Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hospodářské cykly a ekonomický růst. O čem to bude?  Minule  Model AD – AS (model agregátní poptávky a nabídky )  Rozklad nominálního produktu na reálný.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hospodářské cykly a ekonomický růst. O čem to bude?  Minule  Model AD – AS (model agregátní poptávky a nabídky )  Rozklad nominálního produktu na reálný."— Transkript prezentace:

1 Hospodářské cykly a ekonomický růst

2 O čem to bude?  Minule  Model AD – AS (model agregátní poptávky a nabídky )  Rozklad nominálního produktu na reálný produkt a cenovou hladinu  Dnes  Jednotlivé fáze hospodářských cyklů  Základní příčiny hospodářských cyklů 2

3 Hospodářský cyklus „představuje kolísání reálného hrubého domácího produktu kolem potenciálního produktu.“ 3

4 Fáze hospodářského cyklu  Trendem produktu je dlouhodobý vývoj potenciálního produktu.  Cyklické výkyvy mohou po určitou dobu probíhat nad nebo pod trendovou linií.  Cyklus je obdobím mezi dvěma stejnými body obratu. 4 Reálný produkt Čas Trend Cyklus Vrchol Dno recese expanze

5 Vývoj reálného produktu  Křivka zachycuje změnu produktu v daném období oproti předchozímu období (absolutně nebo v procentech). 5 0 Přírůstek produktu + - Čas ExpanzeKontrakce

6 Vývoj reálného produktu  Recese je pokles (kontrakce) trvající dvě a více po sobě následujících čtvrtletí.  Deprese je zvlášť dlouhá a hluboká recese (krize, slump) delší než 3 roky při poklesu produktu o více jak 10 %.  Stagnace je období, kdy produkt vykazuje nulové přírůstky.  Stagflace je stagnace provázená inflací. 6

7 Příčiny hospodářských cyklů Způsoben ze strany:  Agregátní poptávka (poptávkový šok)  Agregátní nabídka (nabídkový šok) 7

8 Poptávkový šok  Poptávkové šoky (pozitivní a negativní změny AD způsobené změnou  C, I, G, NX vlivem monetárních (změny peněžní zásoby) či reálných faktorů (vypuknutí pesimismu spotřebitelů, pesimismus investorů, omezení vládních výdajů, pokles exportu z důvodu negativního vývoje v zahraničí). 8 Pozitivní poptávkový šok

9 Cyklická fáze kontrakce (pokles AD)  Pokles AD (negativní poptávkový šok) vede k poklesu celkové cenové hladiny P. 9 Y* P1P1 Y P Y1Y1 AD 1 E1E1 SRAS LRAS P2P2 Y2Y2 AD 2 E2E2

10 Nabídkový šok  Nabídkové šoky jsou způsobené nominálními faktory (změny cen výrobních vstupů) a reálnými faktory (změny množství výrobních faktorů a jejich produktivity). 10 Negativní nabídkový šok

11 Cyklická fáze kontrakce (pokles AS)  Pokles AS (negativní nabídkový šok) v důsledku růstu cen vstupů je spojen s růstem celkové cenové hladiny P (stagflace). 11 Y* P1P1 Y P Y1Y1 AD E1E1 SRAS 1 LRAS SRAS 2 P2P2 Y2Y2 E2E2

12 Multiplikátor a akcelerátor  Výdajový multiplikátor:  a = akcelerátor (koeficient investiční náročnosti, tj. přírůstkový kapitálový koeficient) udává změnu kapitálu potřebnou ke změně produktu o jednotku: 12

13 Interakce multiplikátoru a akcelerátoru 13

14 Ekonomický růst Potencionální produkt = produkt při využití všech zdrojů „Ekonomický růst znamená růst potencionálního produktu.“ 14

15 Ekonomický růst  Kritériem ekonomického růstu je růst potenciálního produktu Y*, v hospodářské praxi růst reálného HDP.  S růstem potenciálního produktu se posune křivka LRAS i křivka SRAS doprava. 15

16 Růst potenciálního produktu  Křivka krátkodobé agregátní nabídky SRAS se posouvá spolu s křivkou dlouhodobé agregátní nabídky LRAS vpravo. Spolu s růstem Y* roste i reálný produkt. 16 P Y LRAS SRAS LRAS´ SRAS´ LRAS´´ SRAS´´

17 Zdroje ekonomického růstu  Lidské zdroje (množství práce a její kvalifikace)  Přírodní zdroje (množství půdy, nerostného bohatství a jejich kvalita)  Kapitálové zdroje (množství strojů, zařízení, budov aj. a jejich technická úroveň)  Produktivita výrobních faktorů 17

18 Zdroje ekonomického růstu • Kvantitativní (zvyšování objemu výrobních vstupů) - Při převaze kvantitativních faktorů růstu jde o extenzivní růst. • Kvalitativní (růst produktivity výrobních faktorů) - Při převaze kvalitativních faktorů jde o intenzivní růst 18

19 Tempo růstu reálného produktu (HDP)  g = tempo růstu reálného HDP v roce t Yt = HDP v roce t (např. v roce 2009) Yt-1 = HDP předchozího roku (2010) 19

20 Shrnutí 1/3  Hospodářský cyklus znamená kolísání reálného produktu kolem svého trendu.  Trendem rozumíme potenciální produkt.  Hospodářský cyklus má dvě základní fáze – recesi a expanzi, které jsou od sebe dělené vrcholem a dnem.  Ve fází recese klesá reálný produkt pod svůj trend, roste nezaměstnanost, firmám se hromadí zásoby a omezují investice. Lidé snižují své spotřební výdaje.  Ve fázi expanze roste reálný produkt nad svůj trend, klesá nezaměstnanost, firmy zvyšují investice a svou produkci. Lidé zvyšují své spotřební výdaje. 20

21 Shrnutí 2/3  Déle trvající a hluboká recese se nazývá deprese.  Pokud produkt neroste ani neklesá, mluvíme o stagnaci.  Hospodářský cyklus nepostihuje ekonomiky izolovaně, častější je propojenost hospodářského cyklu mezi zeměmi.  Poptávkové a nabídkové šoku rozdělujeme na pozitivní, které vedou k expanzi, a negativní, způsobující recesi.  Poptávkové šoky mohou být monetární a reálné.  Nabídkové šoky mohou být nominální a reálné. 21

22 Shrnutí 3/3  Vývoj cenové hladiny v recesi a expanzi není jednoznačný, může klesat i růst.  Teorie politického hospodářského cyklu vysvětluje kolísání ekonomiky střídáním expanzivních a restriktivních politik vlád v závislosti na volbách.  Ekonomický růst znamená růst potenciálního produktu.  Základními zdroji ekonomického růstu jsou množství práce, kapitálu, přírodních zdrojů a produktivita těchto výrobních vstupů.  Produktivita výrobních vstupů v sobě zahrnuje mimo jiné vliv lidského kapitálu a technologického pokroku. 22


Stáhnout ppt "Hospodářské cykly a ekonomický růst. O čem to bude?  Minule  Model AD – AS (model agregátní poptávky a nabídky )  Rozklad nominálního produktu na reálný."

Podobné prezentace


Reklamy Google