Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy ekonomie Seminář 11.. 2 Hrubý domácí produkt - celková peněžní hodnota toku zboží a služeb vytvořená za určité období (většinou za rok) výrobními.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy ekonomie Seminář 11.. 2 Hrubý domácí produkt - celková peněžní hodnota toku zboží a služeb vytvořená za určité období (většinou za rok) výrobními."— Transkript prezentace:

1 Základy ekonomie Seminář 11.

2 2 Hrubý domácí produkt - celková peněžní hodnota toku zboží a služeb vytvořená za určité období (většinou za rok) výrobními faktory umístěnými v domácí ekonomice bez ohledu na to, kdo je jejich vlastníkem; Hrubý národní produkt - celková peněžní hodnota toku zboží a služeb vytvořená za určité období výrobními faktory ve vlastnictví subjektů národní ekonomiky;

3 3 Pro výpočet GDP slouží: –produkční metoda –důchodová metoda

4 Vypočtete přidanou hodnotu: Výrobní stadiumTržní cena produktu MeziproduktPřidaná hodnota Pěstitel ovcí 900- výrobce látky 1300900400 výrobce kostýmu 1900 velkoobchod 2400 maloobchod 3300 celkem 9800 900 1300 1900 2400 6500 600 500 900 3300

5 5 Produkční metoda – sčítá všechny vyrobené finální statky a služby, které firmy za dané období prodaly –domácnostem, –vládě, –jiným firmám –a čisté vývozy (export mínus import). GDP = C + Ig + G + (Ex - Im)

6 6 Spotřeba domácností (C – Consumption): –výdaje na spotřebu, tzn. výdaje za konečné produkty; –spotřeba krátkodobá i dlouhodobá (vyjma např. koupě bytů) Hrubé investice soukromých domácích firem (Ig – Gross Investment): –výdaje za stroje, budovy, technologie. –Firmy vyrábějí nejen pro konečné spotřebitele, ale také pro potřeby jiných firem; –skládají se z investic obnovovacích (amortizace) a investic čistých. Vládní nákupy (G – Governmental Expenditures): –výdaje na infrastrukturu, obranu státu, školství. –Transferové platby (důchody, nemocenské dávky aj.) se nezahrnují - jsou ve spotřebě domácností Čistý vývoz (Ex – Im): –je dán rozdílem hodnoty vyvezeného zboží a hodnoty dovezeného zboží.

7 7 Určité národní hospodářství vykázalo v daném období následující veličiny (v mld. Kč): Vypočtěte HDP v tržních cenách. Výdaje domácností na spotřebu3000 Osobní daně600 Daně ze zisků podniků200 Nepřímé daně400 Hrubé soukromé domácí investice700 Odpisy500 Vládní výdaje na nákup statků1 000 Transferové platby vlády200 Čistý export100 Import400

8 HDP = C + I + G + X = 3000 + 700 + 1000 + 100 = 4800 mld. Kč

9 9 Důchodová metoda – že s výrobou nebo prodejem každého statku jsou spojeny určité platby (důchody), které někomu plynou jako odměna za poskytnutí svých výrobních faktorů: –zaměstnanci mzdy a plat, –majitelé půdy rentu, –majitelé kapitálu čistý úrok a zisky. Ve výpočtu nejsou započítávány platby firem jiným firmám (duplicita); Navíc zahrnuje odpisy (opotřebení investičního majetku) a nepřímé daně (především DPH a spotřební daň, ale také cla), které nejsou důchodem účastníků výroby, ale musí být zahrnuty. GDP = přidaná hodnota (odpisy, mzdy, zisk před zdaněním) + nepřímé daně (DPH, spotřební daně) ± cla - dovozní subvence

10 10 Národní důchod – součet důchodů domácností a podniků (před zdaněním) –Národní důchod = hrubé mzdy + úroky + renty + hrubé zisky právnických osob + příjmy fyzických osob a osob samostatně výdělečně činných Národní důchod = GDP – opotřebení investic – nepřímé daně Osobní důchod = (mzdy, platy, renty, úroky) + transferové platby; důchod jednotlivce Disponibilní osobní důchod = osobní důchod – osobní daně = spotřeba + úspory

11 11 ? Máte k dispozici následující údaje (v mld. Kč). Osobní důchod zde tedy činí (v mld. Kč): –1 700 –2 000 –2 500 –3 300 –ze zadaných údajů nelze určit Nepřímé daně500 Osobní daně800 Daně ze zisků podniků150 Transferové platby vlády500 Osobní disponibilní důchod2 500 Znehodnocení kapitálu700

12 3 300 (Vycházíme ze vztahu: Osobní důchod – osobní daně = osobní disponibilní důchod)

13 13 Výpočet GDP ovlivněn inflací Nominální produkt – počítán v běžných cenách; nevýhoda: nesrovnatelný v čase, proto lepší přepočítat GDP ve stálých cenách Reálný produkt = GDP ve stálých cenách

14 14 GDPr (2006) = 5 * 1000 + 2 * 2000 = 9 000 GDPn (2007) = 6 * 1200 + 4 * 2100 = 15 600 GDPr (2007) = 5 * 1200 + 2 * 2100 = 10 200 15 600 = 9 000 + 1 200 + 5 400 20062007 PQPQ Mléko5100061200 Chleba2200042100

15 15 Vyšší vypovídací schopnost má ukazatel čistý domácí (resp. národní) produkt NDP = HDP – opotřebení (amortizace)

16 16 Vypočtěte ČNP v mld. Kč (v tržních cenách, ČNP = ČDP) Vypočtěte import v mld. Kč Vl á dn í výdaje na n á kup statků900 Odpisy300 Výdaje dom á cnost í na spotřebu1 400 Export700 Nepř í m é daně200 Transferov é platby vl á dy500 Osobn í daně600 Hrub é soukrom é dom á c í investice800 Daně ze zisků podniků300 Čistý export- 100

17 ČNP = 1400 + 800 + 900 + (-100) - 300 = 2700 mld. Kč Import = 800 mld. Kč

18 18 národní důchod osobní důchod disponibilní důchod Co je to?

19 19 nominální a reálný produkt hrubý domácí produkt –hrubý národní produkt čisté a hrubé investice čistý domácí produkt –čistý národní produkt Co je to?

20 20 meziprodukt finální produkt hodnota přidaná zpracováním Co je to?

21 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Základy ekonomie Seminář 11.. 2 Hrubý domácí produkt - celková peněžní hodnota toku zboží a služeb vytvořená za určité období (většinou za rok) výrobními."

Podobné prezentace


Reklamy Google