Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

O čem (ne)vypovídá ukazatel HDP

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "O čem (ne)vypovídá ukazatel HDP"— Transkript prezentace:

1 O čem (ne)vypovídá ukazatel HDP
Marek Rojíček Český statistický úřad

2 Osnova prezentace Přístupy k měření HDP Co měří HDP?
Production boundary Problémy při měření HDP Alternativy k HDP?

3 Přístupy k měření HDP Produkční metoda Výdajová metoda + Produkce
+ Výdaje na KS domácností - Mezispotřeba + Výdaje na KS vlády + Daně z produktů + Tvorba hrubého fix. kap. - Dotace na produkty + Změna stavu zásob (+/-) + Čisté pořízení cenností + Vývoz zboží a služeb - Dovoz zboží a služeb + důchodová metoda

4 Co měří HDP? HDP je pouze jedním z ukazatelů, i když nejčastěji používaným. Vypovídá o produkci finálních produktů na ekonomickém území daného státu. K měření ekonomického blahobytu má blíže ukazatel národního důchodu (HND), který se vztahuje k hodnotě důchodu, který získají rezidenti daného státu (HDP + saldo důchodových transakcí se zahraničím)

5 Co měří HDP? HDP neměří BLAHOBYT, ale PŘÍSPĚVEK produktivní lidské činnosti K BLAHOBYTU. Např. přírodní katastrofy nesníží HDP, ale projeví se v národních účtech jako pokles jmění. Vliv na HDP může být dokonce pozitivní, pokud převáží nové investice nad ztrátou produkce ze zničených výrobních zařízení

6 Hrubý domácí produkt v absolutním vyjádření nemá příliš velkou vypovídací schopnost, slouží hlavně jako srovnávací základna pro různé poměrové ukazatele (zadlužení, energetická náročnost, otevřenost ekonomiky, daňové zatížení, intenzita výzkumu a vývoje, atd.) Smysl pro měření dynamiky ekonomického vývoje má tempo růstu HDP v reálném vyjádření. Pro mezinárodní srovnání se využívá ukazatele HDP v PKS/obyvatele

7 „Production boundary“
Měření HDP je založeno na určitých konvencích: produkce pro vlastní spotřebu domácností (vaření, úklid, …) není do HDP započítána, s výjimkou SLUŽEB BYDLENÍ a SAMOZÁSOBENÍ veškerá produkce vlády je podle definice určena pro konečné užití, i když ve skutečnosti může sloužit i firmám (administrativa, policie) započítává se také skrytá ekonomika včetně nelegální (drogy, prostituce, pašování zboží)

8 „Production boundary“
výdaje na výzkum a vývoj jsou v současné době považovány za mezispotřebu, přestože jsou ekonomy považovány za určitou formou nehmotného kapitálu (reflektováno v rev. SNA) lidský kapitál není započítáván vůbec, přestože se nesporně jedná o (v dnešní době významnou) formu kapitálu. Důvodem je obtížná vyčíslitelnost. výdaje domácností na dům jsou považovány za tvorbu kapitálu, ale nákup auta za spotřebu.

9 Jsou směňovány za peníze nebo formou barterového obchodu?
Jsou při produkci výrobků a služeb využity práce, kapitál nebo materiálové vstupy? Jsou směňovány za peníze nebo formou barterového obchodu? Zahrnuto do HDP ANO ANO ANO ANO NE Jedná se o zboží? NE NE Např. ropná ložiska, ryby v moři, přírodní prales Jedná se o netržní služby poskytované vládou nebo o imputované služby bydlení? Nezahrnuto do HDP Např. vaření, praní, péče o děti, domácí opravy NE

10 Problematické oblasti při měření HDP
Úplnost zachycení (šedá ekonomika, modelování, odlišnost podnikového a národního účetnictví) Oceňování (zejména u netržních transakcí) Přepočet do stálých cen (kvalitativní očišťování, aplikace správných cenových indexů) Mezinárodní srovnatelnost (srovnatelnost metodiky, měření PKS)

11 Alternativy k HDP? Existují dimenze „bohatství“, jejichž vývoj nemusí korelovat s vývojem HDP (aktivity volného času, sociální nerovnost, bezpečnost, kvalita životního prostředí, atd.) Statistikové jsou si dobře vědomi omezené vypovídací schopnosti HDP, spíše než k vytváření „Super-HDP“ se přiklánějí k využívání širší škály ukazatelů

12 Alternativy k HDP? Někteří ekonomové se přiklánějí k vytvoření syntetického indikátoru („Super-HDP“). Výhodou by byla možnost snazšího komplexního srovnávání zemí (příkladem je Human Development Index) Problémem je, jakým způsobem jednotlivé faktory syntetizovat (stanovení váhy, stanovení „ceny“ sociální nerovnosti nebo enviromentálních faktorů, „měkká“ data, apod.)

13 Děkuji za pozornost marek.rojicek@czso.cz


Stáhnout ppt "O čem (ne)vypovídá ukazatel HDP"

Podobné prezentace


Reklamy Google