Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Investiční výdaje. Podstata I = výdaje na kapitálové statky a změna stavu zásob Rozdíl mezi I a Ip. Ip = plánované investice, to co firmy chtějí vynaložit.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Investiční výdaje. Podstata I = výdaje na kapitálové statky a změna stavu zásob Rozdíl mezi I a Ip. Ip = plánované investice, to co firmy chtějí vynaložit."— Transkript prezentace:

1 Investiční výdaje

2 Podstata I = výdaje na kapitálové statky a změna stavu zásob Rozdíl mezi I a Ip. Ip = plánované investice, to co firmy chtějí vynaložit na kap. statky a plánované zvýšení zásob, I zahrnuje i neplánované zvýšení zásob. Hrubé a čisté investice: hrubé zahrnují i opotřebení kapitálu I > Ip, firmám neplánovaně rostou zásoby, pokud se tak děje déle, omezení produkce a HDP a růst nezaměstnanosti (u) I < Ip, firmám klesají zásoby, je-li volná kapacita, firmy rozšiřují produkci, HDP roste, u klesá. Není-li, růst cen, na agregátní úrovni inflace (π) I jedním z klíčových faktorů dlouhodobého růstu HDP I jsou procyklické, přičemž při obvykle rostou a klesají více než HDP.

3 Produkční funkce

4 Optimální množství kapitálu Odpovídá na otázku, kolik by firmy měli investovat Obecně: příjem z mezního produktu kapitálu (MRPk) by měl odpovídat mezním nákladům na kapitál (MCk) MRPk = mezní produkt investice (MQ´) v peněžních jednotkách MCk = opotřebení kapitálu (investice se musí zaplatit, po dobu své životnosti na sebe musí vydělat) a r (reálná úroková míra, jako náklad obětované příležitosti, OPC) Zvyšuj-li jen I (jen kap. Statky), je MQ´ klesající a celková produkt TQ´ má standardní tvar (platí zákon klesajících MQ´) Roste-li I, musí firmy zpravidla rozšiřovat i počet zaměstnanců (L) a další faktory (materiál). Porovnávají tak MR a MC (kdy v MC jsou zahrnuty i OPC). Optimální zásoba kapitálu je potom taková, kdy se MR a MC rovnají. Čili u další investice by platilo: MR<MC

5 Optimální množství kapitálu Chce-li firma zvýšit produkci, musí zvýšit I. Na agregátní úrovni (AL): velikost I závisí na velikosti HDP, roste-li HDP, musí růst I. Tomu se říká model akcelerátoru. Velikost I závisí na úrovni produkce firem, samotná produkce odhad budoucích MR a MC. Součet produkce jednotlivých firem, kdy platí MR = MC, dá HDP, kapitálovou zásobu si pro dané množství označme K* (optimální kap. zásoba) a HDP jako Y*

6 Optimální množství kapitálu Platí: ν = K*/Y*, jedná se o průměrný produkt kapitálu, pokud u všech firem MR=MC Na AL: K* = v * Y* Pokud firmy předpokládají, že rozšíření produkce (např. díky inovaci) splňuje podmínku MR ≥ MC, musí rozšířit i I jako rozdíl mezi K* t-1 a K*. I = K* t – K* t-1. V praxi ale je přizpůsobení (rozšíření) často delší čas, I vyžadují čas (postavit budovu, pořídit stroj chvíli trvá). Optimální množství kapitálu je tedy dosahováno postupně. I = ε * (K* t – K* t-1 ), ε v intervalu (0, 1). Tomu se říká model flexibilního akcelerátoru. Na AL: I = v * Y* t – v * Y* t-1 = v * ΔY Při dynamickém přizpůsobení: I = ε * v * ΔY

7 Fiskální, monetární politika a I Růst G a vytěsňovací efekt Snížení daní Daňové výhody Změna nominální úrokové míry

8 Tobinovo q Jednoduchý ukazatel, kdy se firmě vyplatí investovat. Podíl tržní hodnoty firmy a a reprodukční nákladů firmy Tržní hodnota = nominální množství akcií krát aktuální kurs akcií. Závisí na očekávaných výnosech firmy Reprodukční náklady = náklady, za které by se daly pořídit aktiva, jež firma má Je-li q > 1, vyplatí se firmě investovat, jinak ne Očekávané výnosy, diskontujeme je na současnou hodnotu PV = suma i od 1 do n EP/(1+i) n ), kde EP = ekonomický zisk, i = úroková míra Roste-li i, klesá PV, snižuje se q, snižují se I.


Stáhnout ppt "Investiční výdaje. Podstata I = výdaje na kapitálové statky a změna stavu zásob Rozdíl mezi I a Ip. Ip = plánované investice, to co firmy chtějí vynaložit."

Podobné prezentace


Reklamy Google