Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

(HDP, v mezinárodních pramenech GDP z anglického Gross Domestic Product) charakterizuje z hlediska makroekonomie výkonnost národního hospodářství jako.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "(HDP, v mezinárodních pramenech GDP z anglického Gross Domestic Product) charakterizuje z hlediska makroekonomie výkonnost národního hospodářství jako."— Transkript prezentace:

1

2 (HDP, v mezinárodních pramenech GDP z anglického Gross Domestic Product) charakterizuje z hlediska makroekonomie výkonnost národního hospodářství jako celku. Představuje objem vyrobených statků a poskytnutých služeb v ekonomice určitého státu za určité období (zpravidla za jeden rok). Vyjadřuje objem statků a služeb v penězích, a to objem vytvořený v daném období výrobními zdroji na území určitého státu (bez ohledu na to, jsou-li tyto faktory ve vlastnictví občanů tohoto státu nebo cizinců). Hrubý domácí produkt

3 HDP není vyjádřením bohatství dané společnosti. Vyjadřuje pouze přírůstek tohoto bohatství za dané období, v jehož rámci se domácí produkt měří. Produkt je toková veličina (udává se v penězích za určité časové období)- na rozdíl od bohatství, které představuje stav. Zvýšení HDP tedy znamená růst našeho bohatství.

4 K vyjádření výkonnosti ekonomiky se dále užívá ještě ukazatel označovaný jako hrubý národní produkt. (HNP, nebo GNP z anglického gross national product). HNP představuje v penězích objem vyrobených statků a poskytnutých služeb výrobními zdroji, které jsou ve vlastnictví občanů a společností určitého státu (tedy doma i v cizině). Dalším rozlišením je přívlastek u určovaného produktu- hrubý nebo čistý. Čistý produkt = Hrubý produkt − opotřebení kapitálu

5 Velikost HDP nebo HNP je zjišťována na celém světě a pro větší názornost a srovnatelnost výkonnosti ekonomik je vyjadřována nejen v národních měnách jednotlivých států, ale také např. v amerických dolarech nebo v eurech. Tyto porovnání zpracovává kupř. Světová banka a publikuje je v každoroční výroční zprávě. Výkonnost ekonomiky lépe než celkový objem HDP nebo HNP vyjadřuje hrubý domácí nebo hrubý národní produkt na jednoho obyvatele (viz dále).

6 Hrubý domácí produkt může být definován, resp. spočten třemi způsoby: 1. produkční metodou 2. výdajovou metodou 3. důchodovou metodou, z nichž každá představuje jiný pohled na totéž. V HDP nejsou započítány služby, které lidé dělají mimo oficiální trh (např. práce na zahradě, vaření, práce protislužbou), a také ilegální produkce (např. výroba a prodej drog, prostituce, nepřiznané zisky).

7 1. Produkční metoda též zbožová nebo výrobková metoda HDP = Daně z hrubé přidané hodnoty (= produkce - mezispotřeba) + Čisté daně na výrobky - Dotace na produkty 2. Výdajová metoda HDP = Výdaje na konečnou spotřebu výrobků a služeb domácnostmi, vládou a neziskovými institucemi sloužícími domácnostem + Tvorba hrubého kapitálu (= tvorba hrubého fixního kapitálu, změna zásob, čisté pořízení cenností) + Vývoz výrobků a služeb - Dovoz výrobků a služeb 3. Důchodová metoda HDP = Prvotní důchody (příjmy) za národní hospodářství (=Náhrady zaměstnancům + Daně z výroby a z dovozu) - Dotace + Čistý provozní přebytek + Čistý smíšený důchod + Spotřeba fixního kapitálu

8 HDP „ na hlavu“ = přepočítání HDP na jednoho obyvatele státu (vydělení celkového HDP počtem obyvatel dané země) - užívá se při mezinárodním srovnávání vyspělosti ekonomik, je přesnějším ekonomickým ukazatelem

9 HDP ve světě V roce 2006 činilo světové HDP 6,595 × 10 13 dolarů, s přírůstkem 5,3 %. HDP na hlavu činilo 10 200 dolarů. 64 % světového HDP činily služby (terciární sektor), 32 % průmysl (sekundární sektor) a pouhá 4 % zemědělství.

10 Porovnáváno bylo 194 nezávislých států (= 192 členských států Organizace spojených národů + Tchaj-wan + Kosovo). HDP se tradičně neuvádí u státu Vatikán. Státy světa podle HDP v paritě kupní síly na obyvatele (za rok 2007) 1 Katar 85 638 2 Lucembursko 79 660 3 Norsko 53 152 4 Brunej 50 790 5 Singapur 49 754 6 USA 45 725 7 Irsko 43 414 8 Švýcarsko 41 265 9 Kuvajt 39 344 10 Rakousko 39 181 Tabulka

11 11 Island 39 168 12 Nizozemsko 38 995 13 Kanada 38 614 14 Spojené arabské emiráty 37 941 15 Dánsko 37 265 16 Švédsko 36 578 17 Austrálie 36 226 18 Spojené království 35 634 19 Belgie 35 388 20 Finsko 35 349 21 Německo 34 212 22 Japonsko 33 596 23 Francie 33 509 24 Bahrajn 31 899 25 Itálie 30 365 Další státy: 29. Slovinsko 31. Izrael 34. Jižní Korea 35. ČR (24 229) 41. Slovensko 100. Čína 163. Madagaskar 171. Afghánistán 179. Zimbabwe

12 HDP v Evropě za rok 2003/2004 vyjádřený v dolarech

13 HDP V ČR Následující obrázek znázorňuje, jak vysoký byl hrubý domácí produkt v České republice v uplynulých letech.

14 Meziroční změny HDP

15 Meziroční přírůstky HDP Rok1995199619971998199920002001200220032004200520062007 Meziroční přírůstek HDP [%]5,94,3-0,8-1,00,53,33,12,02,92,86,06,46,5 Za celý rok 2008 HDP vzrostl reálně o 3,1 %, což je oproti minulým létům výrazný posun směrem dolů. Poslední odhady ministerstva financí ohledně růstu HDP v roce 2009 hovoří o 1,4 % nárůstu- dopad celosvětové finanční krize

16 Prameny Český statistický úřad http://www.czso.cz Wikipedie http://cs.wikipedia.org

17 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Stáhnout ppt "(HDP, v mezinárodních pramenech GDP z anglického Gross Domestic Product) charakterizuje z hlediska makroekonomie výkonnost národního hospodářství jako."

Podobné prezentace


Reklamy Google