP dosažená při využití všech vstupů a dané technologie Tempo růstu HDP = (  HDP t / HDP t-1 ) * 100 Tempo růstu HDP = (  HDP t / HDP t-1 ) * 100 Mezinárodní srovnání Mezinárodní srovnání HDP obvykle v přepočtu na 1 obyvatele (za rok) HDP obvykle v přepočtu na 1 obyvatele (za rok) srovnání ztíženo rozdíly v metodice srovnání ztíženo rozdíly v metodice

9 Mezinárodní srovnávání ekonomické úrovně Ukazatel HDP na 1 obyvatele za rok přibližně vyjadřuje ekonomickou úroveň určitého státu i jeho postavení ve světové ekonomice. Ukazatel HDP na 1 obyvatele za rok přibližně vyjadřuje ekonomickou úroveň určitého státu i jeho postavení ve světové ekonomice. Srovnávání HDP je ztíženo rozdíly v metodice výpočtu v jednotlivých zemích a nepřesností vzájemného převodu národních měnových jednotek. Srovnávání HDP je ztíženo rozdíly v metodice výpočtu v jednotlivých zemích a nepřesností vzájemného převodu národních měnových jednotek. Největší rozdíly jsou způsobeny použitým směnným kurzem. Největší rozdíly jsou způsobeny použitým směnným kurzem.

10 Čistý ekonomický blahobyt, důchody Čistý ekonomický blahobyt Čistý ekonomický blahobyt další skutečnosti, které nejsou zahrnuty do HDP další skutečnosti, které nejsou zahrnuty do HDP a) přínosy stínové ekonomiky a) přínosy stínové ekonomiky b) hodnota volného času b) hodnota volného času c) změny v kvalitě zboží a služeb c) změny v kvalitě zboží a služeb Osobní důchod Osobní důchod skutečně přijaté celkové příjmy domácností v podobě výdělku i ve formě transferových plateb skutečně přijaté celkové příjmy domácností v podobě výdělku i ve formě transferových plateb Disponibilní důchod Disponibilní důchod od osobního důchodu odečteme zaplacené osobní daně od osobního důchodu odečteme zaplacené osobní daně vynaložen na spotřebu a čisté osobní úspory vynaložen na spotřebu a čisté osobní úspory

11 Rovnovážný produkt dvousektorový model => dvousektorový model => C + I = C + S  I = S čtyřsektorový model => I T = S T čtyřsektorový model => I T = S T celkové hrubé národní investice (hrubé domácí investice a čisté zahraniční investice) = celkové hrubé úspory (čisté osobní úspory, hrubé úspory firem a čistý vládní přebytek) celkové hrubé národní investice (hrubé domácí investice a čisté zahraniční investice) = celkové hrubé úspory (čisté osobní úspory, hrubé úspory firem a čistý vládní přebytek)

12 Agregátní trh Trh je oblast ekonomiky, ve které dochází k výměně zboží a služeb mezi jednotlivými ekonomickými subjekty Trh je oblast ekonomiky, ve které dochází k výměně zboží a služeb mezi jednotlivými ekonomickými subjekty Z hlediska územního rozlišujeme trh na : Z hlediska územního rozlišujeme trh na : místní místní národní národní Z hlediska předmětu směny na trh : Z hlediska předmětu směny na trh : zboží a služeb zboží a služeb peněz peněz výrobních faktorů výrobních faktorů Podle množství a druhů směňovaného zboží na trh Podle množství a druhů směňovaného zboží na trh dílčí (trh určitého druhu zboží) dílčí (trh určitého druhu zboží) agregátní (trh jako celek) agregátní (trh jako celek)

13 Agregátní poptávka (AD) Souhrn všech zamýšlených nákupů, jejichž rozsah je omezen zdroji (tzv. efektivní koupěschopná poptávka) Souhrn všech zamýšlených nákupů, jejichž rozsah je omezen zdroji (tzv. efektivní koupěschopná poptávka) AD má čtyři výdajové složky: AD má čtyři výdajové složky: C – spotřeba C – spotřeba I – hrubé soukromé domácí investice I – hrubé soukromé domácí investice G – vládní výdaje na zboží a služby G – vládní výdaje na zboží a služby NX – čistý vývoz NX – čistý vývoz

14 Agregátní nabídka (AS) Souhrn veškeré produkce, kterou jsou výrobci při daných cenách ochotni vyrábět a dodávat na trh => celkový předpokládaný prodej. Souhrn veškeré produkce, kterou jsou výrobci při daných cenách ochotni vyrábět a dodávat na trh => celkový předpokládaný prodej. Keynesiánský přístup k AS předpokládá, že se ekonomika nachází pod úrovní potenciálního produktu (nezaměstnanost a nevyužité kapacity). Keynesiánský přístup k AS předpokládá, že se ekonomika nachází pod úrovní potenciálního produktu (nezaměstnanost a nevyužité kapacity). Křivka AS v krátkém období ( SR ) je horizontální a v dlouhém období ( LR ) vertikální. Křivka AS v krátkém období ( SR ) je horizontální a v dlouhém období ( LR ) vertikální.

15 Tržní rovnováha I. Nastává v případě, kdy AD = AS Nastává v případě, kdy AD = AS Posun křivek AS, AD vede k porušení rovnováhy a směřuje k dosažení nové Posun křivek AS, AD vede k porušení rovnováhy a směřuje k dosažení nové Změna poptávky – posun křivky AD Změna poptávky – posun křivky AD příčiny: příčiny: a) růst bohatství domácností b) zvýšení objemu vládních výdajů c) zvýšení peněžní zásoby a pokles úrokové sazby d) snížení míry zdanění e) optimistické očekávání budoucího vývoje f) růst exportu g) růst populace h) změna preferencí spotřebitelů i) očekávaná inflace apod.

16 Tržní rovnováha II. Změna nabídky – posun křivky AS Změna nabídky – posun křivky AS příčiny: příčiny: a) růst nákladů na některý výrobní faktor (např. zvýšení cen surovin, paliv, energie, růst cen) b) růst míry zdanění c) snížení produktivity a rozsahu výrobních faktorů (např. zhoršení klimatických podmínek, úbytek obyvatelstva)


Stáhnout ppt "Makroekonomické agregátní veličiny Ing. Vojtěch Jindra."

Podobné prezentace


Reklamy Google