Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL"— Transkript prezentace:

1 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu EU peníze středním školám Masarykova OA Jičín Název školy MASARYKOVA OBCHODNÍ AKADEMIE, 17. listopadu 220, Jičín Předmět Hospodářský zeměpis Tematický okruh Geopolitika a sociální a kulturní problémy lidstva Téma Obyvatelstvo – světová populace a její vývoj Označení DUMU VY_32_INOVACE_849 Jméno autora Ing. Kateřina Vasilová Datum vytvoření Anotace Úvodní část ke kapitole sociální problémy, dává přehled o obyvatelstvu, definuje základní demografické charakteristiky a popisuje proces demografické revoluce , lze využít jako osnovu pro výklad učitele a základní strukturu zápisu žáků do sešitu. Následuje pracovní list pro procvičení.

2 Demografické charakteristiky
Obyvatelstvo Demografické charakteristiky

3 Demografie Věda zabývající se obyvatelstvem, zejména jeho vývojem a složením Zdroje informací – sčítání lidu – poprvé 1753 Marie Terezie, naposled 2011 (ČSÚ) evidence přirozené změny – porodnost, úmrtnost, sňatečnost, rozvodovost evidence migrace - vývoj počtu obyvatel – značně nerovnoměrný – v čase i v prostoru --- globální problém lidstva

4 Počet obyvatelstva - vývoj
1 mld cca1800 2mld za 130 let 3 mld za 30 let 4 mld za 14 let 5 mld za 13 let 6 mld za 12 let 7 mld – odhad 8 mld – odhad Změny v počtu = bilance přirozeného pohybu a stěhování

5 Obr. č. 1 – vývoj počtu obyvatel

6 Demografické charakteristiky
porodnost – natalita úmrtnost – mortalita populační přírůstek či úbytek úhrnná plodnost střední délka života při narození Dle způsobu vyjádření absolutní údaj – konkrétní číslo relativní údaj – uvádí se v ‰

7 porodnost - natalita absolutně – počet narozených dětí v urč. místě a čase Např. – v Praze v roce 2006 se narodilo 6151 dětí relativně – počet narozených dětí připadající na 1000 obyvatel - v ‰ - míra porodnosti Růst porodnosti postavení ženy – v domácnosti, stará se o rodinu nulová osvěta v oblasti plánování rodiny + náboženství Pokles porodnosti rovnoprávnost žen a mužů – kariéra žen odklon od církve, málo sňatků, jsou uzavírány v pozdější době

8 úmrtnost – mortalita absolutně – počet zemřelých v určitém místě a čase Např. – v Praze v roce 2006 zemřelo 5963 lidí relativně – počet zemřelých připadajících na 1000 obyvatel - v ‰ - míra úmrtnosti Růst úmrtnosti zaostalost, chudoba, min lékařská péče, dětské nemoci náročný způsob života, kriminalita dospělých vojenské konflikty Pokles úmrtnosti lepší lékařská péče vyšší životní úroveň méně vojenských konfliktů

9 Populační úbytek či přírůstek
- je výsledkem bilance přirozeného pohybu a migrace počet narozených – počet zemřelých + migrace celosvětová přirozený přírůstek je 1,3 % (klesá) bilance přirozeného pohybu absolutně = počet narozených – počet zemřelých relativně = míra porodnosti – míra úmrtnosti kladné údaj – přírůstek počtu obyvatel záporný údaj – úbytek počtu obyvatel migrace – pohyb – stěhování emigrace – vystěhování – přesun jedince ven emigrant imigrace – přistěhování – imigrant = přistěhovalec

10 světový průměr 2,5 dítěte na l ženu
Úhrnná plodnost kolik dětí by se v ø narodilo za život jedné ženě při zachování stávajících podmínek světový průměr 2,5 dítěte na l ženu nejvyšší úhrnná plodnost na světě Jemen 7,6 Uganda 7,1 Afghánistán 6,9 Niger ,8 nejnižší úhrnná plodnost na světě Evropa země EU – 1.1 až 1,28

11 Střední délka života při narození
vyjadřuje jakého věku se v průměru dožije právě narozená osoba při zachování stávajících podmínek Země Muži Ženy Japonsko 76,4 82,5 Hongkong 75,6 81,8 Island 75,8 80,8 Švédsko 75,4 81,1 Švýcarsko 74,7 81,2 Afghánistán 43,0 44,0

12 Populační vývoj - změna v charakteru přirozené reprodukce (porodnost, úmrtnost) se označuje jako demografická revoluce Průběh demografické revoluce – etapy, fáze fáze – vysoká porodnost, vysoká úmrtnost výsledkem je nízký přirozený přírůstek fáze – demografická exploze snižuje se úmrtnost, porodnost stále vysoká, dochází ke zvýšení přirozeného přírůstku Důvod: zlepšování poměrů ve společnosti - zdravotnictví, kojenecká péče, zabezpečení stáří, vyšší ŽÚ

13 3. fáze pokračuje snižování úmrtnosti+ mírně klesá porodnost a počet obyvatel se stabilizuje Důvody: lékařská péče, lepší podmínky pro život lepší podmínky v postavení ženy – plánování rodiny, vyšší vzdělanost, kariéra, antikoncepce,.. 4. fáze – nízká porodnost, nízká úmrtnost minimální přirozený přírůstek– demografické stárnutí Důsledky: – zvyšuje se věk obyvatel, roste počet obyvatel

14 Obr. č. 2 – Demografická revoluce

15 Svět 2013 V odlišných fázích demografické revoluce:
a) Země bohatého severu Evropa, Severní Amerika a Austrálie – 4. fáze - obyvatelstvo stárne, počet původního obyvatelstva se snižuje, roste imigrace b) Přechodné stádium Latinská Amerika, JV a V Asie – 3. fáze - počet obyvatelstva roste, emigrace c) Země chudého jihu Subsaharská Afrika, Jižní Asie – etapa - prudký nárůst obyvatelstva – přelidnění, převažují děti a mladí, vzrůstá emigrace

16 Obr. č. 3 - Stadia demografické revoluce

17 Seznam použité literatury
Bičík I.: Hospodářský zeměpis - Globální geografické aspekty světového hospodářství, 1. vyd. NČGS, Praha 2005, ISBN , s. 6 – 8 , Obr. č. 1 - Hanus M., Šídlo L.: Školní atlas dnešního světa, 1. vyd. TERRA, Praha 2011, ISBN , s. 30 Obr. č. 2 - Hanus M., Šídlo L.: Školní atlas dnešního světa, 1. vyd. TERRA, Praha 2011, ISBN , s. 30 Obr. č. 2 - Hanus M., Šídlo L.: Školní atlas dnešního světa, 1. vyd. TERRA, Praha 2011, ISBN , s. 30


Stáhnout ppt "DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL"

Podobné prezentace


Reklamy Google