Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Socioekonomická a správní geografie Geografie obyvatelstva Mgr. Oldřich Hájek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Socioekonomická a správní geografie Geografie obyvatelstva Mgr. Oldřich Hájek."— Transkript prezentace:

1 Socioekonomická a správní geografie Geografie obyvatelstva Mgr. Oldřich Hájek

2 Socioekonomická a správní geografie Geografie obyvatelstva Předmětem studia geografie obyvatelstva je: Předmětem studia geografie obyvatelstva je: poznání vývoje prostorových struktur obyvatelstva jako nutná podmínka poznání a vysvětlení současných procesů a vypracování prognóz poznání vývoje prostorových struktur obyvatelstva jako nutná podmínka poznání a vysvětlení současných procesů a vypracování prognóz velikost a rozmístění charakterizují základní kvantitativní vlastnosti (poznání regionálních rozdílů v hustotě obyvatelstva a vysvětlení vazeb s prvky prostorových struktur) velikost a rozmístění charakterizují základní kvantitativní vlastnosti (poznání regionálních rozdílů v hustotě obyvatelstva a vysvětlení vazeb s prvky prostorových struktur) analýza struktury obyvatelstva se orientuje na poznání biologických (věk, pohlaví), ekonomických (povolání, zaměstnání, odvětvová struktura) a kulturních znaků (vzdělání, národnost, náboženství) analýza struktury obyvatelstva se orientuje na poznání biologických (věk, pohlaví), ekonomických (povolání, zaměstnání, odvětvová struktura) a kulturních znaků (vzdělání, národnost, náboženství) studium dynamiky obyvatelstva zahrnuje přirozený pohyb (porodnost, úmrtnost, sňatečnost) a mechanický pohyb (migrace, dojížďka) obyvatelstva. studium dynamiky obyvatelstva zahrnuje přirozený pohyb (porodnost, úmrtnost, sňatečnost) a mechanický pohyb (migrace, dojížďka) obyvatelstva.

3 Socioekonomická a správní geografie Geografie obyvatelstva Vývoj počtu obyvatel Vývoj počtu obyvatel V dosavadním vývoji lidstva žilo na Zemi podle různých odhadů 60 až 100 mld lidí. Současné obyvatelstvo (cca 6 mld) tvoří pouze 6 - 10 % všech lidí, kteří v období tzv. humánní fáze vývoje (zhruba posledních 1 mil. let) obývali Zemi. V dosavadním vývoji lidstva žilo na Zemi podle různých odhadů 60 až 100 mld lidí. Současné obyvatelstvo (cca 6 mld) tvoří pouze 6 - 10 % všech lidí, kteří v období tzv. humánní fáze vývoje (zhruba posledních 1 mil. let) obývali Zemi. Rozmístění obyvatelstva: Rozmístění obyvatelstva: ekumena zaujímá asi 43 % souše, 64 mil. km2. Území osídlené a hospodářsky využívané. anekumena - neosídlené území zaujímá 20 % souše, což je asi 30 mil. km2. subekumena nebo semiekumena - zaujímá 37 % souše, asi 55 mil. km2. Území osídlené nebo využívané pouze dočasně.

4 Socioekonomická a správní geografie Geografie obyvatelstva Růst počtu obyvatel Růst počtu obyvatel Významnou akceleraci v růstu populace lze sledovat v 18. st Významnou akceleraci v růstu populace lze sledovat v 18. st rok počet obyv. mil. zdvojnásobení pop. 10000 př.n.l. 5 7000 př.n.l. 103000 4500 př.n.l. 202500 2500 př.n.l. 402000 1000 př.n.l. 801500 01601000 900320900 1700600800 18501200150 19502500100 1986500036

5 Socioekonomická a správní geografie Geografie obyvatelstva Prognózy vývoje obyvatelstva Prognózy vývoje obyvatelstva Stabilizace počtu obyvatel v budoucnu Stabilizace počtu obyvatel v budoucnu Prognózy počtu obyvatel vychází z plochy orné půdy Prognózy počtu obyvatel vychází z plochy orné půdy Konečný předpoklad 40 mld. obyvatel Konečný předpoklad 40 mld. obyvatel Podle amerického přístupu 47 mld. obyvatel Podle amerického přístupu 47 mld. obyvatel Podle japonského kritéria 150 mld. obyvatel Podle japonského kritéria 150 mld. obyvatel Růst počtu obyvatel při současném tempu spotřeby předpokládá globální katastrofu v roce 2100 Růst počtu obyvatel při současném tempu spotřeby předpokládá globální katastrofu v roce 2100

