Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu:"— Transkript prezentace:

1 Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Zlepšení podmínek pro výuku na gymnáziu Číslo a název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

2 Název tematické oblasti:
Česká republika Název učebního materiálu: ČR - obyvatelstvo Číslo učebního materiálu: VY_32_INOVACE_Z0207 Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 2. ročník čtyřletého a 6. ročník osmiletého gymnázia Autor: Mgr. Zdeněk Zimmermann Datum vytvoření: Datum ověření ve výuce: Druh učebního materiálu: Prezentace Očekávaný výstup: Objasní problematiku obyvatelstva v ČR . Pojmenuje a vyhledá národy a menšiny žijící v ČR. Metodické poznámky: Vytyčení základních pojmů, práce s mapou.

3 Česká republika obyvatelstvo
Počet obyvatel v roce 2014 Od středověku nepravidelné a nepřesné sčítání, za vlády Marie Terezie zavedení přesného a pravidelného sčítání. Současnost Český statistický úřad (ČSÚ) Jednou za 10 let hlavní sčítání (1991, 2001, 2011, 2021 …)

4 Přirozený pohyb obyvatelstva
Je výsledkem vzájemného poměru porodnosti (natality) a úmrtnosti (mortality). přirozený přírůstek (více narozených než zemřelých) přirozený úbytek (více zemřelých než narozených)

5 Mechanický pohyb obyvatelstva
(migrace) Zahrnuje změny v počtu obyvatel, které souvisejí s odstěhováním (emigrací) a přistěhováním (imigrací) obyvatel na území ČR. Výsledkem je buď kladný mechanický pohyb (více přistěhovalých) nebo záporný mechanický pohyb (více odstěhovaných).

6 Hustota a rozmístění obyvatelstva
Rozmístění obyvatel na území ČR je nerovnoměrné. Z přírodního hlediska žije nejvíce obyvatel v nížinách (Polabí, Poohří, moravské úvaly) a u velkých řek (Labe, dolní Vltava, Morava). Naopak nejméně obyvatel žije v horských oblastech hlavně v příhraničí (např. Šumava, Jeseníky).

7 Z ekonomického hlediska se obyvatelstvo nejvíce soustředí tam, kde jsou pracovní příležitosti. Velká města (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, atd.) či průmyslové oblasti (severní Čechy, Ostravsko, střední Morava). Obr Město Ústí nad Labem

8 Průměrná hustota zalidnění pro celé území ČR je 132 obyvatel na km².

9 Obr. 2 Zalidněnost ČR - pozn. Najdeš Zábřežský obvod

10 V rámci krajů ČR má dominantní postavení Praha (2557 obyv. /km²)
V rámci krajů ČR má dominantní postavení Praha (2557 obyv./km²). Na druhém místě je Moravskoslezský kraj (230 obyv./km²) a třetí je Jihomoravský kraj (160 obyv./km²). Obr Praha - Jižní Město

11 Naopak nejméně obydlený je Jihočeský kraj (63 obyv
Naopak nejméně obydlený je Jihočeský kraj (63 obyv./km²), následovaný Plzeňským krajem a krajem Vysočina (oba 76 obyv./km²). Obr. 4 Krajina Vysočiny

12 Složení obyvatelstva V české populaci je mírná převaha žen, průměrný věk je 41 let a populace stárne. Obr. 5 Graf složení obyvatelstva

13 Obr. 6 Věková pyramida pro Českou republiku v roce 2007

14 Národnosti Obr Národnostní skladba ČR v roce 2011

15 Náboženství ČR patří mezi země ateistické.
Z celkového počtu 34 církví nebo náboženských společností má největší zastoupení Křesťanství. Největší je Římskokatolická církev (přibližně 12 % populace). Druhá v pořadí je církev Českobratrská evangelická (0,5 %) a třetí je Církev československá husitská (0,4 %). Judaismus a Buddhismus jsou zastoupeny v Praze a v Brně.

16 Obr. 8 Víra v České republice

17 Zdroje Obr. 01 Foto z archivu autora
Obr. 02 Dostupné z [cit ], Obr Foto z archivu autora Obr. 05 Graf věkové složení obyvatelstva, [cit ] data získaná Obr. 06 Population pyramid CZE 2007rel.png , [cit ], dostupné z www. wikipedia.cz File:Population pyramid CZE 2007rel.png Obr. 07 Národnostní složení ČR 2011, [cit ], dostupné z Obr. 08 Podíl věřících, [cit ], dostupné z


Stáhnout ppt "Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google