Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MAKROEKONOMIE – 2. část Autor: Ing. Vladimír Havlík.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MAKROEKONOMIE – 2. část Autor: Ing. Vladimír Havlík."— Transkript prezentace:

1 MAKROEKONOMIE – 2. část Autor: Ing. Vladimír Havlík.
Autor je výhradním tvůrcem materiálu. Datum vytvoření: Klíčová slova: vysvětlení agregátních veličin – potenciální produkt, HDP, nezaměstnanost, inflace, platební bilance, hospodářský cyklus, státní rozpočet, měnový kurz. Dále hospodářská politika a nástroje hospodářské politiky. Základní směry hospodářské politiky – Keynesiánství a Monetarismus. Anotace: prezentace je určena jako úvod do problematiky tématu Makroekonomie. Ve zpracovaném materiálu jsou také cvičení k procvičení.

2 Způsob využití: určeno pro výklad a procvičení tématu Makroekonomie.
Číslo šablony: VY_32_INOVACE_EKO_42

3 Vysvětlení jednotlivých agregátních veličin
MAKROEKONOMIE – 2. část Vysvětlení jednotlivých agregátních veličin AGREGÁTNÍ TRH Je trh veškerého zboží, vše co vyprodukuje národní hospodářství. V makroekonomii se na tomto trhu pohybujeme. V mikroekonomii hovoříme o trhu dílčím = trh jednoho zboží (auto, pomeranče,…). Agregátní trh tvoří agregátní poptávka a nabídka, které vyjadřujeme pouze v peněžní podobě.

4 Vysvětlení jednotlivých agregátních veličin
MAKROEKONOMIE – 2. část Vysvětlení jednotlivých agregátních veličin POTENCIÁLNÍ PRODUKT V souvislosti s dlouhodobou křivkou agregátní nabídky používá makroekonomie pojem potenciální produkt. Potenciální produkt označuje národní produkt vytvořený při plném využití pracovních sil a všech ostatních ekonomických zdrojů, odpovídá dlouhodobé agregátní nabídce. Označuje dlouhodobě udržitelnou míru možného využití ekonomických zdrojů (při jejich přetěžování dochází k inflaci).

5 Vysvětlení jednotlivých agregátních veličin
MAKROEKONOMIE – 2. část Vysvětlení jednotlivých agregátních veličin Hrubý domácí produkt HDP udává, kolik statků a služeb ekonomika státu vyprodukovala za 1 rok na území daného státu. Nezaměstnanost Je stav, kdy nabídka pracovní síly (pracovníci) převyšuje poptávku firem po pracovní síle.

6 Vysvětlení jednotlivých agregátních veličin
MAKROEKONOMIE – 2. část Vysvětlení jednotlivých agregátních veličin Inflace Je to všeobecný růst cen zboží a služeb v ekonomice v určitém časovém období. Hospodářský cyklus Je pravidelné kolísání (oscilování) reálného HDP kolem potenciálního HDP.

7 Vysvětlení jednotlivých agregátních veličin
MAKROEKONOMIE – 2. část Vysvětlení jednotlivých agregátních veličin Platební bilance porovnává příjmy a výdaje státu vůči zahraničí. Měnový kurz je cena jedné měny vyjádřená v jednotkách měny jiné. Obvykle se udává jako podíl domácí měny ku měně zahraniční. Zkráceně se někdy používá např. kurz dolaru je 20,00 – to znamená, že měnový kurz české koruny k americkému dolaru je 20,00  Kč za 1  USD. Státní rozpočet plán finančního hospodaření státu, obvykle na 1 rok.

8 MAKROEKONOMIE – 2. část Makroekonomie poskytuje základ pro provádění hospodářské politiky státu. Hospodářská politika státu je souhrn hospodářsky ekonomických opatření, ekonomických nástrojů a procesů, prostřednictvím kterých je možno působit na makroekonomickou a mikroekonomickou oblast národního hospodářství. Usměrňování ekonomického života je zprostředkováno hospodářskou politikou vlády.

9 MAKROEKONOMIE – 2. část Vláda provádí svoji hospodářskou politiku při využívání nástrojů hospodářské politiky. Hlavní nástroje hospodářské politiky jsou: Vnitřní měnová politika Fiskální politika Sociální politika Vnější měnová politika Důchodová a cenová politika Zahraničně obchodní politika.

10 Dva základní směry hospodářské politiky:
MAKROEKONOMIE – 2. část Dva základní směry hospodářské politiky: Keynesiánství - J. M. Keynes Třicátá a následující léta 20. století. Zabývá se úlohou státu v ekonomice a hospodářskou politikou. Tato ekonomická teorie zdůvodňuje potřebu státu pro snížení negativních dopadů tržní ekonomiky a hospodářských krizí. Monetarismus - Milton Friedman Padesátá a následující léta 20. století. Tato teorie je protipól keynesiánství. Klade důraz na samoregulační funkce peněz v ekonomice. Tato ekonomická teorie není nakloněna k potřebě státu v tržní ekonomice.

11 MAKROEKONOMIE – 2.část Platební bilance………….
Porovnává příjmy a výdaje domácností. Porovnává příjmy a výdaje státu vůči zahraničí. Porovnává příjmy a výdaje státu. Hospodářskou politiku „diriguje“ …………. Ministerstvo zahraničí Poslanecká sněmovna Vláda 3. Do hlavních hospodářských nástrojů patří……….. Fiskální politika HDP Vnější měnová politika Inflace

12 MAKROEKONOMIE – 2. část agregátní růst za 1 rok 2 roky
CVIČENÍ Doplňte tvrzení informacemi se správným skloňováním z diagramu tak, aby tvrzení byla správné. Některé informace nevyužijete. V makroekonomii jde o trh……… a v mikroekonomii jde o trh………. HDP udává, kolik ………..ekonomika státu vyprodukovala za ……….. Nezaměstnanost je stav, kdy nabídka pracovní síly (pracovníci) ……….poptávku firem po pracovní síle. Je to všeobecný ……….. cen zboží a služeb v ekonomice v určitém časovém období. agregátní růst za 1 rok 2 roky dílčí statků a služeb je nižsí převyšuje pokles

13 Zpracoval: Ing. Vladimír Havlík
Bibliografie: ŠVARCOVÁ,J. a kol.Ekonomie-stručný přehled,2011/2012. Zlín, CEED ISBN


Stáhnout ppt "MAKROEKONOMIE – 2. část Autor: Ing. Vladimír Havlík."

Podobné prezentace


Reklamy Google