Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MAKROEKONOMIE I Cvičení 3 – Spotřeba, úspory, investice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MAKROEKONOMIE I Cvičení 3 – Spotřeba, úspory, investice."— Transkript prezentace:

1 MAKROEKONOMIE I Cvičení 3 – Spotřeba, úspory, investice

2 Otázky na dnešní cvičení Spotřeba, úspory, investice  Spotřeba, spotřební funkce, úsporová funkce  Investice (plánované, neplánované), investiční funkce  Rovnovážný HDP v dvousektorové ekonomice  Rovnovážný HDP ve třísektorové ekonomice  Rovnovážný HDP ve čtyřsektorové ekonomice

3  Podíl spotřeby na disponibilním důchodu se s růstem důchodu: a. Zvyšuje b. Nemění c. Násobí d. Snižuje MAEK1 – Cvičení 3

4  Podíl spotřeby na disponibilním důchodu se s růstem důchodu: a. Zvyšuje b. Nemění c. Násobí d. Snižuje MAEK1 – Cvičení 3

5  Co z následujícího by motivovalo domácnosti ke zvýšení úspor? a. Snížení disponibilního důchodu b. Zvýšení úrokových měr c. Snížení „trpělivosti“ d. Zvýšení očekávaného budoucího důchodu MAEK1 – Cvičení 3

6  Co z následujícího by motivovalo domácnosti ke zvýšení úspor? a. Snížení disponibilního důchodu b. Zvýšení úrokových měr c. Snížení „trpělivosti“ d. Zvýšení očekávaného budoucího důchodu MAEK1 – Cvičení 3

7  Předpokládejme domácnost s měsíčním disponibilním důchodem 15000 Kč. Pokud domácnost vynaloží na spotřebu 9000 Kč: a. Mezní sklon ke spotřebě je 0,7 b. Mezní sklon ke spotřebě je 0,25 c. Průměrný sklon ke spotřebě je 1,6 d. Průměrný sklon ke spotřebě je 0,6 MAEK1 – Cvičení 3

8  Předpokládejme domácnost s měsíčním disponibilním důchodem 15000 Kč. Pokud domácnost vynaloží na spotřebu 9000 Kč: a. Mezní sklon ke spotřebě je 0,7 b. Mezní sklon ke spotřebě je 0,25 c. Průměrný sklon ke spotřebě je 1,6 d. Průměrný sklon ke spotřebě je 0,6 MAEK1 – Cvičení 3

9  Část poslední koruny z disponibilního důchodu, kterou uspoříme, nazýváme: a. Mezní sklon ke spotřebě b. Mezní sklon k úsporám c. Průměrný sklon k úsporám d. Mezní míra zdanění MAEK1 – Cvičení 3

10  Část poslední koruny z disponibilního důchodu, kterou uspoříme, nazýváme: a. Mezní sklon ke spotřebě b. Mezní sklon k úsporám c. Průměrný sklon k úsporám d. Mezní míra zdanění MAEK1 – Cvičení 3

11  Sklon spotřební funkce je rovný: a. APC b. APS c. „c“ d. „s“ MAEK1 – Cvičení 3

12  Sklon spotřební funkce je rovný: a. APC b. APS c. „c“ d. „s“ MAEK1 – Cvičení 3

13  Agregovaná spotřební funkce vyjadřuje vztah mezi celkovými reálnými spotřebními výdaji a: a. Reálným GDP b. Cenovou hladinou c. Disponibilním důchodem d. Úrokovou mírou MAEK1 – Cvičení 3

14  Agregovaná spotřební funkce vyjadřuje vztah mezi celkovými reálnými spotřebními výdaji a: a. Reálným GDP b. Cenovou hladinou c. Disponibilním důchodem d. Úrokovou mírou MAEK1 – Cvičení 3

15  Sklon úsporové funkce je rovný: a. APC b. APS c. „c“ d. „s“ MAEK1 – Cvičení 3

16  Sklon úsporové funkce je rovný: a. APC b. APS c. „c“ d. „s“ MAEK1 – Cvičení 3

17  Křivka investiční poptávky vyjadřuje vztah mezi úrovní zamýšlených investic a: a. Disponibilním důchodem b. Reálnou úrokovou mírou c. Očekáváním budoucích zisků d. Reálným GDP MAEK1 – Cvičení 3

