Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT – 1. ukazatel úrovně ekonomiky Autor: Autor: Ing. Vladimír Havlík Autor je výhradním tvůrcem materiálu. Datum vytvoření: Datum vytvoření:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT – 1. ukazatel úrovně ekonomiky Autor: Autor: Ing. Vladimír Havlík Autor je výhradním tvůrcem materiálu. Datum vytvoření: Datum vytvoření:"— Transkript prezentace:

1 HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT – 1. ukazatel úrovně ekonomiky Autor: Autor: Ing. Vladimír Havlík Autor je výhradním tvůrcem materiálu. Datum vytvoření: Datum vytvoření: 20. 07. 2013 Klíčová slova: Klíčová slova: HDP, nominální HDP, reálný HDP, výpočet HDP, hrubý národní produkt. Anotace: Anotace: prezentace je určena na získání základních znalostí o jednom z ukazatelů úrovně ekonomiky – hrubém domácím produktu. Ve zpracovaném materiálu jsou také cvičení k procvičení.

2 Způsob využití: Způsob využití: určeno pro výklad a procvičení tématu Hrubý domácí produkt. Číslo šablony Číslo šablony: VY_32_INOVACE_EKO_43

3 HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT 1. ukazatel úrovně ekonomiky HDP = GDP (Gross Domestic Product ) Definice:Definice: HDP udává, kolik statků a služeb ekonomika státu vyprodukovala za 1 rok. Započítává se veškerá produkce vytvořená pouze na území daného státu, tedy i produkce vytvořená zahraničními podniky. HDP je vyjádřen v penězích.

4 HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT 1. ukazatel úrovně ekonomiky Využití HDP: Pro porovnání s HDP jiných států. Využívá se zde HDP na 1 obyvatele. Pro porovnání HDP s minulými roky. Zjišťujeme tak růst či pokles ekonomiky země.

5 HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT 1. ukazatel úrovně ekonomiky Nominální HDP Udává se v běžných cenách (aktuálních, současných). Reálný HDP Udává se ve stálých cenách (po několik let se používají pro výpočet HDP stále stejné ceny).

6 HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT 1. ukazatel úrovně ekonomiky CVIČENÍ nominální HDP 1.Může být nominální HDP daného roku ↑ než předchozího roku, ačkoliv v současném roce bylo prodáno ↓ množství statků a poskytnuto ↓ množství služeb? Odpověď zdůvodněte. Reálné HDP 2.Reálné HDP se udává v: a)v běžných cenáchb) aktuálních cenáchc) stálých cenách Nominální HDP 3.Nominální HDP se udává v: a)v běžných cenáchc) stálých cenách b) aktuálních cenách 4.Do HDP se započítává produkce vytvořená: a)pouze na území daného státu b) daného státu + v zahraničí c) v rámci EU

7 HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT 1. ukazatel úrovně ekonomiky Výpočet HDP Existuje několik metod výpočtu. Výdajová metoda Anglicky → GDP = C (constumption) +I (investment) + G (governments) + ( E (export) – I (import) ) Česky → HDP = spotřeba domácností + podnikové nákupy + spotřeba vlády a neziskových organizací + čistý vývoz

8 HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT 1. ukazatel úrovně ekonomiky Výdajová metoda – vysvětlení vzorce Spotřeba domácností – Spotřeba domácností – potraviny; oblečení; elektronika atd. Podnikové nákupy Podnikové nákupy – nákupy strojů; zařízení; surovin; materiálů atd. Spotřeba vlády a neziskových organizací Spotřeba vlády a neziskových organizací – spotřeba ve školství; zdravotnictví; st. úřadech; obraně atd. transferové platbyNezapočítávají se sem transferové platby: to jsou takové platby, za které stát neobdrží od příjemce protihodnotu (výrobek nebo službu). Např. důchody; nemocenská atd. Tyto platby se navíc objeví ve spotřebě domácností a byly by tak započítávány dvakrát. Čistý vývoz Čistý vývoz – rozdíl mezi dovozem a vývozem, může být kladný či záporný. Tato složka zajišťuje, aby se v HDP objevila jen produkce vytvořená na našem území.

9 HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT 1. ukazatel úrovně ekonomiky Hrubý národní produkt (HNP) = souhrn statků a služeb vytvořených výrobními faktory, které jsou ve vlastnictví občanů příslušné země (tedy souhrn statků a služeb vytvořených občany dané země). Nebere se ohled, zda výroba probíhala na území státu nebo v zahraničí. HNP je opět vyjádřen v penězích. HNP preferují země, které mají mnoho svých investic v zahraničí, tedy např. USA. Evropské země preferují HDP.

10 HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT 1. ukazatel úrovně ekonomiky CVIČENÍ 1.Vyberte z diagramu části vzorce pro výpočet HDP výdajovou metodou a vzorec napište: Transferové platbySpotřeba domácností Podnikové nákupyŠedá ekonomika Spotřeba vlády a neziskových organizací Investice našich podniků v zahraničí Čistý vývoz

11 transferové platby 1.Co jsou to transferové platby? a)Platby, za které stát obdrží protihodnotu. b)Platby, za které stát neobdrží protihodnotu. c)Platby, které jdou na snížení státního dluhu. čistý vývoz 2.Jakou úlohu plní čistý vývoz ve vzorci na výpočet HDP výdajovou metodou? Zajišťuje, aby se v HDP….. a)Pouze produkce v běžných cenách. b)Veškerá produkce v rámci zahraničního obchodu. c)Pouze produkce v reálných cenách. d)Pouze produkce vytvořená na území daného státu. Hrubý národní produkt 3.Hrubý národní produkt je souhrn statků a služeb. Tento souhrn byl vytvořen………. a)Na území daného státu. b)Občany daného státu v tuzemsku i zahraničí. c)Občany daného státu v EU. HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT 1. ukazatel úrovně ekonomiky

12 Zpracoval: Ing. Vladimír Havlík Bibliografie: http://cs.wikipedia.org/wiki/Hrub%C3%BD_dom%C3 %A1c%C3%AD_produkt ŠVARCOVÁ,J. a kol.Ekonomie-stručný přehled,2011/2012. Zlín, CEED 2011. ISBN 978-80- 87301-01-2


Stáhnout ppt "HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT – 1. ukazatel úrovně ekonomiky Autor: Autor: Ing. Vladimír Havlík Autor je výhradním tvůrcem materiálu. Datum vytvoření: Datum vytvoření:"

Podobné prezentace


Reklamy Google