Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1.Demografie je věda, která se zabývá: 1.Složením obyvatelstva 2.Složením a vývojem obyvatelstva 3.Vývojem obyvatelstva 2.O kladné bilanci přirozeného.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1.Demografie je věda, která se zabývá: 1.Složením obyvatelstva 2.Složením a vývojem obyvatelstva 3.Vývojem obyvatelstva 2.O kladné bilanci přirozeného."— Transkript prezentace:

1 1.Demografie je věda, která se zabývá: 1.Složením obyvatelstva 2.Složením a vývojem obyvatelstva 3.Vývojem obyvatelstva 2.O kladné bilanci přirozeného pohybu obyvatelstva mluvíme, jestliže: 1.Počet narozených a počet přistěhovaných je větší než počet zemřelých a počet odstěhovaných 2.Počet narozených a počet zemřelých je menší než počet přistěhovaných a počet odstěhovaných 3.Počet narozených a počet zemřelých je větší než počet přistěhovaných a počet odstěhovaných 3.Pod pojmem úhrnná plodnost se rozumí 1.Počet dětí narozených na území daného státu 2.Počet dětí narozených za život jedné ženě 3.Počet dětí narozených během jednoho roku

2 4.Základním ukazatelem rozmístění obyvatelstva je 1.Počet obyvatel 2.Hustota zalidnění 3.Počet obyvatel na kilometr čtvereční 5.Do socioekonomických faktorů ovlivňujících hustotu zalidnění nepatří: 1.Stupeň urbanizace 2.Politika jednotlivých států 3.Výměra zemědělské půdy připadající na 1 obyvatele 6.K jakému jevu došlo v 2. fázi demografické revoluce v Evropě, pakliže byla vysoká úhrnná plodnost a nízká míra úmrtnosti ? 1.Přírůstek obyvatel 2.Úbytek obyvatel 3.Počet obyvatel zůstal pořád na stejné úrovni

3 7.Mezi imigrační státy patří: 1.Neutrální státy 2.Vyspělé, rozvinuté země 3.Zaostalé, rozvojové země 8.Který důvod nepatří mezi důvody pro emigraci? 1.Přírodní – povodně, lepší životní prostředí 2.Blahobyt 3.Politické nebo náboženské pronásledování 9.Jaké kladné stránky přináší migrace? 1.Snížení věkového průměru obyvatelstva 2.Levná pracovní síla na práce, které nechtějí vykonávat domácí dělníci 3.Prohlubování nezaměstnanosti

4 10.Proces urbanizace 1.Dochází k nárůstu počtu obyvatel v daném státě 2.Proces, při němž dochází ke stagnaci společnosti 3.Rozvoj měst – lidé se stěhují do měst 11.Územní mobilita souvisí 1.Technickým pokrokem 2.Životní úrovní 3.Hustotou osídlení 12.Jaká je hlavní funkce venkovského osídlení ? 1.Zajištění zemědělské činnosti 2.Zajištění výroby 3.Zajištění služeb

5 13.Jaký faktor neměl vliv na rozvoj měst 1.Dopravní poloha 2.Těžba surovin 3.Životní prostředí 14.Jaké funkce mají města 1.Bydlení 2.Výrobní 3.Obchodní 15.Jak se nazývá proces, při kterém dochází ke změně struktury národního hospodářství? 1.Rekvalifikace 2.Transformace 3.Restrukturalizace

6 16.Do primárního sektoru patří: 1.Zemědělství a lesnictví 2.Zemědělství 3.Zemědělství, lesnictví, lov a rybolov 17.Poskytování služeb pro zemědělce zajišťuje 1.Agrokomplex 2.Státní správa 3.Kombináty 18.Součástí zemědělského půdního fondu není 1.Orná půda 2.Louky a pastviny 3.Ostatní plochy

7 19.Do sekundárního sektoru patří: 1.Průmysl 2.Průmysl, stavebnictví a nákladní doprava 3.Průmysl, stavebnictví 20.Do terciálního sektoru patří: 1.Sociální a zdravotní péče 2.Bankovnictví a pojišťovnictví 3.Cestovní ruch 21.Mezi rozvojové předpoklady pro ekonomické postavení států patří počet a kvalita obyvatel. Kvalita obyvatel není posuzována podle 1.Míry vzdělanosti 2.Úrovně jazykové vybavenosti 3.Hrubého domácího produktu připadajícího na 1 obyvatele 4.Flexibility – připravenost na změnu


Stáhnout ppt "1.Demografie je věda, která se zabývá: 1.Složením obyvatelstva 2.Složením a vývojem obyvatelstva 3.Vývojem obyvatelstva 2.O kladné bilanci přirozeného."

Podobné prezentace


Reklamy Google