6 Socioekonomická a správní geografie Geografie obyvatelstva Rozmístění obyvatelstva Rozmístění obyvatelstva Je velmi nerovnoměrné Je velmi nerovnoměrné Hustota zalidnění - obecná Hustota zalidnění - obecná h = O / P h = O / P počtu obyvatel (O) počtu obyvatel (O) plochy území (P) plochy území (P) Specifická hustota: Specifická hustota: Na zastavěnou plochu Na zastavěnou plochu Na ornou půdu Na ornou půdu Hustota zalidnění v roce 1996 Evropa103 býv. SSSR 13 Asie123 Afrika24 Severní Amerika 14 Latinská Amerika 24 Austrálie a Oceánie 3 svět43

7 Socioekonomická a správní geografie Geografie obyvatelstva Dynamika obyvatelstva Dynamika obyvatelstva Přirozený pohyb Přirozený pohyb - míra porodnosti nebo natalita, což je počet narozených na 1000 obyvatel středního stavu: - míra porodnosti nebo natalita, což je počet narozených na 1000 obyvatel středního stavu: N = ( N / S ) × 1000 N = ( N / S ) × 1000 kde N = počet narozených kde N = počet narozených S = střední stav obyvatelstva S = střední stav obyvatelstva Druhou rozhodující složkou přirozeného pohybu obyvatelstva je úmrtnost nebo mortalita. Ukazatel všeobecné úmrtnosti vyjadřuje počet zemřelých na 1000 obyvatel středního stavu: Druhou rozhodující složkou přirozeného pohybu obyvatelstva je úmrtnost nebo mortalita. Ukazatel všeobecné úmrtnosti vyjadřuje počet zemřelých na 1000 obyvatel středního stavu: M = ( M / S ) × 1000 M = ( M / S ) × 1000 kde M = počet úmrtí kde M = počet úmrtí S = střední stav obyvatelstva S = střední stav obyvatelstva

8 Socioekonomická a správní geografie Geografie obyvatelstva Přirozený pohyb Přirozený pohyb Obvykle se vymezuje pět fází demografického cyklu: Obvykle se vymezuje pět fází demografického cyklu: 1. fáze - vysoká porodnost, vysoká úmrtnost, nízký přirozený přírůstek 1. fáze - vysoká porodnost, vysoká úmrtnost, nízký přirozený přírůstek 2. fáze - vysoká porodnost, pokles úmrtnosti, velmi vysoký růst přirozeného přírůstku 2. fáze - vysoká porodnost, pokles úmrtnosti, velmi vysoký růst přirozeného přírůstku 3. fáze - mírný pokles porodnosti, mírný pokles úmrtnosti, velmi vysoký přirozený přírůstek 3. fáze - mírný pokles porodnosti, mírný pokles úmrtnosti, velmi vysoký přirozený přírůstek 4. fáze - prudký pokles porodnosti, stabilizuje se nízká úmrtnost, prudké snížení přirozeného přírůstku 4. fáze - prudký pokles porodnosti, stabilizuje se nízká úmrtnost, prudké snížení přirozeného přírůstku 5. fáze - stabilizace porodnosti i úmrtnosti na nízké úrovni, minimální přirozený přírůstek; počet obyvatel je stabilizován. 5. fáze - stabilizace porodnosti i úmrtnosti na nízké úrovni, minimální přirozený přírůstek; počet obyvatel je stabilizován.

9 Socioekonomická a správní geografie Geografie obyvatelstva Dynamika obyvatelstva Dynamika obyvatelstva Mechanický pohyb Mechanický pohyb A. Migrace (stěhování) obyvatelstva A. Migrace (stěhování) obyvatelstva B. Dočasné změny pobytu B. Dočasné změny pobytu C. Dojížďka do zaměstnání C. Dojížďka do zaměstnání D. Nepravidelné dočasné pohyby obyvatelstva D. Nepravidelné dočasné pohyby obyvatelstva Sociálně-ekonomický pohyb Sociálně-ekonomický pohyb

10 Socioekonomická a správní geografie Geografie obyvatelstva

11

12


Stáhnout ppt "Socioekonomická a správní geografie Geografie obyvatelstva Mgr. Oldřich Hájek."

Podobné prezentace


Reklamy Google