Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

9.4.20151 Tržní mechanismus a jeho fungování, makroekonomické výstupy Základy ekonomie Ing. Jana Holá,Ph.D Zdroj:Kraft,J.: Ekonomie, TU Liberec, 2002 Helísek,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "9.4.20151 Tržní mechanismus a jeho fungování, makroekonomické výstupy Základy ekonomie Ing. Jana Holá,Ph.D Zdroj:Kraft,J.: Ekonomie, TU Liberec, 2002 Helísek,"— Transkript prezentace:

1 9.4.20151 Tržní mechanismus a jeho fungování, makroekonomické výstupy Základy ekonomie Ing. Jana Holá,Ph.D Zdroj:Kraft,J.: Ekonomie, TU Liberec, 2002 Helísek, M.:Makroekonomie, VŠE Praha, 2002

2 9.4.20152 Trh, ceny, nabídka a poptávka Trh je místo, na kterém se střetávají nabízející a kupující (poptávající). Cena je peněžní ohodnocení výrobku, její velikost je závislá na souladu nabídky a poptávky. Poptávané množství (poptávka) je funkcí ceny výrobku, poptávková křivka zachycuje vztah mezi cenou produkce a poptávaným množstvím, jestliže se ostatní faktory nemění.

3 9.4.20153 Křivka agregátní poptávky AD P Q AD Čím nižší je cena, tím více je možné koupit P cena produkce Q množství poptávané produkce Faktory posunu křivky poptávky: Příjmy spotřebitelů Počet obyvatel Substituty a komplementy Spotřebitelské preference AD=f (P,Q)

4 9.4.20154 Křivka agregátní nabídky AS P Q Čím více je ochoten zákazník spotřebitel zaplatit, tím více je možné vyrobit, při omezení kapacitou výrobních zdrojů. Faktory posunu křivky nabídky: Technologické změny Změny v nákladech Státní regulace (daňové zatížení). AS

5 9.4.20155 Tržní rovnováha P Q E equilibrum, bod tržní rovnováhy Poptávané množství je rovno nabízenému (rovnovážné množství) při rovnovážné ceně Pr AS AD Qr Pr E Výjimečný stav ekonomiky. Ekonomika se nachází více ve stavu nerovnováhy.

6 9.4.20156 Tržní rovnováha P Q Převis nabídky (L) Převis poptávky (K) Neustálé posuny AD i AS řeší co, jak a pro koho vyrábět – autoregulace trhu Teorém pavučiny vyjadřuje schopnost tržního mechanismu dosáhnout tržní rovnováhy AS AD Qr Pr E L K Cena produkce Konkurence Tržní cena PLPL QD L QS L QS K QD k PKPK QD L …poptávané množství při ceně P L, QD K …poptávané množství při ceně P K QS L …nabízené množství při ceně P L, QS K …nabízené množství při ceně P K

7 9.4.20157 Koloběh v hospodářství (dvousektorové) Trh finálních produktů Trh výrobních faktorů P.P.K firmy domácnosti poptávka nabídka příjmy nabídka Poptávka - cena nabídka platby příjmy Nabídka-cena

8 9.4.20158 Křivka agregátní poptávky AD P Y AD Agregátní poptávka představuje objem celkových plánovaných výdajů na nákup produktu dané ekonomiky (Y) při určité cenové hladině Výdaje na domácí statky: Domácnosti (C) Firmy(I) Vláda (G) Zahraničí (NX čisté vývozy) Y

9 9.4.20159 Hrubý domácí produkt GDP Souhrn v penězích vyjádřené veškeré finální produkce zboží a služeb vyrobené během jednoho roku na daném území (vytvořené bohatství) Měření metodou výdajůGDP=C+I G +G+(X-M) C...spotřeba, I G.. hrubé investice (čisté a obnovovací) G.. státní nákupy X..export,M.. import Měření metodou příjmůGDP=w+i*+a+p+r+T e i*..čisté úroky, a..amortizace (odpisy), w.. mzdy p.. zisky, r.. renty, T e.. nepřímé daně Součet výdajů ek.subjektů Tok důchodů ek.subjektů a nepřímých daní

