Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HOSPODÁŘSKÝ PROCES.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HOSPODÁŘSKÝ PROCES."— Transkript prezentace:

1 HOSPODÁŘSKÝ PROCES

2 Z hlediska makroekonomického rozlišujeme 4 fáze h.p.:
Výroba Rozdělování a přerozdělování Směna Spotřeba

3 VÝROBA převážnou většinu statků nenacházíme v přírodě, a proto musíme vynaložit lidskou práci →výroba v. = činnost, při které čl. přetváří přírodu ve statky v. má společenský charakter (živnostník, firmy) vstupy = základní výrobní faktory = P+P+K+informace

4 PRÁCE = cílevědomá činnost čl., vytvářející statky a služby
člověk = pracovní síla = souhrn fyzických a duševních sil cena práce = mzda -úkolová či časová -nominální či reálná → nominální mzda = výše částky (peněz), náklad pro firmu, částka před zdaněním = hrubá mzda → reálná mzda = co si za utržené peníze pracovník koupí, vliv inflace; slouží k obnově PS (zboží+služby) = čistá mzda

5 výše mzdy závisí na množství a kvalitě práce
+ kvalifikace + poptávka po určitém druhu práce + tržní úspěšnost práce produktivita práce = účinnost pracovní síly způsoby ↑ PP: - vyšší kvalifikace - lepší prac. prostředí a organizace práce - lepší technika a technologie

6 trh práce = nabídka a poptávka po práci→proměnlivý a omezený
1)je-li nedostatek prac. sil mají firmy dvě možnosti: a)růst produktivity práce = hnací síla pokroku b)povolat prac. síly ze zahraničí = mobilita prac. síly 2)nadbytek prac. síly = není využita prac. síla = nezaměstnanost: a)dobrovolná nezaměstnanost b)nedobrovolná nezaměstnanost s pojmem práce souvisí dělba práce, specializace a kooperace (= spolupráce)

7 PŮDA = součást a produkt přírody
je kvalitativně omezená a je nereprodukovatelná cenou půdy je pozemková renta (= příjem z pozemků, cena za pronájem) kdo půdu vlastní, má určitý monopol (= výsadní postavení) pozemková renta: 1)absolutní renta→plyne ze vztahu nabídky a poptávky 2)diferenciální renta→plyne z rozdílné úrodnosti+polohy+vybavenosti pozemků teoreticky existuje fixní nabídka trh přírodních zdrojů je specifický (souvisí s nerostným bohatstvím) a ovlivňuje komoditní burzy

8 KAPITÁL = peníze, které přináší další peníze
bez kapitálu se nedá vyrábět cílem vlastnictví k. je zisk = osobní motivace vlastníka při aktivním podnikání hovoříme o rizikovém zisku akumulace (= hromadění) k. je potřebná, jelikož naplňuje teorii vzácnosti dělení k.: a)vlastní+cizí b)fyzický (fixní)+peněžní (finanční) informace jsou brány nejen jako duševní k. či vzácný zdroj, ale jako základní výrobní faktor

9 ROZDĚLOVÁNÍ A PŘEROZDĚLOVÁNÍ
rozdělováním získávají svůj podíl na výrobě její účastníci (zaměstnanci, podnikatelé) -> tito část svého podílu odvádí do veřejných rozpočtů (stát, kraj, obec) =>přerozdělování i ostatním členům společnosti SMĚNA = proces, kde nabízející (výroba, obchodníci) hledají kupce (poptávající) na své zboží a služby, aby realizovali svůj zisk -> okamžik správné volby = zisk nebo ztráta SPOTŘEBA = proces uspokojování potřeb dělíme je na : a)konečnou (uspokojení jednotlivců), např. svačina b)výrobní (uspokojení firem, aby mohli vyrábět), např. Sfinx

10 SHRNUTÍ Hospodářský proces sledujeme v makroekonomické rovině.
Má po sobě jdoucí fáze: Výroba Rozdělování + přerozdělování Směna Spotřeba v praxi se realizují prostřednictvím spousty dílčích vzájemně propojených procesů. Nejrizikovější a zároveň verifikační a regulační fází je směna (neboli obchod) realizovaná na trhu.


Stáhnout ppt "HOSPODÁŘSKÝ PROCES."

Podobné prezentace


Reklamy Google