Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Makroekonomie a hospodářská politika

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Makroekonomie a hospodářská politika"— Transkript prezentace:

1 Makroekonomie a hospodářská politika
Milena Tichá Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Makroekonomie část ekonomické teorie
zabývá se chováním velkých ekonomických subjektů zkoumá národní hospodářství jako celek Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

3 Úkol Uveď příklady základních makroekonomických kategorií
Objasni jejich podstatu (pomocí slovníku) Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

4 Úkol Uveď příklady problémů, kterými se makroekonomie zabývá
Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

5 Makroekonomické teorie
Zahrnují řadu směrů, škol a teoretických koncepcí Členíme je podle toho, jakou úlohu přisuzují trhu v ekonomice Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

6 Soudobé makroekonomické teorie
Neoklasický, neoliberální směr Keynesiánství Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

7 Neoklasický, neoliberální směr
Hlavním regulátorem ekonomiky – trh Navazuje na klasickou ekonomii a 19. stol. Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

8 Představitel klasické ekonomie
A. Smith (1723 − 1790) Pojednání o podstatě a původu bohatství národů (1776) Koncepce neviditelné ruky trhu Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

9 Neoklasický, neoliberální směr
Rozvíjí se v 70. a 80. letech 20. stol. − oživení klasických teorií Milton Friedman (1912 − 2006) Kapitalismus a svoboda (1962 ) Svoboda volby (1982) Představitel monetarismu Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

10 Keynesiánství Vzniká ve 30. letech 20. stol.
J. M. Keynes (1883 − 1946) Obecná teorie úroku, zaměstnanosti a peněz (1936) Trh − důležitým regulátorem ekonomiky Nedokáže využít všechny zdroje V některých oblastech selhává Nutné státní zásahy do ekonomiky Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

11 Makroekonomické teorie
Jsou základem hospodářské politiky − praktické ekonomické činnosti Jsou východiskem pro hospodářsko- politické rozhodování Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

12 Keynesiánství a HP Vliv na hospodářskou politiku v a 60. letech 20. stol. Vysoká dynamika ekonomického růstu, nízká nezaměstnanost, nízká inflace 70. léta – nástroje keynesiánské HP vyčerpávají své možnosti – růst inflace Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

13 Neoklasické teorie a HP
Vliv na hospodářskou politiku v a 80. letech 20. stol. Velká Británie – thatcherismus USA – reaganomika 80. léta – snížení inflace 90. léta – růst nezaměstnanosti Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

14 Současná HP ve VZ Posilování vlivu keynesiánských koncepcí
Snaha zastavit hospodářský propad Boj s recesí Sílí státní zásahy do ekonomiky Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

15 Makroekonomické kategorie
Agregátní poptávka AD (Agregate Demand) Agregátní nabídka AS (Agregate Supply) Makroekonomická rovnováha E Cenová hladina P Celková produkce (HDP) Q Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

16 Agregátní poptávka Souhrn poptávky všech ekonomických subjektů na trhu
Vztah mezi celkovým množstvím požadované produkce a cenovou hladinou Množství zboží, které jsou kupující při stávajících cenách na trhu ochotni nakoupit Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

17 Autor grafu © Milena Tichá
Agregátní poptávka AD Autor grafu: Milena Tichá Autor grafu © Milena Tichá

18 Agregátní nabídka Souhrn nabídky všech ekonomických subjektů na trhu
Vztah mezi celkovým množstvím nabízené produkce a cenovou hladinou Množství zboží, které jsou prodávající při stávajících cenách na trhu ochotni prodat Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

19 Autor grafu © Milena Tichá
Agregátní nabídka AS Autor grafu: Milena Tichá Autor grafu © Milena Tichá

20 Úkol Vysvětli pomocí uvedených grafů na konkrétních příkladech:
Proč má křivka agregátní poptávky klesající tendenci Proč má křivka agregátní nabídky rostoucí tendenci Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

21 Makroekonomická rovnováha
Autor grafu: Milena Tichá Autor grafu © Milena Tichá

22 Úkol Pomocí grafu vysvětli, kdy vzniká makroekonomická rovnováha
Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

23 Vznik makroekonomické rovnováhy
Autor grafu: Milena Tichá Autor grafu © Milena Tichá

24 Úkol Pomocí grafu vysvětli, jak vzniká makroekonomická rovnováha
Použij konkrétních příkladů z praxe Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

25 Literatura KONEČNÝ, Bronislav; SOJKA, Milan. Malá encyklopedie moderní ekonomie. Praha : Libri, ISBN VLČEK, Josef a kol. Ekonomie a ekonomika. Praha : ASPI, ISBN VLČEK, Josef a kol. Ekonomie pro neekonomy. Praha : Codex Bohemia,1998. ISBN Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.


Stáhnout ppt "Makroekonomie a hospodářská politika"

Podobné prezentace


Reklamy Google