10 9.4.201510 Další ukazatele Čistý domácí produkt NDP, GDP snížený o amortizaci (v penězích vyjádřené opotřebení výrobních prostředků) NDP= C+I n +G+(X-M) Termín národní důchod odpovídá NDP =(Y) Hrubý národní produkt GNP zahrnuje finální produkci vytvořenou výrobními činiteli ve vlastnictví občanů dané země, i když jsou umístěni v zahraničí GDP a ostatní ukazatele nezahrnují Netržní produkci, stínovou ekonomiku Volný čas, škodlivou produkci Kvalitu zboží a služeb

11 9.4.201511 Růst GDP (HDP) GDP je měřený v běžných cenách – nominální hodnota, jejíž růst je růstem reálné produkce a růstem cen (inflace, implicitní cenový deflátor IPD) GDP R reálný je GDP měřený ve stálých cenách Potenciální GDP je maximální možný produkt při využití všech zdrojů (je-li Y { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/11/3113459/slides/slide_11.jpg", "name": "9.4.201511 Růst GDP (HDP) GDP je měřený v běžných cenách – nominální hodnota, jejíž růst je růstem reálné produkce a růstem cen (inflace, implicitní cenový deflátor IPD) GDP R reálný je GDP měřený ve stálých cenách Potenciální GDP je maximální možný produkt při využití všech zdrojů (je-li Y

12 9.4.201512 HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT 2006200720082009 1) Hrubý domácí produkt (mld. Kč, b.c.) 3 222,43 535,53 689,03 625,9 Výdaje na konečnou spotřebu 2 248,82 404,62 587,42 635,9 domácností 1 537,21 659,61 804,21 804,3 vládních institucí 687,0717,0752,8799,0 neziskových institucí 24,628,030,332,6 Tvorba hrubého fixního kapitálu 796,3890,3883,2814,0 Změna zásob a čisté pořízení cenností 66,964,850,5-25,6 Vývoz zboží a služeb 2 462,42 830,32 844,02 507,0 Vývoz zboží 2 144,62 479,22 466,72 100,1 Vývoz služeb 317,9351,1377,2406,9 Dovoz zboží a služeb 2 352,12 654,52 676,02 305,5 Dovoz zboží 2 079,52 358,62 366,01 935,4 Dovoz služeb 272,6295,9310,0370,1 Hrubý domácí produkt (%, předchozí rok = 100) 106,8106,1102,595,9 HDP na 1 obyvatele v Kč, b.c. 313 868342 494353 701345 601 v Kč, s.c. roku 2000 273 637288 837292 917279 110 HDP v průměrném směnném kurzu, b.c. v mil. USD 142 526174 092216 554190 264 na 1 obyvatele v USD 13 88216 86520 76318 135 HDP ve standardech kupní síly, b.c. v mil. PPS 188 260205 917210 106198 919 na 1 obyvatele v PPS 18 21719 94820 14518 960 Implicitní deflátor HDP (předchozí rok = 100) 101,1103,4101,8102,5

13 9.4.201513 Otázky Jaké jsou dopady na cenu daného produktu v případě uvedených tržních změn: Snížení ceny substitutu Snížení ceny komplementu Zlepšení technologického postupu Jaké jsou dopady na cenu a množství vyráběného – nabízeného produktu: Vláda sníží daně z přijmu podnikatelů Ek. Subjekty očekávají ekonomický růst Růst nominálních mezd bez růstu produktivity práce Vláda sníží vyplácené sociální dávky Vláda zvýší odběr produktů – zvýší vládní investice Jaké jsou dopady stanovení max ceny produktu státem? Kde je chyba v uvažování? Snížení ceny produktu vedlo ke zvýšení poptávky Snížení ceny produktu znamená vždy větší objem prodaného zboží ? ? ?


Stáhnout ppt "9.4.20151 Tržní mechanismus a jeho fungování, makroekonomické výstupy Základy ekonomie Ing. Jana Holá,Ph.D Zdroj:Kraft,J.: Ekonomie, TU Liberec, 2002 Helísek,"

Podobné prezentace


Reklamy Google