Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STÁTY SEVERU A JIHU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STÁTY SEVERU A JIHU."— Transkript prezentace:

1 SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STÁTY SEVERU A JIHU

2 - do světového hospodářství jsou zapojeny všechny země světa
- světové hospodářství reaguje na každou změnu v národních hospodářství jednotlivých zemí a naopak Dělení hospodářské činnosti: 1. Primární sektor – prvovýroba - zemědělství, lesnictví 2. Sekundární sektror – druhovýroba – průmysl 3. Terciální sektor – služby 4. Kvartérní sektor – výzkum, školství

3 - rozmístění hospodářství je ovlivněno mnoha faktory, které se mění spolu s rozvojem společnosti
- vlivem rozdílných výchozích podmínek a vlivem rozdílného historického a ekonomického vývoje, je hospodářství rozmístěno nerovnoměrně - mezi státy světa jsou značné rozdíly ve stupni rozvoje jejich hospodářství, sociálních podmínek a životní úrovně obyvatel - dle rozvoje a vývoje hospodářství rozdělujeme země na státy SEVERU a JIHU

4

5 Podíl na světovém průmyslovém potenciálu
SEVER x JIH Podíl na světové souši 38% x 62% Podíl na obyvatelstvu 22% x 78% Podíl na světovém průmyslovém potenciálu 85% x 15%

6 Zaměstnanost v jednotlivých sektorech
Primární sektor 3% x 60% Sekundární sektor 25% x 10% Terciální a kvartér sektor 70% x 30%

7 STÁTY SEVERU - hospodářství na vysoké technické a technologické úrovni
- vysoká produktivita práce - většina obyvatelstva pracuje v terciálním a kvartérním sektoru - většina obyvatel má dobrou životní úroveň a dostatek prostředků na uspokojování vlastních potřeb - rozvinuté školství a spousta lidí získává střední a vysokoškolské vzdělání

8 - zdravotnictví na odpovídající úrovni
- nezaměstnanost řešena pomocí státních I nestátních organizací - Severní Amerika, Evropa, Rusko, Japonsko, Austrálie, Nový Zéland, vyspělé státy východní Asie

9 STÁTY JIHU - rozvojové země, Afrika, Latinská Amerika, Asie
- nerozvinuté hospodářství - nízká produktivita práce s převahou nepříliš výkonného zemědělství - značné procento obyvatel žije v bídě, častým jevem je hlad a podvýživa - vysoké procento negramotných - zdravotnictví je nerozvinuté či špatně dostupné - sociální pomoc prakticky neexistuje

10

11 HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT - základní ukazatel při porovnání ekonomické úrovně zemí - vyjadřuje celkovou produkci výrobků a služeb, určenou ke spotřebě po odečtu nákladů v přepočtu na obyvatele - zpravidla uváděn za 1 rok - dělení států dle HDP

12 1. Hospodářsky vyspělé státy s tržní ekonomikou
- USA, Kanada, západoevropské státy, Japonsko, vyspělé země Asie ( Taiwan, Korejská rep, Singapur), Austrálie, Nový Zéland - HDP u většiny z nich překračuje USD - většina obyv. Pracuje v terciálním sektoru

13 2. Státy s transformující se ekonomikou
- bývalé komunistické země střední a jihovýchodní Evropy, Rusko a evropské státy bývalého SSSR - HDP kolem USD - v některých zemích proces ekonomické transformace spojený se změnami struktrury hospodářství a jeho technické a technologické úrovně již značně pokročil

14 3. Státy s velkým exportem
- státy s velkým exportem ropy a zemního plynu - mnohdy HDP převyšuje vyspělé státy - Saudská Arábie, Kuvajt, Libye, Malajsie

15 4. Státy zemědělsko-průmyslové a prům.- zemědělské
- dosáhly určitého stupně industrializace a modernizace společnosti, ale převyšuje zem-prům nebo prům-zemědělský charakter - Latinská Amerika, JZ,J a JV Asie, státy S Afriky - těžba surovin, pěstování plodin- regionální rozdíly - sociální rozdíly - HDP USD

16 5. Státy v počátečním stadiu modernizace
- nejchudší státy světa - nízký HDP , nedosahuje ani 1000 USD - Afrika saharské státy ( Čad, Niger, Mali) Etiopie, Somálsko, Nigérie, Sierra Leone, Kongo, Keňa, Tanzánie Mimo Afriku ( Afganistan, Jemen, Tádžikistán)


Stáhnout ppt "SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STÁTY SEVERU A JIHU."

Podobné prezentace


Reklamy Google