Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Matematika a byznys Téma: Účetnictví národního důchodu a platební bilance 17.6.2010 Jan Brož A08B0109P.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Matematika a byznys Téma: Účetnictví národního důchodu a platební bilance 17.6.2010 Jan Brož A08B0109P."— Transkript prezentace:

1 Matematika a byznys Téma: Účetnictví národního důchodu a platební bilance 17.6.2010 Jan Brož A08B0109P

2 Ekonomie - Ekonomie se zabývá zkoumáním alokace vzácných zdrojů mezi různá alternativní užití tak, aby byly uspokojeny základní lidské potřeby –Mikroekonomie – zkoumá chování dílčích ekonomických subjektů (firem, domácností) –Makroekonomie – zkoumá chování ekonomiky jako celku Makroekonomie klade důraz na 4 aspekty ekonomického života –Nezaměstnanost – její příčiny a kroky, které můžeme podniknout, abychom nezaměstnanosti zabránili –Úspory – předpokládáme, že část příjmu nespotřebujeme, ale uspoříme –Nerovnováha zahraničního obchodu – rozdíl mezi importem a exportem každé země přerozděluje bohatství mezi jednotlivými zeměmi –Peníze a cenová hladina – použití peněz při obchodování namísto barterového obchodu

3 Účetnictví národního důchodu Hlavním zájmem makroekonomické analýzy je hrubý národní produkt GNP – souhrn veškeré finální produkce vyprodukované výrobními faktory v držení občanů země Skládá se z: –Spotřeby C –Investic I –Vládních nákupů G –Zůstatku běžného účtu NX Započítávají se pouze finální produkty Odečteme-li amortizaci kapitálu, daně a přičteme-li jednostranné transfery, získáme národní důchod Y Odečteme-li čistý příjem z majetku v zahraničí, získáme hrubý domácí produkt GDP

4 Účetnictví národního důchodu v otevřené ekonomice Otevřená ekonomika – ekonomika otevřená mezinárodnímu obchodu – Export domácí produkce – Import zahraniční produkce Spotřeba – Největší část GNP, více jak 60% – Výdaje na uspokojení našich potřeb Investice – Kolem 15% GNP – Část výdělku použitá na zvýšení produktivity v dalším období Spotřeba – Kolem 20% GNP – Veškeré nákupy zboží a služeb uskutečněné vládou – Také výdaje na výzkum, vzdělání, infrastrukturu,…

5 Národní důchod pro otevřenou a uzavřenou ekonomiku, zůstatek běžného účtu Uzavřená ekonomika: –Y = C + I + G Otevřená ekonomika: –Navíc zůstatek běžného účtu CA, tj. rozdíl exportu a importu –CA = EX – IM –Potom tedy dostaneme vztah: –Y = C + I + G + EX – IM – převládá-li import nad exportem, vzniká deficit běžného účtu a dochází k zadlužování země, protože země musí dluh uhradit pomocí půjček od ostatních zemí

6 Úspory a běžný účet; soukromé a vládní úspory Národní úspory S – ta část produktu Y, která není použita na spotřebu domácností ani na vládní výdaje –S = Y – C – G –V uzavřené ekonomice se tedy úspory rovnají investicím, tj. S = I –V otevřené ekonomice počítáme navíc s běžným účtem: –S = I + CA Národní úspory můžeme dělit na úspory soukromé a vládní –Soukromé úspory: ta část disponibilního důchodu (disponibilní důchod je národní důchod očištěn o daně T), která je raději uspořena –S P = Y – T – C –Vládní úspory: rozdíl vládních příjmů z daní a výdajů na vládní nákupy –S G = T – G

7 Platební bilance Platební bilance je peněžní vyjádření transakcí mezi danou zemí a jejími zahraničními partnery Má tři základní části: –Běžný účet - transakce, které zahrnují import a export zboží a služeb –Finanční účet – transakce, zahrnující nákup a prodej finančních aktiv –Kapitálový účet – příjmy a výdaje spojené s pohybem bohatství mezi zeměmi Pokud jsou příjmy větší než výdaje, hovoříme o aktivním saldu platební bilance Platební bilance musí být vyrovnaná - dlouhodobě není možné, aby si občané jedné země kupovali více zboží a služeb, než kolik poskytnou. –Tj.: Běžný účet + finanční účet + kapitálový účet = 0 Vyrovnávání platební bilance je možné například pomocí devizové politiky, kdy centrální banka buď posiluje nebo oslabuje svoji měnu

8 Konec. Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Matematika a byznys Téma: Účetnictví národního důchodu a platební bilance 17.6.2010 Jan Brož A08B0109P."

Podobné prezentace


Reklamy Google