Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy:Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Název projektu:Zlepšení podmínek pro výuku na gymnáziu Číslo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy:Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Název projektu:Zlepšení podmínek pro výuku na gymnáziu Číslo."— Transkript prezentace:

1 Název školy:Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Název projektu:Zlepšení podmínek pro výuku na gymnáziu Číslo a název klíčové aktivity:III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

2 Název tematické oblasti:Česká republika Název učebního materiálu:ČR - obyvatelstvo Číslo učebního materiálu:VY_32_INOVACE_Z0207 Vyučovací předmět:Zeměpis Ročník:2. ročník čtyřletého a 6. ročník osmiletého gymnázia Autor:Mgr. Zdeněk Zimmermann Datum vytvoření:1. 4. 2014 Datum ověření ve výuce:7. 4. 2014 Druh učebního materiálu:Prezentace Očekávaný výstup: Objasní problematiku obyvatelstva v ČR. Pojmenuje a vyhledá národy a menšiny žijící v ČR. Metodické poznámky:Vytyčení základních pojmů, práce s mapou.

3 Česká republika obyvatelstvo Počet obyvatel v roce 2014 10 512 419. Od středověku nepravidelné a nepřesné sčítání, za vlády Marie Terezie zavedení přesného a pravidelného sčítání. Současnost Český statistický úřad (ČSÚ) Jednou za 10 let hlavní sčítání (1991, 2001, 2011, 2021 …)

4 Přirozený pohyb obyvatelstva Je výsledkem vzájemného poměru porodnosti (natality) a úmrtnosti (mortality). přirozený přírůstek (více narozených než zemřelých) přirozený úbytek (více zemřelých než narozených)

5 Mechanický pohyb obyvatelstva (migrace) Zahrnuje změny v počtu obyvatel, které souvisejí s odstěhováním (emigrací) a přistěhováním (imigrací) obyvatel na území ČR. Výsledkem je buď kladný mechanický pohyb (více přistěhovalých) nebo záporný mechanický pohyb (více odstěhovaných).

6 Hustota a rozmístění obyvatelstva Rozmístění obyvatel na území ČR je nerovnoměrné. Z přírodního hlediska žije nejvíce obyvatel v nížinách (Polabí, Poohří, moravské úvaly) a u velkých řek (Labe, dolní Vltava, Morava). Naopak nejméně obyvatel žije v horských oblastech hlavně v příhraničí (např. Šumava, Jeseníky).

7 Z ekonomického hlediska se obyvatelstvo nejvíce soustředí tam, kde jsou pracovní příležitosti. Velká města (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, atd.) či průmyslové oblasti (severní Čechy, Ostravsko, střední Morava). Obr. 1 Město Ústí nad Labem

8 Průměrná hustota zalidnění pro celé území ČR je 132 obyvatel na km².

9 Obr. 2 Zalidněnost ČR - pozn. Najdeš Zábřežský obvod

10 V rámci krajů ČR má dominantní postavení Praha (2557 obyv./km²). Na druhém místě je Moravskoslezský kraj (230 obyv./km²) a třetí je Jihomoravský kraj (160 obyv./km²). Obr. 3 Praha - Jižní Město

11 Naopak nejméně obydlený je Jihočeský kraj (63 obyv./km²), následovaný Plzeňským krajem a krajem Vysočina (oba 76 obyv./km²). Obr. 4 Krajina Vysočiny

12 Složení obyvatelstva V české populaci je mírná převaha žen, průměrný věk je 41 let a populace stárne. Obr. 5 Graf složení obyvatelstva

13 Obr. 6 Věková pyramida pro Českou republiku v roce 2007

14 Národnosti Obr. 7 Národnostní skladba ČR v roce 2011

15 Náboženství ČR patří mezi země ateistické. Z celkového počtu 34 církví nebo náboženských společností má největší zastoupení Křesťanství. Největší je Římskokatolická církev (přibližně 12 % populace). Druhá v pořadí je církev Českobratrská evangelická (0,5 %) a třetí je Církev československá husitská (0,4 %). Judaismus a Buddhismus jsou zastoupeny v Praze a v Brně.

16 Obr. 8 Víra v České republice

17 Zdroje Obr. 01 Foto z archivu autora Obr. 02 Dostupné z www.czso.cz/csu, [cit.06.04.2014], http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/t/DC004476A2/$File/64413513m06.jpg Obr. 03 - 04 Foto z archivu autora Obr. 05 Graf věkové složení obyvatelstva, [cit.06.04.2014] data získaná www.czso.cz/csu Obr. 06 Population pyramid CZE 2007rel.png, [cit.06.04.2014], dostupné z www. wikipedia.cz File:Population pyramid CZE 2007rel.png Obr. 07 Národnostní složení ČR 2011, [cit.06.04.2014], dostupné z www.szco.cz,http://b.wz.cz/upload/s/samotarka_blgz_cz/201112/csitani-lidu-2011-06.jpg Obr. 08 Podíl věřících, [cit.06.04.2014], dostupné z www.szco.cz


Stáhnout ppt "Název školy:Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Název projektu:Zlepšení podmínek pro výuku na gymnáziu Číslo."

Podobné prezentace


Reklamy Google