Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MAKROEKONOMIE – 2. část Autor: Autor: Ing. Vladimír Havlík. Autor je výhradním tvůrcem materiálu. Datum vytvoření: Datum vytvoření: 20. 07. 2013 Klíčová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MAKROEKONOMIE – 2. část Autor: Autor: Ing. Vladimír Havlík. Autor je výhradním tvůrcem materiálu. Datum vytvoření: Datum vytvoření: 20. 07. 2013 Klíčová."— Transkript prezentace:

1 MAKROEKONOMIE – 2. část Autor: Autor: Ing. Vladimír Havlík. Autor je výhradním tvůrcem materiálu. Datum vytvoření: Datum vytvoření: 20. 07. 2013 Klíčová slova: Klíčová slova: vysvětlení agregátních veličin – potenciální produkt, HDP, nezaměstnanost, inflace, platební bilance, hospodářský cyklus, státní rozpočet, měnový kurz. Dále hospodářská politika a nástroje hospodářské politiky. Základní směry hospodářské politiky – Keynesiánství a Monetarismus. Anotace: Anotace: prezentace je určena jako úvod do problematiky tématu Makroekonomie. Ve zpracovaném materiálu jsou také cvičení k procvičení.

2 Způsob využití: Způsob využití: určeno pro výklad a procvičení tématu Makroekonomie. Číslo šablony Číslo šablony: VY_32_INOVACE_EKO_42

3 MAKROEKONOMIE – 2. část Vysvětlení jednotlivých agregátních veličin AGREGÁTNÍ TRH Je trh veškerého zboží, vše co vyprodukuje národní hospodářství. V makroekonomii se na tomto trhu pohybujeme. V mikroekonomii hovoříme o trhu dílčím = trh jednoho zboží (auto, pomeranče,…). Agregátní trh tvoří agregátní poptávka a nabídka, které vyjadřujeme pouze v peněžní podobě.

4 MAKROEKONOMIE – 2. část Vysvětlení jednotlivých agregátních veličin POTENCIÁLNÍ PRODUKT potenciální produkt.V souvislosti s dlouhodobou křivkou agregátní nabídky používá makroekonomie pojem potenciální produkt. Potenciální produkt označuje národní produkt vytvořený při plném využití pracovních sil a všech ostatních ekonomických zdrojů, odpovídá dlouhodobé agregátní nabídce. Označuje dlouhodobě udržitelnou míru možného využití ekonomických zdrojů (při jejich přetěžování dochází k inflaci).

5 MAKROEKONOMIE – 2. část Vysvětlení jednotlivých agregátních veličin Hrubý domácí produkt HDP udává, kolik statků a služeb ekonomika státu vyprodukovala za 1 rok na území daného státu.Nezaměstnanost Je stav, kdy nabídka pracovní síly (pracovníci) převyšuje poptávku firem po pracovní síle.

6 MAKROEKONOMIE – 2. část Vysvětlení jednotlivých agregátních veličin Inflace Je to všeobecný růst cen zboží a služeb v ekonomice v určitém časovém období. Hospodářský cyklus Je pravidelné kolísání (oscilování) reálného HDP kolem potenciálního HDP.

7 MAKROEKONOMIE – 2. část Vysvětlení jednotlivých agregátních veličin Platební bilance porovnává příjmy a výdaje státu vůči zahraničí. Měnový kurz je cena jedné měny vyjádřená v jednotkách měny jiné. Obvykle se udává jako podíl domácí měny ku měně zahraniční. Zkráceně se někdy používá např. kurz dolaru je 20,00 – to znamená, že měnový kurz české koruny k americkému dolaru je 20,00 Kč za 1 USD. Státní rozpočet plán finančního hospodaření státu, obvykle na 1 rok.

8 MAKROEKONOMIE – 2. část hospodářské politiky státuMakroekonomie poskytuje základ pro provádění hospodářské politiky státu. Hospodářská politikaHospodářská politika státu je souhrn hospodářsky ekonomických opatření, ekonomických nástrojů a procesů, prostřednictvím kterých je možno působit na makroekonomickou a mikroekonomickou oblast národního hospodářství. vládyUsměrňování ekonomického života je zprostředkováno hospodářskou politikou vlády.

9 MAKROEKONOMIE – 2. část nástrojů hospodářské politikyVláda provádí svoji hospodářskou politiku při využívání nástrojů hospodářské politiky. Hlavní nástroje hospodářské politiky jsou: 1.Vnitřní měnová politika 2.Fiskální politika 3.Sociální politika 4.Vnější měnová politika 5.Důchodová a cenová politika 6.Zahraničně obchodní politika.

10 MAKROEKONOMIE – 2. část Dva základní směry hospodářské politiky: Keynesiánství - J. M. Keynes Třicátá a následující léta 20. století. Zabývá se úlohou státu v ekonomice a hospodářskou politikou. Tato ekonomická teorie zdůvodňuje potřebu státu pro snížení negativních dopadů tržní ekonomiky a hospodářských krizí. Monetarismus - Milton Friedman Padesátá a následující léta 20. století. Tato teorie je protipól keynesiánství. Klade důraz na samoregulační funkce peněz v ekonomice. Tato ekonomická teorie není nakloněna k potřebě státu v tržní ekonomice.

11 1.Platební bilance…………. a)Porovnává příjmy a výdaje domácností. b)Porovnává příjmy a výdaje státu vůči zahraničí. c)Porovnává příjmy a výdaje státu. 2.Hospodářskou politiku 2.Hospodářskou politiku „diriguje“ …………. a)Ministerstvo zahraničí b)Poslanecká sněmovna c)Vláda Do hlavních hospodářských nástrojů ……….. 3.Do hlavních hospodářských nástrojů patří……….. a)Fiskální politika b)HDP c)Vnější měnová politika d)Inflace MAKROEKONOMIE – 2.část

12 CVIČENÍ Doplňte tvrzení informacemi se správným skloňováním z diagramu tak, aby tvrzení byla správné. Některé informace nevyužijete. 1.V makroekonomii jde o trh……… a v mikroekonomii jde o trh………. 2.HDP udává, kolik ………..ekonomika státu vyprodukovala za ……….. 3.Nezaměstnanost je stav, kdy nabídka pracovní síly (pracovníci) ……….poptávku firem po pracovní síle. 4.Je to všeobecný ……….. cen zboží a služeb v ekonomice v určitém časovém období. agregátní růst za 1 rok 2 roky dílčístatků a služeb je nižsí převyšuje pokles

13 Zpracoval: Ing. Vladimír Havlík Bibliografie: http://cs.wikipedia.org/wiki/Makroekonomie ŠVARCOVÁ,J. a kol.Ekonomie-stručný přehled,2011/2012. Zlín, CEED 2011. ISBN 978-80- 87301-01-2


Stáhnout ppt "MAKROEKONOMIE – 2. část Autor: Autor: Ing. Vladimír Havlík. Autor je výhradním tvůrcem materiálu. Datum vytvoření: Datum vytvoření: 20. 07. 2013 Klíčová."

Podobné prezentace


Reklamy Google