18  Křivka investiční poptávky vyjadřuje vztah mezi úrovní zamýšlených investic a: a. Disponibilním důchodem b. Reálnou úrokovou mírou c. Očekáváním budoucích zisků d. Reálným GDP MAEK1 – Cvičení 3

19 Při rovnovážném HDP lze říci, že neplánované investice jsou: a) vždy kladné b) vždy nulové c) vždy záporné d) nelze jednoznačně určit, která z následujících možností je správná

20 MAEK1 – Cvičení 3 Při rovnovážném HDP lze říci, že neplánované investice jsou: a) vždy kladné b) vždy nulové c) vždy záporné d) nelze jednoznačně určit, která z následujících možností je správná

21 MAEK1 – Cvičení 3 Růst autonomních daní povede za jinak stejných podmínek: a) k poklesu rovnovážného HDP b) rovnovážný HDP se nezmění c) k růstu rovnovážného HDP d) nelze jednoznačně určit dopad na rovnovážný HDP

22 MAEK1 – Cvičení 3 Růst autonomních daní povede za jinak stejných podmínek: a) k poklesu rovnovážného HDP b) rovnovážný HDP se nezmění c) k růstu rovnovážného HDP d) nelze jednoznačně určit dopad na rovnovážný HDP

23 MAEK1 – Cvičení 3 Představte si, že parlament schválí zpřísnění vyplácení podpor v nezaměstnanosti a ostatních sociálních dávek. Jaký dopad to bude mít na spotřební funkci?

24 MAEK1 – Cvičení 3 Představte si, že parlament schválí návrh na snížení daní z příjmu právnických osob. Jaký dopad můžeme v tomto případě očekávat u naší funkce investic?

25 MAEK1 – Cvičení 3  Uvažujme model dvousektorové ekonomiky, která: Úkoly: 1. Jaká je rovnice keynesovské spotřební funkce? 2. Určete úroveň rovnovážné produkce. 3. Jak se změní rovnovážný důchod v případě, že investice vzrostou o 120? 4. Jaká je úroveň indukované spotřeby? 5. Zakreslete rovnováhu z bodu 2. a její změnu z bodu 3. 6. Zakreslete rovnováhu v případě bodu 2. pomocí vyrovnání úspor a investic. s0,3 Ca200 I550

26 MAEK1 – Cvičení 3  Uvažujme model třísektorové ekonomiky, která: C = 200 + 0,75YD TA = 200 + 0,3Y Úkoly: 1. Napište funkci autonomních výdajů (A) a zjistěte jejich výši. 2. Zjistěte rovnovážný důchod. 3. Zjistěte změnu rovnovážného důchodu při růstu TAa o 50. 4. Zjistěte změnu rovnovážného důchodu při růstu G o 50. 5. Znázorněte rovnováhu v případě 2. a její změny vzhledem k otázkám 3 a 4. TR100 G300 I400

27 MAEK1 – Cvičení 3  Uvažujme model čtyřsektorové ekonomiky, která: Úkoly: 1. Určete úroveň rovnovážné produkce. 2. Určete změnu rovnovážné produkce při současném růstu exportů o 100, poklesu TR o 100 a růstu G o 50. 3. Určete funkci čistých exportů a zakreslete ji. Kdy jsou čisté exporty nulové? 4. Určete funkci rozpočtového salda a zakreslete ji. Kdy je rozpočet vyrovnaný? TAa300 TR100 X500 Ma200 Ca100 I500 G300 t0,3 m0,15 s0,2

28 Otázky na příští cvičení Agregátní poptávka a nabídka  Agregátní poptávka  Agregátní nabídka a potenciální produkt  Šoky ze strany poptávky  Šoky ze strany nabídky

29 Ing. Veronika Mazalová, Ph.D. Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "MAKROEKONOMIE I Cvičení 3 – Spotřeba, úspory, investice."

Podobné prezentace


Reklamy Google