Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hospodářské cykly a ekonomický růst

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hospodářské cykly a ekonomický růst"— Transkript prezentace:

1 Hospodářské cykly a ekonomický růst
6

2 O čem to bude? Minule Model AD – AS (model agregátní poptávky a nabídky ) Rozklad nominálního produktu na reálný produkt a cenovou hladinu Dnes Jednotlivé fáze hospodářských cyklů Základní příčiny hospodářských cyklů

3 Hospodářský cyklus „představuje kolísání reálného hrubého domácího produktu kolem potenciálního produktu.“

4 Fáze hospodářského cyklu
Trendem produktu je dlouhodobý vývoj potenciálního produktu. Cyklické výkyvy mohou po určitou dobu probíhat nad nebo pod trendovou linií . Cyklus je obdobím mezi dvěma stejnými body obratu. Reálný produkt Čas Trend Vrchol Dno recese expanze Cyklus

5 Vývoj reálného produktu
Křivka zachycuje změnu produktu v daném období oproti předchozímu období (absolutně nebo v procentech). Přírůstek produktu + - Čas Expanze Kontrakce

6 Vývoj reálného produktu
Recese je pokles (kontrakce) trvající dvě a více po sobě následujících čtvrtletí. Deprese je zvlášť dlouhá a hluboká recese (krize, slump) delší než 3 roky při poklesu produktu o více jak 10 %. Stagnace je období, kdy produkt vykazuje nulové přírůstky. Stagflace je stagnace provázená inflací.

7 Příčiny hospodářských cyklů
Způsoben ze strany: Agregátní poptávka (poptávkový šok) Agregátní nabídka (nabídkový šok)

8 Poptávkový šok Poptávkové šoky (pozitivní a negativní změny AD způsobené změnou C, I, G, NX vlivem monetárních (změny peněžní zásoby) či reálných faktorů (vypuknutí pesimismu spotřebitelů, pesimismus investorů, omezení vládních výdajů, pokles exportu z důvodu negativního vývoje v zahraničí). Pozitivní poptávkový šok

9 Cyklická fáze kontrakce (pokles AD)
Pokles AD (negativní poptávkový šok) vede k poklesu celkové cenové hladiny P. Y* P1 Y P Y1 AD1 E1 SRAS LRAS P2 Y2 AD2 E2

10 Nabídkový šok Nabídkové šoky jsou způsobené nominálními faktory (změny cen výrobních vstupů) a reálnými faktory (změny množství výrobních faktorů a jejich produktivity). Negativní nabídkový šok

11 Cyklická fáze kontrakce (pokles AS)
Pokles AS (negativní nabídkový šok) v důsledku růstu cen vstupů je spojen s růstem celkové cenové hladiny P (stagflace). Y* P1 Y P Y1 AD E1 SRAS1 LRAS SRAS2 P2 Y2 E2

12 Multiplikátor a akcelerátor
Výdajový multiplikátor: a = akcelerátor (koeficient investiční náročnosti, tj. přírůstkový kapitálový koeficient) udává změnu kapitálu potřebnou ke změně produktu o jednotku:

13 Interakce multiplikátoru a akcelerátoru

14 Ekonomický růst Potencionální produkt = produkt při využití všech zdrojů „Ekonomický růst znamená růst potencionálního produktu.“

15 Ekonomický růst Kritériem ekonomického růstu je růst potenciálního produktu Y*, v hospodářské praxi růst reálného HDP. S růstem potenciálního produktu se posune křivka LRAS i křivka SRAS doprava.

16 Růst potenciálního produktu
Křivka krátkodobé agregátní nabídky SRAS se posouvá spolu s křivkou dlouhodobé agregátní nabídky LRAS vpravo. Spolu s růstem Y* roste i reálný produkt. P Y LRAS SRAS LRAS´´ SRAS´´ LRAS´ SRAS´

17 Zdroje ekonomického růstu
Lidské zdroje (množství práce a její kvalifikace) Přírodní zdroje (množství půdy, nerostného bohatství a jejich kvalita) Kapitálové zdroje (množství strojů, zařízení, budov aj. a jejich technická úroveň) Produktivita výrobních faktorů

18 Zdroje ekonomického růstu
Kvantitativní (zvyšování objemu výrobních vstupů) Při převaze kvantitativních faktorů růstu jde o extenzivní růst. Kvalitativní (růst produktivity výrobních faktorů) Při převaze kvalitativních faktorů jde o intenzivní růst

19 Tempo růstu reálného produktu (HDP)
g = tempo růstu reálného HDP v roce t Yt = HDP v roce t (např. v roce 2009) Yt-1 = HDP předchozího roku (2010)

20 Shrnutí 1/3 Hospodářský cyklus znamená kolísání reálného produktu kolem svého trendu. Trendem rozumíme potenciální produkt. Hospodářský cyklus má dvě základní fáze – recesi a expanzi, které jsou od sebe dělené vrcholem a dnem. Ve fází recese klesá reálný produkt pod svůj trend, roste nezaměstnanost, firmám se hromadí zásoby a omezují investice. Lidé snižují své spotřební výdaje. Ve fázi expanze roste reálný produkt nad svůj trend, klesá nezaměstnanost, firmy zvyšují investice a svou produkci. Lidé zvyšují své spotřební výdaje.

21 Shrnutí 2/3 Déle trvající a hluboká recese se nazývá deprese.
Pokud produkt neroste ani neklesá, mluvíme o stagnaci. Hospodářský cyklus nepostihuje ekonomiky izolovaně, častější je propojenost hospodářského cyklu mezi zeměmi. Poptávkové a nabídkové šoku rozdělujeme na pozitivní, které vedou k expanzi, a negativní, způsobující recesi. Poptávkové šoky mohou být monetární a reálné. Nabídkové šoky mohou být nominální a reálné.

22 Shrnutí 3/3 Vývoj cenové hladiny v recesi a expanzi není jednoznačný, může klesat i růst. Teorie politického hospodářského cyklu vysvětluje kolísání ekonomiky střídáním expanzivních a restriktivních politik vlád v závislosti na volbách. Ekonomický růst znamená růst potenciálního produktu. Základními zdroji ekonomického růstu jsou množství práce, kapitálu, přírodních zdrojů a produktivita těchto výrobních vstupů. Produktivita výrobních vstupů v sobě zahrnuje mimo jiné vliv lidského kapitálu a technologického pokroku.


Stáhnout ppt "Hospodářské cykly a ekonomický růst"

Podobné prezentace


Reklamy Google